Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Připomínáme si svátky seslání Ducha Svatého
Popisek: Seslání Ducha Svatého | Autor: Neznámý

Připomínáme si svátky seslání Ducha Svatého

19. 5. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud Včera bylo svatodušní pondělí. Připomínáme si Letnice. Seslání Ducha Svatého. Svatodušní svátky slavíme 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.

Letnice jsou připomínkou události, kdy se Apoštolové shromáždili v domě, kde žili s Ježíšovou matkou Marií a se skupinou učedníků. Náhle sestoupil přislíbený Duch svatý: "Dům se zachvěl hukotem prudkého vichru a zjevily se ohnivé jazyky a spočinuly na hlavě každého z nich."

Zázrak! Zatímco ještě ne dlouho předtím apoštolové byli naplněni strachem a skrývali se, nyní se cítili silní, odvážní a plní radosti Okamžitě vyšli ven a zástupu, který byl zvědavý, co znamenal ten vichr a hluk, začali zvěstovat o Ježíši a zvali všechny, aby se stali jeho následovníky.

Zázrak nad zázraky: posluchači, pocházející z různých zemí, mluvili různými jazyky, a přesto každý z nich slyšel apoštoly mluvit svou řečí!

K tomuto svátku přinášíme text Svatého arského faráře Jana Maria Vianney (1786-1859), který byl velkým kazatelem a jehož slova vyvěrala z hlubokého a intimního vztahu s Bohem.

pp

Jan Maria Vianney

Vedeni Duchem svatým

Člověk sám od sebe není nic, ale je mnoho, má-li Ducha svatého. Člověk je zcela pozemský a zvířecký; jen Duch svatý může pozvednout jeho duši a vyzvednout jej k nebi. Proč svatí byli tak prosti náklonnosti k zemi? Protože se nechali proniknout Duchem svatým. Ti, kdo jsou vedeni Duchem svatým, mají správné pojetí o každé věci, a proto mnozí neučení mohou poučovat moudré. Jsme-li vedeni Bohem síly a světla, nemůžeme bloudit.

Duch svatý je světlo a síla; dává nám rozlišovat pravdu od bludu, dobro od zla. Působí jako čočky, jež zvětšují předměty. Vlivem Ducha svatého se nám vše jeví dobře rozlišeno; i nejmenší skutky jsou buď dobré nebo zlé. Tak jako hodinář svou lupou vidí i nejmenší součástky hodinek, tak ve světle Ducha svatého vidíme všechny maličkosti svého života. Pak se nám i malé nedokonalosti zjeví jako velmi velké a malé hříchy působí hrůzu. Protonejsvětější Panna nikdy nezhřešila; Duch svatý jí dal poznat ohyzdnost zla a ona byla naplněna úděsem při myšlence na nejmenší poklesek.

Ti, kdo mají Ducha svatého, jsou nesnesitelní sami sobě; tak poznávají svou bídu. Pyšní jsou odloučeni od Ducha svatého.

Lidské oko nevidí mimo tento život, tak jako mé oko nevidí, co je za zdí, jsou-li zavřeny chrámové dveře. Oko křesťana vidí ve věčnosti; proto ten, kdo se dá vést Duchem svatým, nepohlíží na svět, tak jako svět nepohlíží na Boha. Jde tedy o to, abychom věděli, kdo nás vede. Není-li to Duch svatý, je nepodstatné a za nic nestojí vše, co konáme.

pp

Duše, jež má Ducha svatého, se nikdy neunavuje Boží přítomností; z jejího srdce vychází neustálý dech lásky, čas určený k modlitbě se duši, v níž působí Duch svatý, zdá vždy krátkým; její srdce je možné přirovnat k hroznu, jenž je právě v lisu.

Je to Duch svatý, jenž spravedlivým diktuje svaté myšlenky, a bez něho každý žár uhasíná; proto jakmile zpozorujeme, že již nejsme zahříváni láskou Boží, musíme k němu vykonat novénu, aby v nás zase sestoupil.

Kdybychom se tázali zavržených: Proč jste v pekle? Odpověděli by: Protože jsme odporovali Duchu svatému. A kdybychom se tázali svatých: Proč jste v nebi? Odpověděli by: Protože jsme naslouchali Duchu svatému... Přijdou-li nám dobré myšlenky, je to Duch svatý, jenž je vnuká. - Každého rána musíme říci: „Můj Bože, pošli mi svého Ducha, aby mi dal poznat, co jsem já a co jsi Ty."

Vyšlo v revue Na hlubinu v roce 1930

 pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky