Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Slova, která nezazněla: Nejde nám jen o materiální statky. Hodnotový a duchovní rozměr krize. Těch pět je tu od počátku s námi. Spolehněme na sílu, která vše přesahuje. Pak nezahyneme my, ani budoucí!  A kdo jsou blaničtí rytíři?

Slova, která nezazněla: Nejde nám jen o materiální statky. Hodnotový a duchovní rozměr krize. Těch pět je tu od počátku s námi. Spolehněme na sílu, která vše přesahuje. Pak nezahyneme my, ani budoucí! A kdo jsou blaničtí rytíři?

4. 9. 2022

Tisk článku

Michal Semín byl připraven pronést na protivládní demonstraci na Václavském náměstí krátkou řeč, jež zmiňovala důležitý rozměr naší všeobecné krize - ale ke slovu se, žel, nedostal - a proto jeho slovům dáváme zaznít v Protiproudu

Včerejší protivládní stotisícová demonstrace na Václavském náměstí v Praze vyslechla řadu vystoupení a projevů veřejnosti více či méně známých osobností naší "alternativní" odborné, společenské a politické scény. Ne na všechny připravené řečníky se však dostalo. 

Mohlo to být tím, že program se z různých důvodů proti předpokladům opravdu trochu natáhl, a lidé stojící tři hodiny na místě už mohli být opravdu unaveni. Ostatně je věcí organizátorů, komu dají slovo. Za pódiem byl nicméně k projevu připraven také Michal Semín - publicista našim čtenářům dobře známý. Nakonec však k vystoupení nedostal příležitost. 

Domníváme se, že je to škoda, protože jeho slova - pod sochou svatého Václava obklopeného čtveřicí důležitých postav z úsvitu našeho tisíciletého státu - by rozšířila záběr demonstrace o významný duchovní rozměr. Úsilí o změnu poměrů nemá bez něho kotvu, k níž se generace našich předků od počátku - v kritických okamžicích našich dějin zvlášť - po celá staletí obracely. 

Zde je tedy projev, který nezazněl:

Michal Semín: Jsou tady s námi 

Stojíme na místě, kde se psaly naše národní dějiny – u památného sousoší pěti patronů naší vlasti. Všichni víme, kdo sedí na koni, ale známe příběhy ostatních čtyř svatých, stojících pod knížetem Václavem? Měli bychom, neboť nám spolu s ním ukazují cestu ven z krize, do níž se stále hlouběji propadáme.

pp

Svatá Ludmilo, oroduj za nás!

Není to jen krize politická, energetická, hospodářská, bezpečnostní, ale také – a troufám si říci, že především – krize ideová, hodnotová, krize duchovní. Bojíme-li se pouze a jenom ztráty životní úrovně, živené spekulativním kapitálem, který stojí i za současnou demontáží starého světa, pak jsme nepochopili, komu a čemu tu vlastně čelíme.

Václavova babička Ludmila symbolizuje tradici, výchovu, vzdělání, rodinu. Chceme, aby nám novodobí šarlatáni měnili genderovou propagandou pohlaví našich dětí? Aby naše děti nebyli vedeny k pravému poznání, ale indoktrinovány destruktivními ideologiemi? Pokud ne, tak alespoň v duchu po mně opakujte: Svatá Ludmilo, oroduj za nás!

Čtěte ZDE: Láska k naší zemi: Bude nás vábit, až když ji ztratíme? Společná řeč i společný duch. Máme vše, čeho je nám třeba. Nevěrnost vlasti: Hrdelní důkaz nepravosti. Vydejme se na cestu s radostí, žízní a touhou

Svatý Vojtěchu a Prokope, orodujte za nás!

Slavníkovec Vojtěch včas pochopil, že mají-li být středoevropské národy, které christianizoval, svobodné, nesmí jim vládnout Němci. Necháme si německým kancléřem vnutit zákaz veta při hlasování v Evropské radě? A nebylo by nakonec nejlepší, kdybychom se žádné Evropské rady, jako zcela suverénní stát, už raději vůbec neúčastnili? Proto prosme patrona národů střední Evropy: Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!

Poustevník Prokop, který si dokázal podmanit i samotného ďábla, je symbolem trvalého zápasu za naši zem, jazyk a kulturu. Stejně jako on, ani my dnes nevedeme zápas o pouhý blahobyt, ale především o naši identitu. Necháme si ji rozmělnit politruky multikulturalismu a architekty řízené masové migrace? Chceme-li obstát a v boji vytrvat, pak prosme: Svatý Prokope, oroduj za nás!

pp

Čtěte ZDE: Princezna ducha Anežka Česká: Inspirována svatou Ludmilou. Obě světice spojuje láska k Bohu a vlasti. Chudoba a odříkání snoubenky Pána Ježíše Krista

Svatá Anežko, oroduj za nás!

Čtvrtou a poslední osobou, doprovázející sv. Václava, je česká princezna Anežka – symbol královské vznešenosti naší tisícileté státnosti i opravdové lásky k bližnímu. Neshlížela na své poddané spatra, vždyť jako členka královského rodu se starala o to, aby i o ty nejchudší bylo postaráno. Chceme se nechat vehnat do trvalé bídy, materiální i duchovní, vládnoucími politickými kruhy, nebo je z našeho národního dvorku na dobro vykážeme? Jistě to druhé, proto prosme o pomoc tu, která nás neoslyší: Svatá Anežko, oroduj za nás!

pp

Čtěte ZDE: Velký národní svátek: Dorosteme ještě někdy smyslu světcova života a smrti? Dva druhy nepřátel včera i dnes. Pracujme pro budoucnost. Protiklad doby, v níž žijeme. Nelze rezignovat a mlčky souhlasit

Svatý Václav symbol jednoty českých zemí

A věčný panovník svatý Václav? Symbol jednoty českých zemí, zemí koruny svatováclavské, ten ať je nám vojevůdcem! Přemýšleli jste někdy o tom, kdo jsou těmi jeho tajemnými blanickými rytíři? Budeme-li chtít, můžeme to být právě my. Pak se můžeme spolehnout na to, že nám dá sílu, abychom v tomto rozhodném národním odboji proti mocné a mnohohlavé globalistické sani, nezahynuli ani my, ani budoucí.

Buďme svorni, a pak, s pomocí Boží, zvítězíme!

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Ďáblovy jezinky v masce pokroku: Jen dva prstíčky... Proměna zlo v dobro salámovou metodou. Nejen homosňatky a adopce. I vraždění neviňátek je již dobro. V církvi přes kopírák. Mocné zbraně obránců Kristovy pravdy

Ďáblovy jezinky v masce pokroku: "Jen dva prstíčky..." Proměna zlo v dobro salámovou metodou....

První adventní neděle: Přichází čas naděje. Příprava na okamžik, kdy tmu světa prozáří Světlo. Nejde jen o tělesné sebeomezení. Ještě důležitější je půst duchovní. Jednota za každou cenu? Ne. Pravda rozděluje. I to je Advent 2022

První adventní neděle: Přichází čas naděje. Příprava na okamžik, kdy tmu světa prozáří...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky