Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Halloween: Neškodná zábava, nebo součást satanovy propagandy? Mnoho lidí netuší, čemu propůjčuje své děti. Pohanský kult boha smrti Samhaina proti Svátku všech svatých

Halloween: Neškodná zábava, nebo součást satanovy propagandy? Mnoho lidí netuší, čemu propůjčuje své děti. Pohanský kult boha smrti Samhaina proti Svátku všech svatých

1. 11. 2014

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší zamyšlení nad dnešním satanským svátkem, který je nikoli náhodou masově slaven už nejen v USA, ale pronikl také do Evropy – a bohužel i k nám

V současné době jsme svědky mohutné exploze satanských kultů. Satan nenápadně proniká všude a chytá do svých sítí co nejvíce nevinných lidí, zvláště dětí. Noviny internet, televize a obchody jsou plné materiálů o spiritismu, mimopřirozených věcí, zaručených proroctví, UFO a jiných jevech inspirovaných démonem.

Otroctví nevyléčíme

Stále vice mladých lidí a zvláště dětí je zotročených duchovně. Neúspěšně se potulují po psychiatrických klinikách a různých léčitelích, kteří slibují uzdravení. Farmaceutický průmysl vydělává na antidepresivech, která lékaři předpisují i dětem od útlého věku. Jsou to však návykové látky s vedlejšími účinky.

PP

Všechno zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Chraňte se zla v jakékoliv podobě. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí, ať si uchováte duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. (1 Sol 5, 21n)

Svátek boha smrti

Vyvrcholením Satanova úsilí je každoroční slavnost Halloween. Tento strašný satansko – okultní svátek je odvozen z pohanského kultu na počest irského boha smrti Samhaina.

V době tohoto svátku se děti od nejútlejšího věku oblékají jako smrt, čarodějnice, netopýři, černé kočky, skřítci, upíři, sovy i jako sám ďábel. Ti, kteří k tomu radí a vedou, jsou dokonce učitelé a vychovatelé. Ačkoliv by měli u dětí rozvíjet a podporovat dobro a krásu, dovolují praktikování takové ohavnosti.

Neškodná zábava - obětování dětí

Takovým způsobem zasévají do nevinných duší zkázu, rozklad a zápach. Především některé ženy, u kterých bychom předpokládali vrozený cit, něhu a mateřskou lásku, potlačují v sobě své kladné city. S nadšením a psychopatickým afektem se zapojují do organizování okultních orgií ve školkách a školách. Nutí k tomu i děti, které se nedovedou bránit a nevědí, co všechno se za tím skrývá.

Když se někde proti tomu zvedne vlna protestů, pořádají se tyto orgie místo vyučování s „požehnáním nejvyšších institucí“. Tím vším se dokořán otevírají dveře ďáblu. Tento svátek se předkládá jako neškodná zábava. Ve skutečnosti jde o napodobení prastarých kultů a rituálů, při kterých se přinášely oběti přímo Satanovi.

Do světa okultismu mohou vaše děti vstoupit „haloweenskou čokoládou“, svítícími dýněmi či vlastní maškarádou. Orientace na lebky, krvavé upíry a podobný nevkus, který se předkládá jako úžasná zábava, potlačují v dětských duších nevinnost. Postupem času tento ohavný svátek otupí dětskou mysl, aby ho chápala jako samozřejmost. Církev jasně zakazuje zapojovat se do těchto ďábelských oslav.

PP koláž

Čtěte ZDE: Jak se to dělá: „Overtonova okna“, aneb Technologie zkázy. Velká lež o přirozeném běhu věcí. Po homosexuálech legalizace pedofilie a incestu. I kanibalové mají svá práva

Čí je to byznys?

Halloween je rouhání a výsměch svátku Všech Svatých. Jeho symboly jsou pro křesťana nepřijatelné, protože vyznávají zlé duchy a oběti démonům. Jsou prostředkem k démonizaci a otupování dětského vědomí módou smrti, krutosti a disharmonie. Děti napodobují lidské oběti, ďábelský škleb, utrpení a smrt. To vede k poruchám osobnosti dítěte.                                

Halloween je také velký marketingový byznys spojený s velkým ziskem firem a prodejen. Výrobci hraček, kostýmů, filmů a potravin se horlivě podílejí na propagaci těchto ohavností. Půjčovny kostýmů se předhánějí ve svých nabídkách. Rodiče tak často netuší, že nabízejí malá děvčátka jako lahůdku pro pedofily.                                                          

Nezaostávají za nimi ani výrobci hraček. Na trh přicházejí ohavnosti i pro batolata. Je to ezoterický okultní svátek antikrista a pekelných mocností. V roce 2011 utratili lidé v USA na Halloween 686 000 000 dolarů. Rozmyslete si, zda budete slavit se svými dětmi svátek Všech svatých, nebo je propůjčíte rouhavému Halloweenu.

Zdroj.

PP


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky