Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Znovu případ Kramný: Kontroverzní advokátka Slámová opakovaně lhala médiím, aby poškodila podezřelého. Zvuková nahrávka jako důkaz. Co na to advokátní komora? Justiční mafie bojuje o život. Chapadlo useknuto?

Znovu případ Kramný: Kontroverzní advokátka Slámová opakovaně lhala médiím, aby poškodila podezřelého. Zvuková nahrávka jako důkaz. Co na to advokátní komora? Justiční mafie bojuje o život. Chapadlo useknuto?

28. 7. 2018

Tisk článku

Ondřej Höppner u příležitosti výročí údajné vraždy Moniky a Kláry Kramných, kdy bude odeslána žádost o obnovu procesu, rekapituluje okolnosti tohoto krajně podivného případu

Případ Petra Kramného má zjevně mnohem spletitější justiční pozadí, než se na první pohled zdálo. Lana sahají do nejvyšších míst, padají první hlavy, vynořují se fakta, která jsou děsivá i pro ty, kteří dávno ztratili iluze o nezávislosti české justice. Vše směřuje k obnově jednoho z nejsledovanějších kriminálních případů posledních let (všechny články na PP). Žádost odešle soudu advokátka Kramného JUDr. Rejžková 30. července v den pátého výročí smrti Moniky a Kláry Kramných.

Z příšeří případu se vynořují obskurní postavy, o jejichž existenci neměl dosud divák ani tušení. Na povrch vyplouvají fakta, která způsobují mrazení v zádech a vyvolávají otázku, v jakém právním státě to vlastně žijeme. Soudní znalci upravují důkazy na počítači? Policie upravuje přepis odposlechů tak, aby poškodily podezřelého? Soudní znalci oboru elektro píší posudky na základě fotografií z jiného pokoje? Ano, to vše se děje v případu Petra Kramného odsouzeného za záhadnou smrt jeho manželky a dcery v Egyptě roku 2013 – a zdaleka to není všechno.

Veřejná objednávka?

Advokátka Klára Long Slámová zjevně opakovaně uvedla média v omyl, když jim poskytovala zkreslené informace ze spisu Petra Kramného. Média informace od kontroverzní advokátky neověřovala, protože předpokládala, že právně vzdělaná osoba nebude lhát. 

Tím vznikl negativní obraz podezřelého Petra Kramného, který přerostl ve veřejnou objednávku (musí být vrah, protože má divné vlasy, není patřičně sklíčený td.), a nakonec vyústil v jeho odsouzení na 28 let za dvojnásobnou vraždu. Připomeňme: bez jediného přímého důkazu. Není jasné, zda doktorka Slámová poskytovala médiím nesprávné informace záměrně, či zda šlo jen o opakující se omyl.

Na nedůstojnou roli advokátky Slámové v případu Kramný opakovaně upozorňuje spolek Šalamoun, který bojuje za práva Kramného na spravedlivý proces.

Přímé důkazy nejsou

Dr. Slámová v rozhovoru pro TV Nova (26. 4. 2014) uvedla: „Velmi na mě zapůsobila práce ostravské policie, která shromáždila obrovské množství závažných skutečností a důkazů. Obvinění Petra Kramného je zcela odůvodněno a stojí nejen na nepřímých, ale zejména i na přímých důkazech.“ 

Zde je záznam rozhovoru s Dr. Slámovou pro TV Nova:

Tvrzení Dr. Slámové, že obvinění Kramného stojí „zejména i na přímých důkazech“, je zcela nepravdivé. Policie nikdy žádné přímé důkazy neměla (mimo jiné ani nebyla na místě činu), a nikdy to ani netvrdila, tato informace nebyla součástí spisu. 

Nepravdivou informaci Slámové o přímých důkazech však převzala od TV Nova bulvární média (Blesk) a následně i ostatní média, což je běžná praxe – jeden cituje druhého. Vznikla tak mediální virtuální realita, kde lež se stala pravdou. Veřejnost přijala za své nepravdivou informaci, že Kramný (který je podle egyptských vyšetřovatelů oběť), musí být vrah, protože proti němu má policie přímé důkazy. 

Konstatování, že tvrzení dr. Slámové o existenci přímých důkazů proti Kramnému je lživé, najdeme i v rozhodnutí Nejvyššího soudu:

„Hodnotícím úvahám a závěrům nelze nic vytknout. Vycházely z uceleného řetězce nepřímých důkazů, které neumožnily jiný skutkový závěr, než že obviněný je pachatelem činu, který je mu kladen za vinu,“ uvádí Nejvyšší soud, čímž potvrzuje rozsudek soudkyně Gilové, která poslala Kramného na 28 let do basy.

Výstřižek zde:

O přímém důkazu tedy není v rozhodnutí Nejvyššího soudu ani slovo, rozsudek byl právě kvůli absenci byť jediného přímého důkazů postaven na vratkém „řetězci nepřímých důkazů“, který vznikl na základě úvah (!). To je vzhledem k mimořádnému trestu 28 let vězení již samo o sobě hodně silná káva.

Nová fakta

Rozsudek nad Petrem Kramným byl vynesen v té době, kdy ještě nebyly známa fakta, která zpochybňují či vyvracejí i všechny nepřímé důkazy. Už tak křehká konstrukce dostala několik silných úderů.

Tehdy nebylo například známo, že soudní znalci Smatanová a Dokoupil počítačově upravili snímky srdcí obou obětí. Nebo že policejní přepisy odposlechů zfalšoval (psal tam úplně něco jiného, než Kramný říkal do telefonu) policista Alois Kubiena z Moravskoslezského kraje, který za to dostal dokonce medaili. Nebo že znalec Skokanský z oboru elektro vypracoval své soudně znalecké posudky na základě fotografií, které pocházely z jiného pokoje, než je ten, kde obě ženy zemřely. 

Nevědělo se ani to, že klíčová postava obžaloby (autor verze o elektrickém proudu jako příčině smrti) dr. Igor Dvořáček bude propuštěn z funkce přednosty Ústavu soudního lékařství v Ostravě - mimo jiné i kvůli podezření na napojení na organizované zákulisní struktury.

Díky aktivitě spolku Šalamoun navíc vznikly dodatečné znalecké posudky, které zcela zpochybňují závěr, že Monika a Klára zemřely v důsledku úrazu elektrickým proudem. Odbornost spolkem oslovených znalců dalece převyšuje ty, kteří zpracovali znalecké posudky pro soud, a na jejichž základě byl Kramný odsouzen. 

Advokátka Slámová vstoupila do případu Kramný v roce 2014 z vlastní iniciativy, když se nabídla dezorientovaným pozůstalým, že je bude zastupovat jako zmocněnkyně. Tím získala přístup do spisu, mohla se zúčastnit vyšetřovacích úkonů, přípravného řízení a podobně. V médiích tak vzbudila dojem, že o případu „něco ví“, a stala se hojně citovanou táborem těch, kteří si byli okamžitě jisti, že je Kramný vrah (protože se divně kouká, frajeří a má nafouknutou bundu).

Je všechno jinak?

Dalším případem nepravdivého tvrzení je výrok advokátky Slámové, že „závěrem egyptské pitvy nebyla dehydratace“, které přednesla v rozhovoru pro TV Nova. Spolek Šalamoun kontroval zprávu z egyptské pitvy, ve které je jasně uvedeno, že „příčinou smrti Moniky a Kláry Kramných byla dehydratace“.

Jde o důležitý moment celého případu, protože pokud má pravdu egyptská strana, která měla na rozdíl od té české k dispozici celá těla a místo činu, je vše, co vzniklo následně na straně české, jeden velký podvod. Egyptští vyšetřovatelé s maximálním množstvím informací rozhodli, že je Kramný nevinná oběť, česká strana se zlomkem těchto informací dochází k závěru, že je dvojnásobný vrah. 

Média, vděčná za každý zdroj, neměla možnost si tvrzení Slámové ověřit. Mohla jí pouze důvěřovat. Nutno však podotknout, že se jim nepravdy od doktorky Slámové „hodily do krámu“, protože verze s vraždícím otcem rodiny je čtenářsky atraktivnější a tedy prodejnější, než kdyby třeba přežila paní Kramná.

„Podle mého názoru poskytování jednostranných informací ze spisového materiálu a jejich nevyvážeností mohlo dojít k porušení zásady presumpce neviny Petra Kramného,“ řekl Protiproudu o působení Slámové v celém případu Václav Peričevič ze spolu Šalamoun.

Čtěte ZDE: Údajný vrah Kramný: Bude volný? Ústavní soud vaří z vody. Důkazy neexistují. O vraždu elektrickým proudem nešlo. Média v roli soudu? Všechno bylo jinak. Důkazy přináší nová kniha. Zakážou ji také?

Dr. Bašír se nehodil?

Dr. Slámová následně označila v médiích spolek Šalamoun „za lidský odpad adorující vraha“. Spolek Šalamoun se přitom těší hlubokému respektu u odborníků i veřejnosti. Nijak proti Slámové neútočí, pouze přináší důkazy, že advokátka lhala.

Nad vystupování Dr. Kláry Long Slámové se pozastavila řada jejích kolegů. Její fotografie například objevila na titulní straně časopisu Týden s výkřikem „Kramného dostanu!“. To mi přijde poněkud neadekvátní,“ řekl k tomu prezident Unie státních zástupců ČR JUDr. Jan Lata. Bývalý soudce Ústavního soudu JUDr. Stanislav Balík dokonce prohlásil, že ho přístup Slámové k advokacii pohoršuje.

Nedávno byla Slámové kolegyně potrestána Českou advokátní komorou s odůvodněním: „Při výkonu advokacie nepostupovala tak, aby nesnižovala důstojnost advokátního stavu, když za tím účelem nedodržovala pravidla profesionální etiky ukládající jí povinnost všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.“

Je otázkou, nakolik se tato „definice“ hodí na dr. Slámovou, která vše navíc zesílila i vynášením takových informací ze spisu, které souvisely s jeho obsahem jen částečně, nebo vůbec.

Z České advokátní komory byl v souvislosti s případem Kramný za dosud nevyjasněných okolností vyloučen egyptský právník Dr. Bašír, který opakovaně upozorňoval, že se kauza na české straně vyvíjí případ podivně. Dr. Bašír například poslal do českých médií snímky pitvy z egyptského spisu, které zcela vyvracely závěry české strany. „Udání“ na Bašíra přišlo z médií, s nimiž Dr. Slámová úzce spolupracovala. To by mohlo vést úvaze, že je případ Kramný možná mnohem větší a rozvětvenější, než se na první pohled zdá.

Jak to dopadne?

Petr Kramný nyní čeká ve vězení na obnovu procesu, tedy především na to, jak se soud vypořádá s novými zjištěními a s pravidlem „in dubio pro reo“ (tedy v případě pochybností rozhodnout ve prospěch obviněného).

O novém otevření procesu bude ovšem rozhodovat stejná soudkyně (Renata Gilová), která Kramného poslala na 28 let do vězení - bez jediného přímého důkazu. Připomeňme, že o nařízení odposlechů (následně zfalšovaných) rozhodl po návratu Kramného z Egypta její manžel, soudce Karel Gil. Již tento fakt by měl stačit, aby se soudkyně sama prohlásila za podjatou, ale protože to neudělala už dříve, neučiní tak zřejmě ani teď.

Otevření případu Kramný bude testem policejně – justičního systému, který ve spolupráci s médií často rozhoduje o našich životech. Zkuste si tipnout, jak to dopadne.

A bude hůř.


Tagy článku

Doporučujeme

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku? Kdo má jaderný kufřík? Už ani na Hutie nestačí?  Izrael se musí o sebe postarat sám? Mrazivá zábava jako v hrobě: Udělejme si zásoby popcornu

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku?...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými na teroristickém státu. Věda podlehla korupci. Podle zájmů nových protektorů. Vědí, co činí. Začínají mít strach. Převrat? V nedohlednu...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými...

Na začátek stránky