Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Naše vzory svobody: Jak probíhá takový pokrokový pogrom? Občané oddaní koronarevoluci. Ani politická korektnost je nezastavila. Na co jsou neziskovky? Nesmrtelná slova soudruha Julia Fučíka

Naše vzory svobody: Jak probíhá takový pokrokový pogrom? Občané oddaní koronarevoluci. Ani politická korektnost je nezastavila. Na co jsou neziskovky? Nesmrtelná slova soudruha Julia Fučíka

26. 8. 2021

Tisk článku

Branislav Michalka informuje, jak bdělí a pokrokoví občané jedné vyspělé demokracie zlikvidovali jednu teroristickou buňku ve svém městě

Asi jen málokteré země západního civilizačního okruhu dospěly do takového pokročilého stadia pokroku jako bývalé kolonie britské koruny - Nový Zéland, Kanada a Austrálie. Těžko říci, která z nich vykazuje známky většího rozkladu zdravého rozumu. Vypadá to mezi nimi na velmi těsné závody v zavádění těch nejbláznivějších zákonů vycházejících z neomarxistických idejí.

V mnohém byla dosud na prvním místě Kanada, čemuž zřejmě napomáhá blízkost Velkého Bratra z Washingtonu, který je obecně považován za mimořádně inspirativní. Příchod koronaviru však zamíchal v tomto pohárovém výběru opět karty a Nový Zéland s Austrálií vyrazily vstříc pokroku razantním tempem, proto dnes už vidíme jasně, že Kanada ještě zdaleka nemá vyhráno.

Vše totiž nasvědčuje tomu, že v rámci tažení proti viróze covid-19 si vede nejlépe Austrálie. Pojmenování "země, kde zítra již znamená včera", které Julius Fučík rezervoval pro Sovětský svaz, by tak mohlo přejít do jejího vlastnictví. Uzamkla hermeticky celé regiony, lidi zavřela do domovů, vyslala armádu na kontrolování dodržování karantény, minimální nárůst pozitivně testovaných je pro ni podnětem k okamžitému přitvrzení již tak značně tvrdých opatření.

Označené domy

Občané v australském státě Viktorie musejí vyvěsit na dveře viditelné označení (vládní formulář), které oznamuje, že tento dům je v karanténě.

Je to pomůcka pro udavače, jakož i pro policii, protože jakýkoliv podezřelý pohyb v takovém domě bude snadněji zařazován jako potenciální hrozba veřejného pořádku. Jelikož úředníci ve státě Viktorie zakázali občanům přechod hranic do jiných australských států, v karanténě se ocitnou všichni, kteří se vrátí například z návštěvy příbuzných žijících několik kilometrů od hranice.

Oznámení na dveřích upozorňuje, že návštěvy tohoto domu jsou zakázány a na to, že jídlo jakož i další pro život potřebné věci se mají zajišťovat bez kontaktu s domácností. Na oznámení stojí: "Pozor! Tento dům je nyní v karanténě. Návštěvy jsou zakázány! Zaklepte, a zanechte všechny věci před dveřmi! - Vláda Jižní Austrálie". Policie bude provádět pravidelné kontroly a osobám, které poruší příkazy, hrozí pokuty a soudní procesy. 

Napříč celou zemí šíří nadmíru pokrokové a chytlavé revoluční nadšení uvědomělého udávání. Nejnovější případ pronásledování křesťanů za ilegální shromažďování, je krásným dokladem toho, že není třeba mít příliš velkou fantazii na to, aby člověk odchovaný institucionalizovaným socialismem nacházel okouzlující paralely mezi mentalitou nových australských udavačů a uvědomělých socialistických občanů.

Zločin v kostele

V zaměřovači jejich angažovanosti se tentokrát ocitli občané, jejichž etnický původ by za odlišných okolností nabádal k mnohem větší míře ohleduplnosti. Tentokrát však závažnost zločinu prolomila i okovy politické korektnosti. Policisté v australském Novém Jižním Walesu totiž přistihli ve městě Blacktown většinově černošské, ale i asijské protestantské věřící, jak se ilegálně shromažďují v kostele Christ Embassy Church na bohoslužbách. Během shromáždění se v budově na 4. avenue nacházelo 60 věřících, včetně dětí.

Přistižení delikventi byli okamžitě odhaleni, vyšetřeni a potrestáni. Celkově činila suma všech pokut, které byly uděleny, 35 000 australských dolarů. Konkrétně se pokuty  týkaly 30 dospělých lidí (děti byly zřejmě humanisticky vynechány) - a také církevní organizace. Každý dostal pokutu 1 000 dolarů a organizace 5 000. Následně, jako rituální tečku za trestem, odstranil Facebook záznam z bohoslužby ze stránek této náboženské skupiny.

Není to však první případ trestuhodné nezodpovědnosti australských občanů, kteří si ještě neosvojili nové myšlení. Letos bylo v Novém Jižním Walesu uděleno více než 7 000 pokut souvisejících s virózou covid-19. A čemu vděčí australská vláda za tak velký počet odhalení? Tento pěkný výsledek se v Austrálii podařilo dosáhnout díky agentuře Crime Stoppers, která shromažďuje udání od aktivních občanů, oddaných korona-revoluci. Po podání několika stížností na protistátní činnost v kostele Christ Embassy Church nakonec policie v neděli 22. srpna v 19:30 zakročila.

Na záznamu, který jak řečeno později Facebook stáhl, bylo vidět během bohoslužby pastora Marvina Osaghaeho, jak vybízí farníky k modlitbě za vládu a zároveň prohlásil, že ukončuje lockdown: 

"Ve jménu Ježíše prohlašuji, že v městech Nového Jižního Walesu jsou karantény ukončeny. Ve jménu Ježíše odmítáme karanténu v našich městech."

Míra zločinnosti tím byla zjevně naplněna a lokální úřady nenacházely, pro své zděšení nad morální zpustlostí delikventů adekvátní výrazy.

Policejní komisař NJW David Elliot uvedl, že ho shromáždění "ohromilo" a odmítl jakékoliv ospravedlnění. A následně se pustil na vratkou cestu teologie a morálky: "Když vezmete v úvahu, že církve existují na to, aby vyznávaly poselství naděje a lásky; místo toho tito lidé ohrožují komunitu a šíří virus. To je neslýchané."

Policie však uvádí i další hříchy: u vchodu do budovy nikdo nekontroloval QR kódy a přítomní pocházeli z různých oblastí státu, jako například z Fairfield, Bankstownu, Canterbury či Liverpoolu. Po jmenování těchto lokalit opustil komisař Elliot morálně-teologickou půdu a věnoval se pastoračním a praktickým tématům: "Pokud mohou katedrály streamovat své služby online, nevím proč by to nemohly dělat i příměstské kostely v Blacktownu."

Čtěte ZDE: Práskači mezi Čechy: Za protektorátu, komunismu i dnes. Stále totéž. Místo nacismu covidismus, místo Židů neočkovaní a nerouškovaní. Hlas lidu volá po teroru? Na bonzáky je nejlepší deka - jako na vojně

Bdělí Crime Stoppers

Naštěstí se našli, jak uvádí portál ABC News, odpovědní sousedé, kteří nahlásili páchání těchto kriminálních činů policii. Jeden muž, který pracuje nedaleko, řekl, že spolu se svými kolegy podal několik udání agentuře Crime Stoppers o více shromážděních v kostele. Za poslední týden se prý podobné akce odehrály nejméně třikrát!

"Měli několik bohoslužeb, kterých jsme si všimli a usoudili jsme, že tam mají více lidí, než by tam pravděpodobně měli mít. Viděli jsme parkovat mnoho aut, lidé neměli roušky. Ve čtvrtek se zde shromáždilo nejméně 15 lidí."

Starosta Blacktownu Tony Bleasdale uvedl, že účast na shromáždění byla aktem hlouposti: "Aby se v čase potíží s virem delta setkalo 50 nebo 60 lidí, to je naprosto pobuřující, zcela nechutné, absolutně bezohlednéMy všichni, kteří žijeme v Blacktownu, jsme zděšeni tím, co se tu stalo, a chceme zajistit, aby v budoucnu ti, kteří jsou za to zodpovědní, byli potrestáni."

Zdá se, že místní komunita zažila ze tří náboženských shromáždění takový šok, že rekonvalescence potrvá delší dobu. Policejní komisař Mick Fuller pro portál Nine News uvedl, že mezi policií a širší komunitou, která se chová zodpovědně, panuje nyní velká frustrace. Je to zřejmě způsobeno, jak můžeme usuzovat, náhlým poznáním, že se v jejich středu nacházejí taková neuvědomělá individua. Fuller uvádí, že jen za tento víkend museli lidem udělit více než 900 pokut za porušení hygienických předpisů, z čehož můžeme usuzovat, že masy si ještě plně neosvojily nové pořádky. To platí o to více, že v mnoha případech šlo o účastníky rozvratnických protihygienických protestů v Sydney.

Naštěstí je tu nevládní - ale vládou podporovaná - agentura Crime Stopperskterá vznikla v 80. letech 20. století jako pomocný nástroj v boji proti zločinnosti. Od té doby se však obsah slova "zločin" dočkal v Austrálii (a nejen tam, samozřejmě) více inovací, takže z agentury, u níž původně dominovala hlášení o vraždách, násilí a drogách, se postupně stala ideo-policejní agentura, která řeší i různé formy společensky závažných zločinů s ideologickým podtextem. Lidé jsou vyzýváni, aby například hlásili nevhodné chování k dětem, což zahrnuje, jak víme z pokrokové praxe, i autoritativní chování rodičů; aby hlásili různé politicky nekorektní zločiny, projevy rasismu a diskriminace sexuálních minorit, psychického násilí na ženách a jejich diskriminaci. Za posledního jeden a půl roku k tomu přibyly i výzvy k udávání porušování vládních nařízení proti koronavirus.

Pokud si označíte na jejich stránce stát Nový Jižní Wales, kde se odehrál mimořádný zločin v kostele, vyskočí vám před oči následující výzva: Pokud máte jakékoliv informace o jednotlivcích nebo firmách, kteří jsou nebo mohou být v rozporu s aktuálním zdravotním řádem NSW pro covid- 19, nahlaste ho zde. Informace mohou být poskytnuty důvěrně.

Není nutné mít ani jistotu, stačí aktivní podezření. Viz slovní spojení "nebo mohou být v rozporu". Pokud si australští uvědomělí občané nejsou jisti, tak nevadí. Stačí napsat udání, a pak se už uvidí. Díky bdělosti takových občanů odhalili i zločince v Blacktownu.

A to je poučení i pro nás. Když lid spojí své síly a podá si ruce kolem celého světa, odhalíme nepřátele pokroku, ať by se skrývali kdekoliv. Tehdy pochopíme, že slogan "země, kde zítra znamená již včera", týkající se původně Sovětského svazu, může být později doplněn o další heslo, vycházející z budování pokroku v minulosti: Austrálie - náš vzor!

Zdroj: 1, 2.
Tagy článku

Doporučujeme

Světová tyranie podle WEF: Záměry už ani neskrývají. Systém pro konečné vymytí mozků. Samozvaní vládci světa? Co jíst, čím topit, co si nechat píchat do těla. Dopadneme jako uvězněná zvířata? Radši atomovku než svobodu slova...

Světová tyranie podle WEF: Záměry už ani neskrývají. Systém pro konečné vymytí mozků....

Západ je na prahu velké finanční krize: Bankrot Credit Suisse ohrožuje globální finanční systém. Pády západních bank jsou důsledkem protiruských sankcí. Rusko jako Noemova archa světových financí. Analogie? Všechno je jinak

Západ je na prahu velké finanční krize: Bankrot Credit Suisse ohrožuje globální finanční...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky