Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Fantastická výpověď trockisty a diplomata Rakovského o budování „nového světového řádu“ na začátku 20. století: Vychází nová kniha Rudá symfonie
Autor: Žertovná koláž Ondřej Höppner

Fantastická výpověď trockisty a diplomata Rakovského o budování „nového světového řádu“ na začátku 20. století: Vychází nová kniha Rudá symfonie

21. 7. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud Na konci srpna letošního roku vyjde pozoruhodná kniha: Rudá symfonie dr. Ivana Landovského. Jejím protagonistou, byť poněkud nedobrovolným, je jedna ze slavných postav sovětské zahraniční politiky - Christian Rakovský.

Kniha je přepisem jeho výslechů v rámci tzv. Procesu s jedenadvaceti. To však zdaleka není na celé knize nejpozoruhodnější. Přepis výslechů tohoto bolševika a posléze trockisty obsahuje totiž popis „nového světového řádu“ z úst jedné z předních postav tehdejší světové politiky.

PP

Výslech "trockistického kontrarevolucionáře"

Rakovský, původně bulharský občan, byl řadu let aktivním diplomatem, který se pohyboval v nejvyšších kruzích. Poté se stal přední postavou trockistického odporu proti Stalinovi. Následovalo sedm let ve vyhnanství na různých místech SSSR. Před polovinou třicátých let se nakonec Stalinovi podrobil a ten ho dosadil do funkce na Vysokém komisariátu pro zdravotnictví.

Zdánlivý klid však vydržel jen tři roky. Poté byl Rakovský obviněn ve třetím Stalinem inscenovaném procesu, takzvaném Procesu s jedenadvaceti, označen za „kontrarevolucionáře“ a odsouzen ke dvaceti letům nucených prací v gulagu. V roce 1941 po německé invazi do SSSR byl spolu s řadou spoluvězňů nakonec popraven.

Rudá symfonie působí svým původem, ale především svým obsahem tak neuvěřitelně, až v čtenáři bezděčně vzniká podezření, že se jedná o mystifikaci. Podobný názor ovšem rezolutně zpochybňují minimálně dva zásadní důkazy její pravosti.

Čtenáři je předkládán český text, který je přeložen z ruštiny. Původně se jedná o ruský překlad francouzského textu zápisů protokolu. Výslech Rakovského totiž probíhal ve francouzštině, neboť pro Rakovského bylo snazší tak mluvit.

Zápis výslechu nahrával přes zeď na magnetofon technik, který francouzsky neuměl. Dr. Landovskij následně protokol přeložil do ruštiny a pro své nadřízené vytvořil dvě kopie. Třetí kopii si potají pořídil pro sebe. Ruská verze je tedy v podstatě originál protokolu. Na veřejnost se dostala po pádu SSSR a po částečném zpřístupnění archívů KGB.

Vydavatel knihy Mauricio Carlavilla prohlásil: "Osobně zodpovídám za absolutní pravidvost zásadních faktů (v knize uvedených)."

Řada současných ruských novinářů a spisovatelů literatury faktu s texty tohoto druhu pracuje. Kuriózní je v tomto směru například osud dokumentu, obsahující seznamy klanů svobodných zednářů z doby před Druhou světovou válkou, které posbírali Hitlerovi vojáci po celé Evropě včetně Československa, ale pak je z dobytého Berlína Stalinovi do Moskvy přivezli sovětští vojáci. Bývalý ruský ministr zahraničních věcí Kozyrev jednal v první polovině devadesátých let minulého století o jejich předání západoevropským státům. Nečekaně a záhadně v poměrně mladém věku zemřel…

Mauricio Carlavilla: Neuvěřitelná, ale zcela pravdivá fakta.

Vraťme se však ke knize Rudá symfonie. Podívejme se na stručnou anotaci jejího vydavatele Mauricia Carlavilly, v níž vysvětluje původ knihy: „Tato kniha je výsledek práce na pečlivém překladu, provedeného z textu několika sešitů, které na mrtvém těle dr. Landovského v jeho bytě na Petrohradské frontě nalezl španělský dobrovolník A. I. Ten nám je přinesl. Nejprve jsme pochopitelně museli brát zřetel na fyzický stav rukopisů. Jejich obnova byla pomalá a únavná. Trvala několik let."

Obsah knihy „Rudá symfonie“ zhruba po třiceti letech v plném rozsahu a nezávisle na Rakovském plně potvrdil americký profesor Anthony Sutton ve svých více než deseti knihách.

Carlavilla pokračuje: "Dlouhou dobu jsme dokonce pochybovali o tom, zda jejich obsah budeme moci vydat. Jejich nejhlubší odhalení jsou tak zvláštní a neuvěřitelná, že bychom se k jejich vydání ani neodhodlali, kdyby popis lidí a fakt v ní uvedený plně neodpovídal skutečnosti. Dříve, než tyto memoáry spatřily světlo světa, jsme se připravili na důkazy a polemiku. Osobně zodpovídám za absolutní pravdivost zásadních faktů. Uvidíme, zda bude někdo někdy schopen je vyvrátit na základě nějakého svého vysvětlení nebo na základě nějakých závěrů… Počkejme si…“

Záznam divadelního představení? Ne, nejde o mystifikaci

Ze striktně literárního hlediska je Rudá symfonie publikace protokolu z výslechu. S určitou nadsázkou ji ale zároveň lze brát také jako dramatické představení. Buď jako dialog mezi vyšetřovatelem Gabrielem a Rakovským, nebo jako divadelní hru, v níž vystupují tři hlavní postavy. Všechny tři jsou přitom zcela originální a diametrálně odlišné. Rakovskij je fanatik revoluce a komunistický „zelóta“. Vyšetřovatel Duval je přesvědčený stalinista, Stalinovi je zcela oddán a také se těší jeho důvěře. Dr. Landovskij je pak v podstatě slušný a charakterní člověk, který byl ke službě pro NKVD přinucen.

Christian Rakovsky

Christian Rakovskij (zdroj: wikipedia.com)

Rudá symfonie působí svým původem, ale především svým obsahem tak neuvěřitelně, až v čtenáři bezděčně vzniká podezření, že se jedná o mystifikaci. Podobný názor ovšem rezolutně zpochybňují minimálně dva zásadní důkazy její pravosti. Za prvé, v textu zmíněný Navašin je skutečná historická postava. Druhým a pádnějším důkazem je pak to, že obsah knihy „Rudá symfonie“ zhruba po třiceti letech v plném rozsahu a nezávisle na Rakovském plně potvrdil americký profesor Anthony Sutton ve svých více než deseti knihách, jež vydal v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století.

Nový světový řád

Do Suttonových rukou se totiž zcela náhodně dostal dokument se seznamem členů jakési tajné organizace, zaujímající klíčové postavení v americkém establishmentu. Po několika letech Sutton postupně odhalil strukturu organizace, kterou sám nazývá „Řád“. Prof. A. Sutton analyzuje a rozebírá její obrovský vliv na ekonomický a politický život v Americe. Zjistil, že tento „Řád“ kontroluje vzdělávací systém v USA, společenské prostředky formování názorů mládeže, řadu kulturních společností až po církve.

Ještě důležitější je ale mezinárodní činnost tohoto tajného svazu. Financoval totiž hlavní politické směry dvacátého století: bolševiky i nacisty. Nejprve jim pomohl upevnit moc, a potom zinscenoval celosvětový konflikt mezi nimi. Vůdčí korporace, zastupované „Řádem“, během války získaly neuvěřitelné zisky. Současně se jim podařilo oslabit státní instituty základních evropských velmocí. Tím se „Řádu“ nadosah přiblížil jeho hlavní cíl: vytvoření „nového světového řádu“, jímž má být podle Rakovského celosvětový komunismus.

PP

Čtěte také: Nová tvář Bilderbergu: Úsměvy, slunce a krásný nový svět ve Watfordu

Ten však zřejmě nastane až po zinscenování Třetí světové války, která podle předpovědi dřívějšího příslušníka nebo předchůdce „Řádu“, vůdce amerických Iluminátů Alberta Pikeho, vypukne na Blízkém Východě jako vyostření konfliktu mezi Palestinci a Izraelci, a která podle všeho definitivně vyřídí islámský svět.

Je-li dokument autentický, měla Rakovského doznání přímý vliv na Stalinovu a potažmo na celosvětovou politiku. Konkrétně to platí o spolupráci SSSR a USA během Druhé světové války, ale také v jiných ohledech. Čtenář se o tom sám přesvědčí po přečtení knihy.

PP
Tagy článku

Doporučujeme

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který jsme nevyužili k dobrému? Úzká cesta a těsná brána. Když Soudce k soudu vstane, zpívali jsme. Všichni, nebo mnozí? Co najde, až přijde?

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který...

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky