Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Tajný plán rozvrácení Íránu: Součást příprav na globální katastrofu? Vulkán ještě dříme, elity už pro jistotu balí kufry. Virtuální hra o trůny a ozvěny starověku. Pozapomenutá realita či konspirace každým coulem?

Tajný plán rozvrácení Íránu: Součást příprav na globální katastrofu? Vulkán ještě dříme, elity už pro jistotu balí kufry. Virtuální hra o trůny a ozvěny starověku. Pozapomenutá realita či konspirace každým coulem?

6. 1. 2018

Tisk článku

Radim Lhoták na základě velmi odvážné expertízy generála Leonida Ivašova uvažuje, zda existují podobné tajné strategie západních elit osnujících plány na destabilizaci zemí, a odkrývá tím mnohé pilíře současných myšlenkových proudů eurasianistů

Od pradávna se mezi lidmi vyprávějí příběhy o panovnících, jimž jejich moc natolik stoupla do hlavy, že se chtěli stát nesmrtelnými. Ve své pýše se začali přirovnávat k bohům. Mezi nejstarší takové příběhy patří například epos o sumerském králi Gilgamešovi. Tito mocní vládci celý svůj život usilovali o to, aby si zajistili věčnou nadřazenost nad ostatními lidmi, a v důsledku tak přivodili pohromu nejen sobě, ale především svému lidu.

Jaká je asi psychologie současných vládců globálního světa, kteří disponují mocí a bohatstvím dříve neslýchaným, a přitom jsou přesvědčeni, že žádná nadzemská mmoc, od níž by se mohli nadít potrestání, neexistuje? Pokud k nim přičteme jisté vrstvy, které věří, že jsou vyvolené jediným a všemohoucím Bohem k nadvládě nad ostatními světem, máme tu krajně nebezpečnou elitářskou konstelaci, která má potenciál přivodit celému lidstvu hoře, jaké dosud historie nepamatuje.

Tyto mocenské elity mají navíc k dispozici nevídanou sílu moderních technologií a zbraní, s jejíž pomocí, jak věří, dokážou překonat síly přírody a zajistit si tak vlastní nesmrtelnost, nebo alespoň nedotknutelná privilegia pro sebe a svůj vlastní rod. Mnozí z nich navíc postrádají potřebné vzdělání a inteligenci. O moc, kterou zdědili po předcích, se nikterak nezasloužili. Mají tudíž dojem, že mohou se světem zacházet jako gambleři s virtuální realitou počítačové hry.

Katastrofické scénáře

Při své existenční zajištěnosti jediné, čeho se obávají, jsou přírodní katastrofy, proti nimž se snaží pojistit sami sebe, kdežto v ostatních lidech vidí pouze překážku k dosažení vlastního bezpečí. Vymýšlejí proto různé geopolitické strategie, jejichž zaměření i smysl se vymykají zdravému rozumu. Nakolik vážně zvažují i ty nejhorší scénáře, o tom svědčí mohutné podzemní kryty, v nichž dokážou přežívat celé roky bez kontaktu s vnějším světem, nebo například banka semen, jakou vybudovali na Špicberkách, v níž se má uchovat co nejširší rozmanitost flóry pro její obnovu poté, co většina lidstva a planety bude zničena.

Podobný charakter mají prý i plány, které jsou výsledkem tajného setkání zástupců USA a Izraele v Bílém domě a mají za cíl zadržet Írán při jeho vzrůstajícím vlivu v oblasti Blízkého východu. Hlavní strategií je vnitřní destabilizace země. Při její realizaci tito „světovládci“ neváhali ani v nejmenším: V mnoha íránských městech, včetně Teheránu, vypukly mnohatisícové protivládní demonstrace, které mají na svědomí již desítky obětí a stovky zatčených organizátorů protestů.

Čtěte ZDE: Tikající bomba v Yellowstone: Bod nenávratnosti byl prý překročen. Zničí Ameriku i naši civilizaci válka, nebo supervulkán? Mocní si budují kryty. Jen jedna zapomenutá "metoda" je však bezpečná a spolehlivá

Leonid Ivašov: Až vybuchne Yellowstone

Na internetových stránkách „zavtra.ru“ vyšel článek Leonida Ivašova, jehož obsahem je expertíza příčin protestních demonstrací v dnešním Íránu. Generálplukovník Leonid Ivašov je prezident Akademie geopolitických studií a specialista v oblasti vojenských strategií a mezinárodních vztahů. Lze tedy předpokládat, že má poněkud více informací než běžný smrtelník. O čem píše?

Vedle společného memoranda Izraele a USA požadujícího omezení jaderného programu Íránu, zastavení vývoje balistických raket a dodávek zbraní Hizballáhu, existuje i tajný plán na destabilizaci Íránu za účelem omezení jeho vlivu v oblasti. Tato strategie je součástí širšího plánu na destabilizaci Blízkého a Středního Východu a celého severu Afriky, odkud má být "přesunuta" značná část obyvatelstva do Evropy. Příčinou však prý nejsou jen "běžné" geopolitické manipulace, ale též je skutečnost, že pod Severní Amerikou kypí obrovský supervulkán schopný zničit USA. Což není žádná fantazie, nýbrž realita.

Už 12. září 1980 přinesl ředitel CIA William Casey prezidentovi Reaganovi obsáhlou tajnou zprávu o tom, že na počátku 21. století může dojít dojde ke katastrofické události v Yellowstonu, při níž severoamerický kontinent bude prakticky zničen. Zpráva odhaduje, že nepřežije více než 4 % populace. Zdůrazňuje se v ní také, že nejbezpečnějšími místy pro přežití lidstva budou: na prvním místě území Sovětského svazu, zejména Sibiře, Altaje a Střední Asie; pak Velký Blízký východ zahrnující sever Afriky; do značné míry i Kavkaz a Tibetská náhorní plošina. V důsledku zprávy byl přijat desetiletý program s cílem zničit Sovětský svaz, destabilizovat Írán, Turecko, celý arabský východ a tak dále.

A hle: SSSR se rozpadl, hlavní státy Blízkého východu se zhroutily, migranti prchají do Evropy. Pikantní na celé věci je, že modely důsledků exploze kaldery v Yellowstonu ukazují na obří vlnu tsunami, která zasáhne celou západní Evropu. Z bezpečných míst jsou tudíž již dnes překotně přesídlováni běženci do západní Evropy, kde je tak jako tak čeká v budoucnosti smrt. Uvolní se tak místo pro exodus obyvatel z USA. Není žádným tajemstvím, že Evropu postupně opouštějí bohatí příslušníci informovaných vrstev, kteří ve svém exodu směřují na východ do Ruska, Střední Asie a do Země zaslíbené.

A myslí to vážně…

V této chvíli není důležité, nakolik je hrozba yellowstonského kataklyzmatu reálná. Vědci tvrdí, že otázka nezní, zda k ní dojde, ale pouze kdy nastane. Podstatné však je, že mocenské elity berou hrozbu smrtelně vážně a připravují se na ni. Obyčejný smrtelník by si asi dnes nepřipustil, že by mu pod nohama měla vybuchnout sopka nebo spadnout na hlavu asteroid či menší planetka. Nemá ani dostatečné prostředky k tomu, aby se mohl proti takové eventualitě pojistit.

Jinak je tomu s elitami současného světa. Abychom pochopili psychologii jejich uvažování, je třeba si uvědomit, že většina z nich je svázána s finančním velkokapitálem, s nímž je spojena celá řada rizik. A právě do výzkumu systému řízení rizik investovali velké peníze, aby po letech zjistili, že vědecké metody a počítačové modely řízení rizik v podstatě nefungují. Lépe řečeno fungují pouze za podmínky, že nenastane nepředvídaná událost.

Před časem vyšla i v českém překladu kniha Nassima Nicholase Taleba: Antifragilita – Jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu. Autor, mimochodem arabského původu, v ní dokazuje, že svět nemá deterministické chování a nahodilé, výjimečné či neočekávané události k němu neodmyslitelně patří. Jako příklad uvádí případ černé labutě: na černou labuť takřka s jistotou narazíte právě tam, kde to nejméně čekáte.

Typickým případem fragility (křehkosti a nestability) je podle něho právě svět financí, v němž se lidé nejčastěji opírají o systémy řízení rizik a kde nejčastěji dochází k jejich selhání s fatálními důsledky v podobě bankrotů a finančních krizí. Princip antifragility říká, že na nečekané události je nutné se nejen připravit, ale úspěšný bude ten, kdo si na ně explicitně vsadí ve svých opcích. Talebův bestseler ovlivnil a dodnes ovlivňuje mnoho lidí na vrcholu finanční pyramidy a případ typu Yellowstonské kaldery je událost, kterou dnes nepustí žádný finanční magnát ze zřetele. A metody, jak těžit z chaosu, představují neodmyslitelnou složku politické strategie mocenských elit Západu.

Čtěte ZDE: Kudy na křižovatce: Svět již není unipolární. Sýrie je jeho symbolem. Vznikne na východě velmocenská triáda? Nebezpečí číhá za Atlantikem. Unikne Turecko katastrofě? Ne každá klatba vyjde. Klíč leží v Eurasii

Nižší strategická úroveň

Vylidnění a osvojení zaslíbených území není ovšem jediným předmětem jejich strategického zájmu. Taková virtuální „hra o trůny“ by znamenala, že se příslušníci vyvolených vrstev unudí k smrti. S hlavním cílovým vektorem je vždy spojena celá řada dalších vektorů určujících celkovou geopolitickou strategii mocenských hráčů i jejich hracích figur.

Destabilizace Blízkého východu souvisí i s rozvratem velkého regionu rozkládajícího se na obrovských zásobách zemního plynu, to vše za účelem potlačení konkurence. Jde především o Čínu, Evropu a o zajištění prodejních kanálů pro americký břidlicový plyn. Jestliže plán „Vulkán“ představuje globální úroveň geopolitiky, potom kontrola nad distribucí uhlovodíkových energetických zdrojů je nižší strategická úroveň. V důsledku zadržování Ruska se i Bulharsko odmítlo podílet na „Jižním proudu“, začaly problémy se „Severními proudy“ a vzplála Ukrajina. Jde o stále tentýž strategický plán.

Jenomže tyto plány byly úspěšné do doby, než Rusko intervenovalo na podporu Íránu a Turecko se přidalo na stranu Ruska. Tak se situace na Blízkém východě začala dramaticky měnit. Americko-izraelské plány se začaly hroutit. Izrael má samozřejmě eminentní zájem na tom, aby Arab mlátil Araba, aby se oba střetli s Íránem a tak dále. Jen tak se jaderná mocnost Izrael stane s podporou USA hegemonem v celé oblasti. I proto dnes existuje plán na destabilizaci Íránu, lépe řečeno na úder proti němu, a vedle toho dál běží plán na destabilizaci Turecka a svržení Erdogana.

Když se Obama snažil nějakým způsobem hrát na měkčí sílu, opravdu nepotěšil Izrael, proto dnes s příchodem Trumpa, zejména se ztrátou jeho moci a s vítězstvím chasidského finančního kapitálu, byl tento plán obnoven a získává aktivní formu. Pokud se podaří Rusko i Blízký východ destabilizovat, zasáhne to i Čínu, již Američané považují za svého úhlavního konkurenta.

O starověkém původu současné situace

Leonid Ivašov analyzuje historické kořeny rozporu mezi americko-židovskou a íránskou kulturou, jejíž indoevropští zakladatelé mají árijské předky. Soudí, že nemají pravdu analytici, kteří s ohledem na všelikeré novodobé život zatěžující problémy, a nikoliv na základě dávné historie národů, etnik, super-etnik a kontinentů, vyvozují všechny souvislosti z tendencí několika posledních let.

Ve skutečnosti Írán, stejně jako Rusko, Čína, Indie, Mongolsko a mnoho dalších eurasijských mocností, vznikl před několika tisíci lety v časech tzv. Targitaevské éry. Velký eurasijský světonázor se zrodil, podle většiny seriózních vědců, na ruských pláních, na jižní ruské lesostepi. Oporu pro takové tvrzení lze nalézt na jedné straně v „RgVédě“ a v „SámaVédě“  – to je to, co se později stalo základem světonázoru severní Indie a dalších zemí.

Na druhé straně část našich předků migrovala z jižní ruské nížiny do Íránu, kde vytvořila državu založenou na dalším velkém védském spisu – „Avestě“. Eurasijská rodová pravlast v Avestě je Ariana Vaedža, země Árijců. Odtud pochází jméno Írán. A tento eurasijský pohled na svět je fakticky zachován až do dnešních dnů. Co je nejdůležitější v samých kořenech světonázoru Mongola, Číňana, Rusa, Íránce i severního Inda? Nedopuštění zrady. Zrádce je nejodpornější bytost pro obyvatele eurasijské stepi. Čingischán ve své „Jasně“ to formuloval takto: „Nejhorším hříchem je zrada toho, komu se věřilo.“

Zároveň v tomtéž světě a ve stejných starověkých časech – před 4-5 tisíci lety – vznikl zcela odlišný systém vyrostlý z Egypta s jeho „Knihou mrtvých“ a pohrdáním životem, jaké lze vysledovat na stránkách židovské Tóry (Starý zákon), kde se zrada hodnotí téměř jako úctyhodný výkon. Vzpomeňte si na příběh Esther z Bible – ten má přímý vztah k Íránu.

Tehdejší íránský velkokrál z rodu Achaimenovců Artaxerxés si asi před 2500 roky k sobě přivedl židovskou milenku Esther, která byla vpašována jejími soukmenovci do královské družiny jako agent. Z vůle Esther a se souhlasem zamilovaného krále byla páchána genocida íránského lidu Židy uvnitř samotného Íránu. Židé dosud oslavují svátek Purim, při němž děti pojídají pečené „uši Hamana“ – íránského vůdce a nepřítele židovské expanze. (Židé tento svátek interpretují jako upomínku vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana, který je chtěl 13. adaru 3405 bezpodmínečně a absolutně vyhubit – pozn. PP)

Čtěte ZDE: Budoucnost civilizace: Starý svět má smrtelné křeče. Ubráníme se nové době temna? Západ se nechal zaplavit barbarstvím. Odpor proti globalizační agendě a EU je cesta. Máme ještě důvod k optimismu?

Semité proti Árijcům?

Již z této historie lze vidět, jak různé jsou dva světové názory – „semitský“ a „árijský“. Jsou natolik rozporné, že se to i nyní odráží v současné politice. Přitom Američany často řídí lidé ideově podobně vybavení jako Donald Trump. Jsou to protestanti, kteří svůj světový názor zakládají nikoliv na Novém zákoně, nikoliv na Kristových přikázáních o lásce, ale na Starém zákoně. Jak říká spisovatel Israel Shamir: „Protestanti milují Židy tak, jak se sami Židé milovat nemohou.“ A nyní starověké názory (jeden přitakávající životu, nedopouštějící zradu, eurasijský pohled na svět a druhý – popírající život a velebící zradu) pokračují ve fatálním souboji.

Starověké kořeny odpovídají předurčení té civilizace, která se před mnoha tisíci lety rozhostila na naší planetě. Nevěřím v náhodný původ člověka. Vše na Zemi bylo vytvořeno vyšší inteligencí, s přesně daným záměrem. Rovněž světové etnicko-kulturní civilizace byly vloženy do základů lidstva a nyní se projevují. To proto, aby byla zachována nejen přirozená krása, krása živoucího světa, ale i krása člověka. Indo-árijská skupina, indo-árijská civilizace byla vytvořena s určitými funkcemi – krásnými, někdy zasněnými. A byla čistší, než všechny současné světonázory. Východ, nikoli Západ, byl domovem velkých náboženství.

Íránci Sásánovské říše vyznávali úplně jiné náboženství než dnes – zoroastrismus. Víme o něm jen málo, přitom obsahuje mnoho zajímavého. Zoroastrismus je založen na árijské svaté knize „Avesta“. Ovšem i RgVédu je třeba studovat. Zde je pramen zrodu veškerého náboženství: následně se už pouze opisovalo a komolilo. Proto Starý zákon neodsuzuje zradu, a ani žádné podobné přikázání v něm není. Přitom v raných eurasijských společenstvích zrada vůbec neexistovala. Stejně jako v tlupě dravců či ve stádě býložravců žádná zrada neexistuje, mezi lvy nemá zrádce místo. Tak i mezi Árijci bylo něco takového vyloučeno.

Soumrak Západu a svítání Východu

A ještě něco – ve starověku byla v zárodku hašena a potlačována touha po osobním obohacení (striktně řečeno, nic takového ani nebylo). Připomeňme si chrám římské bohyně Juno Monety. Smysl peněz byl původně takovýto: jakmile se peníze nahromadí, je třeba je vložit do ušlechtilých skutků, do obecně prospěšného díla. V historickém obrazu Iránu nebyla žádná zrada ani touha po zisku, stejně jako nebyla přítomna na celé eurasijské pláni. Avšak na Západě dnes vidíme jen šílení po bohatství, touhu získat moc prostřednictvím peněz.

„Sám se nezadlužuj, ale druhým dávej na dluh, tak se stanou na tobě závislí a ty nad nimi budeš vládnout“ – odtud všechno pochází. Takže existují dva smysly života, dva lidské potenciály. Přičemž slovanský potenciál společný s íránským znamená mravní a duchovní čistotu, blahovolné předurčení člověka na naší planetě i ve vesmíru jen pro dobré cíle.

Leonid Ivašov na závěr tvrdí: Jako člověk s vysokoškolským matematicko-fyzikálním vzděláním říkám, že v přírodě je všechno postaveno na protikladech. Tady je plus, tam minus, zde je dravec, tam býložravec. To platí i pro lidskou společnost, a v úloze záporu dnes vystupuje Západ. Ale díky Bohu, jeho doba se blíží ke konci a my už vidíme známky posunu směrem k výměně éry Západu za éru Východu. Doufám, že svět pak bude stabilnější a krásnější.


Tagy článku

Doporučujeme

Není nad férové zápolení: Porazí dusík v Paříži kysličník uhličitý? Jo a zastavte Putina! Olympiáda jen pro hodné zvané. Vyloučí nás? Utkají se jen A a B týmy Švýcarska? Místo soutěžení dohoda. Budou v USA před volbami střídat?

Není nad férové zápolení: Porazí dusík v Paříži kysličník uhličitý? Jo a zastavte Putina!...

Trumpova kontrarevoluce: Návrat domů. Žádné nové války, žádné nové daně. Váleční zaprodanci globalistů jsou k smrti vyděšeni. A s nimi všichni Fialové, Rakušanové, Pekarové u nás i v Bruselu. Užijme si tento okamžik, chcimírové!

Trumpova kontrarevoluce: Návrat domů. Žádné nové války, žádné nové daně. Váleční zaprodanci...

Na začátek stránky