Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Švýcarsko, zdravotnická supervelmoc, přiznalo pravdu: Homeopatie funguje. A kdy se také u nás dočkáme, že se ze svého pojištění budeme smět léčit, jak sami chceme?

Švýcarsko, zdravotnická supervelmoc, přiznalo pravdu: Homeopatie funguje. A kdy se také u nás dočkáme, že se ze svého pojištění budeme smět léčit, jak sami chceme?

31. 10. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud informuje o přelomové studii, která navzdory zájmům a tlaku farmaceutických firem potvrzuje efektivitu alternativní léčby.

Ve skeptickém českém prostředí bývá často homeopatie pokládána za „pavědeckou“ metodu, spočívající v podávání neškodných „cukrových kuliček“ důvěřivým pacientům. V typickém „mainstreamovém“ článku o homeopatii se dočteme: „Homeopatie patří mezi nejznámější a nejdiskutovanější oblasti alternativní medicíny. Má dlouhou tradici a mnoho příznivců. A to navzdory mylným principům i empirickým dokladům, že jde převážně o cukr s placebo efektem.“ 

PP

Obvykle následuje shovívavé pousmání: no, víte, ale když to těm zaostalým nebožákům pomáhá... Podobný přístup je pak (stejně jako v článku, který jsme zmínili), podpořen obvykle argumentem, že existují stovky či desítky studií, které dokazují neúčinnost homeopatie jako metody.

Ve skutečnosti v rámci této manipulativní argumentace obojí téměř vyhlíží jako pravda - jenže je vše zcela jinak.

Jablka s hruškami

Ano, homeopatie skutečně funguje. Používají ji úspěšně stovky milionů lidí, zvířat a rostlin na celém světě, včetně kojenců, pacientů v kómatu a hospodářských zvířat. Na poslední tři kategorie se přitom placebo efekt nemůže vztahovat.

U zvěře i u lidí existují desítky vědeckých studií, dokládajících funkčnost homeopatické léčby. Desítky studií dokazujících neefektivitu homeopatie sice existují rovněž, ovšem jde o ty, které používají metody, nekompatibilní s principy homeopatie – jak připomíná mezi jinými například slavný americký homeopat Dana Ullman zde.

Takové studie pak samozřejmě nemohou dokázat funkčnost metody. Je to klasické srovnávání hrušek a jablek. Jinými slovy, jde o zhruba podobný přístup, jako byste testovali efektivitu automatické pračky ve srovnání s Boeingem 747 a z premisy, že jde v obou případech o stroje a pračka se na ranveji nerozjede a nevznese, dovodili, že neexistuje „vědecky ověřený závěr“, že pračka je funkční, a že budete tedy prát raději na valše. Přesně tak se chová i moderní medicína. Jenže místo prádla drhne a odírá nás všechny. Mohutně ji v tom podporuje Evropská unie, zakazující s oblibou tak nebezpečné věci, jakými jsou bylinky a zahrádkaření.

PP

Čtěte také: Zakáže Evropská unie zahrádkaření? Ve hře je zákon, který dramaticky ztíží možnost pěstování plodin soukromými farmáři. Ještě je možné podepsat protestní petici!

Čtěte dále: Chcete zvládnout podzimní chřipky léčivými bylinkami? Pak jste nepřáteli evropského „Ministerstva pravdy a lásky“. A jak se bránit důsledkům „bylinkové krize“?

Britská horákyně

Velká Británie je zemí, v níž je homeopatie tradičně uznávána, a kde se léčí touto metodou mimo jiné i královská rodina. Nicméně dnešní „zglajchšaltovaná Británie“ také chce být „evropsky politicky korektní“, a tak zaujala přístup Chytré horákyně: výborný příklad najdeme ve zprávě, již v únoru 2010 publikoval Výbor pro vědu a technologii britské Dolní sněmovny (k nalezení např. zde). Výbor učinil šalamounský závěr, že oficiální vládní pozice vzhledem k homeopatii je „zmatená“. Vláda totiž jedním dechem říká, že jde o neúčinné placebo, o čemž musejí lékárníci i lékaři pacienty povinně informovat, jenže současně toto placebo financuje v rámci veřejných zdrojů NHS (Národní zdravotní služby).

Jak je pak možné, že švýcarské vlády, které by jistě nikdo – ve srovnání s vládami našimi a poslední dobou i britskými – neobvinil z vyhazování peněz daňových poplatníků oknem, homeopatii zařadily spolu s dalšími do zdravotnických programů, financovaných z veřejných zdrojů? Naši „osvícení“ ministři zdravotnictví by se přeci jistě na podobný návrh tvářili, jako by jim někdo nabídl, aby jejich úřad financoval kartářky!

Švýcaři to totiž vyřešili logičtěji, než Britové – nechali si udělat studii vlastní, která homeopatii prozkoumala a přehodnotila. Závěry jsou ohromující.

Švýcarská studie

Jak píše Lucie Nestrašilová na stránkách svethomeopatie.cz: Homeopatie byla uznána švýcarskou vládou jako cenově efektivní, výhodná a rentabilní. Švýcarská vláda si již v roce 2006 nechala zpracovat zprávu, později publikovanou v knižní formě, na jejímž základě konstatovala, že velmi malé dávky léčiv, které jsou používány v homeopatii, jsou účinné a z hlediska nákladů i efektivní.

Zpráva shledává, že celkové náklady lékařů specializujících se na homeopatii poklesly o 15,4% ve srovnání s lékaři praktikujícími klasickou medicínu, stejně tak jako i s lékaři, kteří praktikují jinou alternativní či doplňkovou léčbu (kromě homeopatie).

I přes impozantní technické možnosti dnešní konvenční medicíny je podle švýcarské vlády homeopatie výrazně rentabilnější, což je v dnešní ekonomicky náročné době velkou výhodou. Skutečnost, že je homeopatie široce uznávána jako jedna z nejbezpečnějších metod medicíny, je jen další z mnoha předností této přírodní léčby.

Švýcarská vládní zpráva Health Technology Assessment (HTA) o účinnosti, vhodnosti, bezpečnosti a nákladech je doposud nejkomplexnější zhodnocení vědeckých důkazů o účinnosti homeopatie. Analyzuje celou řadu klinických studií a laboratorních výzkumů, zkoumá zdroje důkazů o hospodárnosti a rentabilitě homeopatické péče. Švýcarská vláda navíc provedla vlastní studii efektivnosti homeopatie mezi švýcarskými lékaři a pacienty.

Stovky milionů úspor

Autoři švýcarské zprávy si povšimli, že pacienti, kteří vyhledávají homeopatickou či jinou alternativní zdravotní péči jsou často lidé, kteří trpí vážnějším či chronickým onemocněním (nemoc trvající déle než tři měsíce). To jsou faktory, které by obvykle vedly k vyšším nákladům na zdravotní péči. Na druhou stranu také zaznamenali, že homeopatičtí pacienti jsou většinou lidé mladšího věku, přičemž tento fakt obvykle vede ke snížení nákladů na léčbu.

Zpráva shledává, že celkové náklady lékařů specializujících se na homeopatii poklesly o 15,4% ve srovnání s lékaři praktikujícími klasickou medicínu, stejně tak jako i s lékaři, kteří praktikují jinou alternativní či doplňkovou léčbu (kromě homeopatie). Takové snížení nákladů představuje potencionální úsporu stovek miliónů dolarů. Signifikantní 15% úspora nákladů na zdravotní péči spojená s praktikováním alternativní medicíny jako je homeopatie, akupunktura či antroposofická medicína byla potvrzena i nezávislou holandskou studií, která analyzovala pohledávky z velké zdravotní pojišťovny (Kooreman, Baars, 2011). Dle této studie jsou nižší náklady důsledkem menšího počtu pobytu pacientů v nemocnici a méně častého předepisování drahých léků. Ze studie také vyplývá, že pacienti, kteří podstupují alternativní či doplňkovou léčbu, žijí déle než ti, kteří jsou léčeni klasickou medicínou.

Revma, neplodnost i infekce u dětí

Autoři zprávy odkazují na četné studie, které hodnotily efektivitu nákladů homeopatické versus konvenční léčby u pacientů, kteří trpí specifickými zdravotními problémy, jako je například neplodnost žen, revmatoidní artritida, zánět středního ucha, trávící potíže či respirační alergie. Podstatný rozdíl v nákladech byl nalezen například v léčbě ženské neplodnosti.

Ovšem nejen tam. Studie dětí s infekcemi horních cest dýchacích konstatovala, že děti, které byly léčeny homeopatiky, trpěly méně recidivami a měly nižší spotřebu antibiotik než klasicky léčené děti. Jiná studie sledovala 569 pacientů s revmatickým onemocněním a shledala, že po zahájení homeopatické léčby mohlo 29% pacientů přestat užívat klasickou léčbu, u 33% se podařilo snížit závislost na lécích a jen u pouhých 6% pacientů bylo nutné navýšení klasické léčby.

Žádné nové zprávy

V případě švýcarské studie ovšem nejde o tak žhavou novinku, jak by se mohlo zdát. Jedna z prvních studií, která srovnávala ekonomické aspekty homeopatické a konvenční léčby, byla provedena už v roce 1900 (Bradford, 1900) a publikována v knižní podobě pod názvem Logika čísel (The Logic of Figures). Studie srovnávala morbiditu (nemocnost) a mortalitu (úmrtnost) jednak v homeopatických a konvenčních nemocnicích, jednak v psychiatrických léčebnách a věznicích, ve kterých byly zavedeny buď klasické, nebo homeopatické způsoby léčby (nikoli tedy obojí). K velkému překvapení obhájců konvenční medicíny, úmrtnost klasicky léčených pacientů byla 2x až 8x vyšší než u pacientů léčených homeopatiky (z porovnání záznamů stovek nemocnic). Velký zájem vzbudily také výborné výsledky homeopatie v léčbě obávaných infekčních onemocnění jako je cholera, tyfus, žlutá zimnice, spála, zápal plic či chřipka.

Skeptici podobné byvší úspěchy homeopatie, jako byl úspěch otce-zakladatele homeopatie Samuela Hahnemanna, za jehož časů při epidemii cholery umíralo v homeopatických nemocnicích třikrát méně pacientů, než v nemocnicích klasických, dnes odbývají nízkou úrovní tehdejší medicíny. Jenže k obdobným závěrům docházejí i studie zcela nedávné.

Další studie

Ve švýcarské studii byla citována i zpráva německé vlády. Ta srovnávala počet hospitalizací pacientek podstupujících klasickou terapii ve srovnání s ženami, které se léčily u lékařů-homeopatů. Bylo zjištěno, že pacientky konvenčních lékařů byly hospitalizovány 6x častěji než pacientky homeopatických lékařů.

Také výzkumy ze Severní Ameriky dokazují účinnost a efektivnost různých zdravotnických postupů, které integrují alternativní terapeutické metody (Guarneri, Horrigan, Pechura 2010). Data podporující účinnost a rentabilitu komplexního přístupu ke zdravotní péči pocházejí ze tří zdrojů: z lékařských výzkumů prováděných na univerzitách, ze studií prováděných společnostmi, které se zabývají vytvářením wellness programů pro zaměstnance, a nakonec z pilotních projektů realizovaných pojišťovnami.

Spokojenější pacienti a méně nežádoucích účinků

Švýcarská vláda financovala i svou vlastní studii, jež zahrnovala více než 3000 pacientů. Srovnávala spokojenost nemocných, kteří vyhledali péči lékaře-homeopata, a spokojenost nemocných, kteří se léčili u lékařů praktikujících klasickou medicínu. (Marian, Joost, Saini, et al, 2008). Pacienti lékařů-homeopatů byli významně častěji "naprosto spokojeni" se svou léčbou (53% vs. 43%), než pacienti konvenčních lékařů, kteří měli téměř 4x tolik závažných nežádoucích účinků.

Vedle zredukování nákladů na zdravotní péči byly sníženy i různé nepřímé náklady - jako je například zkrácení nemocenské dovolené u pacientů léčených homeopaticky. Pacienti alternativních lékařů si také pochvalují lepší vztah lékař-pacient i méně nežádoucích účinků. Tyto skutečnosti rovněž přispívají k vyšší efektivnosti tohoto typu lékařských postupů.

Falešné výsledky ignorují homeopatické principy

Zpráva uznává, že některé klinické studie pozitivní výsledky homeopatie neprokazují. Nicméně většina takových studií byla provedena způsobem, který ignoruje důležité principy homeopatie, a tím vytváří falešně negativní výsledky. Skeptici se obyčejně odkazují na skupinu zdánlivě vysoce kvalitních studií, které tvrdí, že homeopatika neúčinkují. Přitom ale ignorují skutečnost, že v mnoha z těchto studií nebylo použito správné homeopatikum pro daný zdravotný stav. V jednom případě bylo například použito homeopatikum za účelem zhubnutí, ačkoli je dobře známo, že neexistuje lék, který by účinkoval u každého, kdo chce zhubnout. Podobných metodologických „chybiček“ je v dotyčných studiích více.

Studie uzavírá je, že na základě vysoké poptávky švýcarské populace po homeopatii a vysoké úrovně bezpečnosti, je homeopatie pro švýcarskou populaci více než vhodná. Průzkumy odhadují, že 57% švýcarské populace užívá komplementární či alternativní léčbu, 62,5% švýcarských lékařů je pro alternativní léčbu, přičemž 40% ji předepisuje.

Nadešel čas homeopatie?

V květnu 2009 proběhlo ve Švýcarsku celonárodní referendum, ve kterém se dvoutřetinová většina vyjádřila pro integraci alternativní medicíny do zdravotního systému. Švýcarské ministerstvo zdravotnictví pak schválilo úhradu z vládního zdravotního programu pro pět hlavních přírodních terapií (antroposofické lékařství, homeopatii, neurální terapii, fytoterapii a tradiční čínskou medicínu), a to na zkušební dobu do roku 2018.

Nejslavnější slova Hippokrata, otce medicíny, byla: ,,Především neškodit." S ohledem na skutečnost, že homeopatie i jiné komplementární léčebné metody jsou mnohem bezpečnější než klasické léčebné strategie, možná nastal čas, aby vlády i pojišťovny ostatních zemí následovaly příkladu Švýcarska.

Jenže neradujme se předčasně: Mocné farmaceutické lobby na jednom - i když důležitém - území momentálně prohrály. Mohou být však relativně klidné. Téměř nikde jinde lidé o metodách vhodných pro své zdraví v přímém hlasování rozhodovat nemohou.

V článku jsou použity informace ze serveru Huffington Post zde a z článku Lucie Nestrašilové o švýcarské studii na této adrese.

 PP


Tagy článku

Doporučujeme

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale na místa, kde je hrobové ticho. Tmavé ovoce je účinnější? A co jitrocel, mateřídouška, švestky či mirabelky? Kompotovat, zmrazit - nebo ani jedno?

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale...

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou. Vědci obviňují farma giganty a vlády. Hlavní zbraň? Cenzura! Proč zakázali Ivermektin? Tajné dohody s farmabyznysem. Tohle ne!

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou....

Na začátek stránky