Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Žasnete nad problémy, které nás všude obklopují? Položte si na předvánoční stůl „Pět shnilých jablek“. Mnohé bude rázem jasnější

Žasnete nad problémy, které nás všude obklopují? Položte si na předvánoční stůl „Pět shnilých jablek“. Mnohé bude rázem jasnější

19. 12. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší z amerických zdrojů úvahu, která se některým z nás nemusí líbit, ale zamyslet by se nad ní měl každý, kdo se ptá po příčině neduhů současného světa

„Jedno shnilé jablko zkazí celý sud,“ praví známé přísloví. Bible říká ve skutečnosti totéž použitím metafory s malým základem, který prokvasí chlebové těsto: "Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto?" (1 Korintským 5,6). Tato myšlenka je jádrem falešných hodnot, kterými dnešní lidé musí žít.

PP

V našem moderním světě, je metafora pěti "shnilých jablek" tím, co „prohnívá“ dobrými mravy, kterým Bible učí. Tato shnilá jablka se urodila v různých zemích, ale jejich ničivé účinky se postupně rozšířily po celém světě:

První shnilé jablko: Marxismus a komunismus

Zakládá se na čtyřech falešných myšlenkách:

1. Bůh neexistuje a člověk je pouze vysoce vyvinuté zvíře s žádnou nadějí na posmrtný život.

2. Pravda je relativní. Neexistuje žádná správná morálka jak žít. Každý má právo sám si rozhodovat, co je pro něj dobré a zlé.

3. Vláda jedné strany by měla vlastnit jak bohatství, tak výrobní prostředky celé země, aby mohla rozdělovat bohatství, komu se jí zachce. Cílem je, aby vláda měla monopol na ekonomiku, politiku, vzdělávání i náboženství.

4. Lidská přirozenost je velmi tvárná a lze ji měnit změnou prostředí.

A tak budou lidé žít v míru a harmonii a špatné vlastnosti lidí samy zmizí.

Strom komunismu, který koření v těchto čtyřech falešných tezích, sklidilo zvěrstva a genocidu celých národů: Cenou za tuto sklizeň bylo kromě jiného na 60 milionů zavražděných.

Nenávist k Bohu byla a je a bude hnací silou komunismu i ve všech jeho dalších podobách.

"Lidé zapomněli na Boha, proto se to všechno stalo..." (Solženicyn)

Druhé shnilé jablko: Darwinistická revoluce

Charles Darwin 1800 zveřejnil teorii, že lidské bytosti se vyvinuly z nižších forem života. To vedlo k závěru, že neexistuje žádný skutečný smysl života, že jsme tady zcela bezúčelně jako důsledek slepých sil náhody. Karel Marx byl tak nadšen touto myšlenkou, že se ptal Darwina, zda by mu mohl věnovat svou „bibli komunismu“, Das Kapital. Darwin sice odmítl, ale spojení mezi těmito dvěma falešnými vírami je zjevné.

Nicméně, víc a víc lidí začíná kriticky zvažovat důkazy pro a proti Darwinově evoluční teorii. Mnozí tak zjišťují, že pro Darwinovy závěry chybí vědecké důkazy. Michael Denton, molekulární biolog: "Dalo by se očekávat, že teorie tak kardinálního významu, teorie, která doslova změnila svět, by měla být něco víc než mýtus. Avšak Darwinova teorie ve skutečnosti není než nevědecký kosmogenický mýtus dvacátého století."

Třetí shnilé jablko: Freudovská psychologie

Rakouský neurolog Sigmund Freud, otec psychoanalýzy, zavrhl hřích a zavedl sexuální svobodu, jako prostředek, jak se vyhnout duševním a emočním poruchám. Tak jak se Freudovy myšlenky dosud šíří světem, tak důsledkem je uvolnění nejen sexuální morálky 20. století - dlažba k široké cestě zkaženosti.

Phillip Johnson, profesor práva: "Každá učebnice dějepisu 20. století uvádí tři významné myslitele: Darwin, Marx a Freud. Všichni tři byli považováni za 'vědecké', a tedy mnohem spolehlivější než cokoliv 'náboženského', v době jejich expanze. Dnes již jsou Marx i Freud na křivce úpadku, a dokonce i skupiny jejich následovníků již připouštějí, že jejich „převratné závěry“ byly založeny na metodice jen vzdáleně srovnatelné s experimentálními vědami. Jsem přesvědčen, že Darwin je další na řadě. A jeho pád bude zdaleka nejvýznamnější."

Čtvrté shnilé jablko: Sexuální revoluce

Antikoncepční pilulky byly vytvořeny v 50. letech v USA. Široce používány jsou od roku 1960. Tak bylo odstraněno riziko nechtěného těhotenství, což pomohlo zahájit sexuální revoluci z roku 1960 ve velké části světa. Tím také započala „antimorální revoluce“, a navzdory antikoncepčním pilulkám, je více nechtěných těhotenství než kdy předtím. Výsledkem je rostoucí počet ran, které postihují naši společnost, vybuchující sexuální promiskuita, epidemie pohlavně přenosných chorob, rozbité domovy a rodiny, nekontrolovatelná pornografie, zneužívání dětí, sexuální perverze atd.

Páté shnilé jablko: Popírání Boha a zakazování modlitby

V roce 1962 a 1963 Americký Nejvyšší Soud, vedený liberálním šéfem justice Earl Warrenem, vydal  rozhodnutí o zákazu modlitby a čtení Bible na amerických veřejných školách. Toto odstranění Boha ze vzdělávacího systému přijala většina západního světa.

Bývalý guvernér Arkansasu a prezidentský kandidát Mike Huckabee: "Ptáme se, proč je tolik násilí ve školách? Vždyť jsme z nich systematicky odstranili Boha! Proč jsme tedy tak překvapeni, že právě školy se stávají místem masakrů?" (rozhovor na Fox News, 14. prosince 2012).

BIBLICKÉ ŘEŠENÍ:

Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha.

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. (2 Tim 3:1-4; Rom 12:1-2)

Článek je převzat z prosincového čísla časopisu Good News na této adrese.

 PP
Tagy článku

Doporučujeme

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají nás mladí za zaostalé? Od početí po smrt.  Genderismus je prohra Západu. Jsme jen shluk buněk? Identita jednotlivce, národa a státu. Zpověď

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky