Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zničené české školství: Komenský se po převratu neobjevil. Děti jsou vystaveny řádění neziskovek. Profesoři se před studenty skrývají. Zajímají je jen granty. Hlavně maturity a tituly. Škola základ života? Jakého? No přece fialového!

Zničené české školství: Komenský se po převratu neobjevil. Děti jsou vystaveny řádění neziskovek. Profesoři se před studenty skrývají. Zajímají je jen granty. Hlavně maturity a tituly. Škola základ života? Jakého? No přece fialového!

1. 7. 2024

Tisk článku

Jiří Weigl na závěr školního roku, dává "brněnské" Fialově vládě za stav českého školství nedostatečnou, a konstatuje, že výuku dnes řídí v podstatě genderové a zelené neziskovky, přičemž zosobněním úpadku kdysi vynikajícího školství se stala tragická postava muzikologa Beka v roli ministra

Tak nám zase skončil jeden školní rok a je třeba konstatovat, že degradace vzdělávání u nás pouze pokročila o kus dále a že se zdá, že bude jenom hůř. Že by ze škol jakéhokoliv stupně u nás vycházeli žáci vzdělanější a lépe připravení na život než v minulosti, si snad nemyslí nikdo, nejméně pak zaměstnavatelé, kteří se s tímto výsledkem našeho vzdělávacího procesu musejí v praxi potom potýkat.

pp

Bejvávalo...

Oblíbeným vysvětlením tohoto nelichotivého stavu bývá, že u nás stále převažuje rakousko-uherské biflování, zatímco moderní doba si prý žádá kompetence a vyznat se v souvislostech. Nevím, jaká přebytečná fakta žáci biflují, když jejich všeobecné znalosti jsou až na vzácné výjimky katastrofální a stále se horší. 

Ale ministerstvo školství chystá další radikální redukci učiva a znalostí, které mají žáci a studenti ve školách získávat, ve prospěch oněch magických kompetencí. Co to má vlastně být, není zcela jasné, zdá se však, že kompetence zjevně chybějí početnému osazenstvu resortních pedagogických výzkumáků, které po generace zásobují školský systém permanentními reformami směřujícími neomylně vždy k horšímu.

Naše země historicky vždy vynikala dobrou kvalifikací svého obyvatelstva, kterou získávalo ve vzdělávacím systému založeném za monarchie. Platilo to za Rakouska, za První republiky i za komunismu, jehož ideologické glajchšaltování české školství přežilo a navzdory němu bylo schopno poskytovat svým absolventům dobré a konkurenceschopné vzdělání. Svědčí o tom jak úspěchy početných českých emigrantů ve světě, tak (popřevratový) zájem zahraničních investorů o naši zemi oceňujících levnou a kvalifikovanou pracovní sílu u nás.

POJĎME SE PORADIT!

PPTV v pondělí 1. 7. 2024 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelnou poradu šéfredaktora Protiproudu s "tvrdým jádrem" nepodvolených.

Do porady buď posílejte své dopisy do redakční pošty, nebo chatujte - ale jen do 17:00, tedy hodinu před zahájením vysílání. Chat bude samozřejmě v provozu i během "porady", ale kvůli úspoře času na některé později sdělené názory, úvahy či dotazy bude Petr Hájek reagovat až v příští Tea Party.

Diktát neziskovek

Bohužel, vývoj po roce 1989 se z této tradice vymkl. Byl opuštěn její koncept jednotné základní školy, který zajišťoval vzdělávání všech žáků podle jednotných osnov a učebních programů. Tento systém byl shledán neslučitelným s fungováním svobodné společnosti a do školství vstoupila "pluralita", která se však bohužel stala synonymem chaosu, jenž trvá dodnes a stále se prohlubuje.

Bylo opuštěno jednotné řízení vzdělávací soustavy. Základní školství bylo předáno obcím, středoškolské krajům a vysokoškolské si ponechal stát. Ministerstvo základní školy řídí pouze nepřímo prostřednictvím metodik a neziskových, většinou progresivistických organizací, jimž předalo „kompetence“ v obsahu výuky. Představa, že pluralita vzdělávacích programů a pestrá nabídka školských institucí přinesou zvýšení kvality výuky, že noví „Komenští“, potlačovaní komunismem, pozvednou úroveň vzdělávání a výchovy na novou vysokou úroveň, se v žádném případě nenaplnila.

DOPORUČUJEME:

Zdraví v Protiproudu: Fantastické houby. Zkušenost patologa s vyléčením cirhozy jater. Pro nádory zhoubné i nezhoubné. Překvapivý detox. Jak na mozek, paměť a kognitivní schopnosti? Bambus a cévy. Čokoláda nejen pro děti. Pomozme si!

SUPERPOTRAVINY A ZÁZRAČNÉ HOUBY SUPRAMEDEX
objednávejte zde

 

Asistenti úpadku

Rozbití jednotného systému přineslo s sebou dramatické rozdíly v kvalitě vzdělávacího procesu a neporovnatelnost jeho výsledků. To je zásadním problémem pro přijímací řízení na vyšší stupně vzdělávání i pro žáky a studenty samotné. V případě změny školy narážejí na dramatickou rozdílnost jak kvality, tak obsahu výuky. Výsledkem jsou bizarní kolotoče kolem státních maturit a nesmyslně vyhazované miliardy, které se točí kolem podivné organizace Cermat, panoptikální hysterie kolem přijímaček atd.

Úpadek českého školství prohloubila bláznivá představa, že maturitu musejí mít pokud možno všichni a vysokoškolské vzdělání většina. V honbě za počty úspěšných absolventů dramaticky klesla jejich kvalita. Další ránu našemu školství zasadil šílený ideologický progresivistický koncept takzvané inkluze, který zrušil speciální vzdělávání pro handicapované děti a s miliardovými náklady je zařadil do standardního systému. Výsledkem je frustrace handicapovaných v kolektivu ostatních a snížení celkové úrovně a tempa výuky - při zaměstnání tisíců dříve neexistujících "pedagogických asistentů".

Hlavně neobtěžovat!

Maturitní vysvědčení se rozdávají v oborech, kde postačoval dříve výuční list. Obří inflací trpí vysoké školství zcela opouzdřené v hypertrofovaných akademických „svobodách“ a neschopné jakékoliv racionalizace. Desítky soukromých vysokých škol v nepotřebných oborech konkurující početným zbytnělým státním univerzitám, s nimiž soupeří ve snadnosti získání diplomu.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - a současně podpořit Protiproud?

 

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho zcela mimořádného prostředku na posílení těla i ducha - a dosažení praktické dlouhověkosti

Bezplatný účet u BEWITu pro nezávazný přístup ke slevám si můžete vytvořit zde. Výrobky BEWIT si lze také prohlédnout i zakoupit zde. Nákupem přes tyto odkazy  pomůžete nejen sobě, ale i další existenci Protiproudu!

 

Pro špatně placené vysokoškolské učitele je výuka studentů jenom nepříjemnou překážkou ve snaze o získání grantů a provozování často velmi pofiderních „výzkumů“. Studenti soustavně nestudují, většinou při studiu pracují, nečtou žádnou doporučenou literaturu, ba dokonce ani skripta. Zkouší se pouze písemně pokud možno zjišťovacími otázkami, aby byl zkoušející co nejméně obtěžován a vyhodnocení za něho mohl udělat počítač.

Brněnští vládní učitelé v čele zkázy

Živého zkoušejícího potkají studenti masových škol většinou až u státnic.  Neumějí se ústně ani písemně vyjadřovat, psaním SMS zpráv se to naučit nelze. Umělá inteligence je dnes zbaví povinnosti předkládat bakalářské a diplomové práce, takže lze čekat pouze další snížení nároků.

Vláda, jejíž většinu tvoří brněnští učitelé a jejíž premiér je sám původním vzděláním učitel češtiny a dějepisu a později ministr školství, této dlouhodobé degradaci nejen přihlíží, ale naopak ji sama iniciativně prohlubuje. Je její neodpustitelnou vinou, že zcela otevřela náš vzdělávací systém progresivistickým neziskovkám a zaplevelení výuky jejich genderovou a zelenou ideologií.

Symbolem současného stavu českého školství je tragická postava současného ministra školství brněnského muzikologa Beka. Za stav svého resortu si zaslouží na dnešním pomyslném vysvědčení velkou nedostatečnou.

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Není nad férové zápolení: Porazí dusík v Paříži kysličník uhličitý? Jo a zastavte Putina! Olympiáda jen pro hodné zvané. Vyloučí nás? Utkají se jen A a B týmy Švýcarska? Místo soutěžení dohoda. Budou v USA před volbami střídat?

Není nad férové zápolení: Porazí dusík v Paříži kysličník uhličitý? Jo a zastavte Putina!...

Trumpova kontrarevoluce: Návrat domů. Žádné nové války, žádné nové daně. Váleční zaprodanci globalistů jsou k smrti vyděšeni. A s nimi všichni Fialové, Rakušanové, Pekarové u nás i v Bruselu. Užijme si tento okamžik, chcimírové!

Trumpova kontrarevoluce: Návrat domů. Žádné nové války, žádné nové daně. Váleční zaprodanci...

Na začátek stránky