Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Exorcista: Ďábel je schopen zničit kultury i celé národy. Současný chaos ve světě je jeho dílo. Nejsme svobodní pro svobodu, nýbrž proto, abychom milovali.“

Exorcista: "Ďábel je schopen zničit kultury i celé národy. Současný chaos ve světě je jeho dílo. Nejsme svobodní pro svobodu, nýbrž proto, abychom milovali.“

17. 8. 2014

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší úvahu nad rozhovorem s italským knězem, praktikujícím vymítačem ďábla, který zasvětil svůj život boji s mocnostmi temnot

„Nikdy jsem nepochyboval o ďáblově existenci a jeho vlivu na člověka, ale jejich váhu jsem skutečně pochopil až od té doby, co sloužím jako exorcista. Ďábel je schopný zničit kultury a národy. Závidí člověku – zejména mu závidí jeho schopnost milovat. A tato závist působí lidem mnohé utrpení,“ řekl italskému listu Avvenire P. Sante Babolin.

pp

                                                          P. Sante Babolin

Tento italský kněz vyučoval více než čtyřicet let filosofii – nejprve v padovském semináři a poté na římské papežské Gregoriánské univerzitě. Po návratu do padovské diecéze jej biskup pověřil úřadem exorcisty.

Jak s ďáblem bojovat?

Za posledních sedm let P. Babolin vykonal tuto službu v 1300 případech mužů a žen, přičemž šlo výlučně o členy tamní diecéze. Ve své poslední knize, nazvané „Exorcismus jako služba útěchy“ (L’esorcismo. Ministero della consolazione. Messaggero, Padova, 2014) v této souvislosti upozorňuje na skutečnou pastorační urgentnost. „Je důležité, aby si biskupové uvědomili naléhavost problému a nezanedbávali jmenování exorcistů.“

Tam, kde se neužívá svobodně rozum, nemůže být láska, a tehdy má ďábel volné pole

Jak s ďáblem bojovat? V rozhovoru, který se vyznačuje hloubkou úsudku a absencí senzacechtivosti, vypočítává kněz tři zbraně: rozum, svobodu a důstojnost. Prvním bodem je náležité užívání rozumu, respektive řečeno s francouzským filosofem Blondelem, „svatosti rozumu“. „Dnešní kultuře hrozí, že zůstane na povrchu. Ceníme si pocitů, sbíráme krásné zážitky... Ale nepoužíváme rozum. Čas, který věnujeme rozlišování, se zredukoval na minimum,“ míní exorcista a dodává: „Dokud jsem vyučoval, bylo mým cílem spojit katedru (rozum) s oltářem (modlitbou). Vyučování jsem považoval za službu. Nyní, když jsem připoután k oltáři, vím, že musím nadále používat rozum jako jediný nástroj, který člověk má k povinné analýze.“

pp

Čtěte ZDE: Satanova ofenzíva: Hlavní trik spočívá v tom, že chce přesvědčit o své neexistenci. Jeho dílem je i globální šíření islámu. Hodina úspěchu: Veřejná oslava ďábla i hříchu

Základ svobody spočívá v rozumu

Druhý bod – svobodu – P. Babolin rovněž úzce svazuje s rozumem. Ve světě, který vychvaluje spontánnost, se rozplývá svoboda, poznamenává exorcista. „Základ svobody spočívá v rozumu. Omezujeme-li rozum, omezujeme svobodu, a jsme nezodpovědní za realitu, v níž žijeme. Jsme zmítáni bezprostředností a svými pocity.“ Tento omyl se ovšem stal základem současné výchovy, podporované reklamou, sociálními sítěmi a mediálními ideologiemi.

„Mladí lidé, ale také stále více dospělých říká: Když se na to budu cítit, tak to udělám,“ říká P. Babolin. „Ovšem zákon a svobodném občanském soužití se nezakládá na osobním vnímání. Existuje-li nějaký závazek, nemohu čekat na nějakou správnou náladu. V sázce je důstojnost člověka.“

Třetím bodem je proto právě důstojnost. „Vše je propojeno – rozum, svoboda a důstojnost,“ říká exorcista. „Důstojnost lidské bytosti se projevuje užíváním rozumu, rozlišováním, vědomím toho, čím jsem: dokonalou syntézou hmoty a ducha. Ďábel se skrývá v chaosu,“ vysvětluje italský kněz: „Pro ďábla je typické, že nás chce oddálit od plné totožnosti lidských bytostí. Jeho nejsubtilnější zbraní je zmatek, kdy nedovedeme rozeznat pravici od levice, jako Ninivští, ke kterým byl poslán Jonáš.“

Když milujeme, vítězíme nad ďáblem

Naučil jsem se, že když někde nastane zmatek, je to vždy dílo zlého ducha,“ říká padovský exorcista a upozorňuje na ďáblovy zbraně: „Svádí nás, přitahuje ke všemu, co je bezprostřední, snadné, k tomu, co je hned a bez námahy.“ Jinými slovy, využívá jednání, které se neřídí rozumem. „Nemůžeme však být svobodní, pokud se dáme ovládat smysly a pudem. Člověk není otrokem instinktu, ale má svobodu k tomu, aby každý den odpovídal na Boží lásku. Pravá svoboda se uskutečňuje v lásce. Nejsme svobodní pro svobodu, nýbrž proto, abychom milovali.“

Padovský exorcista vysvětluje, že když milujeme, nad ďáblem vítězíme. „Lidská láska zlého ducha popuzuje. Při jednom exorcismu ďábel vztekle prohlásil: Jak nesnáším, když se milují!“ Mínil tím manželskou dvojici, což knězi dalo příležitost k zamyšlení nad zásadní rolí manželství. „Manželství je svátost lásky. A proto je ďábel touží zničit. Mnohé manželské problémy však lze překonat odpuštěním, které je výsostným skutkem lásky a které ďábla doslova pokládá na lopatky,“ vysvětluje.

Na otázku, kde se dnes ďábel skrývá a co mu nejvíce nahrává, P. Babolin v závěru rozhovoru odpovídá: „Je to pokus vymýtit rozdíl mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. Také vzhledem ke vlivu orientalistických ideologií typu New Age se prosazuje model analogického myšlení, založeného na pravděpodobnosti, nikoliv na pravdě. To napomáhá dezorientaci a upřednostňování takzvaného tekutého myšlení. Věda se stává otrokyní techniky natolik, že vše, co je proveditelné technicky, se stává platné také vědecky (...) Tam, kde se neužívá svobodně rozum, nemůže být láska, a tehdy má ďábel volné pole,“ uzavírá P. Sante Babolin pro italský list Avvenire

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky