Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Na Západě se též bojuje: Zatím beze zbraní. Bude to stačit? EU tu stále je a hrozí. Jak je na tom hrstka statečných? Proč chyběl v Madridu Salvini? A o čem se mu obvykle v noci zdá? Zmůže něco deklarace? Překážky spojenectví

Na Západě se též bojuje: Zatím beze zbraní. Bude to stačit? EU tu stále je a hrozí. Jak je na tom hrstka statečných? Proč chyběl v Madridu Salvini? A o čem se mu obvykle v noci zdá? Zmůže něco deklarace? Překážky spojenectví

25. 2. 2022

Tisk článku

Soeren Kern referuje o nedávném setkání představitelů euroskeptických stran, o jejich plánech a možnostech dalšího společného postupu

Lídři evropských konzervativních a populistických stran se na konci ledna sešli v Madridu, aby ustavili jednotnou politickou frontu zaměřenou na obranu tradičních židovsko-křesťanských hodnot a suverenity evropských národních států.

Takzvaný Madridský summit – konaný pod heslem "Bráníme Evropu" – znamenal důležitý milník v úsilí o vytvoření celoevropské aliance v boji proti federalistickému, globalistickému a antidemokratickému vývoji v Evropské unii.

Přítomní a nepřítomní

Dvoudenního summitu za zavřenými dveřmi, který pořádala španělská konzervativní strana Vox, se zúčastnili maďarský premiér Viktor Orbán, polský premiér Mateusz Morawiecki, francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Pen a také lídři a zástupci konzervativních stran z Rakouska, Belgie, Bulharska, Estonska, Itálie, Litvy, Nizozemska a Rumunska.

Konzervativní euroskeptičtí lídři se zavázali ke vzájemné užší spolupráci v Evropském parlamentu a vydali společné prohlášení, které nastínilo náročný úkol, který je čeká, a cestu vpřed:

"Evropské společenství bylo vytvořeno jako prostor svobodné spolupráce mezi suverénními státy. Existuje však rostoucí hrozba, která se snaží přeměnit Unii na ideologický federalistický superstát; korporaci, která ignoruje národní identitu a suverenitu, a v důsledku toho i demokracii, pluralitu a zájmy občanů zemí tvořících Unii."

"Tento vývoj ohrožuje Unii samotnou tím, že ji vzdaluje od křesťanských evropských ideálů, na nichž byla založena. Dnes se někteří byrokraté a některé politické strany mylně domnívají, že mohou bez demokratické legitimity prosazovat agendu, která je v rozporu s potřebami Evropanů a přežitím samotné západní civilizace."

"Tváří v tvář této situaci se my, účastníci Madridského summitu, zavazujeme bránit Evropu před vnějšími i vnitřními hrozbami. Budeme čelit silám, které prosazují Evropskou unii, která se zpronevěřila evropské historii, je odtržená od reality a vede Evropu k demografické sebevraždě a hluboké společenské transformaci. Evropa zažívá demografický pokles. Je nezbytné podporovat prorodinnou politiku."

"Milujeme Evropu, protože milujeme naše země. A budeme Evropu bránit, protože jedině tak budeme bránit naše země. Proto nepřestaneme požadovat Unii zaměřenou na společné evropské hodnoty, na všechny její občany, na jejich rodiny, na ochranu hranic a svobodu mít svoji energetiku, průmysl a silný primární sektor. Musíme znovu nastolit kulturu vzájemného respektu mezi členskými státy a institucemi EU, v níž je ústavní identita členských států chráněna a nikoliv kritizována. Odsuzujeme politicky motivované útoky vedené z Bruselu proti Polsku a Maďarsku, které demonstrují naprosté ignorování základních principů EU a porušují ducha zakládajících smluv. "

"Stručně řečeno, měli bychom spolupracovat a spojit síly v zájmu ochrany Evropy před vnucovanými ideologiemi a antidemokratickým vývojem, který nevyhnutelně způsobí její pád."

Společné prohlášení obsahuje devět akčních bodů na úrovni EU, včetně závazků: zlepšit ochranu hranic; tvrdě zasáhnout proti nelegální imigraci; zajistit, aby žadatelé o azyl mohli vstoupit do EU až po udělení azylu; pracovat na větší energetické nezávislosti Evropy; a bránit nadřazenost národních ústav před právem EU."

Čtěte ZDE: Digitální koncentrák na civilizovaném Západě. Uršula von der Leyenová – najatá loutka globální oligarchie. Neschopná gynekoložka a ministryně obrany, zato zdatná korupčnice. Evropským národům dochází trpělivost

V překvapivém projevu jednoty Viktor Orbán i Marine Le Pen – kteří mají přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem – souhlasili s vložením odstavce odsuzujícího ruské hrozby vůči Ukrajině. Lídři se zavázali:

"Usilovat o to, aby evropské země jednaly solidárně tváří v tvář hrozbě vnější agrese. Ruské agresivní akce na východní hranici Evropy nás přivedly na pokraj války. Tváří v tvář těmto hrozbám potřebujeme mezi evropskými zeměmi solidaritu, rozhodnost a obrannou spolupráci."

Účastníci summitu ve společném prohlášení také přislíbili zřízení "koordinační kanceláře" v Bruselu v zájmu "spojení svých sil a jednotného vystupování tak často, jak to jen bude možné, při hlasování o výše uvedených otázkách na evropské úrovni v Evropském parlamentu."

Polský premiér Morawiecki řekl, že budoucnost Evropy stojí na suverénních státech:

"Ukázali jsme, že pro Evropu existuje i jiná budoucnost – budoucnost založená na suverénních zemích, nikoliv na nějaké centralizované struktuře, která státům odebírá pravomoci."

"Jsme zajedno ve všech důležitých otázkách, jako jsou ruské hrozby vůči Ukrajině, migrační tlaky, energetické problémy a velmi vysoké ceny zemního plynu, které jsou důsledkem manipulací ze strany Ruska."

"Nejdůležitější je, abychom byli jednotní v našich hodnotách... a vytvořili dokument představující alternativu k budoucnosti Evropy. Pevně doufám, že my budeme tou alternativní budoucností Evropy."

Euroskeptická aliance

Madridský summit byl druhým oficiálním setkáním lídrů euroskeptických stran. Navazuje na první takový summit konaný v prosinci 2021 ve Varšavě. Závěrečná deklarace Varšavského summitu konstatovala:

"Účastníci konference sdílejí společné a hluboké přesvědčení, že EU je tvořena svobodnými a rovnoprávnými národními státy, které jsou propojeny úzkou spoluprací v nesčetných oblastech. Toto přesvědčení sdílíme s mnoha miliony občanů členských států EU."

"Jedině takovou evropskou spoluprací můžeme zachránit EU před dalšími krizemi a napětími a zastavit znepokojivou myšlenku vytvoření Evropy, kterou bude řídit samozvaná elita. Odmítáme svévolné uplatňování unijního práva, jakož i ohýbání a překrucování či dokonce porušování zakládajících smluv. Plnou demokratickou legitimitu mají pouze instituce suverénních států. Instituce EU stejnou legitimitu nemají, a proto by v evropské politické architektuře měly hrát roli podřízenou národnímu státu."

"Stejně tak se z tohoto důvodu nemohou stát nástrojem sociálního inženýrství, jehož cílem je vytvořit nový 'evropský národ'. Ukázkou takového sociálního inženýrství mohou být mimo jiné pokusy ideologicky pozměnit naše jazyky způsobem, který člověka oddělí od jeho kultury a dědictví, jako například nedávné rozhodnutí Evropské komise odstranit z veřejné sféry slovo 'Vánoce'. Takové pojetí národa nikdy neexistovalo, neexistuje dnes a nemůže existovat ani v budoucnu. Účastníci summitu deklarují svoji vůli spolupracovat v duchu solidarity na různých úrovních a fórech se všemi stranami a organizacemi, které si váží jedinečného evropského dědictví a myšlenky Evropy národů."

Tyto dva summity jsou výsledkem "Společné deklarace o budoucnosti Evropské unie" z července 2021 – dohody 16 euroskeptických politických stran o společném odporu proti snahám evropských federalistů přeměnit Evropskou unii v bohapustý multikulturní superstát.

Signatáři této deklarace uvedli, že EU se stala nástrojem "radikálních sil", které jsou odhodlány provést civilizační transformaci Evropy. Obvinili také evropské mainstreamové konzervativní strany, že opustily tradiční židovsko-křesťanské hodnoty a kvůli politickému zisku převzaly levicovou politiku.

Čtěte ZDE: DOST bylo Bruselu: Potápějící se loď EU rychle opustit. Bruselsko-berlínský král je nahý. Kudy: referendum, nebo čekat na rozpad impéria? Kolik času tyranům ještě zbývá? Vývoj ke svobodě může být překotný. Štěstí přeje připraveným

Jaroslaw Kaczynski – autor Společné deklarace o budoucnosti Evropské unie z července 2021 a bývalý polský prezident – řekl, že EU se "připravuje provést kulturní revoluci, která zničí stávající sociální struktury, počínaje rodinou a evropskými tradicemi, a vytvoří tzv. 'nového člověka'." A dodal: "Odmítáme tuto revoluci, neboť věříme, že přinese neštěstí a drastický pokles svobody jednotlivcům i zemím."

Překážkou budování efektivní aliance pro boj s evropským federalismem v Bruselu je skutečnost, že konzervativní euroskeptické strany patří do různých politických skupin v nadnárodním Evropském parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou organizováni do ideologických skupin – v současnosti existuje sedm různých politických skupin – a mohou patřit pouze do jedné skupiny.

Některé konzervativní strany — Bulharské národní hnutí (IMRO), Volební akce Poláků v Litvě – Unie křesťanských rodin (LLRA–KŠS), polská strana Právo a spravedlnost (PiS), rumunská Křesťanskodemokratická národní rolnická strana (PNT-CD) a španělský Vox — patří do středopravé skupiny Evropských konzervativců a reformistů, která obhajuje dlouhodobou reformu Evropské unie, ale nechtějí z bloku vystoupit.

Další — Svobodná strana Rakouska (FPÖ), belgický Vlámský zájem (VB), Alternativa pro Německo (AfD), Estonská konzervativní lidová strana (EKRE), francouzské Národní sdružení (RN) a italská Lega — patří k tvrdší euroskeptické skupině Identita a Demokracie, jejíž někteří členové prosazovali zrušení eura.

Maďarská vládnoucí strana Maďarská občanská unie (Fidesz) nedávno opustila Evropskou lidovou stranu (EPP) a v současné době nepatří do žádné politické skupiny Evropského parlamentu.

Dlouhodobý cíl – sjednotit všechny euroskeptické strany do jediné "superskupiny" je snadnější formulovat, než provést, neboť tyto strany zastávají různé pozice v celé řadě domácích a zahraničněpolitických otázek. Tyto rozdíly – včetně hospodářské politiky a vztahů s Ruskem – bude těžké schovat pod koberec.

Třebaže Viktor Orbán a Marine Le Pen souhlasili se zařazením kritiky Ruska do závěrečného prohlášení Madridského summitu, Orbán se následně v Kremlu setkal s Putinem a zavázal se ke spolupráci s Moskvou. Le Pen mezitím z francouzského překladu společné deklarace odstranila odstavec týkající se Ruska.

Madridského summitu se bohužel nezúčastnil lídr italské strany Lega Matteo Salvini a nezúčastnili se jej ani lídři německé strany Alternativa pro Německo.

Salvini, který byl nedávno čelným představitelem evropského hnutí proti EU, si uvědomil, že jeho euroskeptická pověst byla značně pošramocena jeho rozhodnutím stát se členem proevropské vlády premiéra Maria Draghiho. "Mohu být v proevropské vládě a zároveň snít o jiné Evropě," řekl nedávno Salvini. 

Zdroj. Redakčně kráceno.


Tagy článku

Doporučujeme

Volba viceprezidenta: Trump výběrem Vance možná eliminoval druhou kulku. Mladší kopie Donalda. Vidlák z Ohia proti elitám. Noční můra pro Kyjev a válečné štváče. Jako voják poznal hrůzy války. Kdy otočí chciválkové u nás?

Volba viceprezidenta: Trump výběrem Vance možná eliminoval druhou kulku. Mladší kopie...

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem. 300 000 duší do cynické rulety NATO. Bělorusko pod deštníkem Moskvy. Stačí sestřelit jedinou ruskou raketu. A nikdo to už nezastaví

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem....

Na začátek stránky