Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Papež zrazuje a ustupuje: Kristus až na posledním místě. Svátek Svatého těla má být zničen. Před migranty a muslimy pokleká, před Nejsvětější svátostí nikdy. Ďábel v tom má systém. František také

Papež zrazuje a ustupuje: Kristus až na posledním místě. Svátek Svatého těla má být zničen. Před migranty a muslimy pokleká, před Nejsvětější svátostí nikdy. Ďábel v tom má systém. František také

19. 6. 2022

Tisk článku

Giuseppe Nardi dokládá, jak daleko dospěl úpadek Vatikánu pod kormidlem současného papeže, který hledá jen další a další výmluvy pro svoji osudovou zradu

Svátek Božího Těla, jak ho Řím znal po staletí. V roce 2017 se konal naposledy. Od té doby se každý rok objevuje záminka, jak tento důležitý svátek zlikvidovat.

V papežově kalendáři liturgických slavností na letošní rok chybí svátek Božího Těla, jak již bylo uvedeno. Ti, kdo doufali, že František přece jen někde bude slavit Boží Tělo, snad alespoň v nějakém "společenském hotspotu", už vědí své. Svatý stolec oznámil, že František se nezúčastní veřejné slavnosti Božího Těla a že tradiční oslava Božího Těla v Římě byla zcela zrušena.

Je v tom systém

Během Františkova pontifikátu byl systematicky zneviditelňován Zelený čtvrtek a postupně bylo utlumováno i Boží Tělo. Tento trend bude pokračovat i v roce 2022.

Vatikánský tiskový úřad v prohlášení pro novináře před letošním svátkem Božího těla oznámil, že František nebude slavit nadcházející svátek Božího těla ani se ho nezúčastní ve čtvrtek, tedy v liturgickém termínu, ani v neděli, tedy v náhradním italském termínu.

Vatikánský mluvčí Matteo Bruni ve stručném prohlášení uvedl:

"Vzhledem k omezením, která papeži ukládá gonalgie, a zvláštním liturgickým požadavkům slavnosti se mše svatá a procesí s eucharistickým požehnáním u příležitosti svátku Božího těla slavit nebudou."

Kvůli papežovým potížím s kolenem je zrušena mše svatá a také římské procesí Božího těla, které je v tento svátek nejčastějším procesím. Záměr slavnosti, veřejně oslavit trvalou přítomnost Ježíše Krista ve svátosti eucharistie, je odstraněn.

Svátek vznikl na konci vrcholného středověku proti pochybnostem o skutečné přítomnosti Pána v Eucharistii. Příležitostí k jeho zavedení byl eucharistický zázrak v Bolseně. Od dob reformace význam této slavnosti vzrostl v důsledku masivních útoků proti církevnímu chápání Eucharistie.

Čtěte ZDE: Ve slavný den Vzkříšení si připomeňme: Záchrana byla na dosah: Papež opět selhal. Záměrně? Proč zasvěcení Ruska jen tak napůl? Zbabělost, nebo další Bergogliův hadovitý úhyb? Není mír jako mír. Čekáme již přes sto let. Marně

Na periferii

Svátek Nejsvětějšího Těla a Krve Páně, jehož oficiální název se za Františka používá, pozbývá svého významu a sám papež jej odsouvá. V roce 2017 se konalo poslední tradiční římské procesí Božího těla, které vedli papežové v průběhu dlouhých staletí. 

V letech 2018 a 2019 se jí František vyhnul tím, že se vydal do římských problémových čtvrtí. Protože je římský svátek spojen s papežem, přesunula se oslava také někam na periferii. 

V letech 2020 a 2021 pak byly oslavy kvůli údajné pandemii covidu zrušeny úplně. V roce 2022 se nyní papež odvolává na potíže s kolenem, aby pokračoval v jejich vymýcení.

Faktem je, že za Františka se slavnost ve své tradiční podobě nikdy neslavila. Již v roce 2013 se František pustil do postupné likvidace svátku, a začal od něj ustupovat.

Papež František tak ruší dvě stěžejní eucharistické slavnosti.

Bez Krista

Od roku 2014 se papež již neúčastní procesí, které vedlo z Lateránské baziliky, římského biskupského kostela, do baziliky Santa Maria Maggiore. Od roku 2018 se z Lateránské baziliky vytratilo také sloužení mše svaté a papežovo eucharistické požehnání v Santa Maria Maggiore. Zatímco v letech 2018 a 2019 existovala alespoň skrytá náhrada, od té doby byla slavnost zrušena. Chronologie naznačuje, že za tím stojí záměrná snaha. 

Dokonce i na Wikipedii stojí:

"Datum a úmysl svátku Božího těla, svátku myšlenek, úzce souvisí se Zeleným čtvrtkem a s ním spojeným ustanovením eucharistie samotným Ježíšem Kristem při Poslední večeři. Vzhledem k tichému charakteru Svatého týdne nedovoluje Zelený čtvrtek okázalé slavení. Proto byl svátek Božího Těla, když byl poprvé zaveden, stanoven na první čtvrtek po oktávu Letnic."

Není proto náhodou, že se současný papež jako nejvyšší liturgista vyhýbá veřejnému slavení Zeleného čtvrtku a Božího těla. Zatmění těchto dvou svátků spolu příčinně souvisí a je zjevně záměrné. 

Čtěte ZDE: "Zdnešněním" k totální kapitulaci: Nejhanebnější zrada duchovenstva za dva tisíce let. Covidismus absolutním vyvrcholením? Co dělali Františkovi předchůdci? Hrstka statečných proti duchu doby. S nadějí a bojovat

Vyhlazení

Vatican News, zpravodajský portál Svatého stolce, si pomáhá sestavením Františkových citátů, kterými komentuje eucharistii. Vyhlazení svátku Božího Těla totiž přivedlo do rozpaků i papežovy novináře. Upozorňují proto, že ve čtvrtek, v den liturgického svátku Božího Těla, bude ve svatopetrské bazilice slavit mši kardinál Mauro Gambetti, arcikněz svatopetrské baziliky a kardinálský vikář pro Vatikán. S tradičním papežským svátkem Božího Těla to však má společného jen o málo více než jakákoli oslava tohoto svátku v jakékoli farnosti.

Papež Jan Pavel II. vedl procesí Božího těla v Římě až do konce svého života. Aby mohl klečet v adoraci před Nejsvětější svátostí, nacházel sílu navzdory všem svým těžkostem a omezením až do doby krátce před svou smrtí. František trpěl potížemi s koleny, a proto nepoklekl při konsekraci ani jindy a téměř nikdy neklečel při eucharistické adoraci. V Římě se však v této souvislosti objevuje jiné vysvětlení. Jednoduše a šokujícím způsobem: "Nechce". Jan Pavel II. chtěl, a proto mohl.

Za více než devět let Františkova pontifikátu je známa údajně jediná příležitost, kdy poklekl před Nejsvětější svátostí. Píšeme údajně, protože se nám o tom nepodařilo najít žádné důkazy. Existují fotografie, které zachycují Františka klečícího: při uctívání kříže, při modlitbě před ikonou Panny Marie, společně s Benediktem XVI., při zpovědi, před africkými politiky, před migranty a muslimy, aby jim umyl nohy, nebo políbit boty - nikdy však před Nejsvětější svátostí.

Jako minimální variantu můžeme ještě očekávat, že František bude příští neděli při modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí mluvit o Kristově přítomnosti v Eucharistii a "pak hned bude mluvit o Kristově přítomnosti jinde, jak je jeho zvykem", jak píše blogger Secretum meum mihi.

Skutečnost je taková, že ačkoli se svátek Božího těla slaví ve farnostech, v německy mluvících zemích se konají procesí stále méně a méně. Papežská slavnost, s níž byl svátek od svého vzniku spojován, se vytrácí.

Nelze předvídat, jak dlouho to bude tolerováno a zůstane to bez následků.

Zdroj. 
Tagy článku

Doporučujeme

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který jsme nevyužili k dobrému? Úzká cesta a těsná brána. Když Soudce k soudu vstane, zpívali jsme. Všichni, nebo mnozí? Co najde, až přijde?

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který...

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky