Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Epochální fenomén migrace: Konec křesťanské Evropy. Umberto Eco to předpověděl. Ozbrojená nula, tvořivá destrukce. Kdo jsou jejich užiteční idioti? Od republiky zpět ke kmenům. Propast chaosu se otevírá

Epochální fenomén migrace: Konec křesťanské Evropy. Umberto Eco to předpověděl. Ozbrojená nula, tvořivá destrukce. Kdo jsou jejich užiteční idioti? Od republiky zpět ke kmenům. Propast chaosu se otevírá

9. 10. 2016

Tisk článku

Roberto de Mattei lakonicky shrnuje současnou situaci postkřesťanské Evropy a s odvoláním na mnohé knihy, články a citáty konstatuje, že to s našimi národy a kulturami nevypadá vůbec dobře

Nyní už i ti nejzarputilejší začínají otevírat oči: Existuje organizovaný projekt na destabilizaci Evropy pomocí migrační invaze. Tento projekt má daleké kořeny. Už v devadesátých letech v knize 1900 – 2000: Jdou za sebou dva sny: konstrukce a destrukce (Fiducia, Řím 1990) jsem popisoval tento projekt slovy některých „apoštolů“, jako je spisovatel Umberto Eco a kardinál Carlo Maria Martini.

Umberto Eco prorokem

Eco napsal: Dnes nestojíme v Evropě před problémem imigrace. Stojíme před problémem migrace (…) a ta jako všechny velké migrace bude mít za konečný následek etnickou přestavbu zemí určení, nepředstavitelnou změnu mravů, nezadržitelnou hybridizaci, která změní statisticky barvu pleti, vlasů, očí populace. Kardinál Martini pokládal za potřebnou prorockou vizi - abychom pochopili, že migrační proces směřující ze stále chudšího Jihu na stále bohatší Sever je velká etická a občanská příležitost pro obnovu, pro otočení kola dekadence konzumismu v současné západní Evropě.

»V této perspektivě „tvořivé destrukce“, komentoval jsem, to nebudou imigranti, kteří se mají integrovat do evropské civilizace, ale naopak Evropa se bude muset des-integrovat a regenerovat díky přílivu etnik, která ji okupují. Je to sen o kreativním nepořádku, otřes podobný tomu, který dal nový život Západu v době barbarských invazí, aby vytvořil polykulturní společnost budoucnosti«.

Byl a nadále trvá plán zbourat národní státy a jejich křesťanské kořeny nikoliv proto, aby byl vytvořen superstát, nýbrž aby byl vytvořen ne-stát, děsná prázdnota, ve které všechno to, co mělo zdání pravdy, dobra, spravedlnosti, se propadne do propasti chaosu. Postmoderna je toto: nikoliv projekt „konstrukce“ jako byla pseudocivilizace zrozená v humanismu a osvícenství a pak udušená totalismy XX. století, ale nová, odlišná utopie, utopie destrukce a přechod na kmenovou strukturu Evropy. Cíl revolučního procesu, který po mnoho staletí útočí na naši civilizaci, je nihilismus, „ozbrojená nula“, jak to výstižně vyjádřil Mons. Jaean Joseph Gaume (1802-1879).

Čtěte ZDE: Vlna imigrace: Součást plánu na zničení evropské civilizace. Nic nového pod sluncem. Idea sjednocené Evropy za pomoci džihádu. Poslední totalita dějin. Odvážný hlas jezuity

Užiteční idioti urychlují zkázu

Léta přešla a utopie chaosu se proměnila na noční můru, kterou prožíváme. Projekt disgregace Evropy, který popisují Albert Carosa a Guido Venelli v dokumentační studii Mlčenlivá invaze. „Imigrace: nový zdroj nebo komplot?“ (Řím 2002), se stal epochálním fenoménem. Kdo ohlašoval tento projekt, byl označen za „proroka zkázy“. Dnes slyšíme, že se jedná o nezadržitelný proces, který musí být „ovládán“, ale nemůže být zastaven.

Totéž se říkalo v sedmdesátých a osmdesátých letech o komunismu, dokud nepřišel pád berlínské zdi, aby ukázal, že v dějinách není nic neodvratného, snad kromě slepoty „užitečných idiotů“. Mezi tyto užitečné idioty je možno bezpečně zařadit starosty New Yorku, Paříže, Londýna - Billa de Blasia, Anne Hidalgo a Sadiq Khana, kteří 20. září u příležitosti generálního shromáždění OSN dopisem v The New York Times pod titulem Our immigrants, our strenght (Naši imigranti, naše síla) vyhlásili výzvu k opatřením, aby byla zjištěna pomoc pro bezpečný útěk utečencům z míst konfliktů a migrantům na útěku z bídy.

Stovky a tisíce migrantů, kteří přistávají k našim břehům, neprchají ani z konfliktů ani z bídy. Jsou to mladíci s nejlepším zdravím, dobře zajištění, bez stop po ranách a podvýživy, jak je tomu u těch, kdo přicházejí z oblasti války a hladu.

Čtěte ZDE: Islámské právo šaría v Evropě: Již brzy. Zrazují nás i vlastní duchovní. Kardinál Burke o jediné účinné formě vzdoru. Dvojí tragédie zabitého kněze. Najdeme odvahu říci ďáblu NE?

Na pokraji války

Koordinátor antiterorismu v EU Gilles de Kerchove ve své řeči 26. září v Evropském parlamentu hovořil o masové infiltraci ISIS mezi tyto migranty. Ale i kdyby mezi nimi byli teroristé v nepatrné menšině, všichni ti, kteří se nezákonně vylodí v Evropě, jsou nositeli kultury, která je pro kulturu křesťanskou a západní antitetická.

Migranti se nehodlají integrovat do Evropy, ale chtějí ji ovládnout, když ne zbraněmi, tak skrze lůna svých a našich žen. Kdekoliv se usadí skupiny těchto mladých islámských samců, evropské ženy otěhotní a tvoří se nové smíšené rodiny podřízené zákonům Koránu, nové rodiny požadují od státu mešity a ekonomické zajištění. To se děje za podpory starostů, prefektur a katolických farností.

Reakce populace je nevyhnutelná a v zemích s velkým procentem imigrace, jako je Francie a Německo, kvasí explozivní situace. Stojíme na pokraji občanské války, prohlásil Patrick Calvar, hlava DGSI (Generální ředitelství vnitřní bezpečnosti Francie) před parlamentní komisí (Le Figaro 22. června 2016). Německá vláda vydala svůj „plán civilní obrany“ o 69 stránkách a vyzývá své občany, aby se připravili vhodným způsobem na události, které mohou ohrozit naši existenci (Reuter 21. srpna 2016).

Čtěte ZDE: Kruh se uzavírá: Šíření levičácké agendy Vatikánem potvrzeno. Za vším hledej Sorose a jeho peníze. Nesvatá aliance otřásá křesťanstvem, František znovu nástrojem zkázy. Zvolí američtí věřící Hillary?

Viníků je mnoho

Kdo je odpovědný za tuto situaci? Je třeba je hledat na různých úrovních. Především je zde vedoucí postkomunistická třída, která vzala do rukou politické otěže Evropy; jsou zde intelektuálové, kteří vypracovali znetvořené teorie na poli fyziky, biologie, sociologie, politiky; jsou zde lobby, zednáři, finanční potentáti, kteří někdy jednají ve tmách, někdy na světle. Je např. známo, jakou roli sehrává George Soros a jeho mezinárodní Open Society.

Po útoku hackerů uniklo více než 2500 mailů ze serverů americko-maďarského magnáta. Ze Sorosovy soukromé korespondence vyplývá, že financuje aktivity na mnoha polích, od agendy LGTB až po imigraci. Podle těchto dokumentů demonstrovala Elizabeth Yore v sérii článků v The Remnant, jak Soros přímo i nepřímo podporuje také papeže Bergoglia a některé jeho blízké spolupracovníky, jako kardinála Rodriguese Maradiagu a Mons. Marcela Sancheze Soronda.

Mezi Georgem Sorosem a papežem Františkem se projevuje objektivní strategická konvergence, představovaná jako „náboženství mostů“ proti „náboženství zdí“ a stala leit-motivem Františkova pontifikátu do té míry, že vzniká otázka, zda jeho volba nebyla podporována právě za tím účelem, aby zajistila tvůrcům migrační invaze morální „endorsment“, který potřebovali. Jedno je jisté, že dnešní zmatek v církvi a zmatek ve společnosti jdou vpřed společným krokem. Politický chaos připravuje občanskou válku, náboženský zmatek otevírá cestu ke schizmatům, které jsou druhem náboženské občanské války.

Duch Svatý, jemuž kardinálové ne vždy odpovídají ani v konkláve, neustává však působit a živí i dnes sensus fidei těch, kteří se staví proti demolici církve a společnosti. Boží Prozřetelnost je neopustí.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který jsme nevyužili k dobrému? Úzká cesta a těsná brána. Když Soudce k soudu vstane, zpívali jsme. Všichni, nebo mnozí? Co najde, až přijde?

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který...

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky