Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Půl století rozkladu: Umíral světec z Osvětimi za jinou víru? Odevzdáno to, za co se bojovalo. Evangelizace minulostí. Měl by Kolbe z něčeho vůbec radost? Protestanti, zednáři a židé. Patron pro časy této krize

Půl století rozkladu: Umíral světec z Osvětimi za jinou víru? Odevzdáno to, za co se bojovalo. Evangelizace minulostí. Měl by Kolbe z něčeho vůbec radost? Protestanti, zednáři a židé. Patron pro časy této krize

13. 9. 2020

Tisk článku

Krystian Kratiuk přemýšlí nad tím, co by asi dnes vynikající světec první poloviny 20. století řekl na výlevy kolabujícího a od víry odpadlého katolického kléru v čele se současným papežem

Víra ve společenství svatých mimo jiné předpokládá, že jak předchozí generace, tak i ty, které žijí nyní, jsou členy téže Církve. Našli by však světci dávných staletí, kdyby dnes žili, domov v Církvi roku 2020?

Netřeba zacházet příliš daleko do minulosti, stačí se zastavit u hrdiny a světce 20. století, který je přece jen velmi současný...

Velký světec

Většina katolíků zná svatého Maxmiliána Kolbeho hlavně kvůli jeho mučednické smrti v německém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Někteří z nás vědí, že tento františkán založil městečko Niepokalanów a "Rytíře Neposkvrněné", menšina ví, že založil Rytířstvo Neposkvrněné, a ještě méně lidí ví o jeho "Malém deníku" či rozhlasovém programu.

Maxmilián Kolbe byl povýšen na oltář díky dvěma korunám - krvi a víře. Ačkoliv byl kanonizován jako mučedník, byl také jedinečným evangelizátorem, který se snažil (po františkánsku) nejen o duchovní obnovu věřících, ale také - pokud ne především - o obrácení nevěřících!

Proto ta pochybnost v titulku: jsme si skutečně jisti, že osoba s charismatem svatého Maxmiliána by mohla stejně svobodně působit i v naší době? Tato pochybnost je opodstatněná, protože svatí jsou přece osoby, které by měly být vyzdvihovány, abychom je napodobovali!

Čtěte ZDE: Doutnající oheň svědomí: Dějiny "humanismu" v rukách hulvátů, egoistů a sadistů. Co potřebují revolucionáři nejvíce zničit? Osudové sedmnáctky. Kdo se hlásí k odkazu nemluvňat na bajonetech?

Nánosy špíny

Vzal by Maxmilián Kolbe na vědomí dokument, který říká, že posláním Církve již není obracet Židy? Vždyť tento světec tomu zasvětil celý svůj život! Touto činností si dokonce vysloužil nálepku antisemity, protože se odvážil vyslovit, že principy, hodnoty a procesy, které někdejší vyvolený národ praktikuje, neslouží Církvi. Publicistika otce Kolbeho věnovaná Židům používala samozřejmě jiný jazyk, než se dnes v Církvi používá, ale v osobních kontaktech s každým představitelem judaismu byl Maximilián mimořádně delikátní. Přesto se snažil přesvědčit každého z nich o své pravdě. O své - čili o pravdě Církve. Chtěl totiž své partnery v dialogu obrátit na katolickou víru.

Akceptoval by Maxmilián Kolbe slova vysokých hodnostářů dnešní Církve, že proselytismus (zejména pokud jde o pravoslavné věřící) je hřích? Světec založil Rytířstvo Neposkvrněné, jehož prvním cílem bylo "usilovat o obrácení hříšníků, heretiků, schizmatiků". Usilovat, a proto se neustále modlit, ale také dělat konkrétní kroky. Obracet na katolickou víru.

Oslavoval by dnes Maxmilián Kolbe "památku reformace"? Podle tohoto světce je protestantismus výsledkem pýchy a tělesné žádostivosti augustiniánského řeholníka Martina Luthera, který se dal dohromady s jeptiškou. Anglikánská církev podle Kolbeho vznikla v důsledku nemravnosti Jindřicha VIII., který měnil ženy jako rukavice. A když psal o hereticích, Maximilián vždycky zdůrazňoval, že na rozdělení církve vždy vybrali toho, kdo nechtěl sloužit.

Měl by Maxmilián Kolbe pochopení pro srdečné dopisy významných hierarchů adresované "drahým bratrům zednářům"? Svatému vyčítali tehdejší pozorovatelé církevního života a posmívali se mu, že "věří v zednářské spiknutí". Dnes již není třeba věřit v existenci zednářů, jelikož oni sami stále více ochotně vystupují na veřejnosti. Otec Kolbe si všímal jejich rozsáhlé protikatolické aktivity, na vlastní oči viděl jejich rouhavá hesla a na vlastní uši slyšel jejich plány. Maximilián popsal stovky, ne-li tisíce stran, aby přesvědčil katolíky o ohromném nebezpečí zednářských aktivit. Dnes by dostal v lepším případě "jen" nálepku "konspiračního teoretika".

 

Čtěte ZDE: Příprava na království Antikrista: Odpadlíci od Boha na vrcholu Církve. Satanův útok začal před půl stoletím. František a zednářský plán. Instalace nového náboženství. Lze monstrum zastavit? Opatrně s pravdou ven

Dobrého pomálu

Z čeho by Maxmilián Kolbe naopak měl radost?

Určitě by se těšil rozkvětu katolických médií - dnes si můžete koupit spoustu časopisů vydávaných institucionální Církví, navštěvovat desítky internetových portálů, poslouchat rádio, sledovat filmy na YouTube.

Pochválil by však Maxmilián Kolbe katolická média, že rezignovala a vzdala se myšlenky bojující církve? Světec se v novinách, které vydával, neomezoval pouze na opisování toho, co Církev učí, ale varoval i před zlem, které na nás doléhalo ze všech stran. Ukazoval, jak ho rozpoznat a jak bránit před bludy své bratry, katolíky.

Měl by Maxmilián Kolbe radost z médií "otevřené církve", která toleruje svět, jeho zvyklosti a záliby? Akceptoval by postoj propagovaný v těchto médiích a vyjádřený ve výroku "nepřišel jsem vás obrátit" a přesvědčení, že víra a modlitba nejsou potřebné pro spásu, protože stačí být takzvaně dobrým člověkem? Světec by býval nejraději obrátil každého, s kým se setkal. Rozdával zázračné medailony, vedl dlouhé disputace v dopravních prostředcích, křtil těžce nemocné, kteří již nemohli znovu získat vědomí, jednou dokonce vyběhl z vlaku za ateistou, který s ním diskutoval, protože cítil, že jeho partner už byl blízko k tomu, aby otevřel oči před Kristovou pravdou. Jediná věc, která zastavila františkána, byl vysoký plot, přes který nemohl přelézt kvůli mnišskému hábitu, když chtěl dostihnout prchajícího pochybovače.

Skutečně by Maxmilián Kolbe klidně sledoval útoky zevnitř Církve na katolíky rozesílající listy a ohlašující Kristovu slávu ve formě materiálů zasílaných poštou? Vždyť byl to on, kdo jako první dostal nápad katolického fundraisingu. Časopisy "Rytíř Neposkvrněné" a "Malý deník" neposílal do novinových stánků, ale zasílal je poštou konkrétním lidem. Psal jim, že za časopisy mohou, ale nemusí platit. Pokud nezaplatí - ať si je přečtou, neboť jejich duším to určitě prospěje. Většina obdarovaných mu však s radostí a dobrovolně peníze posílala. Dnes, dokonce i v některých církevních kruzích, se o tomto typu evangelizace mluví jako o "podvádění" či "vydírání"!

Raději se neptáme, jak by vypadala Maximiliánova reakce na změny v liturgii, kterých se nedožil...

jak by světec zareagoval, kdyby viděl, jak současný papež zametl s řeholí františkánů Neposkvrněné, jejíž členové se snažili napodobovat Kolbeho, žít v souladu s jeho pravidly a slavit tutéž formu mše jako on?

Nevíme.

Víme však něco jiného. Svatý Maxmilián Kolbe stále může reagovat - Církev nás o tom ujistila, když ho povýšila na oltář. Chvála Bohu! Protože je vzorem a patronem pro naše časy.

Pro časy velké krize. 

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky