Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Na okraji propasti: O nových věcech. Cílem covidismu nastolení nové normality. Budování nového světa běží na plné obrátky. Globalisté vyrábějí nového člověka. Hra o nesmrtelnost? Otevřeně se již mluví o zániku lidství

Na okraji propasti: O nových věcech. Cílem covidismu nastolení nové normality. Budování nového světa běží na plné obrátky. Globalisté vyrábějí nového člověka. Hra o nesmrtelnost? Otevřeně se již mluví o zániku lidství

8. 6. 2021

Tisk článku

Radek Pokorný přináší zprávu a kompletní záznam z Hovorů na pravici, které se pod názvem „Na okraji propasti“ uskutečnily v pondělí v Praze

Útok na současný Západ vedený progresivisty je útokem na podstatu člověka.

Shodli se na tom účastníci v pořadí již 30. Hovorů na pravici pořádaných konzervativním spolkem Akce D.O.S.T., které v pondělí 7. června vysílala přímým přenosem z redakce nakladatelství Česká citadela TV Raptor. Kvůli stále ještě platným vládním opatřením se i tentokrát sešli besedující bez diváků, aby se s mnoha tisíci, kteří přímý přenos sledovali, podělili o své postřehy z politického dění uplynulého měsíce.

Debatní pořad nazvaný na „Okraji propasti - aneb co máj dal a vzal“ moderoval historik a předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník. Spolu s ním diskutovali publicista a místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín, filosof a bývalý politik Jiří Hejlek a hudebník, spisovatel a mediální expert Trikolóry Petr Štěpánek.

Invaze a proměna

Jeden z nástrojů, který současní globalisté pro proměnu Západu používají, je podle účastníků covidem poněkud do pozadí zatlačená migrace. Filosof Jiří Hejlek upozornil na nepřesné používání tohoto slova pro současnou invazi z Afriky a Asie, které Evropa čelí. „Slovo migrace, tak jako celá civilizace, v níž žijeme je pokrytecké. Toto není migrace, toto je kolonizace. Známá je migrace například na konci doby ledové, kdy odcházeli lidé z míst, kde se nedalo žít, do neobydleného území, tak jak to známe například i z 5. století. Současní příchozí nás ovšem chtějí kolonizovat. Jsou to okupanti.“

Petr Bahník připomněl, že jediné, co může zastavit zlé činy, tedy zločiny, jsou lidé, kteří se proti tomu aktivně postaví. V této souvislosti připomněl i nedávný dopis francouzských penzionovaných generálů, k němuž se připojili tisíce příslušníků ozbrojených složek v aktivní službě, kteří varovali před zánikem tradičních hodnot ve Francii a nebezpečí šíření islámu, jemuž současní politici nejsou schopni a ochotni aktivně čelit. 

„Invaze islámu do Evropy, jež se odehrávala v 8. století a pohltila celý Pyrenejský poloostrov, byla zastavena slavným vojevůdcem Karlem Martelem. Poučení pro dnešek zní, že neposlechl Merovejské krále, kteří věřili, že islám zastaví silou myšlenky a magií vyzařovanou ze svých vlasů, což odzbrojí nepřítele, a povede to k všeobecnému sbratření. On jednal na vlastní pěst, a zvítězil. Nakonec celou Evropu zachránil neposlušný vojevůdce, tak možná nás v současnosti může čekat něco podobného.“

Marasmus

Podle Petra Štěpánka progresivisté útočí ve třech rovinách. Ta první rovina je osobní. Druhá rovina je rodinná a třetí rovina je národní. V té první - osobní je útok veden na přirozenost pohlaví muže a ženy. V druhé rovině na snahu legalizovat homosexuální manželství. „Manželství nemůže být muž a muž nebo žena a žena, ale pouze muže se ženou, tak jako bronz vznikne pouze slitinou mědi a cínu, tak také manželství může vzniknout pouze spojením muže a ženy."

Jiří Hejlek upozornil na posvátnost manželství. „Manželství není dovršením láskyplného vztahu dvou lidí, jak se dnes často mylně předpokládá a jak s tím homosexuálové často operují, ale je to posvátná instituce. Nejde jen o plození potomstva, ale je třeba říci legitimního plození potomstva.“ Institucionální svazek podle něho teprve umožňuje existenci civilizace.

Připomněl barokního italského filosofa Juana Bautista Vica, který se ve svých dílech zabýval filosofií dějin. Podle něho se civilizace vyznačuje třemi důležitými institucemi. První a základní je náboženství. Což platí podle Hejlka i dnes. „Je omylem myslet si, že dnes žijeme v tzv. sekulární společnosti. Dnes vládne společnosti religióznost bez Boha, což je důsledek osvícenství.“

Druhá instituce, na které stojí podle Vica civilizace, je posvátný manželský svazek. A třetí je obřadné pohřbívání mrtvých. To jsou tři základní pilíře, na kterých stojí civilizace. Hejlek soudí, že civilizace, na jejímž okraji my dnes v Čechách žijeme, nenavazuje na křesťanskou Evropu středověku, ale na osvícenství. „My s evropským křesťanstvem nemáme moc společného. Naše tradice, na kterých současná společnost staví, začínají až od osvícenství. A to je de facto náboženství současné civilizace. Pokud se chceme zbavit marasmu, ve kterém se dnes nacházíme, budeme se muset zbavit i tohoto civilizačního rámce, jímž nás obklopilo osvícenství."

Zbývající hodnoty a svobody

Michal Semín upozornil na identitární chaos, který je současnými globalisty uměle vyvoláván. „Jde jim o to, rozvrátit jakoukoli jistotu o tom, kým jsem. Jde o to, zničit danosti, které existují tisíc let. Je to zásadní útok na lidskou přirozenost. Útočí na vše, do čeho jsme vrostlí. To stojí i na počátku toho, co je v souvislosti s covidismem nazýváno tzv. Velkým resetem. To není návrat do starého světa, až se vypořádáme s covidem, to je nastolení nové normality."

Podle něho jsme svědky budování nového světa. To co jsme znali, pod pojmem Nový světový řád se dnes realizuje Velkým resetem. Jde o obrovský pokus globalistů vyrobit nového člověka. Jako příklad uvedl předního gobalistického vizionáře Klause Schwaba a jeho knihu o čtvrté průmyslové revoluci, kde se mimo jiné věnuje otázce transhumanismu. „Zde se Schwab zabývá myšlenkou jak propojit biologickou a digitální identitu. Hraje se i o otázku nesmrtelnosti. Prozatím to bylo podle něho otázkou náboženskou, ale dnes jsme dospěli na práh, kdy nesmrtelnost můžeme dosáhnout technologickým propojením umělé inteligence a lidské identity. Otevřeně setak již mluví o zániku lidství."

Podle účastníků debaty právě to dnes prožíváme. Po případném vítězství Pirátů a bruselské pětky v říjnových volbách by se tento trend, který je dnes ve společnosti nastaven, ještě urychlil, a vedl by k akceleraci procesů, na jejichž konci je vytvoření nového světového řádu na Západě. Tomu je podle účastníků jubilejních 30. Hovorů na pravici, třeba se postavit a využít všech možností k obraně zbývajících tradičních hodnot a lidské svobody.


Tagy článku

Doporučujeme

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku? Kdo má jaderný kufřík? Už ani na Hutie nestačí?  Izrael se musí o sebe postarat sám? Mrazivá zábava jako v hrobě: Udělejme si zásoby popcornu

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku?...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými na teroristickém státu. Věda podlehla korupci. Podle zájmů nových protektorů. Vědí, co činí. Začínají mít strach. Převrat? V nedohlednu...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými...

Na začátek stránky