Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Pačamama: Nahradí Františkovi Pannu Marii? Démonické modly v Římě naházeny do řeky. Vatikán už ani neví, čemu věří. Rouhání a pohoršení před maličkými. Vždy rozlišujme

Pačamama: Nahradí Františkovi Pannu Marii? Démonické modly v Římě naházeny do řeky. Vatikán už ani neví, čemu věří. Rouhání a pohoršení před maličkými. Vždy rozlišujme

27. 10. 2019

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší komentář k symbolickému činu odvážlivců v Římě a slova brazilského biskupa, jež dokazují, že ne všechen klérus souhlasí v pohanskými rituály odehrávajícími se v Římě

Sošky představující nahou ženskou postavu, které byly mj. použity během podivných ouhanských obřadů ve Vatikánských zahradách za účasti předních církevních představitelů včetně papeže Františka, skončily v Tibeře.

Neznámí lidé vešli (pravděpodobně v brzkých ranních hodinách) do kostela Santa Maria in Transpontina poblíž Svatopetrské baziliky v Římě, sošky vzali a následně je vhodili na mostě u Andělského hradu do řeky. Vše zachytili na filmu nazvaném „Cesta Pačamamy“. Pačamama je inckou bohyní plodnosti představovanou také jako Matka Země.

Naše povinnost

Příznačné je, že církevní představitelé vůbec nedokázali odpovědět na otázku, co sošky vlastně zobrazují.

Prefekt vatikánského úřadu pro komunikaci Paolo Ruffini po incidentu nakonec prohlásil, že sošky představovaly "život, plodnost, Matku Zemi". A dodal, že celá událost, tj. vyhození sošek, "odporuje gestu dialogu", kterým by se měla vyznačovat synoda.

Lidé, kteří sošky odstranili, ve svém prohlášení napsali:

"Udělali jsme to z jediného důvodu: náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, jeho Přesvatá Matka a všichni, kdo Krista následují, jsou terčem útoku ze strany členů naší vlastní Církve. Nemíníme se s tím smířit! Už nebudeme mlčet! Začínáme jednat TEĎ!

Jelikož milujeme lidstvo, nemůžeme souhlasit s tím, aby lidé některých oblastí nebyli pokřtěni, a tak jim byl odmítnut vstup do nebe. Naší povinností je následovat slovo Boží, jak to činila naše Přesvatá Matka. Není jiné cesty spásy."

Ďábelský kurs části Církve

"V těch obřadech je ďábel a magie. Naše Paní není Pačamama, ale Panna z Nazareta." Jsou to slova, která pronesl José Luiz Azcona, emeritní biskup z prelatury Marajó ve státě Pará. Je to biskup, který si dovolil kritizovat Instrumentum laboris. 

Proto jeho slova nenajdete v oficiálních synodálních buletinech, i když jako biskup v Belém, tedy zcela v srdci Amazonie, by měl mít právo promlouvat jako mnozí jiní v těchto dnech. Tento biskup slavil mši svatou 16. října v katedrále v Belém, zasvěcené Naší Paní z Nazareta a promluvil (video) pak na téma obřadů, konaných ve vatikánských zahradách a v bazilice sv. Petra před zraky papeže.

"To, co se dnes děje, je důsledkem negativního obsahu Instrumentum laboris (článek k obsahu tohoto dokumentu na PP). Mluvím o tom, co se stalo a co mnoho bratří vidí a rozeznává, ale k tomu je potřebné rozlišování Ducha Svatého, o kterém rád mluví náš papež František. Je třeba rozlišovat to, co pochází od ďábla, a to co přichází od Ducha Svatého. Toto rozlišování je základním předpokladem příslušnosti ke katolické církvi a ještě více pro hlásání evangelia".

Tento biskup pak hovořil o setkání v Brazílii v červnu letošního roku, které organizovalo REPAM a při kterém se rovněž konaly pohanské obřady a indiánské rituály, invokace a modlitby, kterých se účastnili také biskupové. "My v Amazonii víme, co je to Macura nebo Condomblé, magické rity ze severozápadu státu Bahia".

Čtěte ZDE: Nový kurs Františkovy Církve: Animismus a pohanství. Co přinese Amazonská synoda? Dialog s duchy namísto posvátné nauky. V souladu se všemi zvrácenými ideologiemi naší doby. Bergogliova mantra

Velká lež

"Tyto obřady vyvolávají duchy a je zcela jasné, že je to kouzelnictví, na které upozorňuje sv. Pavel v listě Galaťanům (5, 29), když odsuzuje hřích modloslužby, která je neslučitelná s evangeliem". 

Azcona také poukázal na kult Pačamama a matky Země, které byly praktikovány ve Vatikánu. "Jsou to bohyně Cibele a Astarta, uctívané v Babylonii, a obě jsou obrazem plodnosti ženy. Vzývat tyto sochy, před kterými poklekaly i řeholní osoby ve Vatikánu, znamená vzývat magické mocnosti a žádat o jejich požehnání pro lidstvo. Jsou to démonická rouhání, která navíc vyvolávají pohoršení především u maličkých, kteří je nedokážou rozlišovat."

V závěru řekl: "Matce zemi se nemůžeme klanět, protože všechno, i matka země je pod vládou Ježíše Krista. Není možné, aby zde byli duchové, kteří mají mít větší moc než náš Pán a Panna Maria".

Za své kázání byl odměněn velkým potleskem, který potvrdil, že "Pačamama nikdy nebude Pannou Marií. Ztotožňovat ji s Marií je lež. Není Paní Amazonie, protože její Paní je Panna z Nazareta. Nedělejme žádné synkretické míšence. Maria je Matkou Boží a Královnou nebe a země."

Můžeme si být jisti, že v Římě znají území, které nyní obsazují? Není snad Amazonie "teologickým územím" jen jakožto překážkou pro pravou evangelizaci, aby byla zavedena nová víra?

Zdroj: 1, 2.


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky