Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Europoslanci Karas a Brok mají pro Českou republiku zajímavé řešení: přátelskou eurointervenci. A do naší redakce ihned dorazila další neoznačená obálka.
Autor: Ondřej Höppner

Europoslanci Karas a Brok mají pro Českou republiku zajímavé řešení: přátelskou eurointervenci. A do naší redakce ihned dorazila další neoznačená obálka.

19. 7. 2013

Tisk článku

Michal Fraiman Sotva mainstreamové servery přinesly informaci, že členové Evropského parlamentu Othmar Karas a Elmar Brok požadují v České republice jménem Evropské unie (citujeme) "rychle prověřit" zda vznik nové české vlády "neodporuje unijním hodnotám", dorazila do naší redakce další z řady neoznačených obálek.

Jedná se o dva dokumenty, přičemž jeden jsme museli narychlo přeložit ze španělštiny a druhý z ruštiny. Na prvním je pak rukou našeho neznámého zdroje ještě cynicky připsáno: "Najdi deset rozdílů".

Tak tedy hledejte s námi.

pp

Dokument č. 1.    

KONCEPT

Vážený José Manueli,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý vývoj, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně proevropským silám z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které byly až donedávna plně v rukou pokrokových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské myšlence věčného přátelství s EU. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají protievropskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení České republiky - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat evropské normy, především pak principy demokratického evropského centralismu. Vedení České republiky už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti orgánům Evropské unie, není s to organizovat proti podvratným silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence evropské myšlenky v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Podvratné síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

Poslední kapkou je zrádný postup prezidenta Zemana, který při jmenování nového předsedy vlády svéhlavě postupoval podle české Ústavy, místo aby se především držel Lisabonské smlouvy. Jsme hluboce přesvědčeni, že provedení nezávislé kontroly dodržování státoprávních principů a základních evropských hodnot, ke které vyzvali europoslanci Othmar Karas e Elmar Brok, nebude pro záchranu věci europeismu v České republice dostačující.    

V této těžké situaci se obracíme na vás, přední Evropany, vedoucí představitele EU, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat Českou republiku z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro EU by tento poslední krok k záchraně evropské myšlenky v ČR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc.

Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině. (přeškrtnuto a opraveno rukou "ve španělštině")

Karel Schwarzenberg, Jiří Dienstbier, Lubomír Zaorálek + 96 Pragováků    

V Praze dne 3. 8. 2013

pp

Dokument č. 2.

Vážený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

V Praze 3. srpna 1968

 pp


Tagy článku

Doporučujeme

Záhada pootočené hlavy: Život, nebo smrt. Nic není náhoda. Nejmenoval se Trumpův vrah náhodou Kozák? Má se teď usmiřovat?  Platil by ČT nemravné poplatky? Pootevřel nezdařený atentát i pro nás okno příležitosti?

Záhada pootočené hlavy: Život, nebo smrt. Nic není náhoda. Nejmenoval se Trumpův vrah...

Plán jestřábů NATO jak rozpoutat válku: Mobilizace. Všichni Ukrajinci na frontu. Vojska NATO na Ukrajinu. Putin nesmí vyhrát. Chystají generálové v Kyjevě zradu a kapitulaci? Situace eskaluje každým dnem. Bude se rukovat i u nás?

Plán jestřábů NATO jak rozpoutat válku: Mobilizace. Všichni Ukrajinci na frontu. Vojska...

Na začátek stránky