Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Velký Bratr naslouchá a špehuje všude: Pozor na telefony ve zpovědnici!  Zločin vyzrazení zpovědního tajemství. Ani vypnutý mobil není bezpečný. To platí pro kajícníka i zpovědníka. Intimita Svátosti smíření je klíčová

Velký Bratr naslouchá a špehuje všude: Pozor na telefony ve zpovědnici! Zločin vyzrazení zpovědního tajemství. Ani vypnutý mobil není bezpečný. To platí pro kajícníka i zpovědníka. Intimita Svátosti smíření je klíčová

14. 4. 2024

Tisk článku

Diane Montagnaová upozorňuje na nebezpečí snadného prolomení zpovědního tajemství pomocí tak "nevinných věcí" jako je mobilní telefon, protože oči a uši toho s kopytem - a jeho pozemských přisluhovačů - jsou dnes všude kolem nás, aniž si to často do důsledků uvědomujeme

V době mobilních telefonů a aplikací, které naslouchají, by měl být kněz i kajícník obezřetný při tom, co si berou do zpovědnice. S tím, jak se takzvané chytré telefony stávají "chytřejšími" a sociální sítě se rozšiřují, roste i riziko narušení našeho nejintimnějšího soukromí.

Je vysloveně nebezpečné brát si mobilní telefon do zpovědnice! 

Všudypřítomné špehování

„Všechny telefony mají mikrofon, kameru a mnohé aplikace, které k nim vyžadují přístup,“ upozorňuje P. George Hajj, farní kněz v maronitském chrámu sv. Antonína z Paduy ve Spojených státech. „Nemáme ani tušení kdo, pomocí jaké technologie a v čím zájmu, nás špehují a odposlouchávají také ve zpovědnici.“

Podle otce Andrewa Pinsenta, vedoucího výzkumu v oxfordském Centru Iana Ramseyho pro vědu a náboženství, se sledování prostřednictvím moderních technologií stalo tak důkladným, že Orwellova varování o všudypřítomných očích a uších Velkého bratra, dnes vypadají jako „z doby dinosaurů“. K zajištění „patřičného soukromí u svátostí, kdy je v sázce spása“, je proto nutno vyžadovat obzvláštní opatrnost.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - o selhávajícím "fialovém" zdravotnímu systému ani nemluvě?

 

SLEDUJTE: Zdraví bez chemie: Elixír života jménem C 60? Šance i pro oběti vakcinace. Proč zemřel vynálezce PCR testů? Výpověď lékařky o zázračném uzdravení. Vražda je součástí systému. Dosažitelná pomoc pro každého. Nejprve musíme přežít!

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho zcela mimořádného prostředku na posílení těla i ducha - a dosažení praktické dlouhověkosti

 

P. Pinsent zakrývá kamery, „které lze zapnout elektronicky“, aby zabránil špehování (dokonce i ředitel FBI James Comey, zaměstnanec Velkého Bratra nedávno radil totéž ). Jenže na místě jsou i obavy o vestavěné mikrofony v počítačích a mobilních zařízeních (stejně jako na to upozorňuje další z "bratrových spojenců", majitel Facebooku/META Mark Zuckerberg). A právě tak je nebezpečné profilování, které jde ruku v ruce s brouzdáním na internetu. Elektronické asistenty jako je Siri nebo Amazon Echo považuje otec Pinsent „z hlediska ochrany soukromí prostě za šílené“.

Mizerný pomocník

Dodává, že problém je o to větší, že existuje ohromující množství levného spywaru, který umožňuje komukoliv - vládě či jednotlivci - získávat informace, pokud je zajímají. Přesto si čím dál více kněží bere svůj mobil do zpovědnice, protože se jim přenosnost a pohodlnost chytrého telefonu jeví praktičtější při modlitbě breviáře, než aby s sebou nosili knihu v pevných deskách.

Podobně kajícníci někdy preferují používání aplikace v telefonu pro zpytování svědomí před zpovědí a často si přístroj berou s sebou do zpovědnice, aby mohli snadněji vzpomenout na svoje hříchy.

P. Pinsent a další doporučují, aby se Církev tímto nebezpečím zabývala podrobněji a aby byla kněžím poskytnuta odborná rada založená na nezbytné technické expertíze.

Facebooková technologie „naslouchání“ používá tutéž algoritmovou technologii, která umožňuje vašemu chytrému telefonu rozpoznat třeba nějakou písničku v restauraci. Telefon nahrává „průběh signálu“ okolního zvuku zachyceného mikrofonem, a pak jej porovná se signály v obrovské databázi, kde je téměř všechna zaznamenaná hudba. Když najde shodu, dá vám o tom zprávu. To vše proběhne takřka okamžitě.

Tytéž „naslouchající“ algoritmy nyní vystopují i určitá slova či obraty, jak je sbírá mikrofon telefonu. Když tedy mluvíte s přítelem o tom, že podniknete výlet na Nový Zéland, tento algoritmus uslyší a rozpozná slova „Nový Zéland“ - a pak žasnete, že vaše facebookové či googlové reklamy vás zahrnou obsahem týkajícím se turismu na Novém Zélandu. Tentýž algoritmus může být stejně jednoduše naprogramován, aby shromažďoval data třeba poté, co zaznamená slova „Požehnejte mi, otče, neboť jsem zhřešil...“

Nepřítel naslouchá

Facebook připouští, že tyto aplikace jsou schopny poslouchat, co se kolem děje, ač po řadě stížností vydal prohlášení, že facebook nepoužívá mikrofon telefonu k „informování o reklamách“ ani ke „změně“ informací ve zpravodajských kanálech. A že prý „neposlouchá rozhovory lidí, aby jim pak ukazoval relevantní reklamu“. Tvrdí, že spíše zobrazuje reklamu „založenou na zájmech lidí a na profilových informacích, nikoliv na tom, o čem hovoříte“.

ZKUSILI JSTE, NEPODVOLENÍ? V PŘEDJAŘÍ IDEÁLNÍ!

Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Můžeme si o takovém tvrzení myslet, co chceme. Ale i kdyby facebook „nenaslouchal“ hovorům, neznamená to, že jiní nenaslouchají nebo nemohou naslouchat. Zařízení jako Amazon Echo naslouchají celou dobu, i když jsou ztlumená. Jednoduchý způsob, jak se vyhnout takovému „naslouchání“, zvláště ve zpovědnici, je zakázat přístup k mikrofonu. Nebo ještě lépe - prostě telefon nechte doma, nebo na chvíli v autě, či u přítele nebo člena rodiny.

Pokud chcete na iPhonu vidět, kdo vás potenciálně „poslouchá“, prostě jděte do položek Nastavení>>Soukromí>>Mikrofon, abyste viděli aplikace, které požádaly o přístup k mikrofonu vašeho přístroje. Jestliže se vám nelíbí představa, že mají aplikace přístup k vašemu mikrofonu, můžete je vypnout do chvíle, než budou potřeba.

Zločin mimořádné síly

Otázka sledování a nahrávání zpovědí není pro Vatikán nová. Již v roce 1988 se k obecné otázce nahrávání svátostných zpovědí vyjádřila Kongregace pro nauku Víry v dokumentu s názvem „decretum de sacramenti paenitentiae dignitate tuendam“ (Dekret o exkomunikaci těch, kdo vyzradí zpověď) [AAS 80 (1988) 1367].

Tento krátký dokument stanovil obecnou zásadu, že nahrávání svátostné zpovědi „jakýmkoliv technickým prostředkem“ je „nejzávažnějším přečinem" (tedy že neexistuje nic horšího), který se natolik dotýká důstojnosti svátosti, že je považován v určitém smyslu za přečin proti víře, a je tudíž vyhrazen Kongregaci pro nauku Víry. Jinými slovy spadá do stejné kategorie jako sexuální zneužívání, hereze či apostaze.

Tento přečin zahrnuje také „zlovolné šíření“ toho, co bylo řečeno při svátostné zpovědi, ať už knězem nebo kajícníkem, ať už je pravdivé či nepravdivé.

Tato pravidla byla zavedena dávno před příchodem mobilních telefonů a určitě před tím, než nějaká technologie mohla na dálku – a bez vědomí vlastníka – aktivovat mikrofon nebo nahrávací zařízení. Tato pravidla jsou přesto dostatečně obecná, aby současnou situaci pokrývala. Poslouchání není totéž jako nahrávání, ale aplikuje se stejný princip. Pokud někdo poslouchá a sdílí to, je to zlovolný přečin.

Vatikánský oficiální představitel, který se na tyto věci specializuje, řekl webu Aleteia, že pouze kněz je vázán zpovědním tajemstvím. Kdokoliv jiný, kdo slyšel informace odhalené ve zpovědi, je však rovněž vázán „tajemstvím“ a jakékoliv jeho vyzrazení by bylo považováno za nemorální a závažné.

Vatikánský oficiální představitel přímo řekl, že pokud by chtěl kněz zpovědníkům zakázat nosit do zpovědnice mobilní telefon, může to udělat. Vatikán však podle něj nevydá takový zákaz, dokud nebude existovat nějaký takový prokazatelný případ "technologického" vyzrazení zpovědního tajemství a že by samozřejmě bylo lepší, aby takový případ nikdy nenastal.

Je tedy špatné, aby si kněží do zpovědnice brali chytrý telefon? „Ne,“ řekl. „"Ale nevytvářejme realitu na základě hypotézy.“

Útok na Kristův dar

"Co tuto věc činí tak citlivou, je, že během svátosti zpovědi je člověk nejzranitelnější vůči druhému člověku, a nakonec i vůči Kristu,“ řekl tento oficiální představitel. „Je to chvíle největší zranitelnosti. Jen díky zpovědnímu tajemství jsou lidé ochotní přicházet ke zpovědi. Jinak by tyto informace nikdy nesdíleli.“

Braňme se!

Jak v padající ekonomice ochránit své peníze - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu? Jednou z možností je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).

 

Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost využili, mnozí o ní ale stále nevědí. Jak na to? Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali.

Sledujte ZDE: Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod zn. FED. Titanic, Lincoln, Kennnedy: Vraždy? Basilej 3 - a hned tu byl covid! Další velká krize na dohled. Záchranný vor. Návštěvník z hvězd nabízí pomoc

Poznamenal, že dnešní „doba selfíček oslavuje slabost“ a někteří ji vystavují na sociálních sítích, aby se proslavili, ale zpověď taková „naprosto není“. Člověk nejde ke zpovědi proto, aby se proslavil, ale proto, aby odhalil svou slabost a hřích a aby je jako takové uznal, protože je chce nechat za sebou.

„Jedinou věcí, kterou člověk získá, když projeví svou slabost při zpovědi, je spása. Proto zpovědní tajemství v této chvíli naprostého sebeodhalení tak naléhavě chrání intimitu. Je to ochrana Ježíšova daru svazovat a rozvazovat, který dal Petrovi.“

Nechte mobil v sakristii

S ohledem na citlivost a potřebu chránit posvátnost zpovědi řekl dominikánský kněz Ezra Sullivan, profesor morální teologie na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě, zcela jasně: "Kajícník má povinnost vypnout mikrofon, aby bylo zajištěno zachování jeho soukromí i soukromí kněze tak, aby žádný vývojář aplikací nemohl odposlouchávat tento posvátný okamžik.“

Upozornil také, že při čekání na příchod kajícníka do zpovědnice má kněz „jedinečnou možnost modlit se za budoucí kajícníky, sám se připravovat na osvícení, na to, jak radit kajícníkům a prosit Boha, aby k posvátnému tajemství smíření přivedl více kajícníků. Pokud kněz používá svůj mobil, aby si zkontroloval facebook nebo pro jiná rozptýlení, už tím sám sebe nedisponuje k obdržení milosti.“

Stejně jako pro kajícníka, je i pro kněze nejlepší telefon s sebou prostě nebrat:

„Místo na telefon je v zásuvce v sakristii a v každém případě měl by být v době bohoslužby vypnutý.“

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky