Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Již nemůžeme mlčet: Slyšíte pláč země, ale jste hluší k nářku lidí. Eko-terorismus zabíjí a ožebračuje. Chudí vás nezajímají, pomáháte nastolit světovou totalitu. Věnujte se víře, ne parodii na vědu

Již nemůžeme mlčet: Slyšíte pláč země, ale jste hluší k nářku lidí. Eko-terorismus zabíjí a ožebračuje. Chudí vás nezajímají, pomáháte nastolit světovou totalitu. Věnujte se víře, ne parodii na vědu

18. 9. 2017

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší otevřený dopis skupiny katolických i pravoslavných věřících papeži Františkovi a konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi, kteří se společně namísto duchovní péče věnují zavádění globalistické agendy

Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení. (Přísloví 11, 1)

Vaše Svatosti,

nedávné společné napomenutí Vašich věřících týkající se klimatu a životního prostředí, přestože jedním z jeho účelů byl pokus o sblížení dvou náboženství (jejichž víra je v podstatě totožná) demonstrací jejich společného stanoviska, bylo ve skutečnosti především naivním, nevyváženým, z hlediska vědy diletantským a partyzánským krokem totalitně politické povahy. A takovým krokům by se měla Vaše Svatost vyhýbat.

Čí pláč slyšíte?

"Slyšte pláč Země!", říkáte. Ale Země není živou bytostí. Slyšte namísto toho křik chudých, jimž je odepřena zdravotní péče, rozumné životní podmínky či elektřina - protože to je nákladné. Ve stejné době, kdy přicházejí pokroky v oblasti výzkumu a nových technologií, které by uměly udělat elektřinu dostupnou pro všechny, stupňují se tlaky, mezi něž patří i Vaše prohlášení, které způsobují, že ačkoli za posledních 30 let klesly náklady na získání uhlí, ropy a zemního plynu na polovinu, cena elektřiny se ztrojnásobila. A na koho jiného dopadá zdražení energií než na chudé?

Toto divoké zvýšení cen lze výlučně připsat mnoha Vašim kolegům - environmentálním socialistům - a jejich nekompetentním zásahům na energetických trzích, motivovaných jejich bludy.

Existuje mnoho skutečných ekologických problémů, ale "globální oteplování" mezi ně nepatří. Slyšte pláč chudých Afričanů, kteří musí své domovy vytápět dobytčím trusem či dřevem. Milióny jich umírají každý rok na znečištění zplodinami, protože jim odepíráte dostatek elektrické energie. Proč nemluvíte za ně, nýbrž za ty, kteří na základě fiktivních teorií o záchraně planety před škodami způsobenými údajným globálním oteplováním vystupují proti efektivnímu využití uhlí, ropy a zemního plynu pro výrobu elektřiny?

Hanebně pohrdáte soukromými podniky, které obviňujete z "nenasytné touhy manipulovat a ovládat omezené zdroje planety" a z "chamtivosti po neomezených ziscích na světových trzích". Slyšte pláč čtvrt miliardy lidí, kteří zemřeli v posledních 100 letech rukama těch totalitních tyranů, kteří právě zasahováním do svobodného trhu způsobili nejen celoplošnou chudobu a utrpení vlastní populace, ale také války a právě extrémní zhoršování životního prostředí. Odsuzováním volného trhu odsuzujete samotný systém, který učinil ochranu životního prostředí ekonomicky reálnou a uvedl ji v praxi.

Čtěte ZDE: Tajemný rok 2017 začíná nedělí: V Římě sedí ekopapež. Pít z PET lahví je hříšné. Bizarní pontifikát znamením naší doby. Věřící i klerici se bouří. Rozhovor se vzpurným kardinálem. Přichází procitnutí?

Nová totalita

Slyšte pláč těch, kteří trpěli a stále trpí v komunismu, jehož nové formy nastolujete, když potíráte své politické oponenty s obviněním, že považují přírodu za soukromý majetek.

Slyšte pláč těch, kteří dobře vědí, že jsme na cestě k nahrazení široké škály soukromých vlastníků hrstkou totalitních centrálních plánovačů, kteří jednají pouze v zájmu jedné frakce a kteří udělají vždy více škody než užitku.

Slyšte pláč 7000 lidí, kteří jednoho studeného prosince před několika lety, kdy celé britské ostrovy pokryly závěje sněhu, zemřeli vlivem podchlazení, nemoť si nemohli dovolit vytápět své domovy kvůli uměle znásobených nákladům na energie z důvodu dotací pro takzvané obnovitelné zdroje. Ty pochopitelně vzhledem ke své omezené efektivitě způsobí na jednu megawatthodinu ve výsledku více škod na životním prostředí než jakékoli jiné zdroje energie.

Slyšte pláč ptáků a netopýrů sestřelených z oblohy monstrózními vrtulemi větrných elektráren (technologie ze 14. století) nebo usmažených pomocí solárních elektráren.

Slyšte pláč horníků v lithiových dolech, pracujících v nelidských podmínkách v Tibetu či Kongu, aby mohli environmentální socialisté vyrobit dostatek baterií pro své nákladné a nehospodárné elektromobily.

Říkáte, že globální oteplování dopadne v první řadě na chudé. Jak vidíme, není to globální oteplování, co by škodilo chudým. Je to zcestná globální politika zaměřená na údajnou ochranu životního prostředí, co zabíjí chudé. Slyšte proto pláč všech obětí škodlivé politiky "ochrany klimatu". Sami podporujete vznik nové totality, která pod pláštíkem "solidarity", trvale udržitelného a integrálního rozvoje" a jednání ve "vzájemné, sdílené a kolektivní odpovědnosti za změnu klimatu" bude zabíjet lidi.

Konsensus nerovná se Pravda

Podobáte se mnohým cynickým tyranům před Vámi, kteří také "nejlépe" věděli, jak nakládat se zdroji, přičemž pouze tato hrstka centrálních plánovačů využívala zdroje pro svoje zájmy a svůj prospěch na úkor živého trhu.

Slyšte pláč obětí politické totality, kterou hanebně obhajujete. Systémy vnuceného centrálního řízení, které jsou vždy v první řadě škodlivé pro chudé, patří mezi ně fašismus a komunismus - a nyní je jejich čelným představitelem environmentalistický socialismus.

Říkáte, že by vládnoucí elita měla "podporovat konsensus ve světě". Pravda a vědecké poznání se však neodvíjejí z konsensu. Konsensus může být jen eufemismem pro jednu "stranickou linii", totalitní světonázor. Budete v hlubokých rozpacích, až vyjde najevo neuváženost Vašeho pokusu rozšířit svoji působnost mimo oblasti víry do oblasti zpolitizované pseudovědy.

My, katolíci i pravoslavní, obracíme se na své představitele, aby překonali své osobní politické předsudky, aby přehodnotili své společné prohlášení o změně klimatu a omezili v budoucnu své veřejné působení na věci morálky a víry, které spadají do jejich kompetence, nikoli na otázky vědy, které nikoli.
Tagy článku

Doporučujeme

Zelená Chiméra: Západ v zajetí kultu smrti. Klimatický program jako zbraň hromadného ničení. Vše pojistí pakt NATO. Infrastruktura odsouzená ke kolapsu? Plán nulových emisí CO2 bude splněn – nikdo nepřežije

Zelená Chiméra: Západ v zajetí kultu smrti. Klimatický program jako zbraň hromadného ničení....

Dopis amerických zpravodajců Bidenovi: Vaši poradci jsou nekompetentní, nebo vám záměrně lžou. Nic nového. Už to tu bylo nejednou. Také dodávky tanků jsou nesmysl. Porážka Ruska na Ukrajině není možná. Chcete jadernou válku?

Dopis amerických zpravodajců Bidenovi: Vaši poradci jsou nekompetentní, nebo vám záměrně...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky