Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zachraňme náš stát: Nová iniciativa chce koordinovat postup vlasteneckých sil. Chceme žít v bezpečné zemi. Fialova vláda nás žene do chudoby a války. Hnutí odporu je třeba spojit do jednoho proudu: Sdílet informace, spolupracovat

Zachraňme náš stát: Nová iniciativa chce koordinovat postup vlasteneckých sil. Chceme žít v bezpečné zemi. Fialova vláda nás žene do chudoby a války. Hnutí odporu je třeba spojit do jednoho proudu: Sdílet informace, spolupracovat

29. 10. 2022

Tisk článku

Pavel Kopecký přináší zprávu o vzniku nové iniciativy, která chce koordinovat občanský odpor proti Fialově vládě, aby se jednotlivé proudy netříštily, ale spojily v řeku, která vyplaví Strakovku

V předvečer státního svátku vzniku Československé republiky se v Praze sešli zástupci opozičních politických stran, hnutí, spolků a iniciativ a řada osobností veřejného a politického života, aby položili základy iniciativy Zachraňme náš stát. Iniciativa, má za cíl poskytnut prostor pro komunikaci porozumění a spolupráci všech opozičních skupin a občanů, kteří si přejí pád současné Fialovy vlády.  

pp

Činnost inciativy spočívající v koordinaci protestních akcí proti současné Fialově vládě a v přípravě společenských změn po jejím pádu, bude koordinovat zvolený výbor ve složení předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník, poslanec SPD Jiří Kobza, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, publicista Václav Hrabák, politický a mediální analytik Ladislav Jakl, ústavní právník Zdeněk Koudelka a velitel Národní domobrany Marek Obrtel.

Zachraňme náš stát

Iniciativa má propojovat všechny kteří souhlasí s tím, že vláda Petra Fialy páchá velké škody, které poškozují současný stav země. Jak uvedl na večerní tiskové konferenci ve čtvrtek 27.10. jeden z členů výboru Ladislav Jakl, jejím cílem rozhodně není nikoho srovnávat do latě a umenšovat pestrost různých skupin, které se vyhraňují proti současné vládě. Právě naopak. „Tato iniciativa chce poskytnut prostor, aby tyto skupiny mohly navzájem komunikovat, porozumět si a spolupracovat na dobré věci. Protože ve vážných chvílích jako je ta dnešní, je důležitější než to, co nás rozděluje, to, co nás všechny spojuje,“ uvedl Jakl.

 

"Smyslem inciativy je spojovat vlastenecké síly napříč politickým spektrem a vyvíjet tlak na současnou vládu, která je vše, jenom ne česká," uvedla při představování inciativy předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová. „Kdy jindy než dnes, kdy je den státnosti, kdy slavíme 104 výročí založení naší republiky, která se vymanila z nadvlády Rakouska Uherska, a stala se samostatným státem. Dnes zjišťujeme, že jsme opět vazaly, ať už Bruselu, Washingtonu nebo kohokoliv dalšího. Cílem nás všech je, aby Česká republika byla opět samostatným, neutrálním a suverénním státem v rámci Evropy a aby současná vlastizrádná vláda co nejdříve skončila,“ prohlásila Majerová.

Společný odpor všech vlasteneckých sil

Poslanec Jiří Kobza ve svém vystoupení zdůraznil, že se v žádném případě nejedné o zakládání nové politické strany ani hnutí, ale o snahu koordinovat společný odpor všech vlasteneckých sil, ať už parlamentních či mimoparlamentních, proti Fialově vládě a dosáhnout její demise. K této činnosti zve inciativa všechny, kteří mají společný cíl.

Marek Obrtel zdůraznil ve svém vystoupení důležitost obrany suverenity našeho státu i ve vojenské oblasti. Neměli bychom být zatahováni do dobyvačných válek NATO - jako je současný konflikt na Ukrajině. „Jsme zatahováni do konfliktu, který může znamenat katastrofu nejen pro Evropu ale pro celý svět," zdůraznil podplukovník v záloze a dlouholetý člen zahraničních misí české armády.

pp

Čtěte ZDE: Setkání vlastenců na Řípu: Zachraňme naši republiku! Osobnosti vyzývají: Šílená vláda Petra Fialy musí okamžitě skončit. Zastavme cenzuru a šikanování kvůli odlišným názorům! Jen jednotné hnutí odporu může vládu porazit

Chceme žít v bezpečné zemi

Petr Bahník uvedl, že čas svobody, stability, míru a relativní prosperity, jak se zdá, skončil. „Byli jsme zavedeni do proudu dramatických změn a konfliktů současného světa, jejichž turbulence vážně ohrožují osudy našeho státu i každého z nás. Již dnes mnozí pociťují devastující dopady vzniklé situace na hospodářství, energetiku a bezpečí naší země,“ uvedl Bahník.

Publicista Václav Hrabák zdůraznil, že inciativa si klade za cíl také dosáhnout narovnání cen energií a potravin: “Energie jsou drahé kvůli Fialově vládě. Požadujeme elektřinu za naše ceny. Plyn bychom měli kupovat tam, kde je to pro nás výhodné. Chceme žít v bezpečné zemi a ne přilévat olej do ohně podporou konfliktu na Ukrajině. Odmítáme diktát EU a NATO a dalších nadnárodních struktur omezujících naši suverenitu“, uvedl Václav Hrabák   

Na závěr přednesl Petr Bahník prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát k výročí 28. října: 

pp

Čtěte ZDE: Prezident k Bojovníkům za svobodu: Jsme v nejhorší chvíli od roku 1989. Fialova vláda nové Národní fronty chce uťápnutého občana. Už opět je povolen jen jediný názor. Státní svrchovanost a národní identita ohrožena. Spojme se!

Zpátky!

28. říjen 1918 je důležitým mezníkem v tisícileté historii české státnosti. Došlo k formální obnově naší suverenity, k opuštění svazku s Rakousko-uherskou monarchií a, v neposlední řadě, také k ukončení hrůz První světové války. Války, kterou Češi nechtěli, kterou si nepřáli, a do které byli vmanipulováni.

Ve světle současného vývoje světové a domácí politiky je zřejmé, že bychom potřebovali nový 28. říjen, pokud možno takový, který by „vládu věcí našich“ navrátil zpátky do rukou národa co nejdříve, a minimalizoval škody způsobené sebezáhubným nasměrováním současné vlády.

Čas svobody, stability, míru a relativní prosperity, jak se zdá, skončil. Byli jsme zavedeni do proudu dramatických změn a konfliktů současného světa, jejichž turbulence vážně ohrožují osudy našeho státu i každého z nás. Již dnes mnozí pociťují devastující dopady vzniklé situace na hospodářství, energetiku a bezpečí naší země.

V této situaci, a před očima dějin, viníme vládu Petra Fialy:

- Z neschopnosti a neochoty hájit základní existenční zájmy občanů

- Z vazalského postoje vůči EU a ohrožení energetické bezpečnosti státu

- Z nereálného hodnocení možností a vhodnosti role ČR v soudobých ozbrojených konfliktech

- Z nesystémovosti a chronického podceňování rizik při pomoci uprchlíkům

- Z používání nepřijatelně agresivního a cynického slovníku vůči názorovým oponentům

- Z podpory nebezpečné radikalizace a polarizace české společnosti

- Z bezprecedentního omezování základních občanských práv a svobod, zejména svobody slova, názoru a přesvědčení

Je nezbytné tento styl a směr politiky opustit a konečně začít pracovat na záchraně našeho státu a národa. Je třeba se vrátit k hodnotám 28. října:

K politické suverenitě, ekonomické svobodě a míru pro naši zemi!

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem. 300 000 duší do cynické rulety NATO. Bělorusko pod deštníkem Moskvy. Stačí sestřelit jedinou ruskou raketu. A nikdo to už nezastaví

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem....

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly jako za vraždou JFK? Je tu i shodná motivace? Bankéři hrají o vše. Nepotřebují Trumpa živého. Rozhodli již v březnu. Přijdou další pokusy?

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly...

Na začátek stránky