Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Kruh se uzavírá: Šíření levičácké agendy Vatikánem potvrzeno. Za vším hledej Sorose a jeho peníze. Nesvatá aliance otřásá křesťanstvem, František znovu nástrojem zkázy. Zvolí američtí věřící Hillary?

Kruh se uzavírá: Šíření levičácké agendy Vatikánem potvrzeno. Za vším hledej Sorose a jeho peníze. Nesvatá aliance otřásá křesťanstvem, František znovu nástrojem zkázy. Zvolí američtí věřící Hillary?

8. 9. 2016

Tisk článku

Elizabeth Yoreová přináší krajně znepokojivé informace z nedávno uniklých dokumentů Sorosovy nadace, čímž ukazuje, jak zkorumpovaný modernistický Řím seje zkázu nejen na poli víry a mravů, nýbrž i na poli politickém

Mezi mnoha informacemi, které odhalil únik dokumentů zveřejněných na DCLeaks, se ukrývají i písemnosti, které by měly velice znepokojovat katolíky. Interní dokumenty nadace Open Society Fund miliardáře George Sorose odhalují politické spojenectví, jež náleží k těm nejvíce šokujícím.

Podle zveřejněných písemností se nadace George Sorose snaží svou radikálně socialistickou agendu potírání příjmové nerovnosti prosazovat za pomoci tvrdé rétoriky papeže Františka. Soros chce „zapojit papeže do záležitostí ekonomické a rasové spravedlnosti“ pomocí lobbování ve Vatikánu.

Využití papeže

Nesvatou alianci a strategický plán odhaluje kniha zápisů ze schůzí správní rady americké Open Society z května 2015, str. 16:

Návštěva papeže Františka – 650 000 USD (USP) - (zkratka USP znamená unique selling proposition  - „jedinečný prodejní argument“). V oblasti reklamy se používá pro označení přínosu nabídky pro klienta. - Pozn. překl.)

Součástí první návštěvy papeže Františka ve Spojených státech v září t. r. (2015 - pozn. překl.) bude i historický projev ke Kongresu, proslov v OSN a návštěva Světového setkání rodin ve Filadelfii. Abychom tohoto momentu využili, budeme podporovat organizační činnost sítě PICO k tomu, abychom papeže zapojili do záležitostí ekonomické a rasové spravedlnosti, včetně využití vlivu kardinála Rodrigueze, papežova předního poradce, a vyslání delegace do Vatikánu na jaře nebo v létě, což umožní předat mu informace přímo od amerických katolíků s nízkými příjmy.

Účelem spolupráce mezi Sorosem a Vatikánem je ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016 tak, aby prezidentský úřad spolehlivě získala Sorosova pečlivě vybraná kandidátka Hillary Clintonová.

Grant rovněž podpoří činnost organizace FLP zaměřenou na média, vytváření názoru veřejnosti a ovlivňování veřejného mínění, včetně provedení průzkumu, který prokáže, že katoličtí voliči jsou vnímaví k papežovu zdůrazňování příjmové nerovnosti, a včetně zajištění mediálních materiálů, které budou předávat myšlenku, že být „pro rodinu“ vyžaduje vypořádat se s rostoucí nerovností. Organizace PICO a FLP využijí papežské návštěvy ke zdůraznění papežovy ostré kritiky toho, co nazývá „ekonomikou vyloučení a nerovnosti“, a jeho odmítání „trickle-down“ teorií (Teorie zastávající přirozené přerozdělování od bohatších k chudším ve společnosti, tj. nižší zdanění bohatých vede k vytváření více pracovních příležitostí pro chudé a v důsledku přináší bohatnutí celé společnosti. Pozn. překl.), a tím budou budovat mosty k širší společenské rozpravě o základních ekonomických zájmech a posunu celostátních paradigmat a priorit na začátku prezidentské volební kampaně v roce 2016.

Nadace jasně považuje papeže Františka za významného spojence Sorosova socialistického hnutí za potírání příjmové nerovnosti i v kampani před americkými volbami v roce 2016. Všimněte si, jak Sorosovi radikální levičáci mění význam slova „prorodinný“ na „zabývající se rostoucí nerovností“. Je na tom vidět, jak levice „krade“ jazyk a využívá ho ve prospěch vlastní radikální politické agendy. Vydatně jim v tom pomáhají levicová média.

Čtěte ZDE: Satanovo antináboženství nyní triumfuje: Katolická církev prožívá své ukřižování - zákonitě přijde i zmrtvýchvstání. Všechny národy poznají Pravdu. Ze stránek Františkova diáře to nebude...

Prodloužená ruka do Vatikánu

Další fascinující informace ze schůze Sorosovy správní rady odhaluje důvěrný poměr ke kardinálu Rodriguezi Maradiagovi, muži nazývanému pro svůj blízký vztah k papeži Františkovi „vicepapež“. Sorosovi úředníci o honduraském kardinálovi píší, že „využívá svého vlivu“ ve Vatikánu k podpoře Sorosovy radikální rétoriky ekonomické nerovnosti. Sorosovo impérium Maradiagu jasně označuje za klíčového hráče radikálního světového přerozdělovacího hnutí. Sorosův tým ví, že Maradiaga bude tuto iniciativu ochotně prosazovat ve Vatikánu i – což je důležitější – u svého blízkého přítele papeže Františka.

Kdo je PICO, příjemce grantu ve výši 650 000 dolarů, který se má postarat o zainteresování papeže v ekonomických a rasových otázkách? Podle portálu KeyWiki PICO je:

Pokroková celostátní síť náboženských organizací. Kromě reformy zdravotní péče se jeho nejnovější iniciativa zaměřuje na přerozdělování bohatství a žádá, aby „náboženští představitelé vstupovali do jednání správních rad velkých bank“.

Celostátní síť PICO získala grant ve výši 600 000 od Sorosovy nadace Open Society Institute. Organizaci PICO založil v roce 1972 John Baumann, jezuitský kněz vyškolený v komunitě Saula Alinského, která v Chicagu v 60. letech organizovala radikální hnutí. Později napodobovala projekt COPS (Communities Organized for Public Service, Organizace komunit pro službu veřejnosti. Pozn. překl.) Alinského nadace Industrial Areas Foundation v San Antoniu v Texasu.

Open Society Institute popisuje PICO jako „síť komunitních organizací na bázi náboženských společenství, která hlas náboženských představitelů a věřících vnáší to veřejné diskuse o celostátních prioritách“, a uvádí i další finanční příspěvky od Sorose mimo hlavní grant.

Svůj vliv ve Vatikánu Soros sleduje a financuje kromě jiného prostřednictvím PICO. Nadace Open Society Foundation (OSF) považuje peníze investované do Vatikánu za dobrý vklad, pokud jde o Sorosovu globální socialistickou agendu. Kardinála Oscara Maradiagu poznali jako sympatizujícího a ochotného propagátora věci globalismu. Pro Sorosovu agendu bude mocným spojencem a přívržencem.

Čtěte ZDE: Jak rozvrátit Církev zevnitř: Papež František na to jde po bolševicku. Úžas a zmatení věřících již nelze zakrýt. Roste riziko tragického rozkolu. Mluví zasvěcení. Je všechno zlé k něčemu dobré?

Zákeřnost a manipulace

Další klíčovou organizací, kterou Soros finančně podporuje, je FLP, což znamená Faith in Public Life („Víra ve veřejném životě“). FLP dostává v rámci grantu bojové příkazy. Grant také odhaluje manipulace a inscenace, které levice používá při ovlivňování veřejného mínění. Je to šokující, ale OSF skutečně připouští, že výsledky průzkumu FLP Soros předem nařídil, jak se uvádí v grantu:

Činnost organizace FLP zaměřená na média, vytváření názoru veřejnosti a ovlivňování veřejného mínění, včetně provedení průzkumu, který prokáže, že katoličtí voliči jsou vnímaví k papežovu zdůrazňování příjmové nerovnosti, a včetně zajištění mediálních materiálů, které budou předávat poselství, že být „pro rodinu“ vyžaduje vypořádat se s rostoucí nerovností.

Tady to máme. FLP dostala rozkaz od toho, kdo ji financuje, aby provedla průzkum, který prokáže, že katolíci ve věci příjmové nerovnosti podporují papeže Františka. Budete ještě někdy věřit nějakému průzkumu, poté co jste viděli tuto tajnou úmluvu a komplot Sorosovy levicové filantropie?

Kdo je FLP, plným jménem Faith in Public Life? Nevinně a nábožensky vyhlížející organizace je dalším radikálně levicovým uskupením, které Soros financuje a které prosazuje levicovou agendu mezi věřícími lidmi. Portál American Thinker v roce 2011 odhalil osoby, které stojí za FLP, a jejich levicovou organizaci.

Kdo by mohl mít něco proti sdružení, které se nevinně nazývá „Víra ve veřejném životě“? Přesto je FLP další ze stovek satelitních organizací financovaných Sorosem, která se maskuje jako dobře míněná charita, avšak ve skutečnosti prosazuje radikální ekonomickou agendu antikapitalismu a globálního přerozdělování.

Čtěte ZDE: Skutečné pozadí "aféry s papíry" je hrozivé: Kdo stojí v pozadí bankovních domů? Soros a Rockefellerové versus Rothschildové. Panama a falešná multipolarita. Zlato nás nezachrání? Hraje se o naše osudy - bez nás

Kruh se uzavírá

Soros má velké štěstí, že nalezl nového populárního partnera, který bude levicovou agendu prosazovat pomocí papežovy taktiky milosrdné hrubé síly. V amerických volbách jsou katolíci početnou a vlivnou voličskou skupinou. Soros proto využívá hlavy katolické církve k tomu, aby tento velmi důležitý voličský blok ovlivnil, jak vidíme z poznámek ke strategickým plánům OSF. Není to nakonec poprvé, co nesvatá aliance Sorose a Vatikánu úspěšně spolupracovala na politickém projektu.

V roce 2015 Sorosovi operativci usazení ve Vatikánu řídili ekologický program papeže Františka, když pro Sorose a OSN vydali apoštolskou exhortaci o změně klimatu a zařídili ceněnou pochvalu papeže pro cíle udržitelného rozvoje OSN a papežovo apoštolské požehnání pařížské klimatické úmluvě. Pokud jde o ekologii, Soros získal ekologický hattrick zpečetěný a potvrzený papežem Františkem.

Vzhledem k tomu, že Sorosem prosazované ekologické cíle si papež František již osvojil, je na řadě bod č. 2 na Sorosově radikálně socialistickém programu, totiž globální přerozdělování bohatství. Soros evidentně ví, že papež František mu v jejím prosazování bude opět nápomocen.

Katolíci, mějte se na pozoru před zfalšovanými výsledky průzkumů, které ukáží vaši zdrcující podporu novým globálním daním a daním z uhlíku, jejichž pomocí bude váš výdělek rovněji přerozdělen. Soros využije Vatikánu k prosazování Hillary, jeho pečlivě vybrané prezidentské kandidátky.

Byli jste předem varováni.

Zdroj.

 
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky