Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Obrana domova: Naše vlast se hordám neubrání! Pistole, útočná puška a brokovnice do každé rodiny? EU nás chce odzbrojit. Budou nás pacifikovat migranti? Nikdy se nesmíme vzdát. Co je vlastně domov?

Obrana domova: Naše vlast se hordám neubrání! Pistole, útočná puška a brokovnice do každé rodiny? EU nás chce odzbrojit. Budou nás pacifikovat migranti? Nikdy se nesmíme vzdát. Co je vlastně domov?

14. 2. 2019

Tisk článku

Radek Pokorný přináší zprávu a videozáznam z diskusního večera Akce D.O.S.T., který proběhl v pondělí 11. února v Praze a věnoval se palčivému tématu dneška - a hlavně zítřka

Naše vlast čelí celé řadě hrozeb, kterým je nutné se aktivně postavit a když bude potřeba tak i se zbraní v ruce. Shodli se na tom účastníci již šestadvacátého diskusního večera pořádaného konzervativním spolkem Akce D.O.S.T.

Tématem panelové diskuse byla Obrana domova – Jak a před kým? Úvodní příspěvky přednesli předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek, velitel Národní domobrany Marek Obrtel a bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec.

Domov

Jak zmínil hned v úvodu místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín, který celý večer moderoval, nejde jen o ozbrojený aspekt obrany, na který byla diskuse převážně zaměřena,  ale je třeba bránit naše hodnoty a vlast na více frontách. Intelektuální, kulturní, duchovní i politické. „V jistém smyslu jsou tyto formy obrany ještě důležitější než je ta fyzická, což je vidět na příkladu Maďarska,“ uvedl Semín. Orbánova národně konzervativní politika podle něho představuje arzenál, ze kterého mají budovatelé globální vlády oprávněný strach.

Předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník se ve svém vystoupení věnoval hlavně charakteristice domova a jeho zakotvení v přirozeném řádu hodnot. „Abychom mohli domovy bránit, je třeba si položit otázku, co to vlastně domov je. Domov je z pozemských hodnot, hodnotou nejvyšší.“ Tím nejbližším domovem je podle něho pro dítě rodina a naši blízcí. V pozdějším věku tvoří domov příbuzní, přátelé a kamarádi a samozřejmě naši životní partneři a naše vlastní rodiny, které vytvářejí nový domov a předávají štafetu dále.

Širší částí domova je i náš národ stejně jako místa, ve kterých jsme vyrůstali a která jsou našemu srdci drahá. Z toho vyplývá i národní identita, jež vychází ze společných dějin, společného původu, jazyka a víry. Obrana křesťanství je podle něho základním stavebním kamenem, ze kterého naše národní identita od dob svatého Václava vychází.

Čtěte ZDE: Zápas o legálně držené zbraně na obou stranách Atlantiku: Proč vládnoucí elity tolik touží odzbrojit občany? Vztah mezi kriminalitou a držením zbraní je opačný, než tvrdí "omezovači". Mráz opět vane z Bruselu

EU proti nám

Jiří Hynek ve svém příspěvku připomněl, že pokud máme naše rodiny ubránit, musíme se mít především čím bránit. Právě současná EU podle něho podniká promyšlené kroky, které mají potlačovat osobní obranu domova a rodiny. O tom podle něho mimo jiné svědčí i evropská zbraňová směrnice, která směřuje k odzbrojení občanů. „Nikdy si nesmíme nechat vzít právo držet zbraň,“ prohlásil za potlesku zcela zaplněného sálu Jiří Hynek.

V diskusi potom upozornil i na nebezpečí plíživě připravované směrnice EU o zákazu používání olova k výrobě munice. Tím by mohlo dojít k podstatnému zdražení nábojů, což by byl další krok k odzbrojení občanů. Hynek zároveň poukázal na nebezpečí vzniku evropské armády, která by se mohla podle něho snadno zneužít k potlačování nepokojů na starém kontinentu.

Jeho slova potvrdil i Jaroslav Štefec, který přítomným sdělil, že v současnosti probíhají v Bruselu procesy, které by měly vést k tomu, že do evropské armády by měli být nabíráni migranti, kteří by se potom podíleli na potlačování nepokojů v jednotlivých evropských zemích. „Já mám z evropské armády hrůzu“, uvedl Štefec. Zároveň poukázal na to, že jakékoliv pokusy, které se dnes ozývají z Německa o naverbování českých rekrutů do Bundeswehru, jsou v rozporu naší ústavou.

Analytik také poukázal na nepsanou smlouvu, která je uzavírána mezi státem a občany, ze které vyplývá, že stát bude bránit své občany a umožní jim také aktivní obranu své země a svých domovů. Podle něho dnes náš stát tuto smlouvu neplní, neboť se nestará o státní suverenitu a z toho vyplývající ochotu lidí suverénní stát také bránit.

Čtěte ZDE: S holýma rukama vstříc teroru: Proč nás potřebuje totalitní EU odzbrojit. Křik bezmocného diktátora. Chceme další milióny mrtvých? Přijde čas na občanskou neposlušnost

Národní domobrana nutností

Velitel Národní domobrany podplukovník v záloze Marek Obrtel ve svém příspěvku upozornil na neschopnost současné armády bránit naši zemi. „Aby byla česká armáda schopna bránit naši zemi a náš domov měla by být vybudována na domobraneckém principu po vzoru Švýcarska. Dnes máme 25.000 vojáků a 45.000 policistů v aktivní službě. To je zhruba tolik, kolik policistů má Paříž. To je samozřejmě alarmující nepoměr,“ uvedl Obrtel. Podstatné podle něho je, aby se národ dokázal postavit na svoji obranu sám. Současný stav je podle něho nepřijatelný - a dokud se armáda nebude inspirovat využitím domobraneckého principu, situace se v dohledné době nezmění.

Národní domobrana nabízela opakovaně státu své služby, ale vždy byla odmítnuta. „Je velkou chybou tohoto státu, jak zachází s dobrovolníky z domobrany. Dávají nám najevo, že nejsme příliš vítaní.“ Přitom hlavním úkolem Národní domobrany je podle něho bránit domovy občanů ČR, jejich život a majetek, jakož i pomáhat při udržení společenského klidu, stability a zákonnosti. A to i v případech že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou schopny vykonávat svou činnost. To platí nejen při nepokojích, které nás s ohledem na situaci ve světě v nejbližší době zřejmě čekají, ale také v případě živelných katastrof jako jsou např. povodně.

Obrtel zároveň odmítl nařčení některých politiků a médií z extrémismu. „Národní domobrana rozhodně není organizací, která by chtěla na našem území provést nekoordinovaný státní převrat a vystřílet politiky, jak se nám občas podsouvá. Chceme naopak systému pomoci tam, kde víme, že selhává a do budoucnosti bude selhávat ještě více.“ Národní domobrana se podle něho snaží již téměř čtyři roky nabídnout řešení v dialogu se státem, který o to v současné době zjevně příliš nestojí.

Obrtel se zároveň vyslovil pro znovuzavedení všeobecné branné povinnosti, což by podle něho přispělo i k výchově k vlastenectví. V diskusi také poznamenal, že svobodný občan by měl být vždy připraven bránit svoji rodinu a vlast. Jedním z nástrojů jak toho dosáhnout je i „svatá domobranecká trojice“. Pistole, útočná puška a brokovnice.


Tagy článku

Doporučujeme

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými na teroristickém státu. Věda podlehla korupci. Podle zájmů nových protektorů. Vědí, co činí. Začínají mít strach. Převrat? V nedohlednu...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými...

Uprostřed bažin Západu: Záhady kolem atentátu. Ruské sabotáže? Polská myš zařvala. Fialový a Zelený zločin. Testují si nás? Bek je jako invaze muslimů. Dostal Strach strach? Velký volební podvod: 2 miliony koresponďáků?

Uprostřed bažin Západu: Záhady kolem atentátu. Ruské sabotáže? Polská myš zařvala. Fialový...

Na začátek stránky