Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Příprava vakcíny proti koronaviru: Další šance na astronomické zisky z ničeho. Názorný příklad ze smrtícího léku proti rakovině. Nevyzkoušený, ale 500.000% zisku!  Pokusní králíci, kteří skvěle platí za svou likvidaci?

Příprava vakcíny proti koronaviru: Další šance na astronomické zisky z ničeho. Názorný příklad ze smrtícího léku proti rakovině. Nevyzkoušený, ale 500.000% zisku! Pokusní králíci, kteří skvěle platí za svou likvidaci?

26. 2. 2020

Tisk článku

Sayer Ji na neúčinném a smrtelně škodlivém "léku" proti rakovině ukazuje, jak současný průmysl s lidským zdravím vytváří iluze léčivých preparátů podobně jako banky ničím nekryté peníze

Ze všech stran teď slyšíme, jak intenzivně a horečně se připravují vakcíny proti novému koronaviru: USA a Izrael jsou prý nejdále. Během pár měsíců - až po této chřipce už nikdo ani nevzdychne, protože svůj politický a ekonomický účel mezitím beze zbytku splní - prý budou vakcíny připraveny. A pro jejich uvedení "na trh" nebudou nutné ani "klasické"  klinické zkoušky. Vždyť jde o život!

Podobně to bylo se SARS nebo Ebolou. Média spojená pupeční šňůrou s farmaceutickým velkoprůmyslem (zisky má dnes vyšší než za komplex vojensko průmyslový, tedy zbrojení) rozdmýchávají patřičnou hysterii. Půda je připravena. Takže přes to, že jde z hlediska úmrtnosti o chřipku zjevně méně nebezpečnou, než je ta "klasická", jejíž epidemie u nás právě doznívá (a o níž se v médiích už téměř nehovoří), největší farmaceutické koncerny již připravují svá konta na další nepředstavitelné příjmy.

Vše budou samozřejmě platit státy z daní vybraných od stamiliónů poplatníků. Politici se proti tomu neodváží ani špitnout, protože záměrně mediálně vyvolaná panika by je smetla. Kdo ještě dnes vzpomene na státní nákupy obrovských množství vakcín proti předchozím hysteriím, které se nikdy nepoužily? Je to stále stejné. A nikoli jen u preparátů s aktuálními politickými konsekvencemi. Ty jsou vlastně jen dárkem farmaceutickému průmyslu navíc. Hlavní zdroj jeho příjmů tvoří především stálé - takřečené "chronické" (čili neléčitelné) - nemoci. Typicky rakovina.

Podívejme se na příběh jednoho takového léku-zabijáka, který aktuálně nese výrobcům zisky, které překonávají i "vyrábění peněz z ničeho", jež si monopolizovaly centrální banky. Totéž, jenže v násobně větším rozměru teď připravuje bájný koronavirus:

Sayer Ji: Čtyřtisíckrát dražší než zlato

Jeden z nejstarších triků v marketingových učebnicích spočívá v extrémním navýšení ceny něčeho, co má získat vysokou hodnotu ve vnímání lidí. Je ironií, že čím menší je skutečná hodnota zboží, tím účinnější může taková taktika být. To by mohlo vysvětlit, jaké je pozadí jednoho z nejdražších a nejzbytečnějších chemoterapeutických léků na současném trhu.

Zmíněný chemoterapeutický prostředek je známý jako ipilimumab (obchodní název YERVOY) a přijde asi na 120.000 dolarů za celý léčebný cyklus. Zatímco výrobce propaguje YERVOY jako reálnou naději pro ty, kdo trpí neresekabilním nebo metastatickým melanomem, na své webové stránce rovněž bez rozpaků varuje, že účinky tohoto preparátu mohou být na zdraví pacienta zničující.

Čtěte ZDE: Poučný příběh jednoho boje se smrtelnou nemocí: Jak se chránit proti HPV? Lež a smrt. Jak na rakovinu děložního čípku? Recept z dob přirozeného světa. Vrátíme ho do hry?

Takzvané vedlejší účinky

YERVOY může způsobit v mnoha částech těla fatální vedlejší účinky, které mohou vést až k úmrtí. Jde o klasický příklad toho, že léčení jedné nemoci vás zabije jiným způsobem. Mezi takzvané nežádoucí účinky přípravku YERVOY patří:

  • střevní problémy (kolitida), které mohou způsobovat trhliny nebo díry (perforace) ve střevě;
  • problémy s játry (hepatitida), které mohou vést k selhání jater;
  • kožní problémy, které mohou vést k závažným kožním reakcím;
  • problémy s nervy, které mohou vést k ochrnutí;
  • problémy s hormonálními žlázami (zejména hypofýza, nadledvinky a štítná žláza);
  • problémy se zrakem.

Ve zprávě časopisu Journal of Clinical Oncology z roku 2015 se uvádí, že 85% pacientů, kteří užívali Ipilimumab, mělo imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, přitom 35% z nich muselo být podrobeno systematickému kortikosteroidu a 10% terapii proti nádorové nekróze typu alfa, vše zjevně ve snaze zachránit život pacientů před škodlivými účinky původního léčení ipilimumabem. Odhadovaná průměrná doba do terapeutického selhání (definovaná jako doba do zahájení nové léčby, nebo úmrtí pacienta) byla pouhých 5,7 měsíců.

Jak je možné inzerovat preparát „zvyšující imunitu“, který u většiny pacientů způsobuje ty nejzávažnější vedlejší účinky s následkem poškození imunitního systému, nebo rovnou smrti, a přitom tvrdit, že přináší možnost „dlouhodobého přežití“?

Propagační text z webové stránky Bristol-Myers Squibb na YERVOY zní:

Kdo by nechtěl mít možnost přežít v dlouhodobé perspektivě?
Zasloužíš si víc, než naději. S YERVOY (ipilimumab) máš důkaz.

Jaký „důkaz“ o spásných vlastnostech YERVOY mají na mysli? Tak se podívejme, co vlastně ipilimumab ve skutečnosti je.

Protilátka získaná z nádoru

Ipilimumab (obchodní název YERVOY) patří do skupiny léčiv známých jako monoklonální protilátky. Vznikají fúzí lidského typu rakoviny B-buněk a slezinných buněk hlodavců. Jedním ze známých problémů s těmito protilátkami je fakt, že stejně jako většina živých biologických produktů používaných k výrobě vakcín, jsou infikovány retroviry, které mohou způsobovat spousty dalších zdravotních problémů.

Je snad něco překvapivého na tom, že nádory pocházející z rakovinných buněk mohou produkovat sekrety, které mohou mít škodlivé účinky na lidské tělo?

Předpokládá se, že YERVOY podporuje protirakovinovou aktivitu cytotoxických T-lymfocytů (CTL) imunitního systému jejich zacílením na proteinový receptor CTLA-4, který reguluje imunitní systém. Přímočará a zjednodušená logika typu „jedna příčina – jeden následek“ nebyla dosud přesvědčivě prokázána. Dalo by se předpokládat, že v situaci neexistence jasných důkazů o věrohodném mechanismu byly provedeny  placebem kontrolované, randomizované a dvojitě zaslepené studie, aby mohla být ověřena účinnost. Jenomže nic takového se nestalo.

Čtěte ZDE: Zrůdný farma-byznys: Cílem není lidi léčit. Proč účinné léky nedostaneme? Falšování výzkumu. Pohrdání životem. Převratná genová terapie: Skoupit a třicetkrát zdražit! Korupce obřích rozměrů. Kdo tu vlastně vládne?

„Důkaz“, který nikdy neexistoval

Jaké klinické důkazy poskytl výrobce Yervoye (Bristol-Myers Squibb), aby zdůvodnil své tvrzení, že přináší „možnost dlouhodobého přežití“?

V roce 2007 publikovaly společnosti Bristol-Myers Squibb a Medarex tři studie, z nichž jedna prokázala, že lék nebyl schopen dosáhnout svého hlavního cíle – zmenšit nádory nejméně u 10% ze 155 pacientů účastnících se studie.

Ještě více podezřelý je fakt, že jejich klinické studie ve fázi III nepoužívaly placebo ani kontrolní skupinu se standardní léčbou. Místo toho studie otestovala ipilmumab samostatně, ipilimumab s experimentální vakcínou známou jako gp100, a pouze uvedenou vakcínu.

Přestože délka přežití pacientů užívajících ipilumamab byla o něco větší (10 ve srovnání s 6 měsíci), není jasné, zda naopak experimentální vakcína nezpůsobila větší újmu, což by testovaný preparát ukázalo jako efektivnější ve srovnání s jinými léky. 

Pozdější studie z roku 2015 zveřejněná v American Journal of Clinical Oncology ukázala, že ipilmumab nezvýšil míru přežití, pokud byl užíván vedle radiační chemoterapie u pacientů s metastázemi mozkového melanomu, což dále posiluje důkazy proti tvrzení výrobců, že preparát prokázal svoji účinnost pro ty, kdo trpí rakovinou.

Yervoy je jedním z nejdražších chemoterapeutických léků na trhu. Na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie v roce 2015 doktor Leonard Saltz, coby vedoucí oddělení gastrointestinální onkologie v onkologickém centru Sloana Ketteringa, referoval o vysokých cenách za léky proti rakovině a jako příklad uvedl cenu ipilimumabu (157,46 dolarů za mg), která „přibližně 4.000 krát převyšuje cenu zlata“. Od roku 2013 činily náklady na léčbu kolem 120.000 USD za jeden celý kurz. 

Proměna nemocí ve zlato na medicínském tiskařském lisu

Mnoho současných nemocí je vlastně vytvářeno uměle (jako dolary, eura atd.): vleklé příznaky nedostatku živin nebo chemické otravy jsou přebaleny a přejmenovány latinou a řečtinou, jako údajné jedinečné podstaty chorob, a poté jsou spotřebitelům podsouvány v rámci nových odbytových trhů; každá nemoc představuje skutečný zlatý důl „léčitelných“ symptomů a každý symptom poskytuje základ pro předepisování nové sady patentovaných toxických léčiv.

Léky samy o sobě často nemají žádnou hodnotu, nejsou ničím jiným než obchodovatelnými a přeorientovanými chemikáliemi určenými (a příliš často nesprávně) k podávání v takřka smrtelných dávkách. Ve skutečnosti je mnoho z těchto chemikálií příliš toxických na to, aby mohly být legálně uvolněny do životního prostředí, a nikdy by neměly být záměrně předepisovány osobě, která je již nemocná. Nemusíte hledat jinde, než v běžném příbalovém letáčku, abyste našli důkaz, že vedlejší účinky většiny léků jsou mnohem mocnější než jejich očekávané léčivé účinky.

Tyto chemikálie jsou navíc tak předražené v porovnání s jejich skutečnou hodnotou (nebo vzácností), že se často prodávají se ziskem dosahujícím až 500.000% výrobních nákladů. Pouze medicínské, farmaceutické a finanční instituce (jako je americký FED či centrální banky dalších států) mají zákonem povoleno vytvářet iluze, že tvoří cosi hodnotného. Manipulace s vnímáním hodnoty, která je základem pro globální dominanci medicínského modelu založeném na lécích, se neliší od toho, jak finanční instituce vytvářejí toxické produktové deriváty (například kreditní defaultní swapy), čímž v zásadě vytvářejí iluzi okamžitého finančního blahobytu a prosperity – v tom samém okamžiku, kdy zaseli semena smrti v globální ekonomice; ničí přitom životy bezpočtu milionů lidí.

Je zřejmé, že v současnosti uznávaná léčba rakoviny je nejen destruktivní a toxická, ale může dokonce zabít pacienta rychleji než samotná rakovina, kterou má léčit. Může však také vést k finančnímu krachu.

Skutečnost je taková, a ukazují to četné předběžné studie, že bezpečné, efektivní, levné a dostupné lékové alternativy k léčbě melanomu již existují. Protože se však jedná o přírodní látky, které nezakládají výlučná práva k patentům, nikdy nezískají počáteční kapitál ve výši 800 milionů USD a 11 miliard USD dodatečného kapitálu potřebného pro financování klinických studií nezbytných k získání certifikátu od FDA. 

Zdroj.

 
Tagy článku

Doporučujeme

Další důsledky mRNA očkování: Nejen v USA vlna depresí, úzkostí a sebevražd. Tečka? Akorát tak za kvalitním životem. Zkoumat se nic nesmí. Poctiví doktoři přesto promlouvají. Je z toho cesta? Poučíme se? Nevzdávejme to!

Další důsledky mRNA očkování: Nejen v USA vlna depresí, úzkostí a sebevražd. Tečka? Akorát...

Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky