Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Vzkaz do České republiky od muže, který vyděsil britský i evropský politický mainstream: Češi se také nedají!
Popisek: Nigel Farage postrach EU | Autor: Žertovná koláž Ondřej Höppner

Vzkaz do České republiky od muže, který vyděsil britský i evropský politický mainstream: Češi se také nedají!

9. 5. 2013

Tisk článku

Nigel Farage exkluzivně pro Protiproud o politickém zemětřesení ve Velké Británii a o tom, co z toho plyne také pro nás

Ve Velké Británii je úspěch v komunálních volbách považován za vstupenku do vyšších pater britské národní politiky. Až dosud získávala Strana za nezávislost Spojeného království (UKIP) mandáty pouze ve volbách do Evropského parlamentu, v Dolní sněmovně zatím nemá jediného poslance. To se jistě, navzdory pro UKIP nevýhodnému většinovému volebnímu systému, v příštích parlamentních volbách změní. Samozřejmě na úkor ideově široce rozkročené či spíše rozplizlé Konzervativní strany, jejíž vůdce David Cameron je důkazem toho, že socialista Tony Blair může být úspěšně klonován.

pp

Vždyť například v hrabství Lincolnshire obsadil UKIP 16 míst, původně držených konzervativci! Celkem získal UKIP 147 radních, což je o 139 víc, než ve volbách posledních. Pokud jde o procenta, UKIP volilo 23% voličů, Konzervativní stranu jen o 2% voličů víc. Ta tak ve výsledku přišla o 335 radních.

Pnutí v Konzervativní straně

Není divu, že pnutí v Konzervativní straně den ode dne narůstá. Stále ještě má ve svých řadách dost členů, i když většinou jen řadových, odmítajících model evropské integrace a tedy demontáž vlastní státní suverenity. Není to však jediné téma, jímž UKIP získal hlasy tradičních voličů toryů. Až příliš snadno prosadil David Cameron příklon stranického establishmentu k neomarxistickému programu destrukce přirozených norem lidského soužití snahou o uzákonění sňatků osob stejného pohlaví a mnozí voliči pravice raději dali svůj hlas UKIP, jenž s legalizací homosňatků nesouhlasí.

Za rok se konají volby do Evropského parlamentu a vše nasvědčuje tomu, že UKIP čeká další historický úspěch.

O to více nás těší, že nám populární předseda této strany Nigel Farage poskytl rozhovor.

Protiproud: Domníváte se, že úspěch UKIP v komunálních volbách je výlučně dán vaším postojem k Evropské unii nebo na něm mají zásluhu i jiná témata, důležitá pro nesocialistickou část britských voličů?

Nigel Farage: „UKIP se v posledních letech po všech stránkách vyvinul v plnohodnotnou politickou formaci. Dnes veřejnosti předkládáme k posouzení kompletní politický program, včetně rozvoje školství, energetické politiky, imigrace, daňové politiky atd.

Již se nesoustředíme výlučně na Evropskou unii, jakkoli nepřestáváme britské občany otevřeně informovat o tom, jak evropská legislativa ovlivňuje jejich každodenní životy. Snažíme se o nastínění praktických dopadů evropské integrace jazykem, který je lidem srozumitelný. Takže nehovoříme o Evropské unii jen v souvislosti s jejím demokratickým deficitem, ale konkrétně ukazujeme, jaký vliv bude mít nová imigrační vlna z Rumunska a Bulharska na již tak silně dluhy zatížené veřejné služby, ať už to jsou školy, nemocnice, sociální dávky či silniční infrastruktura.

Poukazujeme na to, jak mizerná evropská energetická politika zvedá ceny energií, dopadající na nejchudší vrstvy obyvatel a poskvrňující malebný britský venkov ohyzdnými a neefektivními větrníky.

Je to právě UKIP, který ve Velké Británii mění témata a průběh veřejné debaty o celé řadě otázek. Stačí si poslechnout včerejší královninu řeč a nelze přehlédnout, že směr vládnutí, jí vytýčený, je do značné míry reakcí na úspěch UKIP v místních volbách. Zcela jistě jsme některé vládní politiky a úředníky v této souvislosti připravili o mnoho hodin spánku.

Evropská unie má přímý dopad na značnou část britského zákonodárství, UKIP se však angažuje i v takových oblastech, jako jsou sňatky osob stejného pohlaví – ano, vůči této politice, reprezentované vzorně politicky korektním Westminsterem, jsme v jednoznačné opozici.“

PP: Co jste svým volebním úspěchem vzkázali Davidu Cameronovi a jeho Konzervativní straně?

NF: „Že jsme jim v patách a nejen jim, ale všem třem sociálně demokratickým stranám ve Velké Británii, jež ve všech důležitých otázkách smýšlejí a jednají jako by byly stranou jedinou. Úspěch UKIP je kočkou vhozenou mezi toryovské holuby, kteří se nyní rozlétají do všech možných stran. Ještě před týdnem jsem říkal, že vliv UKIP na torye je spíše psychologický než numerický ve smyslu poměru získaných křesel. Toto tvrzení musím s radostí po volebním týdnu přehodnotit.

Úspěch UKIP zaslal premiéru Davidu Cameronovi vzkaz, že se lidé probouzejí, že jeho prázdným slibům nevěří a že si přejí skutečnou a životaschopnou alternativu. Přibývá lidí, kteří si přejí ta řešení, jež předkládá UKIP. Pokud jde o vůdce konzervativců, jsem si jistý, že pro ně to bude znamenat zvýšený tlak z řad místních organizací a poslanců, jakož i od některých bývalých ministrů této strany.

Bývalý kancléř Nigel Lawson a bývalý ministr Michael Portillo nyní volají po vystoupení z Evropské unie. Stejně jako já, tak i Portillo poukazuje na to, že Cameronův slib o uspořádání referenda o vystoupení z EU není myšlen upřímně. Cameronovi prostě již téměř nikdo nevěří, čemuž se nelze divit, když porušil předchozí slib o uspořádání referenda o Lisabonské smlouvě. Je to prosté, jakmile v politice ztratíte důvěru lidí, je s vámi konec.“

PP: Myslíte si, že váš volební výsledek je dán tím, že jde o tradičně ke kontinentální politice rezervovanou Británii? Nebo se může jednat o první vlaštovku euroskeptických úspěchů napříč Evropou?

NF: „Ani na okamžik si nemyslím, že náš úspěch zůstane omezen na Velkou Británii. Očekávám, že poskytne naději a sebedůvěru i jiným demokratickým hnutím napříč Evropou. Tak jako UKIP těžil a stále těží z myšlenek takových státníků či myslitelů, jakýmsi jsou váš Václav Klaus, irský spojenec Anthony Coughlan, Ron Paul v USA či Timo Soini, stojící v čele Pravých Finů. Dnes doufáme, že i náš volební úspěch podnítí k většímu úsilí i další nám příbuzné strany a politická hnutí napříč kontinentem.

V posledních dnech jsme obdrželi mnoho kladných reakcí od svobodymilovných občanů a stran, ovšem rovněž mne těší to, že jsme se stali terčem i mnoha zlostných vyjádření od eurokratů, usilujících o stále větší centralizaci.

Již teď se těším na volby do Evropského parlamentu v roce 2014 a jsem více než kdy jindy připraven k tomu inspirovat a spojovat všechny, kdo chtějí vysvobodit své národní demokracie ze spárů Evropské unie. Bude pro mne ctí spolupracovat s dalšími přáteli svobody napříč Evropou v úsilí pomoci národním státům vyvázat se z područí EU, totalitního politického projektu, který je den ode dne podobnější, i když zatím v jemnějším provedení, bývalému Sovětskému svazu.

To se samozřejmě týká i České republiky, kde mám řadu přátel a ideových spojenců. Nepochybně i proto, že máte bohaté historické zkušenosti, nedáte se tak snadno opít rohlíkem. Český národ byl ve své nedávné minulosti nucen vzdorovat nacistickému Německu i Sovětskému svazu. Jsem si jist, že se mu spolu s ostatními nakonec podaří přemoci i Evropskou unii.“

PP: Děkujeme za rozhovor.

 pp

Nigel Farage roste ve velkou postavu britské i evropské politiky. Na pozvání Akce D.O.S.T. navštívil také Prahu a přednesl zde vynikající přednášku, jejíž videozáznam přinášíme.

 

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Záhada pootočené hlavy: Život, nebo smrt. Nic není náhoda. Nejmenoval se Trumpův vrah náhodou Kozák? Má se teď usmiřovat?  Platil by ČT nemravné poplatky? Pootevřel nezdařený atentát i pro nás okno příležitosti?

Záhada pootočené hlavy: Život, nebo smrt. Nic není náhoda. Nejmenoval se Trumpův vrah...

Plán jestřábů NATO jak rozpoutat válku: Mobilizace. Všichni Ukrajinci na frontu. Vojska NATO na Ukrajinu. Putin nesmí vyhrát. Chystají generálové v Kyjevě zradu a kapitulaci? Situace eskaluje každým dnem. Bude se rukovat i u nás?

Plán jestřábů NATO jak rozpoutat válku: Mobilizace. Všichni Ukrajinci na frontu. Vojska...

Na začátek stránky