Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Varování: Lidstvo je v agonii, pochopte vážnost situace. Větší trest než biblická potopa. Jak odvrátit katastrofu? Tři dny v absolutní tmě. Naplňují se předpovědi? Nelze již čekat na slabé vůdce. Ten nejlepší pomocník v boji

Varování: Lidstvo je v agonii, pochopte vážnost situace. Větší trest než biblická potopa. Jak odvrátit katastrofu? Tři dny v absolutní tmě. Naplňují se předpovědi? Nelze již čekat na slabé vůdce. Ten nejlepší pomocník v boji

25. 9. 2022

Tisk článku

Karel Bek přináší prorocká varování nejznámějšího světce 20. století, které v současné epoše rezonuje den co den více a více

Pater Pio, jeden z největších světců v dějinách katolické církve, nosil na svém těle téměř padesát let viditelné krvácející rány Ježíše Krista. Přestože se snažil stigmata skrývat, věřící si brzy všimli, co se děje a začali ho vyhledávat. Rychle také zjistili, že světec dokáže „číst“ v duších a předpovědět, co se stane. A právě Piovi se připisují i proroctví o tom, jaká budoucnost nás čeká, pokud se upřímně neobrátíme k Bohu.

Pater Pio popsal v dopisech duchovnímu otci paterovi Augustinovi některé ze svých mystických zážitků. Ve svých vizích se setkával nejčastěji s Ježíšem a fragmenty jejich rozhovorů, které světec popsal Augustinovi, nás varují před náročnými a komplikovanými časy, jež podle jeho předpovědí mají přijít.

„Situace je vážná!“

V roce 1965, během Velkého týdne, Páter Pio podle svědků vícekrát vykřikl a zvolal:

„Pomozte mi modlit se, já už nemůžu! Nevíte, jak strašné časy jsou. Nespěte teď a odložte všechny soukromé záležitosti stranou. Uznejte konečně vážnost situace! Lidstvo se nachází v agonii. Nemohu pro vás už nic víc udělat, protože zde rozhodne přímý trest Boží. Šťastní jsou všichni, kteří zemřeli.“

Jeho spolubratři ho prý ještě nikdy neviděli tak strašně trpět, jako právě v této chvíli. „Milý Bože, dej mi umřít,“ volal.

„Panna Maria je zklamaná, neboť se nikdo nepostaral o její poselství z roku 1917 ve Fatimě. Dobří jdou svou cestou a nedělají si starosti, zkažení dále kráčejí po širokých cestách k záhubě. Vůbec se nestarají o tresty, které jim hrozí. Kolik duší se řítí do pekla, mnohé národy zmizí ze světa! Musíte ostatním lidem říci, aby nečekali, až papež, biskupové a kněží vydají výzvu k pokání a modlitbě. Je načase, aby každý z vlastní iniciativy a podle pokynů Matky Boží konal svaté úkony a svůj život přetvořil,“ dodal.

Čtěte ZDE: Zapomenutý anglický prorok: Antikrist bude humanista. Vzdorovat lze obětí a modlitbou. Završení dějin světa: Dny hněvu přicházejí. Poslouchejte strhující vizi blízké budoucnosti naší civilizace

Důležitý dopis o konci časů

V dopise z roku 1959, který adresoval Pater Pio svému představenému, měl podrobně popsat i zjevení, které mu ukázal Ježíš o konci světa. Dopis byl pro jeho okolí překvapující, i když mnozí světci už dávno před Paterem Piem mluvili o stejných věcech - o tom, že svět spěje ke zničení a lidé opustili pravou cestu. Pokud se okamžitě neobrátí a nenapijí se z pramene pokory a milosrdné lásky, dojde ke katastrofě. V dopise se dále píše, že svět byl svěřen člověku jako zahrada. Člověk ho však otrávil a nakazil jedy. Je zde potřebný důkladný a hluboký zásah, ale ten může přijít pouze – z nebe…

O čem psal Páter Pio představeným?

V dopisech svému duchovnímu vůdci měl světec psát i o věcech, na které jsou zvláště v dnešní době mnozí lidé zvědaví. Vzhledem k situaci ve světě, úpadku morálky či hrozbě další světové války, je totiž varování před tím, co může přijít, mimořádně aktuální.

„Připravte se na přežití tří dnů v absolutní tmě. Tyto tři dny jsou velmi blízko. V těchto dnech zůstanete jako mrtví, bez jídla a pití. Potom se vrátí světlo. Hodně lidí ho však už nikdy neuvidí,“ dozvídáme se s tím, že mnoho lidí bude utíkat pryč, země se bude třást a nastane panika. Situace, kterou popisují ve svých vizích mimochodem i jiní světci, nejen Pater Pio, bude mimořádně vážná. „… přichází čas, kdy si lidé pro kus chleba vypíchnou oči. Obchody budou vydrancovány, sklady vykradeny a zničeny…“

Pro srovnání – podobná slova jsme si vyslechli i od blahoslavené Anny Marie Taigi: „Bůh bude trestat svět dvojím způsobem. Na zemi to budou války a revoluce. Druhý trest přijde z nebe. Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele Církve.“

Čtěte ZDE: Velký pátek: Myšlenky na blízkost smrti. Setkání s anděly a zavrženými. Které vlastnosti nás vedou k peklu? Vždy je čas na pokání. Využijeme svoji příležitost? Modlitba svoji moc nikdy neztratí. Jde tu o věčnost

Varuje také Matka Boží

O budoucích těžkých časech však mluví i podstatně vyšší autorita. Matka Boží. Když se zjevila v japonském městě Akita v roce 1973 řeholní sestře Agnes Katsuko Sasagawové, tak ve třetím poselství říká: „Jak jsem ti řekla, když se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec dá dopadnout strašlivý trest na celé lidstvo. Bude to větší trest než potopa, takový, jakého nikdy nebylo. Oheň spadne z nebe a zničí velkou část lidstva, dobrých i špatných, neušetří ani kněze, ani věřící. Ti, kdo přežijí, budou tak sklíčení, že budou závidět mrtvým.“

Kromě varování před bezbožným životem je však mimořádně důležitý i tento odkaz svatého Patera Pia: „Láska člověka k člověku bude už jen prázdným slovem. Jak můžeš čekat, že tě Ježíš bude milovat, když ty nedokážeš prokázat lásku člověku, který s tebou sedí u stolu? Boží hněv neušetří lidi moudré či učené, ale maličké…“

Ale i přes tyto předpovědi Pater Pio připomíná, že ještě nic není ztraceno a ani my nepíšeme o jeho proroctvích proto, abychom někoho vystrašili, ale proto, abychom - jak to dělal i Pater Pio - varovali.

„Kolik duší se řítí do pekla, mnohé národy zmizí ze světa! Musíte ostatním lidem říci, aby nečekali, až papež, biskupové a kněží vydají výzvu k pokání a modlitbě. Je načase, aby každý z vlastní iniciativy a podle pokynů Matky Boží změnil svůj život…“

A pak, po skutečném obrácení, lítosti, pokání a svátostném životě, Pater Pio ujišťuje: „Kdyby se svět obrátil vzhůru nohama, kdyby temnoty zasáhly všechno, nesmí nic naplňovat tvou duši nepokojem, protože Bůh je s Tebou a svou mocí Tě v boji podrží.“

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají nás mladí za zaostalé? Od početí po smrt.  Genderismus je prohra Západu. Jsme jen shluk buněk? Identita jednotlivce, národa a státu. Zpověď

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky