Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Velký reset realitou: Jízdní řád na rok 2021? Mráz přichází z Davosu. Nač je covidová kouřová clona? Nebudete nic vlastnit a budete šťastní! Fúze biologické a digitální identity? Zbytky svobody na popravišti. Mao by záviděl

Velký reset realitou: Jízdní řád na rok 2021? Mráz přichází z Davosu. Nač je covidová kouřová clona? Nebudete nic vlastnit a budete šťastní! Fúze biologické a digitální identity? Zbytky svobody na popravišti. Mao by záviděl

3. 1. 2021

Tisk článku

Branislav Michalka vysvětluje, co se skrývá za covidovou kouřovou clonou a na přelomu roku počítá milníky, s nimiž se potkáme na cestě k ještě světlejším zítřkům

V průběhu tohoto roku se z covidové mlhy, podobně jako lidé v tureckých parních lázních, vynořovala a zase mizela různá slova a pojmy, která pak v ústech politiků a lidu zněla jako fanfáry ohlašující příští rok. Byla tam vakcína, evropská zelená politika, ekonomická krize, klimatická krize, nouzový stav a v neposlední řadě Velký reset.

Toto slovní spojení, tak nutkavě připomínající Velký skok čínského vůdce Mao Ce-tunga nebo Velkého bratra z Orwellova románu 1984, je stále pro většinu lidí záhadou. Nicméně poté, co se i papež František přihlásil ke snaze o změnu ekonomického a politického stylu řízení planety, zdá se být vhodné trochu se nad tímto pojmem, který bude pravděpodobně klíčový pro rok 2021, zamyslet. Navíc, když nyní Vatikán přistoupil k Radě pro inkluzivní kapitalismus, která se svými globálně-ozdravnými levicově-kapitalistickými úmysly nijak netají. 

Otec Velkého resetu

Za autora projektu Velký reset, který bývá nazýván také Čtvrtou průmyslovou revolucí (4IR), považují média Klause Schwaba, výkonného předsedu a zakladatele Světového ekonomického fóra, který je autorem stejnojmenné knihy - Čtvrtá průmyslová revoluce (2018). Celkově se jeho knižní produkce v názvech podezřele kryje s nejčastěji používanými globálními slogany, například: Covid-19: Velký reset (2020) a příští rok se má objevit titul s názvem - Angažovaný kapitalismus. Čili vidíme, jaká musí panovat mezi světovými lídry dojemná shoda, kdy všichni, včetně zmíněného papeže Františka, opakují tytéž slogany nebo alespoň slogany z nich vycházející. 

V roce 2004 založil Schwab nadaci, na kterou získal peníze z ceny Dana Davida, udělené státem Izrael za "inovativní a interdisciplinární výzkum ". Tato nadace s názvem Fórum mladých globálních lídrů (The Forum of Young Global Leaders) si vzala za úkol "vytvořit dynamické globální společenství výjimečných lidí - do 40 let - s vizí, odvahou a vlivem na podporu pozitivních změn ve světě". V roce 2011 rozšířil tuto instruktáž na vyhledávání nových lídrů a založil organizaci Global Shapers Community - Globální síť místních "komunit" a "uzlů" madých výjimečných lidí. Jinými slovy vytvořil síť štědře dotovaných elitářských lídrů řízených z globalizačního centra a plnících jeho očekávání. K 9. červnu 2020 existovalo 421 takových uzlů s 9.731 nadějnými lídry. Kdo ví, kolik jich běhá u nás...

Kromě těchto aktivit seděl Schwab ještě v množství představenstev koncernů jako: The Swatch Group, The Daily Mail Group, Vontobel Holding, byl členem řídícího výboru Bilderbergské skupiny, čestným členem FC Bayern Mnichov, byl povýšen do rytířského stavu královnou Alžbětou II., Dostal německý rytířský kříž, japonské nejvyšší vyznamenání, francouzskou Čestnou legii, cenu tajemníka OSN a medaili Čínského reformního přátelství. Jak vidno, je to člověk v celém světě známý a nanejvýš oblíbený. Kdo by měl podezření, že to je všechno hoax, ať si otevře například Wikipedii.

Čtěte ZDE: Vatikán oficiálně v klubu NWO: Kdo jsou členové globalistického monstra? Zednářská struktura. Davos, Bilderberg a další staří známí. Příprava na příchod Antikrista? Upečeno s Františkem v Římě

Už se to peče... 

Světové ekonomické fórum, které Klaus Schwab založil, se setkává každoročně ve švýcarském Davosu a světové ekonomické a politické elity tam "pečou" naši budoucnost. Letos tam přišel i kardinál Turkson, který doprovázel před pár dny do Vatikánu delegaci nejvyšších finančníků z Rady pro inkluzivní kapitalismus. No a právě na posledním setkání v Davosu se vynořil z covidové mlhy pojem Velký reset. 

Už je i rozhodnuto. Přijde velký zlom. Mladí lídři jsou již pravděpodobně za 26 let vychovaní, správně rozmístění po světě v různých nevládních či vládních institucích a čas zřejmě dozrál na změnu politického a ekonomického systému.

Velký reset je úzce propojen na agendu OSN 2030, která například pod pláštíkem pomoci proti Covidu-19 šíří v Jižní Americe ideologii LGBT, potratů a eutanazie. Schéma je klasické: finance jsou podmíněny přijetím určitých nanejvýš "tolerantních" legislativních opatření. Samozřejmě, že všechny tyto globální agendy - vždyť jsou řízeny z jednoho globalizačního centra - mají programy na jedno kopyto. To, že vycházejí z různých "uzlů", jak je plánoval i sám Schwab, by nám nemělo zakrývat celkový pohled na síť. 

Ambice Schwaba a jeho následovníků však jdou dál, než jen k elementární sodomii, potratům a odklízení starých lidí, jak ho popsali Aldous Huxley v Krásném novém světě nebo Benson v Pánu světa. Oni chtějí totální biologickou, mentální a duchovní transformaci člověka. Schwab uvádí: "Čtvrtá průmyslová revoluce povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity." Čili, jde o vytvoření jakéhosi homunkula - sen všech gnostických alchymistů, člověka stvořeného vědou a technikou, nezávislého na Bohu a neměnných danostech. 

To je věčná obsese všech pokrokářů. Přímo nepřeberné množství důkazů o této vůli a kontinuitě sekulárně-socializačních projektů od osvícenství až po dnešek najdeme přímo na oficiální stránce Světového ekonomického fóra. V oddělení s názvem Velký reset se můžeme dočíst standardní žvásty popírající křesťanské učení o dědičném hříchu a modifikace Rousseauovských fantazií o dobrotě člověka. Zde je ukázka z jedné kapitoly: 

Změňte své myšlení

"První změna bude muset nastat v našem nastavení mysli. Dvě vynikající nové knihy od Thomase Pikettyho 'Kapitál a ideologie' a od Rutgera Bregman 'Lidstvo' ukazují, jak je naše současné myšlení vystavěné na základě zásadně špatných předpokladů, a že zásadní transformace jsou možné právě jen se změnou našeho myšlení.

Piketty zpochybňuje základní předpoklad kapitalismu - že nerovnost je jen nešťastným vedlejším produktem pokroku. Nerovnost je podle něj politickou volbou založenou na chybné ideologii, kterou poskytne trh, a není nevyhnutelným důsledkem technologie a globalizace. Dokazuje, že to není ani pravda, a že to není ani nevratné.

Rutger Bregman boří ještě hlouběji zakořeněný mýtus: že lidé jsou vnitřně sobečtí, nespolupracující a agresivní, a že bez civilizačního vlivu vlád a vůdců by se brzy rozbil řád a vládl chaos. Jeho výzkum více než 200.000 let lidské historie ukazuje, že ve skutečnosti jsme pevně zakořeněni v tom, abychom byli laskaví, kooperativní a starostliví."

Těžko si představit dokonalejší shrnutí utopických šílenstev, jak je známe a posloucháme už několik století: 

  • nerovnost není přirozená, ale je jen důsledkem politiky a systému
  • lidé jsou dobří, jen špatný systém jim brání být dobrými
  • vlády, civilizace a státy již nebudou potřebné pro lidský život

Co jsme se jen toho naposlouchali na hodinách občanské výchovy za socialismu, co se jen soudruzi nasnažili, aby změnili myšlení a hledali ve dne v noci "nového člověka"! Naštěstí i soudruzi nakonec pochopili, že je to nesmysl a snažili se nějak, aby se i "vlk nažral a koza zůstala celá".Čtěte ZDE: Hlas volajícího na poušti: Nastává Velký reset! Elity podlézají, papež je zrádce. Konec lidské svobody? Biden bude manipulován a vyměněn. Virus záminkou. Co se chystá? Dopis tomu, kdo se staví proti nepravosti

Bez feudálně-buržoazních přežitků...

Tak tato otřepaná socialisticko-komunisticko-anarchisticko-marxistická písnička, spojená s nadnárodními korporacemi, finančnických klany a lichváři, to je ten slavný Velký reset .

Co to však bude znamenat v ekonomice a každodennosti? V první řadě začne ideologická masáž podporující omezení a později možná úplné zrušení soukromého vlastnictví. Zcela dobrovolné to samozřejmě nebude. Neustále volání největších koncernů a korporací po "přerozdělení světového bohatství" se asi nemůže spoléhat na dobrovolnost. Podobně jako "dobrovolné" testování premiéra Matoviče na Slovensku. Bude třeba trochu přitlačit. 

Lidé se budou muset omezit a vzdát se "sobeckosti", čili i reakčního a tmářského pohledu na soukromé vlastnictví. Nepůjde to snadno. Ale jak se říká: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Rychlý a ničím neodůvodněný skok z pohodlí do krize a nouze by zřejmě vyvolal příliš velký odpor. Proto nyní svět zažívá nejprve velké covidové cvičení, které připraví mentalitu občanů planety na utahování opasků, ekonomickou krizi, ztráty příliš svobodného nakládání se svým majetkem a životem, a dostane je do pozice, ve které uvítají "zachránce". Zatím si můžeme vychutnat krátké propagační video ze Světového ekonomického fóra, ve kterém usměvavý mladý muž hlásá do světa: "Nebudete nic vlastnit a budete šťastní ", abychom se nadechli vůně nového šťastného světa. 

Pomalu se tedy začíná vynořovat z mlhy naše budoucnost. Většina je ještě těžko rozeznatelná, ale něco už bylo naznačeno. A co nám zatím prozradili o Velkém resetu "elity" z Davosu? 

"Velký reset pomůže nastavit budoucí stav globálních vztahů, směrování národních ekonomik, priority společností, povahu obchodních modelů a správu společných globálních věcí. Stručně řečeno, Velký reset představuje novou sociální smlouvu pro svět. Nesrovnalosti, nedostatky a rozpory více systémů - od zdravotnictví a financí po energii a vzdělávání - jsou více přítomny než kdykoliv předtím." A opět ta záliba sekulárního náboženství v pseudobiblických výrazech: Nová sociální smlouva - je očividná narážka na křesťanskou Novou smlouvu, čili na spásu, předěl mezi Starým a Novým.

K jejímu ohlašování se přidává i britský princ Charles: "Máme obrovskou příležitost chytit se něčeho dobrého z této krize - její bezprecedentní rázové vlny mohou lidi přimět více vnímat velké vize změny. Je to příležitost, kterou jsme nikdy předtím neměli a možná už nikdy nebudeme mít." Elity jsou tedy už rozhodnuty: teď nebo nikdy. 

Klaus Schwab dodává: "Svět musí jednat společně a rychle, aby přepracoval všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Každá země, od Spojených států po Čínu, se musí zúčastnit, a každý průmysl, od ropy a plynu po technologie, se musí změnit. Stručně řečeno, potřebujeme Velký reset kapitalismu."

Na své internetové stránce hovoří WTF už detailněji, co globálně plánují, pokud to bude možné, tak hned: změny v daních z majetku, zrušení dotací na fosilní paliva, nová pravidla upravující duševní vlastnictví, obchod a hospodářskou soutěž, zkrátka " všechny aspekty našich společností".

Čtěte ZDE: Zneužití epidemie: Nebo její cíl? Nikdo nemá právo zakázat náboženské shromáždění! Náš kontinent ovládla kristofobie. Zase vraždit ve jménu světlých zítřků? Zrádci kolem nás se více odhalili. Těžké časy začínají

Leden 2021: máme plán

Konkrétní detaily plánu na Velký reset by měly být projednány a zveřejněny během lednového zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Jelikož však logika věci a činnost socializačních, globalizačních a protikřesťanských sil jsou od Francouzské revoluce téměř stejné, co do cílů, netřeba si příliš lámat hlavu nad tím, co konkrétně přinese rok 2021. Zkusme to odhadnout. To, co zde však budeme popisovat, je běh na dlouhé tratě a tento rok se jen začne. Nezapomínejme, že globální elity jsou mistry v salámové metodě. Každopádně však budou chtít definitivně a oficiálně tento proces odstartovat. Zda se jim to podaří, to už je jiná otázka. Co nás tedy zřejmě čeká: 

Prodloužení covidové kouřové clony - kulminace pandemických opatření s blížícím se lednovým setkáním v Davosu dává tušit, že pandemie tu s námi ještě zůstane, protože se ukázala jako velmi vhodná pro práci s planetou a davy. Signály francouzského prezidenta Macrona či německé kancléřky Merkelové, že Covid-19 zde bude nejméně do léta 2021, naznačují, že se příští pololetí bude horečně pracovat na Krásném novém světě. A aby občané moc nečmuchali a nestěžovali se, tak je třeba jejich těkavou a zvídavou mysl zaměstnat něčím výjimečným. Jak řekl sám Schwab: "Pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitostí na promítnutí, reimaginaci a resetování našeho světa."

Vakcinace obyvatelstva - v programu na stránce WTF se však nemluví jen o jedné vakcíně. Píše se tam, že je třeba "zřídit testovací centra; vytvořit mechanismy pro sledování infekcí" v množném čísle. Čili to vypadá tak, že tato pandemicko-očkovací diktatura pánům zachutnala, budou ji opakovat, a tak vyselektují neposlušné, popírače a odpírače od zbytku populace. Pak přijdou sankce za nezodpovědnost. 

Tvrdé prosazování ekologické agendy - už jsou na stole i požadavky na vyhlášení klimatického nouzového stavu. Ten pěkně doplní pandemický nouzový stav, navodí atmosféru ještě většího strachu a paniky, přičemž zároveň zvýší očekávání "zachránce". Omezení v používání soukromé půdy a soukromého chovu zvířat připraví půdu na pomalé odumírání soukromého vlastnictví. Heslo: Tam kde stát všechno spravedlivě zajistí, netřeba soukromého vlastnictví, které ničí planetu," bude postupně vtloukáno do hlav. 

Postupné omezování hotovostních plateb - peníze šíří virus, je třeba se jich zbavit. Čím méně, tím lépe. Navíc, placení v hotovosti je zdlouhavé a tisk bankovek, jejich emise a skladování náročné. To umožní, podobně jako v Číně, lépe trestat městské obyvatelstvo, které má podle globalizačních plánů tvořit většinu na planetě, aby Matka Země méně trpěla, za nedodržování solidarity, sobectví, zdravotní nezodpovědnost a podobně.

Čtěte ZDE: Konec starého světa: Řízená změna myšlení. Mindspace a Gatesova chvíle. Covid-19 součástí Velkého restartu. Čtvrtá průmyslová revoluce. Plán B neexistuje. Stezka temným lesem. Osudové 11/9. V Davosu o nás

Práce z domova a atomizovaný život v bublině - omezení kontaktů mezi lidmi bude zajišťovat dlouhodobá práce z domova. Společnost Google už například prohlásila, že do léta 2021 zůstanou její zaměstnanci doma. Spojí se tak příjemné s užitečným. Globální elity budou moci spokojeně pracovat, podpůrná práce bude atomizovaná a odpor paralyzován v bublinách, které nám doporučuje vytvořit i naše vláda. A z bubliny nevycházet.

Přesouvání migrantů - nový plán EU na relokaci migrantů je na světě, podle inkluzivního kapitalismu mají i jiné světadíly nárok na přesun světového bohatství, případně na přesunutí za světovým bohatstvím. 

Odpovědné křesťanství - bude se prosazovat nové zaměření křesťanství k takzvané odpovědnosti, čili křesťanství bude takové, aby neškodilo nové společnosti. Jednak svou netolerancí a exkluzivitou a zároveň i svým sobectvím, rozuměj snahou zachovat si své tradice i na úkor sociálního dobra a kolektivní planetární odpovědnosti. Již nyní je v médiích šířen obraz křesťanů jako nejméně zodpovědných, požadujících své mše a vyvíjejících podvratnou nelegální činnost. 

Více udavačství - sociální odpovědnost předpokládá angažovanost. Kdo je sociálně odpovědný, ten se nebude jen dívat na škůdce, ale nahlásí ho.

No a nakonec, ještě ne v roce 2021, ale pokud vše dobře půjde, později, přijde strach pro křesťany a blažená nirvána rovnostářské tuposti pro všelidské stádo. Transhumanismus mu umožní intenzivnější zábavu, více rozmanitých sexuálních zážitků, zbaví ho starosti o majetek a základní potřeby. 

Zkrátka, čeká nás konečně pravý ráj na zemi.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Povinná angličtina od první třídy: Další z šílených nápadů Fialova muzikologa. Podle skutečných potřeb, ne podle Beka. Je smyslem ještě větší frustrace dětí? Báječný plán jak úspěšně zhnusit školu. Odmala proti přirozenosti

Povinná angličtina od první třídy: Další z šílených nápadů Fialova muzikologa. Podle skutečných...

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku? Kdo má jaderný kufřík? Už ani na Hutie nestačí?  Izrael se musí o sebe postarat sám? Mrazivá zábava jako v hrobě: Udělejme si zásoby popcornu

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku?...

Na začátek stránky