Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Přízrak zhmotněné světové vlády: WHO chce přímo vyhlašovat „pandemický režim“ závazný pro všechny státy. Vše za peníze nadnárodních bank. Nastává definitivní konec národních států? Ještě je šance na záchranu

Přízrak zhmotněné světové vlády: WHO chce přímo vyhlašovat „pandemický režim“ závazný pro všechny státy. Vše za peníze nadnárodních bank. Nastává definitivní konec národních států? Ještě je šance na záchranu

7. 12. 2021

Tisk článku

Vladimír Prochvatilov podává zprávu o tom, jak WHO za podpory světových bank protlačuje Smlouvu o pandemii, jíž se ruší kompetence národních států a nastoluje světová vláda

Světová zdravotnická organizace (WHO) ukončila 1. prosince v Ženevě své druhé mimořádné zasedání a rozhodla zahájit jednání k „mezinárodní smlouvě o prevenci a kontrole nad pandemiemi“.

Budoucí dokument se nazývá „Dohoda o pandemii“ (Pandemic Treaty). Tato dohoda vychází z Pandemického průvodce z 22. září a ze Zprávy WHO o pandemii z 23. listopadu. Tyto dokumenty předpokládají:

právo WHO vyhlásit další „pandemii“;

zrušení nadřazenosti lidských práva občanských svobod během „pandemie“;

drastické omezení práv odborů; přiznání nevládním organizacím stejného práva jako státům podílet se na tvorbě mezinárodních zákonů;

povinnost (!) zemí požádat o vnější pomoc, pokud se s „pandemií“ nedokážou vypořádat vlastními silami.

Podle těchto dokumentů chce WHO získat pravomoc vyhlašovat v zemích „pandemické režimy“.

Za účelem přípravy a projednání návrhu Dohody o pandemii plánuje WHO zřídit mezivládní vyjednávací orgán (MVO) a svolat jeho první zasedání nejpozději 1. března 2022. Pracovní návrh dokumentu by měl být k dispozici k posouzení na druhém zasedání MVO nejpozději 1. srpna 2022. Podle agentury Reuters bude „Dohoda o pandemii“ hotová v květnu 2024.

Jinými slovy, pokud bude „Dohoda o pandemii“ přijata tak, jak navrhuje WHO, tj. bude jí udělen status mezinárodní smlouvy, WHO i velké farmaceutické korporace, které za ní stojí, budou moci bez konzultace s kýmkoli vyhlásit celosvětový pandemický režim, v němž budou zrušena všechna lidská práva a občanské svobody a nevládní organizace budou mít stejné pravomoci jako vládní struktury. Pokud některá národní vláda nebude schopna plnit pokyny WHO, vznikne pro ni povinnost požádat o externí pomoc.

Největší podvod od Druhé světové války

V britském deníku The Telegraph byl 30. března 2021 zveřejněn dopis vedoucích představitelů pětadvaceti zemí, vedení Evropské unie a WHO s nadpisem „Žádná vláda nemůže sama zvládnout pandemii, proto se musíme spojit“. Autoři dopisu přirovnávají koronavirovou infekci k největší výzvě pro lidstvo od Druhé světové války a hrozí světu novými, ještě nakažlivějšími viry.

Začátkem listopadu generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v projevu na osmém globálním fóru „Svět po COVID-19“ v Baku zdůraznil, že svět se musí poučit ze současné „pandemie“ a začít se připravovat na další. „V této souvislosti jsme přesvědčeni, že nastal čas vypracovat právně závaznou smlouvu nebo mezinárodní dohodu, která bude základem globální zdravotní bezpečnosti,“ uvedl šéf WHO.

Systémovými příjemci výhod a zisků z globální „pandemické“ kampaně jsou velké farmaceutické korporace, které se snaží vnutit národním státům svá pravidla hry a zcela je podřídit své korporátní vůli. Existuje však možnost, že „Dohoda o pandemii“, pokud bude přijata, bude mít spíše doporučující než závaznou formu. V zákulisí již probíhá boj o konkrétní znění.

Charles Michel (předseda Evropské rady) navrhl dohodu o pandemii již před rokem,“ píše Politico, „ale USA se snažily diskusi o pandemické dohodě odložit.“ Na druhém mimořádném zasedání WHO se USA, Brazílie, Indie a Monako postavily proti začlenění formulace, která by takovou smlouvu učinila právně závaznou. Ovšem Evropská rada spolu s Německem, Francií a Jihoafrickou republikou vyjádřily silnou podporu právně závazné smlouvě.

Původní návrh textu rezoluce ze zasedání WHO, který předložil Charles Michel, „obsahoval pojmy jako 'právně závazný' a 'smlouva', které však v konečném textu kupodivu chybí,“ píše časopis Nature.

Čtěte ZDE: Pandemie už navždy: Světová banka řešila covid-19 ještě před WHO. Bankéři věděli víc než odborníci v medicíně. Plán zní jasně: Koronaviru se jen tak nezbavíme. Přeformátování světa na pochodu. O zdraví nejde. O prachy ano

Strategie nového světového řádu

Nesouhlas USA s udělením „Dohodě o pandemii“ statusu závazné smlouvy naznačuje, že ministerstvo zahraničí není spokojeno s ambiciózními plány Velkých farmaceutických společností, které diktují svoji vůli WHO a Evropské radě.

Vnucení „Dohody o pandemii“ světovému společenství přinese významné změny do souboru koncepcí, které vytvářejí současný světový řád: narušuje se tím především koncepce národní suverenity a nevměšování do vnitřních záležitostí států (vestfálský systém), koncepce rovnováhy sil („evropský koncert“) a koncepce rozdělení sfér vlivu (jaltsko-potsdamský systém). Tyto tři koncepty vytvořily „starou normalitu“, v níž dosud žijeme a kterou „tvůrci globálního diskurzu“ touží nahradit „novou normalitou“.

V rámci „nového normálu“ mají státy delegovat své pravomoci na globální struktury, jako je WHO, které se stanou jedinými plnohodnotnými aktéry mezinárodních vztahů.

Olga Čtveriková, ředitelka Centra geopolitiky Institutu základního a aplikovaného výzkumu Moskevské státní univerzity, v komentáři k výsledkům zasedání WHO upozorňuje, že v rámci proklamovaného „nového světového zdravotnického řádu“ vzniká systém financování, který není kontrolován státy, přičemž hlavními finančními podporovateli jsou Světová banka (SB), MMF a Mezinárodní rozvojová banka „MRB“: „Strategický program připravenosti a reakce na COVID-19 představila SB již 2. dubna 2020 s předpokládaným datem ukončení 31. března 2025. Ten podrobně popisuje reakci na pandemii... a zdůrazňuje, že banka a mezinárodní společenství budou hrát klíčovou roli v reakci na COVID-19 v souladu s technickými pokyny WHO. Podle poslední zprávy Rockefellerovy nadace má Světová banka do června 2023 poskytnout 330 miliard dolarů a MMF ve zvláštních právech čerpání (SDR) 44 miliard dolarů na vakcíny. To vše v rámci globální iniciativy COVAX za takzvaný spravedlivý přístup k vakcínám,“ uvádí Čtveriková.

Zároveň probíhají přípravy na schválení jednotného normativně-právního rámce pro boj s „pandemií“. Za tímto účelem WHO, OSN a právní institut Georgetownské university vytvořily právní laboratoř „COVID-19 Law Lab“, která sestavila databázi všech předpisů, pravidel a opatření zavedených v boji proti COVID-19 ve více než 190 zemích.

Pokud by „Dohoda o pandemii“ získala status smlouvy, každý stát by byl povinen schválit zákony mající dopad na zdraví občanů a překračující sféru zdravotnictví, zákony, které budou zahrnovat mezinárodní závazek reagovat na stávající a „vznikající“ zdravotní hrozby bez ohledu na národní zájmy a hodnoty.

Aby se dokument WHO stal závazným pro všechny země, musí pro něj hlasovat nejméně dvě třetiny ze 194 členských států. Pod rezolucí WHO nejsou ovšem podpisy Číny a Ruska. A podle všeho také USA se vyhýbají potěšení stát se vazaly WHO a Big Pharmy.

Svět má ještě šanci globální „Smlouvě o pandemii“ uniknout.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Kalamita 107: Vedro, až praští. Flašinet jede dál. Rozvědčík umí Mao Ce-tunga zpaměti. Alexandr Veliký s agentem Kolářem na Hradě. Co kuli, je jasné: Platí tady česká ústava či má pravdu arogantní německý velvyslanec?

Kalamita 107: Vedro, až praští. Flašinet jede dál. Rozvědčík umí Mao Ce-tunga zpaměti....

Rozprašují nám na hlavy jedy a manipulují počasím: Všechny čáry na obloze jsou nebezpečné. 1000 doznaných pokusů na lidech. Co umí HAARP?  President Johnson: Kdo ovládne počasí, ovládne svět. Klima? Zemětřesení? Sopky? Umíme, hlásí Pentagon. Lze se bránit?

Rozprašují nám na hlavy jedy a manipulují počasím: Všechny čáry na obloze jsou nebezpečné....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky