Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Prohrávají: Hysterická snaha zlomit nepodvolené vrcholí. Co je bruselské státní tajemství? Bystrá Okamurova poslankyně s přesnou otázkou. Na co spoléhá zabiják Babiš? Utajené cíle známe. Jde jen o to neztratit nervy

Prohrávají: Hysterická snaha zlomit nepodvolené vrcholí. Co je bruselské "státní" tajemství? Bystrá Okamurova poslankyně s přesnou otázkou. Na co spoléhá zabiják Babiš? Utajené "cíle" známe. Jde jen o to neztratit nervy

5. 12. 2021

Tisk článku

Petr Hájek se ptá, co je za stupňující se hysterickou kampaní za povinné očkování nepodvolených, a zjišťuje, že jde o neklamný příznak, že skutečné covidistické cíle se nedaří naplnit

Všechno souvisí se vším, a nic není náhoda. „Jak hluchej do vrat“ buší korporátní tištěná i elektronická média do hlav těch, kdo je čtou a sledují, mantru použití násilí proti významné části české veřejnosti: Propíchnutí kůže, svalu a vystříknutí mixu chemických látek se zhoubnou genetickou „informací“ do celého organismu. Násilí je prý nutné, protože zhruba třetina dospělé populace tuto operaci ze zcela neznámých a nepochopitelných důvodů odmítá. Nazývají to „povinná vakcinace proti covidu“. 

Proč ten hysterický tlak, když už je jasné, že „vakcinace“ (záměrné matení pojmů, protože o vakcínu ve standardním slova smyslu nejde) selhala? Že nechrání očkované ani proti nákaze, ani před onemocněním a – u jinak nemocných či oslabených – ani před těžkým průběhem této chřipky, jež (jako každá chřipka) někdy zkomplikuje ostatní choroby až ke smrti? Proč tedy potřebují donutit statisíce a milióny dosud vzdorujících vpravdě goebbelsovské propagandě vedené po dva roky čtyřiadvacet hodin denně k podvolení? No – právě proto. 

Nevyzkoušená?

Ukazuje se tak v plné nahotě skutečný smysl „Operace covid“ – ale i její meze a „vedlejší účinky“. Ty zdravotní ještě ani zdaleka neznáme. Víme, že očkování způsobuje oslabení či přímo destrukci přirozené imunity: Proto je tolik trojnásobně očkovaných na JIPkách a v márnicích. Jejich počty již začali statisticky kamuflovat, či o nich (nejen v Británii) přestali informovat vůbec (a udělali z nich státní tajemství), aby prý zveřejněním nedocházelo k „chybným interpretacím“, které nahrávají „konspiračním teoriím“. Fakticky tím doznávají, že již nejde o „teorie“, ale odhalení praxe celé konspirace. 

Její hlubší podstatou však není jen bezprostřední ohrožení očkovaných osob. To je jen nepatrně vyčnívající vrcholek obrovského ledovce dalekosáhlého záměru skrytého pod hladinou. Tím podstatným jsou důsledky středně a dlouhodobé. A zdaleka ne pouze ty prvoplánově zdravotní – ač tyto jsou samozřejmě z hlediska běžného člověka nejpodstatnější. Teprve v dalších měsících a letech bude zřejmé, co „nevyzkoušená vakcína“ způsobí s plodností celých generací. Se sníženou schopností očkovaných čelit i docela běžným virózám, které dosud bohatě obsloužil acylpyrin a zvýšený přísun vitamínů (zvláště C a D).   

Mix látek vydávaných za „vakcínu“ totiž vůbec nevyzkoušený není. Připravoval se stejně dlouho jako vlastní „virus“ – pouhá záminka k masovému očkování. Proto také byla "vakcína" na světě v tak rekordním čase. Důvod, proč za její „vedlejší účinky“ nenese nikdo odpovědnost (ani výrobce, ani vlády) je pouze v tom, že ony „vedlejší účinky“ jsou ve skutečnosti pravým smyslem očkování. Jaký je tedy "cíl"? 

Čtěte ZDE: Babiš s Vojtěchem v posledním tažení: Nouzový stav jako první krok k povinné vakcinaci nepodvolených. Odbory Pro Libertate – jedna z metod odporu? Proti tupému Goliášovi s Davidovou chytrostí. Nepodvolme se!

Začerněná pravda 

Když Karla Maříková, Okamurova (SPD) poslankyně nové sněmovny požádala ministerstvo zdravotnictví o „nezačerněné“ smlouvy s farmaceutickými společnostmi dodávajícími „vakcíny“, se zlou se potázala: „Smlouvy jsem samozřejmě neobdržela, jelikož by to mohlo prý ohrozit dosažení cílů. Jaké cíle to jsou, kvůli kterým tají některé části smluv?“, položila otázku směřující k podstatě. Odpověď Vojtěchova ministerstva ostatně rovněž stojí za zveřejnění. Lépe už to vyjádřit nešlo. A pro ty z nás, kteří jsme v této zemi žili před listopadovým převratem už jako dospělí (a neuložili si bobříka zapomnění), je to to jako jedno z mnoha déja vu: 

Ministr Vojtěch se ohání Nařízením Evropského parlamentu o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise: „Pokud členský stát obdrží žádost o dokument v jeho držení, který pochází od orgánu, konzultuje daný orgán, aby přijal rozhodnutí, která neohrozí dosažení cílů tohoto nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má nebo nemá být zveřejněn.“ 

Lidskými slovy - prý se v Bruselu zeptal, a „bylo mu sděleno“, aby ke zveřejnění shora uvedených pasáží těchto dokumentů nedošlo – ani například na základě našich právních předpisů upravujících povinnost úřadů poskytovat informace – onen jinak posvátný „grál“, na němž si udělalo kariéru mnoho politiků i stran. Prostě poskytovat informace je sice pro všechny povinnost – ovšem jen pokud to nezakáže Brusel, nebo jeho „místní domácí paže“. Takže například prezidentská kancelář je povinna zveřejnit platy zaměstnanců, ale Česká televize, placená rovněž z našich daní, tak učinit nemusí. A tak soudruh Vojtěch praví: 

„Z toho plyne, že by poskytnutím takové informace dle právního názoru příslušných orgánů EU, došlo k ohrožení cílů shora uvedeného nařízení. Uvedené údaje vám proto poskytnout nemohu,“ konstatuje zpívající ministr zdravotnictví, aniž by alespoň naznačil, o jaké „cíle“ soudruhům jde. Nicméně z toho ale také plyne, že Vojtěch i Babiš alespoň některé ze skutečných „cílů“ celé operace znají – a tají nám je. Respektive mi je už také dávno známe – ale JIMI „začerněná pravda“ umožňuje, označovat je za dezinformace a konspirační teorie. 

Zapomenou?

To je onen další – a možná vůbec nejpodstatnější – prvek covidismu, který již dva roky trvající globalistická operace proti člověku přinesla. Spolu se „Zeleným údělem“, uměle vyvolanou energetickou (a v ní kořenící hospodářskou) katastrofou, zpřevrácením základních lidských hodnot trvajících po tisíciletí (včetně změny jazyka – viz nejnovější návrh bruselské „komisařky“ na likvidaci slov jako Vánoce atd.), má toto zesilující bombardování jediný účel, „cíl“: zlomit všechny dosud nepodvolené. Stotisícová víkendová demonstrace nepodvolených ve Vídni (a desítky dalších probíhajících v celé Evropě) ukazují totéž, co několik nedávných demonstrací v Praze. Místo aby se nechali zastrašit, nepodvolení ještě více zvedají hlavy. 

Proto ta hysterická snaha mediálních zaměstnanců Rothschildů a Sorosů (převodem přes jejich podřízené miliardáře – Bakaly, Křetínské, Lukačoviče či Babiše vlastnící velké mediální stáje) dosáhnout na poslední chvíli na dalších pár desítek tisíc nepodvolených. Strašit povinnou vakcinací, k níž stejně nedojde. Ani v Rakousku. Natož u nás. Proto ta snaha jít „nepřímo“ – a nařídit očkování alespoň profesním skupinám (když nesouhlasíš, odejdi, ale pořád je to „právně“ dobrovolné). Proto vyhrožování, že nepodvolených důchodcům vysolí zničující pokuty, které způsobí exekuce a fakticky je "odstřelí", a ty dosud pracující učiní nezaměstnanými. 

Právě to nyní udělal Andrej Babiš, když skrze Vojtěcha prohlásil, že vydá vyhlášku o povinném očkování (ačkoli jeho vláda v demisi by již žádná zásadní rozhodnutí přijímat neměla). Tentýž Babiš, který už nyní shromažďuje podpisy pod svou prezidentskou kandidaturu. Je přesvědčen, že za rok na to už lidé zapomenou, zvláště když se stejně žádné "očkování násilím" neuskuteční a nová vláda (jak alespoň stále tvrdí) zabijáckou vyhlášku zruší. Předpokládá, že se do druhého kola prezidentské volby nakonec dostane s některým z kandidátů kavárny (Petr Pavel a spol.), takže "mlčící většině" stejně nezbyde, než v něm volit menší zlo. To se ale nejspíš přepočítá. A je dobře, že nám své "všehoschopnosti" předvedl alespoň na závěr.

Čtěte ZDE: Hra na kobliheň: Nemáme žádnou funkční vládu, zato dva premiéry. Jak dostat vzdorující do polepšovny? Do akce povolán Mimozemšťan Omicron. Vyřeší to válka ukrajinského komika? Rakety očkované nerozpoznají

Občanská válka 

Ptáme-li se tedy, proč korporátní média právě nyní tolik stupňují tlak na povinné očkování, je třeba vidět vše v souvislostech. Oni totiž prohrávají. A vědí, že jim zbývají poslední týdny, v nichž mohou ještě někoho zlomit. Proto se také právě objevil "omikron". Vypustili ho tentokrát v Jižní Africe, aby se pokud možno rychle rozšířil do zbytku světa. Jenže práce kvapná, málo platná. Tento nový výrobek, jenž měl za "cíl" zvýšit tlak na neočkované, se totiž příliš nepovedl. Ukazuje se, že nakažlivý sice bude dostatečně - možná víc, než předchozí "sestřičky a bratříčci" - jenže jeho nebezpečnost bude spíše mírná. Paradoxně tak může způsobit, že covid pohřbí. Kdo se jím totiž nakazí, nebude potřebovat v podstatě žádné léčení, ale vytvoří si přitom - jako "vedlejší důsledek" - dostatečnou přirozenou imunitu vůči covidu jako takovému.

Ale je tu ještě jeden důvod, proč novináři z korporátních médií tak vášnivě zvyšují "práh hysterie" za očkování násilím. To už totiž není jen plnění povinností a příkazů nadřízených. Také oni jsou lidé s "průměrným psychologickým vybavením". A teď jim dochází, že zatímco oni se "příkladně" nechali naočkovat (ve skutečném i přeneseném slova smyslu), vedle nich zůstala velká skupina spoluobčanů, kteří se nepodvolili. Kteří neponesou riziko dramatických následků. A to pokládají za nespravedlivé. Kdyby se jim podařilo přinutit totální většinu (nejlépe násilím), byli by na tom všichni stejně. Prostě podle starého vtipu: "Panebože, nemusíš mi dát kozu, stačí, když ta sousedova chcípne". 

Teprve až k projevení všech následků dojde, vypukne opravdová (doufejme že jen mediální) občanská válka. Nutnost ukrýt fakt, že očkovaní jsou neporovnatelně nemocnější než jejich nepodvolení spoluobčané .- na to už nebudou stačit jen obvyklá statistická kouzla. Co udělají globalisté proti nepodvoleným, je zatím jen v "začerněných smlouvách". Ale lze to tušit: v každém případě sáhnou k nějaké formě otevřeného násilí. Budou se snažit udržet vše v mezích "místní občanské války" - prostě splnit "cíle" prostřednictvím svých domácích oddaných poddaných. 

Teprve pokud se to nepodaří, sáhnou k tomu, co jako záložní plán aktuálně připravují na ruských hranicích. A pak v tom opravdu budeme všichni. Jenže už současný stav Operace covid potvrzuje: Žádný plán (ty v "začerněných smlouvách" zvlášť) nikdy nevyjde.

Jde o to vydržet. Neztratit nervy. Nepodvolit se.

Moc nám toho už vzít nemohou.
Tagy článku

Doporučujeme

Vláda diletantů: v šoku: Šílených 271 miliard. Znechuceni jsou už všichni. Na pětikolce do propasti. Rychle vysát ty, kteří se nemohou bránit. Primitivní cíl. Bez rozumu a směru. Hlavně zelená zvěrstva Bruselu a peníze pro zbrojaře

Vláda diletantů: v šoku: Šílených 271 miliard. Znechuceni jsou už všichni. Na pětikolce...

Hanebnost prezidenta, premiéra a ministra Beka: Kdy dá Petr Pavel Posseltovi vyznamenání? Sudeťáci rozbili naši republiku a vraždili. Teď jim za to chodíme děkovat. Milí krajané? Čeští zrádci a kolaboranti 2023

Hanebnost prezidenta, premiéra a ministra Beka: Kdy dá Petr Pavel Posseltovi vyznamenání?...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky