Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Velké zatmění se blíží: Varovné znamení pro civilizaci? Sedm let soužení a Velký Škrt nad Amerikou. Bod, z něhož není návratu? Hvězdy a mudrcové na scéně dějin. Není důvod k panice, k zamyšlení však určitě

Velké zatmění se blíží: Varovné znamení pro civilizaci? Sedm let soužení a Velký Škrt nad Amerikou. Bod, z něhož není návratu? Hvězdy a mudrcové na scéně dějin. Není důvod k panice, k zamyšlení však určitě

6. 8. 2017

Tisk článku

Ivan Poledník si všímá poprasku mezi americkými "hvězdopravci" v souvislosti s blížícím se zatměním slunce nad Spojenými státy, a přestože varuje před zjednodušujícími výklady, doporučuje se zamyslet nad množícími se znameními na zemi i na nebi

21. srpna 2017 projde úplné zatmění slunce nad celými Spojenými státy americkými. Začne v Oregonu a skončí v Jižní Karolíně. Je až k nevíře, že zatmění započne, jakmile slunce vyjde na západním pobřeží a dále bude cestovat přes celý kontinent. Jinými slovy, lidé budou svědky černého slunce nad Amerikou. O sedm let později, v roce 2024, pak bude zatmění putovat přes celé USA v opačném směru.Možná to nebude znamenat konec světa hned a tady, avšak objevují se vážné domněnky, že Bůh může prostředictvím tohoto nebeského úkazu sdělit zprávu o všeobecné blízkosti Kristova návratu. Prorocká náplň tohoto zatmění je totiž ohromující a žádný komentátor jej neumí vykládat úplně celé. Zde je několik náznaků, ostatní mohou dále studovat a v interpretaci pokračovat.

12. znamení

Srpnové zatmění se odehraje přesně 33 dní před okamžikem, kdy mnozí křesťané očekávají příchod 12. znamení ze Zjevení Janova:

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. (Zjevení 12: 1-5)

Začne ve 33. státě (Oregon) a končit bude v Jižní Karolíně na 33. rovnoběžce. K podobnému zatmění nedošlo již 99 let (3 x 33). Co se tím může Bůh snažit říci? Že by Ezechiel 33?

Lidský synu, mluv k synům svého lidu a řekni jim: Uvedu-li na některou zemi meč, lid země si vybere ze sebe jednoho muže a ustanoví jej strážcem. Když spatří, že na zemi přichází meč, zaduje na polnici a bude varovat lid. Uslyší-li kdo hlas polnice, ale nedá se varovat a meč přijde a zachvátí jej, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel hlas polnice, ale nedal se varovat, proto jeho krev padne na něj; kdyby se byl dal varovat, byl by se zachránil. Jestliže však strážce uvidí meč přicházet, ale nezaduje na polnici a lid nebude varován a meč přijde a zachvátí někoho z nich, ten bude pro svou nepravost zachvácen, ale strážného budu volat za jeho krev k odpovědnosti.

Čtěte ZDE: 2017: Osudové výročí krvavých dějin: Zanikne naše civilizace? Nepoučitelní králové, preláti i kmáni. Prostředek k obraně a zmírnění trestů. Jediná jistota: Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí

Židovská symbolika a Velký "Škrt"

Zatmění je také přesně 40 dní před Jom kipur (Den smíření), což je jeden z významných svátků judaismu. Mezi sefardskými židy je tento svátek nazývaný jako den trýznění duší a očisty od hříchu. Čtyřicítka v Bibli představuje období zkoušek. 40 let Izraelští putovali po poušti, 40 dní byl na poušti pokoušen Ježíš. Období 40 dní před Jom kipur je čas na pokání (Teshuva) před rozsudkem, který padne na Den smíření.

Zatímco zatmění není nic až tak neobvyklého (úplná sluneční zatmění se vyskytují přibližně každý rok a půl, především však nad oceánem, nikoli nad obydlenou pevninou). Úplné zatmění slunce nad celými Spojenými státy dvakrát v období 99 let a následně po dalších 7 letech je však bezprecedentní.

Období sedmi let je mnohdy nazýváno Dnem Hospodinovým. Znamení časů, o nichž mluvil Ježíš Kristus na Olivetské hoře odkazuje na sedm let Velkého soužení popsaného ve Zjevení Janově. Jedná se o dobu, kdy každý obyvatel země zakusí strádání, katastrofy, hladomor, války, bolesti a trápení, které zničí více něž 75 % života na zemi před Druhým příchodem Krista.

Úplná sluneční zatmění, jak již bylo řečeno, proběhnou sedm let po sobě a udělají nad světovým mocenským a ekonomickým lídrem, zemí, kde sídlí Organizace spojených národů a podobně, "škrt".

Průnik linií tohoto zatmění bude vytvořen nad oblastí v jižním Illinois nazývaném "Malý Egypt". Přesným bodem protnutí je pak město Makanda nazývané Hvězda Egypta. Ve Zjevení Janově se nachází přímá paralela k deseti ranám egyptským, k nimž má dojít před Druhým příchodem Krista. Exodus z Egypta v Bibli navíc slouží jako symbolika pro únik věrných před budoucím antikristem symbolizovaným zde faraonem.

Po biblických stopách

Zatmění nastane v konjunkci s hvězdou Regulus ("Králova hvězda"). To je nejjasnější hvězda ze Souhvězdí lva. To je jedno ze dvou souhvězdí obsažených ve 12. znamení, v němž je řeč o ženě s korunou z 12 hvězd. Zatmění navíc projde nad 12 státy.

První město, které bude svědkem zatmění, je hlavní město státu Oregon, Salem. To je zkrácenina jména Jeruzalém (byl též nazýván Salem v době Melchisedechově). Cesta k bodu, kde se dvě zatmění protnou (ve zmíněné Makandě v Illinois), se jmenuje Salem Road!

Od Salemu bude zatmění pkračovat na město Madras, což znamená "Matka Boží" (žena s korunou z 12 hvězd), poté překročí město John Day (apoštol Jan zaznamenal Zjevení Janovo, kde popisuje Hospodinův den).

Poté překročí město Weiser (vychází z němčiny) - "Moudrého muže". Moudří muži z východu byli ti, kdo pozorovali znamení na nebesích, když se narodil Ježíš Kristus. Následovali hvězdu a našli místo, kde se narodil. Znamení na nebesích mají též předznamenávat Ježíšův návrat.

Cesta pak nás vede k Janovi znovu, když prochází přes Grandjean, což je Francouz pro "Velkého" nebo "Vysokého" Jana. Poté překročí Stanley, což znamená "kamenné vyčištění" (viz Žalm 118, 22; 1. list Petrův 2, 4 - 7) a Mackay, což znamená "Syn ohně" (viz 1. list Janův 4, 15; Zjevení Janovo 1, 14; 19, 12; Daniel 10, 6). 

Poté prochází Rexburg ("Královo město") a Victor (Matouš 12, 20; 1. Korintským 15, 54 - 57; 1. list Janův 5, 4) a potom opět připomíná apoštola Jana (město Jackson - "Johnův syn"). Z údivu nevyjdeme, neboť pak jde přímo přes Casper ve státě Wyoming. To je chaldejské jméno a je tradičním jménem přiřazeným mudrcům či kouzelníkům.

Čtěte ZDE: Blízká katastrofa třetího druhu: I svět si všiml varování českých vědců. Jsou blíže pravdě ufoni a nové světy, či znamení Apokalypsy? NASA spustila Neowise. Tauridy a sladký meteorit smrti. Žijeme v zapůjčeném čase

Rubicon překročen?

Následuje město Alliance v Nebrasce, tedy spojenectví. Církev bude totiž po druhém příchodu Krista přivedena do věčného spojení s Kristem, když bude tělo spojeno s hlavou. Podobně se na zemi bude formovat satanská aliance v podobě deseti rohů (Zjevení Janovo 17, 12) a "smlouva s mnohými" (Daniel 9, 27).

Další je Ravenna, což znamená "havran" a odkazuje nás do dnů potopy. Noe vyslal havrana ze své archy předtím, než vyslal holubici (Genesis 8, 7). V italské Ravenně také Julius Caesar shromáždil svá vojska předtím, než překročil Rubicon (symbol pro bod, z něhož už není návratu).

A takto by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Podobné výklady nejsou tak úplně vlastní autentické katolické víře, náleží spíše nekonečně široké sortě evangelikálů (obzvláště právě ve Spojených státech). Současný stav našeho světa však bezesporu vede k událostem naznačovaným těmito domněnkami a předpovězeným v Písmu, proto stojí za to nad nimi přemýšlet, případně hledat další souvislosti a paralely.

A především si uvědomit, co z toho všeho může plynout pro každého z nás a také co je třeba udělat - a dále neodkládat.

Znamení na zemi i na nebi máme v poslední době více než dost.


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky