Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ještě jednou do ulic proti vládě: Sobotní demonstrace na Letné. 20 požadavků. Dost represí!  Elektřinu a vodu do našich rukou! Chceme zpět svobodu a normální život! Neberte nám dřevo na topení! Žádnou podporu válce Západu s Ruskem

Ještě jednou do ulic proti vládě: Sobotní demonstrace na Letné. 20 požadavků. Dost represí! Elektřinu a vodu do našich rukou! Chceme zpět svobodu a normální život! Neberte nám dřevo na topení! Žádnou podporu válce Západu s Ruskem

25. 11. 2022

Tisk článku

Radek Pokorný přináší informaci o sobotní manifestaci odporu organizované Národní radou obnovy, kde známí experti z řad hnutí odporu seznámí nepodvolenou veřejnost s konkrétním řešením hluboké energetické, hospodářské a politické krize, do níž nás stále hlouběji vleče Fialova vláda národní zkázy

Drastické zvyšování cen energie vede naší zemi do ekonomické krize obrovských rozměrů.

Naše vláda doposud neoznámila žádné konkrétní kroky vedoucí k zabránění tomuto stavu. Nezaložila ani expertní týmy a krizový štáb k okamžitému řešení této situace.

pp

Jako občané a odborníci s mnohaletými zkušenostmi již dlouhou dobu upozorňujeme na tuto postupně eskalující situaci a nyní jsme se rozhodli jednat. Máme připravené řešení vedoucí k okamžitému snížení cen energie, aby nedošlo k ekonomickému ohrožení našeho hospodářství.

Pokud vláda nebude tuto situaci ihned řešit, dojde již v prvním čtvrtletí příštího roku k vlně uzavírání průmyslových podniků a mnoho živnostníků uzavře své provozy, čímž dojde k masivní nezaměstnanosti, a to způsobí destrukční dominový efekt ve všech oblastech našeho života.

Mnohé domácnosti již dostaly nové předpisy plateb za energie, které likvidují jejich životy.Tak vysoké ceny nejsou schopni hradit ze svých měsíčních příjmů. Tím zároveň dochází k pocitům existenčního ohrožení a následným velkým psychickým problémům našich občanů.

Vláda má tyto problémy občanů okamžitě řešit. Protože tak nečiní, rozhodli jsme se na tuto situaci opět upozornit akcí 26. 11. 2022 od 14. hodin na Letenské pláni.

Zde jsou naše požadavky vůči vládě, které budou výstupem sobotní akce, na které také oznámíme kroky vedoucí k tomu, aby vláda začala okamžitě sjednávat nápravu:

1. Snížit cenu elektřiny na 100 euro za MWh (3–4 Kč za kWh). Ceny zastropovat u výrobců. To je zásadní požadavek, který lze realizovat do měsíce.

Chceme snížit zastropovanou cenu elektřiny z 240 euro za MWh (8 Kč za kWh) na 100 euro za MWh (3–4 Kč za kWh). To je zásadní požadavek, který lze realizovat do měsíce. Díky tomu přežije obyvatelstvo i průmysl. Ceny je nutno zastropovat u výrobců, nikoli u odběratelů. Tím odpadne nutnost poskytovat státní dotace. Dotacemi pro dodavatele elektřiny by se jen prohloubil schodek státního rozpočtu až o stamiliardy, což by stát přenesl do zvýšení daní. To je nepřijatelné.

2. Odvolat vedení ČEZ. Odvolat vedení ERÚ.

Vedení společnosti ČEZ dlouhodobě vyváží elektřinu za třetinové ceny oproti ceně, za kterou jí prodává odběratelům. Tím poškozuje akcionáře ČEZ včetně akcionářů minoritních. Vedení ČEZ by proto mělo být okamžitě odvoláno. Obdobná situace je na ERÚ, který nechrání zájmy odběratelů. Vedení ERÚ musí být tedy také odvoláno.

3. Odejít z lipské burzy. Projednat neformální středoevropskou burzu států V4.

Je nutno odejít z Evropské energetické burzy v Lipsku a založit neformální středoevropskou burzu států V4. Ceny na západoevropských burzách jsou totiž manipulovány ze strany spekulantů. ČR může směňovat levnou elektřinu za levný plyn.

4. Zahájit plošný státní dotační program na zateplování domů ve výši 100 až 150 tisíc Kč pro každého žadatele, nejen pro důchodce.

Místo zvyšování výroby elektřiny je nutno se zaměřit na snižování spotřeby. Relativně rychle lze o desítky procent snížit spotřebu plynu a částečně i elektřiny tím, že občanům poskytneme dotaci 100 až 150 tisíc Kč na zateplení domů. Tato dotace musí být nejen pro důchodce a invalidy, ale pro každého žadatele.

Čtěte ZDE: Protest pokračuje: Zrodila se Třetí síla? Nabídka pádu. Útokem na plynovod USA překročily několik červených čar současně. Fiala – pasák a mouřenín v jednom? Teď už to půjde natvrdo. Nebojíme se: Demisi! Svobodu!

5. Urychleně uzavřít smlouvu na dodávku levného plynu pro tuto zimu a pro střednědobé období. Realizovat zpětný odkup zásobníků plynu na stát.

Je naprosto zásadní, aby Česká republika urychleně uzavřela smlouvu na dodávku levného plynu, a to nejen pro tuto zimu, ale i na střednědobé období. Zároveň musíme zajistit zpětný odkup zásobníků plynu na stát.

6. Pokračovat v dodávkách ruské ropy do ČR ropovodem Družba. Pracovat na diverzifikaci tras z jižního směru přes Maďarsko.

Dodávky ruské ropy do ČR ropovodem Družba nelze přerušit, dokud nebude vybudována náhradní trasa – nikoli z Německa, ale z jižního směru přes Maďarsko. Zárukou naší energetické bezpečnosti je diverzifikace tras dodávek plynu.

7. Koupit zpět do státního vlastnictví rafinerie, energetické sítě a vodárenství.

Je nutno koupit zpět do státního vlastnictví rafinerie, energetické sítě a vodárenství. Stát převezme správu těchto pro stát strategických aktiv, jako je voda, elektřina a plyn. Bude je spravovat jako veřejnou službu, a nikoli jako zdroj podnikání (zisků a korupce).

8. Opustit systém emisních povolenek. Na burzách obchodovat pouze přebytky elektřiny a elektřinu z plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.

Je nutno zrušit provázanost cen plynu a elektřiny a opustit systém emisních povolenek, který nesouvisí s ekologií a bude dále dramaticky zdražovat českým spotřebitelům elektřinu. Následně budeme na burzách obchodovat pouze přebytky naší elektřiny a elektřinu z plynových elektráren či obnovitelných zdrojů.

9. Odmítnout jakékoli snahy EU o zákaz topení dřevem.

Avizovaný zákaz topení dřevem ze strany EU je naprosto nepřijatelný.

10. Urychleně vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství ČR v EU.

Na základě zde uvedených bodů je nutno vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství v EU. V úvahu je nutno vzít odvod 500 mld. Kč z ČR.

11. Okamžitě zahájit podporu zemědělských komodit, ve kterých máme nejnižší soběstačnost a jichž jsme byli exportéři – ovoce, zelenina, brambory, vepřové a drůbeží maso.

Je zásadní, abychom podporovali hlavně produkci komodit, v nichž aktuálně máme nejnižší soběstačnost a které historicky patřily mezi naše exportní komodity. Požadujeme tedy podporovat především produkci ovoce, zeleniny, brambor, vepřového a drůbežího masa.

12. Urychleně doplnit a novelizovat zákon o významné tržní síle tak, aby maloobchod v rukou zahraničního kapitálu nemohl uplatňovat nesmyslné marže a nezasloužené zisky.

Je třeba doplnit a urychleně novelizovat zákon o významné tržní síle v obdobném znění jako ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a dalších zemích, aby maloobchod v rukou zahraničního kapitálu nemohl uplatňovat nesmyslné marže a generovat si nezasloužené zisky.

Čtěte ZDE: Signál pro Fialu: Švábi v Londýně demonstrují proti vládě, za předčasné volby. Totéž, co u nás „Putinova pátá kolona“? Co kvikne po úterku chromá kachna v USA? Vaří se to všude. Ještě to nebude lehké. Ale zvítězíme!

13. Zrušit Zelený úděl. Vypracovat program, který bude podporovat produkční zemědělství a vyvážené hospodaření na půdě, včetně rozšíření živočišné výroby a dostatečné produkce organických hnojiv.

Chceme zrušit nesmyslný Zelený úděl (Green Deal) a vypracovat přístup, kterým budeme podporovat produkční zemědělství a vyvážené hospodaření na půdě, včetně rozšíření živočišné výroby a dostatečné produkce organických hnojiv.

14. Zahájit odbornou přípravu k deklaraci českých národních zájmů.

Česká republika nemá definovány své národní zájmy. Je nutné neprodleně zahájit odbornou diskusi na toto téma. Jejím výsledkem bude Parlamentem schválený oficiální státní dokument o českých národních zájmech.

15. Zajistit, aby sdělovací prostředky předávaly veřejnosti úplné, pravdivé a nezkreslené informace. Okamžitě zrušit cenzuru a autocenzuru.

Média v rozporu s článkem 17 Listiny základních práv a svobod a v rozporu s Etickým kodexem novinářů nepředávají veřejnosti informace o událostech tak, aby byly úplné, pravdivé a nezkreslené, přestože občané mají právo na objektivní obraz skutečnosti. Tímto svým konáním znemožňují dialog ve společnosti. Je vysoce závažné, že média cenzurují a vylučují prezentaci odborníků s různými názory na řešení problémů v jednotlivých resortech. Cenzura je nepřípustná.

16. Okamžitě zajistit přístup alternativních médií a dalších názorových proudů do veřejnoprávních médií (podcasty, videa, streamy, rozhovory, diskuze, pořady).

Takovým vysílacím prostorem mohou být hodinové bloky na ČT24. Zároveň lze jeden ze stávajících kanálů České televize vyčlenit pro materiály alternativních médií (podcasty, videa, streamy, rozhovory, diskuze, pořady atd.).

17. Okamžitě vyvolat mírová jednání pro ukončení války na Ukrajině. Snížit podporu Ukrajiny na úroveň ekonomických možností ČR. Prověřit oprávněnost každé koruny pomoci poskytnuté Ukrajině.

Na základě Listiny základních lidských práv a svobod a prvního článku Smlouvy NATO zásadním způsobem prosazovat ukončení války na Ukrajině, která ekonomicky devastuje a extrémně vojensky ohrožuje naši zemi. Zastavit všechny formy podpory rozšiřování tohoto vražedného konfliktu. Podporu Ukrajiny je nutné snížit na úroveň ekonomických možností České republiky. Požadujeme, aby byla prověřena oprávněnost každé koruny pomoci poskytnuté Ukrajině.

18. Zakázat působnost zahraničních neziskových organizací, které se vměšují do vnitřních věcí ČR a narušují suverenitu ČR.

Je nutné zakázat působnost zahraničních neziskových organizací, které se vměšují do vnitřních záležitostí České republiky a narušují suverenitu ČR. Je také nutné prověřit činnost a vymezit jasná pravidla pro české nevládní organizace, zejména ty, které pomáhají migrantům bez práva na azyl.

19. Realizovat obranu republiky bez účasti ve vojenských paktech, bez cizích vojáků a cizích základen na našem území a bez jaderných zbraní. Podporovat domácí obranný průmysl a zajistit přípravu obyvatelstva na krizové situace.

Realizovat obranu republiky bez účasti ve vojenských paktech, bez cizích vojáků a cizích základen na našem území a bez jaderných zbraní. Podporovat domácí obranný průmysl, smysluplné a efektivní vyzbrojování armády a policie, přípravu obyvatelstva na krizové situace a ustavit systém občanské domobrany.

20. Posílit pozici policistů, účinněji potlačovat kriminalitu, vytvořit pohraniční policii. Stabilizovat personální situaci v resortu vnitra. Okamžitě ukončit zneužívání policie a BIS k politickému teroru.

Posílit pozici policistů ve výkonu, účinněji potlačovat kriminalitu, vytvořit pohraniční policii. Stabilizovat personální situaci v resortu vnitra a zajistit příslušníkům včetně hasičů odpovídající služební podmínky. Okamžitě ukončit zneužívání policie a BIS k politickému teroru zaměřenému proti vlastencům.


Tagy článku

Doporučujeme

Lapený český žoldák: Byli jsme policie, soud i popravčí. Nepohodlný svědek ukrajinských násilností. Ozvěny českého skandálu. Rozkaz zněl jasně: krást a plenit. Odpad blíže ministerstva. Co všechno ještě prozradí? Pokud přežije...

Lapený český žoldák: Byli jsme policie, soud i popravčí. Nepohodlný svědek ukrajinských...

Čína jako šance: Investice pro Orbána. Totéž pro Srbsko. Ficovu průlomovou cestu zmařil atentát. Fiala místo toho Peking provokuje. A válčí s Ruskem. Na prosperitu země a národa  kašle. Ujede nám čínský expres? Ještě rok a půl...

Čína jako šance: Investice pro Orbána. Totéž pro Srbsko. Ficovu průlomovou cestu zmařil...

Na začátek stránky