Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Muslimové křesťanům: Vašimi zákony vás dobudeme, našimi zákony vás ovládneme. Co by řekl Godefroy na dnešní Belgii? Terorismus není nejhorší stránkou islámu. Migrační invaze vše rozhodne. Pouze Bůh ví…

Muslimové křesťanům: Vašimi zákony vás dobudeme, našimi zákony vás ovládneme. Co by řekl Godefroy na dnešní Belgii? Terorismus není nejhorší stránkou islámu. Migrační invaze vše rozhodne. Pouze Bůh ví…

8. 12. 2019

Tisk článku

Roberto de Mattei při vzpomínce na hrdinu křesťanské historie hledí na současný stav jeho domoviny, která se vedle neblahé role hlavního města Čtvrté říše stala též základní baštou poislámštění Evropy

Godefroy z Bouillonu, narozený kolem roku 1058 v Brabantsku (dnešní Belgie), byl vítězným vůdcem první křížové výpravy. 15. července 1099 se vzepřel bouři šípů a ohně, která ho zasáhla, vpadl jako první na zdi Jeruzaléma a zlomil veškerý odpor muslimů. Svaté město okupované islámem bylo na jistý čas vráceno křesťanství.

Godefroy z Bouillonu, nebojácný bojovník, zosobňuje povolání k hrdinství Belgie a obecněji křesťanského Západu. Hrad, kde žil, stojí na skalnatém výběžku ve Valonsku na hranicích Lucemburska, zatímco jeho socha byla postavena před královským palácem v Bruselu. A právě v tomto královském paláci před čtyřiceti pěti lety došlo v roce 1974 k první kapitulaci Evropy před islámem: Belgická vláda oficiálně uznala islámské náboženství. Král Balduin poté daroval Pavillon du Cinquantenaire nacházející se jen pár kroků od sídla Evropské unie Saúdské Arábii, která ho přestavěla na Velkou mešitu.

V této mešitě byly formováni imámové jako Rachid Hadd, dnes jeden z nejpopulárnějších salafistických kazatelů v Bruselu. A jak dokumentuje Felice Dassetto ve svém díle L'iris e le croissant, v roce 1983 královský dekret schválil přítomnost Světové islámské ligy v Bruselu, saúdské organizace, jejímž cílem je šíření panislamismu. Saúdové každoročně poskytují milion eur dvaceti mešitám v džihádistické čtvrti Molenbeek ve městě, které se nyní stalo hlavním městem takzvaného "Belgistánu". 

Kořeny omylu

Brusel je město, ve kterém je již dnes islám nejrozšířenějším náboženstvím. Na školách vyučování muslimského náboženství navštěvuje podstatně více žáků a studentů než vyučování katolického náboženství. Je to město, jehož každý třetí (!) obyvatel je muslim a nejčastějším jménem novorozenců či přistěhovalců je Muhammad. 

Pouze sedm manželství ze sta je zde katolických, pokřtěných je jen 14,8% dětí, katolických pohřbů je 22,6%. Je to město, ve kterém v roce 2035 budou muslimové představovat většinu za podpory politických a náboženských autorit města. Atentáty z 22. března 2016 však byly důkazem definitivního selhání multikulturní utopie.

Kde jsou kořeny tohoto kolosálního omylu? Odpověď na tuto otázku je ve slově relativismusCelá politická třída, která vede Západ, od levice po pravici, v každé jedné zemi je prosáklá relativismem. Byl to relativismus, který vedl k zavedení potratů, eutanazie a pseudosňatků homosexuálů dokonce i v zemích se starodávnou katolickou tradicí. Hlavním nepřítelem relativismu jsou lidé, kteří tvrdí, že existuje absolutní a neměnný řád hodnot - tyto lidi relativista označuje adjektivem "fundamentalistický". 

Relativisté si dávají velký pozor na to, aby fundamentalismus muslimů - a tím méně imigrantů - nespojovali s fundamentalismem teroristů. Pokud je však pravda, že ne všichni muslimové jsou teroristé, je pravdou i to, že všichni opravdoví muslimové jsou a musí být fundamentalisté, pokud pod pojmem fundamentalismus rozumíme úplné a důsledné dodržování islámské víry na základě vnitřního přesvědčení.

Čtěte ZDE: Tragedie starého kontinentu: Proč odmítáme čelit realitě? Nezadržitelný postup islámu. Velká výměna je na Západě skutečností. My a V4 se ještě trochu držíme. Mladí levičáci řežou větev i nám. Je na záchranu pozdě?

Dobývání

Umírněný islám je protimluv, protože pokud se muslimové sekularizují a integrují do západní společnosti, přestávají být opravdovými muslimy resp. stávají se z nich nepraktikující - a tedy povrchní a špatní muslimové. Skutečný muslim se může vzdát použití násilí, ale ho vždy bude považovat za legitimní nástroj boje proti nevěřícím, neboť to učí Mohamed - a muslim nemůže celým srdcem netoužit po rozšíření islámského zákona šaría.

Bez ohledu na to, zda jde o islám "tvrdý", teroristický, či "měkký", imigrantský, oba chovají stejnou nenávist vůči Západu a mají stejný konečný cíl: dobytí Říma, hlavního města věčného nepřítele, a podrobení světa islámskému zákonu. Stoupenci ISIS to chtějí dosáhnout zastrašováním a podněcováním občanské války v Evropě, zatímco takzvaní umírnění muslimové se zaměřují na demografii a přistěhovalectví. Podle Mattea Villy, výzkumného pracovníka ISPI (Institut pro mezinárodní politická studia), v roce 2050 počet muslimů v Evropě může dosáhnout 80 milionů. A pokud budeme počítat k Evropě i Turecko, bude dokonce dvojnásobný. 

Islám je náboženstvím dobývání, které se ve světě šíří prostřednictvím "hidžry", "migrace", která představuje druhou tvář džihádu, "svaté války" proti nevěřícím. Mons. Giuseppe Bernardini, tehdejší biskup Smyrny, na synodě biskupů v roce 1999 citoval slova autoritativní muslimské osobnosti: "Vašimi zákony vás dobudeme, našimi zákony vás ovládneme."

Horší než terorismus

Aspekt islámu, který by nás měl nejvíce znepokojovat, není otevřené násilí, zahraniční bojovníci či sebevražední kamikadze bydlící v Molenbeeku - nýbrž imigrace. Například hordy imigrantů vyloďujících se na ostrově Lampedusa. 

Šíření šaría ve světě není cílem pouze muslimských teroristů, ale i muslimů, kteří - přestože odmítají terorismus - žijí a praktikují islám v souladu s jeho principy a pracují na tichém dobytí Evropy.

Brusel, hlavní město evropských institucí, je také hlavním městem formující se EURAB. EURAB, jak vysvětluje Bat Ye'or, není výsledkem pouze migrační invaze do Evropy, ale i úplné transformace a přeměny celého kontinentu: "Tato transformace zahrnuje jeho demografii, vnímání vlastní historie a kultury, vlastní civilizace, vlastních zákonů a institucí, vlastní politiky a všech prvků, které formují jeho současnost a určují jeho budoucnost." (Comprendere EURAB , Lindau, 2015, s. 98).

EURAB je hospodářským, politickým a náboženským křížením s arabským světem, ve kterém Evropa neintegruje islám s jeho kulturou a tradicemi, ale naopak islám pohlcuje evropskou kulturu a evropský způsob života. Belgie, která je slabinou Západu, již mnoho let směřuje do EURAB a nyní začíná sklízet plody této destruktivní strategie. 

Belgie je však nadále vlastí Godefroye z Bouillonu, jehož vzpomínka je ještě naživu v paměti těch, kteří neztratili víru v naše náboženství, ani naději na znovuzrození naší civilizace. 

Pouze Bůh zná čas, zda a kdy se křesťanská Evropa probudí.


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky