Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Třetí tajemství z Fatimy konečně zveřejněno: Opravdu? Vylité oceány a padající oheň. Japonská stopa. Pochybující církev a odpad na jejím vrcholu

Třetí tajemství z Fatimy konečně zveřejněno: Opravdu? Vylité oceány a padající oheň. Japonská stopa. Pochybující církev a odpad na jejím vrcholu

12. 7. 2015

Tisk článku

Michal Semín připomíná některá starší svědectví o obsahu třetího fatimského tajemství a klade si otázku, zda to, co Svatý stolec v roce 2000 zveřejnil, těmto svědectvím odpovídá

26. června uplynulo patnáct let od chvíle, kdy Svatý stolec zveřejnil tolik očekávaný text třetího fatimského tajemství. Uplynulo tehdy biblicky symbolických čtyřicet let od roku, kdy si jeho ohlášení světu přála Panna Maria. Kdo doufal, že veškeré dohady o obsahu fatimského poselství tímto okamžikem ustanou, mýlil se. Jak později uvidíme, existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří.

Varování z Fuldy

Nejprve si však připomeňme, co až do přelomu tisíciletí považovala většina „fatimologů“ za relativně spolehlivé vodítko pro své spekulace o možném obsahu třetího tajemství. V listopadu 1980 hovořil o významu Fatimy pro církev a svět papež Jan Pavel II. při setkání se skupinou věřících v katedrále v německé Fuldě.

PP

Údajně doslovný přepis papežových slov vyšel následujícího roku v časopise Stimme des Glaubens. Na otázku, proč nebylo tajemství zveřejněno již v roce 1960, papež odpověděl: „Vezmeme-li v potaz vážnost jeho obsahu, mí předchůdci na Petrově stolci se z diplomatických důvodů rozhodli jeho zveřejnění odložit, aby předešli tomu, že světová komunistická mocnost podnikne určité kroky… Na druhou stranu by každému křesťanu mělo stačit toto: existuje-li poselství, v němž je psáno, že oceány zaplaví celé oblasti země a že v krátké chvíli zahynou milióny lidí, není zveřejnění takového poselství zrovna něčím, po čem by měl člověk toužit.“

A dodal: „Mnozí si to přejí vědět jen z pouhé zvědavosti a touhy po senzaci. Zapomínají však na to, že z vědění plyne zodpovědnost. Jediné, co tím sledují, je utišení své zvědavosti, což je nebezpečné, pokud současně s tím nechtějí přiměřeným způsobem jednat a jsou toho názoru, že proti zlu není nutné bojovat“. Vzal do rukou růženec a prohlásil: „Zde je lék proti tomuto zlu. Modli se a o nic víc nežádej. Vše ostatní ponechej v rukou Matky Boží.

Jan Pavel II. svými slovy potvrdil to, co se lidé většinově domnívali - třetí fatimské tajemství upozorňuje na nebezpečí velkých přírodních katastrof. Ve svědectví z Fuldy se hovoří o rozsáhlých záplavách, nemusí to však být jediná přírodní pohroma, jež má od Boha odvrácené lidstvo za jeho nevěru postihnout.

Proroctví z Japonska: Ďáblovo dílo pronikne do Církve

Svědčí o tom církví schválené zjevení Panny Marie v japonské Akitě. První poselství, jež sestra Agnes Sasagawa 6. června 1973 obdržela, vyzývalo k modlitbě a k oběti ke slávě Otce a za spásu duší. Druhé poselství z 3. srpna 1973 vybízelo k pokání a hojným obětem k obměkčení Otcova hněvu.
Třetí poselství 13. října 1973, tedy v den výročí závěrečných zjevení a slunečního zázraku ve Fatimě, spočívá v těchto slovech Panny Marie: „Jak jsem vám řekla, jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to trest větší než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze ani věřící.

PP koláž

Čtěte ZDE: Tajemná třetí část předpovědi: Proroctví z Fatimy se postupně naplňuje. Veliké světlo za noci. Jak vypadají duše v pekle? Co se nesmíme dozvědět - a proč?

Čtěte ZDE: Fatimské drama vrcholí: Do záchrany lidstva zbývají pouhé dva roky. Rusko jako nástroj „Boží politiky“. Proč jsou papežové hluší k výzvě nebes? Poslechneme, než bude pozdě?

 

Ti, co přežijí, budou tak zoufalí, že budou závidět mrtvým. Jediné zbraně, které vám zbydou, budou růženec a Znamení, jež vám zanechal můj Syn. Každý den se modlete růženec.  S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze. Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům.

Kněží, kteří mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu. Démon bude běsnit zvláště proti duším zasvěceným Bohu. Pomyšlení na ztrátu tolika duší je příčinou mého smutku. Až hříchy vzrostou počtem a závažností, už pro ně nebude odpuštění.“

Akita navazuje na Fatimu

Z čeho usuzujeme, že mariánské zjevení z Akity má užší souvislost s obsahem třetího fatimského tajemství? Víme to díky kardinálu Josephu Ratzingerovi, pozdějšímu papeži Benediktu XVI., který v rozhovoru s filipínským velvyslancem při Svatém stolci Howardem Q. Deeem nejen uznal závažnost akitského zjevení, ale především jeho návaznost na zjevení fatimské: „Tato dvě poselství jsou v zásadě shodná“. Se zjevením Panny Marie v Akitě se lze podrobněji seznámit zde.

Místo trestu vodou, o němž hovoří Jan Pavel, hovoří Akita o trestu ohněm. Vzájemně se však obě katastrofy nevylučují.

Biskupové proti biskupům

Je tu však ještě jeden velmi důležitý aspekt, který není o nic méně důležitý, než jsou zmínky o rozsáhlých přírodních pohromách. Zjevení z Akity je především svědectvím o hluboké krizi víry, jež zasáhla v posledních desetiletích Církev. Není žádnou náhodou, že k tomuto zjevení došlo jen pár let po skončení Druhého vatikánského koncilu, jenž má na současném církevním rozvratu lví podíl.

Čteme-li ve slovech Panny Marie o tom, jak kardinálové vedou boj s jinými kardinály a biskupové s biskupy, nelze nevidět souvislost i s blížícím se řádným biskupským synodem o rodině, v jehož přípravné fázi došlo přesně k tomu, co Panna Maria předpověděla. O zpustošených kostelích a oltářích by se mohly popsat stohy papírů již jen v souvislosti s liturgickou revolucí, o níž „emeritní papež“ prohlásil, že se jedná o „banální konstrukt, šitý horkou jehlou“.

PP koláž

Čtěte ZDE: Malý zázrak ve Vatikánu: Americký nátlak na papeže selhal? Setkání Putin – František nebylo jen formální. Facka Západu – Anděl míru v rukou ruského prezidenta. Dvě tváře a jedno proroctví

Kam jej odnesli?

Pozoruhodné a poněkud zlověstné proroctví o dopadech této krize na církevní bohoslužbu nacházíme již u papeže Pia XII (1939-1958): „Poselství Panny Marie svěřené sestře Lucii ve Fatimě ve mne vzbuzuje obavy. Důraz, jaký Panna Maria klade na nebezpečí, ohrožující církev, je Božím varováním před její sebevraždou, spočívající ve změnách víry, její liturgie, její teologie, její duše… Přijde den, kdy civilizovaný svět bude popírat Boha, kdy církev bude pochybovat tak, jako pochyboval Petr. Bude v pokušení uvěřit, že se člověk stal Bohem… V našich kostelích budou křesťané marně hledat věčné světlo nad svatostánkem, kde na ně čekával Bůh. Jako Marie Magdaléna budou plakat před prázdným hrobem a ptát se: „Kam Jej odnesli“? (Msgr. Roche: „Pie XII devant l'histoire", 1959) 

Fatima obsažena v Písmu svatém

Že se třetí tajemství týká na prvním místě duchovních otázek (zaměňovat poselství z nebes za meteorologickou či vulkanologickou předpověď by bylo krokem do slepé uličky) potvrzuje kardinál Ratzinger v roce 1984 i těmito slovy: „Jde o radikální výzvu k obrácení, o vážnost doby, o nebezpečí, jež ohrožují víru, život křesťanů a tím i celý svět. A pak jde také o důležitost posledních věcí. Když to tedy – alespoň prozatím – není publikováno, pak proto, aby se tím zabránilo zaměňování duchovního proroctví a senzace. Obsah tohoto třetího tajemství odpovídá tomu, co je ohlášeno v Písmu a co bylo potvrzeno i ostatními mariánskými zjeveními, včetně již známých poselství ze samotné Fatimy.“

Kardinál Oddi, jenž se sestrou Lucií osobně hovořil, o třetím tajemství říká: „Nemá to nic společného s Gorbačovem. Svatá Panna nás varuje před odpadem od víry v samotné Církvi.“ Totéž tvrdí kardinál a papežský teolog Mario Luigi Ciappi: „Ve třetím tajemství je mimo jiné předpovězen velký odpad v církvi, který započne od jejího vrcholu.“

Při vědomí všech těchto souvislostí proto nepřekvapí, že velký počet věřících se zatajeným dechem sledoval tiskovou konferenci na přelomu tisíciletí, na níž kardinál Tarcisio Bertone seznamoval svět s dlouho utajovaným textem třetího fatimského tajemství. Můžeme však zveřejněný dokument považovat za nezpochybnitelně autentický? A pokud ano, zveřejnil Svatý stolec vše, co sestra Lucie ke zveřejnění církevním autoritám poskytla? I na tyto otázky se pokusíme přinést věrohodné odpovědi. 

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky