Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Začíná se proroctví, ukryté v eurovlajce, konečně naplňovat?
Popisek: EU roste do nebe | Autor: Žertovná koláž Ondřej Höppner

Začíná se proroctví, ukryté v eurovlajce, konečně naplňovat?

31. 3. 2013

Tisk článku

Zrovna dnes, kdy jsme svědky toho, jak se Evropská unie neštítí doslova ničeho, aby svůj utopický projekt udržela při životě, je symbolické vytažení její vlajky na Pražském hradě i předzvěstí jejího pádu

V den, kdy vychází tato úvaha, dokončuji přípravu protestního shromáždění proti vyvěšení protektorátní vlajky nad sídlem českých panovníků. O to živěji si vybavuji slova prezidenta Zemana z dávné parlamentní rozpravy o zařazení svátku sv. Václava mezi svátky státní, vyjadřující opovržení nad údajnou servilností přemyslovského knížete vůči mocnému sousedovi. Ať už je to s těmi voly do Němec jakkoli, dnešní Zemanovo gesto vazalství vůči Bruselu, potažmo Berlínu, je svými důsledky podstatně ničivější.

Evropská unie se neštítí doslova ničeho

Zrovna dnes, kdy jsme svědky toho, jak se Evropská unie neštítí doslova ničeho, aby svůj utopický projekt udržela při životě, je symbolické vytažení její vlajky na Pražském hradě i předzvěstí jejího pádu. Důvodem tohoto mého přesvědčení nejsou jen neudržitelné hospodářské a sociální poměry v jižních státech eurozóny, ale i takřka neznámý příběh o tom, za jakých okolností se vlajka o dvanácti hvězdách stala jedním ze symbolů evropské unifikace.

EU a zjevení

Na počátku stojí zjevení Panny Marie

Na počátku tohoto příběhu stojí zjevení Panny Marie sv. Kateřině Labouré v Karmelu na Rue de Bac v roce 1830, jehož plodem je ražba „zázračných medailek“ se dvanácti hvězdami, spjatých s nespočetným množstvím konverzí, a to i osob křesťanství otevřeně nepřátelských.

Způsob zobrazení i počet hvězd nejsou ničím náhodným, odkazují na vidění sv. Jana, zaznamenané ve 12. kapitole Apokalypsy sv. Jana: „Žena ozářená sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd“.

Podoba, v níž se Panna Maria sv. Kateřině zjevila, však místo měsíce zobrazuje glóbus s hadem pod Mariinýma nohama. Tento obraz odkazuje na jiné místo v Písmu svatém, tentokrát z jeho úvodní knihy, Geneze: „Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, a mezi semenem tvým a semenem jejím, onať potře hlavu tvou, a ty úklady činiti budeš patě její“, prorokující Kristovo narození z Panny Marie a jejich společné vítězství nad satanem, otcem lži.

Zneužitý symbol

Jak všichni dobře víme, dvanáct hvězd je i na vlajce Evropské unie. Náhoda? Ale vůbec ne. Může za to poštovní úředník Evropské komise, francouzský katolík a ctitel Panny Marie Arséne Heitz, jenž se v roce 1950 zapojil do soutěže o návrh na vlajku Rady Evropy.

Michal Semín

Rozhodovalo se mezi více jak jedním stem návrhů a protože iniciátorem této soutěže byl rovněž katolík a konvertita ze židovství Paul M. F. Levy, ředitel tiskového odboru Rady Evropy, smluvili se na tom, že o inspiraci mariánským zjevením v Rue de Bac před příslušnou komisí z taktických důvodů pomlčí.

Konkurenční návrhy přišly z různých míst – od sekulárních humanistů, socialistů, židů i protestantů. Rozhodnutí padlo až po pěti letech a jakkoli je datováno 9. prosince 1955, komise rozhodla o den dřív. Tedy v den, kdy si Církev připomíná Neposkvrněné početí Panny Marie…

Modrá vlajka s dvanácti hvězdami původně neměla s Evropskou unií nic společného, neboť v době, kdy poprvé zavlála, Evropská unie ještě neexistovala.

Přiznám se, že nevím, zda si Heitz byl již tehdy vědom toho, že se poválečná Evropa bude vyvíjet v tak výrazně protikřesťanském duchu. Čeho si však máme být vědomi my je to, že modrá vlajka s dvanácti hvězdami původně neměla s Evropskou unií nic společného, neboť v době, kdy poprvé zavlála, Evropská unie ještě neexistovala.

Je proto v rozporu s historickou pravdou tvrdit, jak činí někteří křesťanští apologeti evropské integrace, že Heitzovým záměrem bylo doložit křesťanská východiska vzniku a směřování Evropské unie.

Ideje EU jsou v přímém protikladu s křesťanstvím

Tváří v tvář tomu, jak se tato mocenská struktura staví k roli náboženství ve veřejném životě, k ochraně nenarozeného života a programům populační kontroly a s jakou intenzitou šíří manželství a rodinu ničící ideologii genderu, je čím dále tím více zřejmé, že Evropská unie stojí v přímém protikladu k tomu, co zvolená symbolika vlajky představuje. Přesto si paradoxně nepřeji, aby byla nahrazena jinou.

Příslib z první knihy Mojžíšovy se naplní nejen na ďáblu samotném, ale i na jeho potomstvu

Žena, jež se za vlajkou EU skrývá, je totiž přes svoji pokornou ženskost mocnější než všechny feministky světa, v čele s eurokomisařkou Redingovou. Pohled na modrou vlajku s dvanácti hvězdami ve mne tedy nevyvolává jen pocit rozhořčení z okupace českých zemí nepřátelskou mocí, ale i naplňuje důvěrou v to, že se příslib z první knihy Mojžíšovy naplní nejen na ďáblu samotném, ale i na jeho pomyslném potomstvu.


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky