Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Manuál OSN pro tzv. sexuální osvětu: Prznění dětí od pěti let věku. Výchova k sodomii v mateřských školách? Útok na rodiče a morálku. Šíření HIV povinností? UNESCO je zločineckou organizací. Cílem depopulace Země?

Manuál OSN pro tzv. sexuální osvětu: Prznění dětí od pěti let věku. Výchova k sodomii v mateřských školách? Útok na rodiče a morálku. Šíření HIV povinností? UNESCO je zločineckou organizací. Cílem depopulace Země?

31. 3. 2018

Tisk článku

Redakce Protiproud poukazuje na snahu o zvrácenou globální indoktrinací dětí, jíž se ve své Agendě 2030 dopouští OSN a její gangsterské buňky na celé planetě

Organizace spojených národů může být oprávněně přejmenována na globální úřad pro prznění lidstva. V březnu 2018 vydala OSN novou obecnou příručku pro sexuální osvětu dětí založenou na principech tzv. „plánovaného rodičovství“. Jejím hlavním úkolem je vysvětlit pedagogům v mateřských a základních školách, jak od plenek zasvětit dítě do teorie a praxe ideologie sexuálních zvráceností.

V jednom z hlavních středisek pro převýchovu lidského rodu – UNESCO – hluboce přepracovali dokument z roku 2009 nazvaný „Všestranná sexuální výchova“, jehož hlavní myšlenkou byla stimulace raného sexuálního života s použitím různých antikoncepčních prostředků. Konzervativní Američané označili takový přístup za „masový útok na práva rodičů a tradiční morálku, jehož cílem je zničit novou generaci“. Aktualizovaná verze textu obsahující 139 stran se nazývá Mezinárodní technická příručka pro sexuální osvětu (publikovaná v rámci globálního pilotního projektu OSN Agenda 2030) a již výslovně zasvěcuje děti do promiskuitních vztahů, homosexuality, potratů a dlouhé řady „sociálních pohlaví“ (genderových identit), a to od věku pěti let (!).

V manuálu je výslovně uvedeno, že „sexualita“ a sexuální osvěta by měly povinně zahrnovat příběhy o „genderové identitě“ (transgenderismu), sexuální orientaci (homosexualitě) a sebeukájení (sex pro potěšení). Dotýká se také aspektů genderové nerovnosti. Tématu „gender“ je věnována samostatná kapitola s řadou praktických úkolů, které mají naučit děti rozlišovat mezi „biologickým pohlavím“ a „sociálním pohlavím“. Institut rodiny a manželství se vysvětluje výhradně z pohledu netradičních svazků a jejich úplné rovnocennosti z hlediska statusu i společenského významu se svazky mezi muži a ženami.

Výchova k sexuální nevázanosti

Zde jsou některé typické úkoly z manuálu zaměřené na vytvoření světového názoru u dětí ve věku 5-8 a 9-12 let. Starší děti postupně stále více morálně i mravně pokřivují novými sexuálními „poznatky“. Bude ale vhodné se zastavit alespoň u nejkřiklavějších příkladů týkajících se výchovy dětí v útlém věku. Takže současně s učením se psaní v rodném jazyce tyto děti musejí podle křivítek UNESCO také zvládnout:

  • Popsat netradiční rodiny sestávající ze dvou nebo více homosexuálů a naučit se vyjadřovat k nim úctu založenou na principu „každý by měl mít možnost milovat toho, koho chce.“
  • Pochopit, že rané sňatky nebo sňatky kvůli těhotenství jednoho z partnerů jsou škodlivé a nežádoucí, každý může vstoupit do manželství, kdy se mu zachce, a za nejvyšší normu se považuje nemanželské soužití (s respektem k jakémukoli druhu partnerství).
  • Porozumět tomu, jak rozdělení „genderových rolí“ v rodině ovlivňuje rodičovství.
  • Jasně rozlišovat mezi „genderem“ a biologickým pohlavím, být schopen pohovořit o těchto rozdílech a vysvětlit, jak se cítí to či ono dítě (nebo samotný vypravěč), když si tyto dva pojmy neodpovídají.
  • Vědět, kde nalézt „důvěryhodnou osobu“ mezi dospělými lidmi, kteří nejsou rodiči a mohou dítě dále poučit „o jeho pocitech a o jeho těle.“
  • Naučit se respektovat „různé praktiky týkající se vyjádření sexuality“ a vážit si genderové identity jiných osob (homosexuálové, transvestiti, bisexuálové, bezpohlavní, vícepohlavní a osoby s jinými sexuálními odchylkami).
  • Naučit se mluvit o „mužské a ženské reakci na pohlavní stimulaci“ a „o hlavních způsobech sexuálního uspokojení.“
  • Pochopit, že všechny sexuální fantazie a touhy jsou „zdravé“, nelze je odsuzovat a každý může svobodně vyjadřovat své „sexuální pocity“, jak to považuje za nutné.
  • Naučit se používat kondomy a jinou antikoncepci (od 12 let věku), pochopit, že je to nejmoudřejší způsob, jak kontrolovat porodnost a zabránit nežádoucímu těhotenství.
  • Pochopit, že existují různé způsoby sexuálního uspokojení, které lze použít k zamezení přenosu onemocnění a k vyjádření své „lásky a touhy“ po partnerovi.

Následně ve věku 15 let genderoví specialisté z Organizace spojených národů vymývají mozky dorostu takovým způsobem, že mladí lidé vnímají jakoukoli kritiku, odsouzení nebo negativitu vůči transvestitům, sodomitům a jiným úchylkám jako balancování na hraně. To je odvrácená strana propagandy „tolerance“ a respektu k „hodnotám všech kultur a tradic“. Pokud osobně zastáváte hodnoty opačné pederastům, potom jste homofobní, transfobní atd. A nemáte místo v globálním společenství budoucnosti.

Speciálně proto současně s rétorikou nestranného respektu k různým názorům UNESCO při své genderové manipulaci jasně definuje absolutní hodnoty, které je zakázáno odmítat a popírat. Mezi nimi jsou samozřejmě ona abstrakta „přijetí, rovnost a respekt“. V tom spočívá jednoduchá lest, která umožňuje rozvinout homo-diktaturu proti všem jinak myslícím.

Čtěte ZDE: Totální zvrácenost Oscarů: Migranti a příšery proti bílým lidem. Vyhlazení člověka cílem Hollywoodu? Nejvyšší hodnotou naší kultury je transgender, feminismus a homosexuální pedofilie. Má slavné ocenění své okulní kořeny?

Kritické hlasy, které nejsou slyšet

Podle kritiků příručky povedou tyto nové normy k předčasné sexuální aktivitě dětí, k rozvratu společnosti, k depopulaci a jsou základem pro popření jakýchkoliv mravů a morálky, s výjimkou „morálky“ sexuálních deviantů.

Toto je radikální propaganda promiskuity, deviantních vztahů a potratů. Přístup UNESCO k sexuálnímu „vzdělávání“ je založen na principu ukájení chtíče bez jakéhokoliv omezení. Jedná se o frontální útok na zdravé nevinné dětství ze strany mocných a velmi bohatých struktur,“ okomentoval tento dokument Sharon Slater, prezident společnosti Family Watch International.

Křesťané a další zastánci tradičních názorů po celém světě jsou po zveřejnění mezinárodní příručky v šoku. Obsahuje také část věnovanou faktickým jevům na podporu předložených tezí. Problémem ale je, že tato „fakta“ byla shromážděna propotratovými a pederastickými neziskovkami. A je dobře známo, jak jsou tyto nevládní organizace schopny zkreslovat realitu na podporu svých dehumanizačních iniciativ. Jako příklad stačí uvést, jak jejich lobbisté pravidelně dodávají našim zákonodárcům podklady pro zákon o prevenci domácího násilí obsahující lži o počtu žen, které každoročně zemřou rukou svých partnerů. Totéž platí o OSN: UNESCO a Evropská komise sponzorují pouze vyznavače sexuální svobody, jako je například Guttmacher Institute v New Yorku, přičemž zcela přehlížejí vědecké poznatky, které doporučují sexuální abstinenci a formování zdravé lidské psychiky cestou tradičního vzdělávání. Protesty milionů rodičů proti nové globální sexuální propagandě se označují jako „staromódní, založené na strachu a nenávisti“.

Standardy UNESCO vyžadují, aby učitelé propagovali potraty, které jsou maskované slovem „lidská reprodukční práva“: „Předcházení neplánovanému těhotenství a nebezpečným potratům vyžaduje, aby státy liberalizovaly právní předpisy a zaručily ženám a dívkám právo na přístup k bezpečným potratům.“ Pro feministky to je ztělesněno v hloupém sloganu „Moje tělo, moje věc!“ A v nové sexuální osvětě se říká totéž slovy: „Absolutní hranice moci (státu) je dána možností člověka rozhodovat o svém vlastním těle“.

Čtěte ZDE: Volba předsedy OSN: Kdo vybral Slováka Lajčáka? Světová ústava - základ globální vlády. Šachová partie začala dávno. Neziskovky v první linii. Totalita v rukou bankéřů. Opravdu jsou to jen "konspirační teorie"?

Genocida ne-mocných

Američtí „vědci pro život“ poukazují na záměrnou mystifikaci autorů příručky UNESCO, která uvádí, že problémy dorostu ve fázi pohlavního dospívání jsou dány hněvem, depresí, stresem, úzkostí atd. spojenými s projevy netolerantnosti jiných lidí a nikoliv s osobními psychickými problémy. Dokument také uvádí, že mladí lidé infikovaní HIV mají právo „vyjádřit své sexuální pocity“ vůči druhým a současně „nemohou být nuceni odhalit svůj HIV status“. Jedná se o jasné a záměrné vytvoření likvidační situace pro zdraví mládeže, zejména ve spojitosti s naváděním k „různým způsobům sexuálního uspokojení“. Skrývá se v něm i propaganda prostituce, protože učitelům je zakázáno odsuzovat sex bez závazků.

Pravé cíle tohoto sociálního inženýrství jsou dokonale viditelné na příkladu zprávy UNICEF o masovém programu sexuální výchovy v Thajsku. Po praktických lekcích byli žáci základních tříd požádáni, aby namalovali to, co se naučili. Většina dětí malovala sexuální scény, nahé adolescenty, genitálie, potraty a antikoncepci v podobě superhrdinů chránících děti před nežádoucími následky sexu. Kromě raného poškození psychiky vidíme skutečný hymnus neomalthusianismu a depopulace obyvatelstva.

Naprosto nepřijatelný je způsob, jakým OSN tlačí na všechny státy, aby se postaraly o rychlou implementaci uvedeného materiálu. Předpokládá se, že UNESCO bude po celém světě přímo financovat mateřské školy a základní školy, které zařadí tento nemravný a genocidní manuál do svých osnov. Američtí zastánci přirozeného života vidí dobré znamení v prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že USA do konce letošního roku vystoupí z organizace UNESCO. Jak už to ale ve všech prozápadních vládách bývá, parlamenty po několika předstíraně kritických hlasech nakonec většinově schválí zákony na morální a demografický rozvrat svých zemí, za něž nenesou žádnou odpovědnost. Jinak by totiž naši poslanci už dávno museli pykat ve vězení za své zločiny proti lidskosti. Takto si budou dál užívat svého blahobytného života vyvolených a řídit se heslem „Po nás potopa.“

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Vláda diletantů: v šoku: Šílených 271 miliard. Znechuceni jsou už všichni. Na pětikolce do propasti. Rychle vysát ty, kteří se nemohou bránit. Primitivní cíl. Bez rozumu a směru. Hlavně zelená zvěrstva Bruselu a peníze pro zbrojaře

Vláda diletantů: v šoku: Šílených 271 miliard. Znechuceni jsou už všichni. Na pětikolce...

Hanebnost prezidenta, premiéra a ministra Beka: Kdy dá Petr Pavel Posseltovi vyznamenání? Sudeťáci rozbili naši republiku a vraždili. Teď jim za to chodíme děkovat. Milí krajané? Čeští zrádci a kolaboranti 2023

Hanebnost prezidenta, premiéra a ministra Beka: Kdy dá Petr Pavel Posseltovi vyznamenání?...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky