Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Světový kongres o rodině: Nepřítel je zřejmý. Pestrá škála zvráceností v médiích i školách.  Soros sodomizuje. Moldavský prezident patrně zakáže gayparády. Přežije to? Poslední ostrov tradičních hodnot?

Světový kongres o rodině: Nepřítel je zřejmý. Pestrá škála zvráceností v médiích i školách. Soros sodomizuje. Moldavský prezident patrně zakáže gayparády. Přežije to? Poslední ostrov tradičních hodnot?

27. 9. 2018

Tisk článku

Andrej Cyganov přináší informace o průběhu XII. Světového kongresu rodin v Kišiněvě a ukazuje, kde hledat a kde nehledat oporu v boji za zachování našeho pokolení

V neděli v Kišiněvě vyvrcholilo jedno z nejreprezentativnějších fór konzervativní rodinné politiky – XII. světový kongres o rodině, který se tentokrát konal pod osobním patronátem moldavského prezidenta Igora Dodona. Účastníci z téměř 50 zemí Evropy, Afriky a Latinské Ameriky konstatovali zdrcující fakt: V celém světě transhumánní zastánci nového světového řádu z řad „pánů peněz“ a vlády vyplňující jejich vůli zavádějí tutéž ideologii směřující proti rodině a proti životu, podporují zvrácenou sexuální osvětu, pedofilii, potraty, juvenilní justici a kult sebevražd (eutanazii). 

Hlavní postavou fóra se stal sám prezident Dodon, který slíbil zakázat gay parády a oznámil řadu opatření na podporu rodiny. Neméně důležití byli ovšem zástupci jiných pravoslavných zemí, které mohou přes všechny svízele brzy v Evropě představovat poslední ostrůvky křesťanských hodnot.

Doba je zlá

Kongres, na němž se shromáždilo několik delegátů prorodinných a rodičovských organizací ze 48 zemí, se konal na pozadí bezprecedentního geopolitického tlaku na Rusko a na prorusky zaměřené politiky z blízkého i vzdáleného zahraniční a na pozadí východního církevního schizmatu zahájeného „ekumenickým pravoslavným patriarchou“ a konstantinopolským arcibiskupem Bartolomějem (spor je údajně rozdmýcháván účelově ze Západu s cílem rozbít pravoslavnou jednotu).

Z tohoto důvodu se kongresu nezúčastnil ruský patriarcha Kirill a necelý týden před kongresem v Kišiněvě došlo k podivné dopravní nehodě, jejímž účastníkem byl sám prezident Igor Dodon, což mnozí analytici otevřeně nazvali pokusem o vraždu.

Prezident však vyvázl zdráv a nezměnil své stanovisko: rozhodně při zahájení kongresu prohlásil, že považuje za svůj nejdůležitější úkol obranu institutu tradiční rodiny a manželství mezi mužem a ženou jako hlavní hodnoty a základu společnosti i státu. Igor Dodon zejména uvedl, že protirodinná ideologie, jakou liberální Západ prosazuje po celém světě, včetně podpory homosexuality, má vést k depopulaci planety a představuje „jednu z hlavních hrozeb pro lidstvo“. Dále uvedl, že „rozvoj zemí je určen nejen ekonomikou, ale také demografií“, že se bude snažit docílit zákazu „parád deviantů“ a že hodlá ve své zemi vyhlásit rok 2019 za Rok rodiny, a také řekl, že současný prozápadní parlament Moldavska (Moldavsko je parlamentní republika) sabotuje jeho iniciativy k vytvoření kapitálu na podporu mateřství.

Kongres probíhal na pozadí bezprecedentní kampaně v evropských médiích za účelem dehonestace jak samotného Dodona, tak i ostatních účastníků fóra. Organizátoři každopádně věděli, do čeho jdou: Média, která jsou v rukou transhumanistů a jež vnucují světu svoji protirodinnou ideologii, nás budou proklínat, shodli se v názoru ruská senátorka Elena Mizulinová, ředitelka Nadace Basila Velikého Elena Milská a další klíčoví mluvčí fóra. „Nebuďme naivní: ve světě, jmenovitě ve světové elitě, existuje mnoho lidí, kteří nesdílejí takovéto srozumitelné a přirozené rodinné hodnoty – musíme se naučit je společně bránit bez ohledu na kritiku, která se na nás doma sesype,“ řekl předseda Světového kongresu rodin Američan Brian Brown.

Čtěte ZDE: Istanbulská úmluva: Příprava na výměnu lidu Evropy? Seznam zvěrstev, na které si budeme zvykat. Neziskovky ve startovních blocích. Budoucí generace Čechů: Zbabělá, cynická, bezmocná a odstrčená?

Názory řečníků

Princ Louis de Bourbon (Francie) připomněl, že právě monarchie a především poslední ruský car Mikuláš II. a jeho rodina byli záštitou a symbolem rodiny. Ve skutečnosti to byl Mikuláš II., kdo vynesl soud nad moderním západním konceptem individualismu: „Považuji za absurdní myšlenku, že jsem oddělené individuum. Kým bych byl bez mých rodičů, předků a dětí? Musíme být schopni vzdorovat zásahům proti institutu rodiny, jinak to povede ke smrti civilizace.“

Senátorka Elena Mizulinová nazvala propagandu homosexuality a zvrácené sexuální osvěty, juvenilní justici a pokus podkopat tradiční rodinné hodnoty válkou bohatých proti chudým. Ve skutečnosti jde o návrat ke kastovní společnosti. 

Vedoucí známé křesťanské internetové platformy pro organizování petic „Ciitizen.go“ španěl Ignacio Arsuaga nazval ideologii transhumanistů „totalitou“. Podle Arsuaga jsou jeho dobrovolní spolupracovníci neustále napadáni devianty a všelijakými šílenci z Evropy a z USA. Například nedávno agresivní zástupci menšin téměř podpálili autobus s aktivisty Ciitizen.go jen za to, že na něm bylo napsáno: „Chlapec je on, dívka je ona“.

Kromě plenárních zasedání mělo fórum řadu sekcí, jejichž názvy hovoří samy za sebe: „Nepřátelé rodiny – mezinárodní sítě podkopávají význam rodiny a víry“, „Genderová ideologie – poslední útok na význam slova 'rodina' a právní problémy, které vytváří“, „Politické strategie pro zavádění rodinných hodnot do společnosti a zákonů“, „Nová média – podpora života, manželství a rodiny v době sociálních sítí“, „Úspěchy – příklady toho, jak byla rodina účinně zachráněna a co se z nich můžeme naučit“ atd. 

Čtěte ZDE: Kardinál Dominik Duka: Je třeba nazývat věci pravými jmény! Co je horší než terorismus? Varování před islámem, zničením rodiny a údělem otroků. Zlost, smutek i naděje na dnešní svátek svatého Václava

Cílený rozvrat

Jedním z nejpoučnějších byl příspěvek experta EU, bývalého poslance italského parlamentu a člena Rady Evropy, Luca Volonteho. Hovořil zejména o tom, že v Evropě již několik desetiletí probíhá plíživý státní převrat, a to prostřednictvím agentů nového světového řádu v čele s Georgem Sorosem. Právě agent Rothschildů Soros se stal jedním z „motorů“ sodomizace západní společnosti a jejího rozkladu pomocí migrace. „Vědecké studie ukazují, že do roku 2050 nebo ještě dříve klesne populace Evropy pod 500 milionů lidí. Sorosův institut „Open Society“ (Otevřená společnost) přiděluje ročně více než 1 miliardu eur na podporu homosexuality a transgenderismu,“ uvedl expert. Epidemie drogové závislosti, manželství osob stejného pohlaví, legalizace eutanazie, zvrácená sexuální výchova ve školách, podpora separatismu a migrace – to jsou podle Volonteho výsledky Sorosovy „práce“ a jemu podobných budovatelů nového světového řádu. Podle jeho slov Evropský soud před několika týdny nařídil všem státům EU, aby bez výjimky uznávaly „manželství“ homosexuálních párů uzavřená na území jiných států. Ve skutečnosti to znamená naprostou sodomii a smrt Evropy.

Ředitel Kia Kaha Educational Trust Yio Fualkner uvedl, že propagace zvrácených „hodnot“ nového světového řádu je přímo spojena s oslabením religiozity. Před 60 lety v Rakousku 55% obyvatel chodilo v neděli do kostela. Nyní méně než 5%. Zato se nyní v Rakousku pořádají největší „gay parády“, jichž se účastní katoličtí kardinálové. Analogické procesy probíhají po celém světě, od Austrálie a Irska, kde nedávno proběhla referenda o uznání homosexuálních „sňatků“, až po Srbsko, kde podle přiznání docentky Evropského institutu (v Bělehradu) Misy Djukovičové je rok co rok stále obtížnější bránit tradiční hodnoty.

Patrick Byrne, prezident Národní rady Austrálie, představil svůj výzkum o tom, jak globalisté a devianti propagují svou „genderovou ideologii“. Všechno začíná nikoliv u zákonů, ale u aktů nižší právní síly a drobných osvědčení, jako nedávno schválené ministerstvem zdravotnictví Ruska osvědčení o změně pohlaví.

Vzácná místa odporu

Zazněly však i pozitivní příklady. Například mexický politik Rodrigo Ivan Cortez popsal, jak v roce 2016 v jeho zemi vyrazilo více než 1,2 milionu rodičů do ulic 130 měst a přinutilo vládu, aby zrušila lekce sexuální výchovy ve školách. Podobné masové akce se uskutečnily i v jiných zemích Latinské Ameriky: Kostarice, Panamě, Paraguay, atd. Podle Corteze se v tomto roce jeho vláda znovu snaží lobovat za opatření pro „demokratizaci rodiny“ (potraty, „manželství“ homosexuálů, eutanazie) a „proto se 21. října opět vydáme do ulic.

Podobná úspěšná zkušenost existuje i v Evropě, a to v Chorvatsku (ve Francii, jak je známo, se více než milion lidí zúčastnilo shromáždění proti legalizaci homosexuálních sňatků, ale jejich síla byla ignorována). Zeljca Markičová, prezidentka Asociace chorvatských rodin, vypověděla, jak se místní vláda v roce 2012 pokoušela vnutit národu hodiny pornografie a lekce o homosexualitě na školy nižšího stupně, ale rodičům se podařilo s pomocí Ústavního soudu tyto plány smést se stolu.V roce 2013 se v Chorvatsku na žádost kněží pravoslavných a katolických církví uskutečnilo referendum, které postavilo bariéru plánům vlády legalizovat „homosexuální sňatky“ (bohužel, podle posledního rozhodnutí Evropského soudu, jak bylo uvedeno výše, to již pro devianty bariéra není) a nyní, když prozápadní chorvatská vláda ratifikovala Istanbulskou úmluvu (Rusko odmítlo tuto úmluvu ratifikovat díky činnosti místních rodičovských a vlasteneckých organizací), chorvatští vlastenci organizují nové referendum s cílem provést změnuvolební legislativy, aby se napříště zabránilo agentům globalizace v přístupu k moci.

Čtěte ZDE: Válka proti rodině pokračuje: Křesťanští rodiče jsou ideozločinci. Bude jim zakázáno vychovávat děti? Homosexualismus na postupu. Donutíme tě souhlasit! Demontáž tisícileté nauky. Vlády nás zradí

Opora v „prokletém“ Rusku 

Zvláštní pozornost byla na kongresu věnována projevům představitelů Ruska, které téměř všichni řečníci považovali za poslední pevnost tradičních rodinných hodnot ve světě. A skutečně, aktivisté rodičovských organizací z Ruska mluvili prakticky o všem: o juvenilní justici, o snahách zavést „genderovou“ ideologii, o intelektuální deformaci dětí, o zahraničních agentech ve vládních orgánech atd.Mluvili zcela jinak než jejich západní kolegové, kteří většinou prostě jen konstatovali existenci problémů, ale nevěděli, co s tím dělat v podmínkách totální závislosti jejich vlád na „světové vládě“.

Účastníci kongresu s velkým zájmem vyslechli předsedu Komise patriarchů pro ochranu rodiny otce Dmitrije Smirnova, který ve svém stylu diagnostikoval západní „hodnoty“: „Síly pekla vylézají z podsvětí, aby zničily boží řád a místo něho ustanovily svůj řád satanský. Ale pokud je Bůh s námi, kdo je proti nám?

Na pozadí otce Dmitrije a dalších pravoslavných otců působil na kongresu rovněž přítomný státní sekretář Vatikánu kardinál Pietro Parolin poněkud bledě, což není překvapující: papeži jsou již dlouho avantgardou nového světového řádu a stále řidčeji používají konzervativní rétoriku. Upřednostňují omlouvat se před pederasty, krýt pedofily, žehnat banderovcům a modlit se společně s rabíny a dokonce i s pohany (aby jejich stále méně početné ovečky a jednotliví pastýři, kteří zůstali věrní křesťanským hodnotám, měli čeho litovat).

Nicméně hlavním hrdinou kongresu byl moldavský prezident Igor Dodon, který ve svém závěrečném projevu nejenže nazýval věci pravými jmény, ale také slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil zničení institutu rodiny v jeho republice.

Vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám v Moldavsku lze konstatovat, že Igor Nikolajevič Dodon hodlá vést boj za tradiční hodnoty jako páku pro návrat státní suverenity Moldavsku, což samozřejmě není možné bez partnerství s Ruskem, které v tamních očích zůstává jediným garantem tradičních hodnot a morálky ve světě.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Rozprašují nám na hlavy jedy a manipulují počasím: Všechny čáry na obloze jsou nebezpečné. 1000 doznaných pokusů na lidech. Co umí HAARP?  President Johnson: Kdo ovládne počasí, ovládne svět. Klima? Zemětřesení? Sopky? Umíme, hlásí Pentagon. Lze se bránit?

Rozprašují nám na hlavy jedy a manipulují počasím: Všechny čáry na obloze jsou nebezpečné....

Pozice Zelenského slábne: Zalužnyj prý zahájil jednání s Moskvou na vlastní pěst. Jedná tajně s šéfem genštábu Gerasimovem? Ruská vojska mezitím dál postupují. Lov na lidi od dveří ke dveřím. Důchodci, marš na frontu!

Pozice Zelenského slábne: Zalužnyj prý zahájil jednání s Moskvou na vlastní pěst. Jedná...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky