Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zahradník a jeho vrah: Monsanto dostalo pokutu. Jak chemická chobotnice požírá svět. Zneužití potravinového deficitu nebo jen pouhý kšeft? Cesta GMO vede na východ Evropy. Ukrajina je již dobyta

Zahradník a jeho vrah: Monsanto dostalo pokutu. Jak chemická chobotnice požírá svět. Zneužití potravinového deficitu nebo jen pouhý kšeft? Cesta GMO vede na východ Evropy. Ukrajina je již dobyta

16. 8. 2018

Tisk článku

Michail Mělnikov rozebírá souvislosti okolo soudní žaloby proti společnosti Mosanto vyrábějící nejen semena GMO potravin pro celý svět, ale také herbicidy a pesticidy

Další nepříjemná zpráva rozladila šéfy i příznivce světoznámé americké agrotechnické společnosti Monsanto: Nepodplatitelný soud v San Francisku nařídil biochemikům vyplatit odškodné více než 289 milionů dolarů bývalému školnímu zahradníkovi Lee Johnsonovi, který onemocněl nevyléčitelným zhoubným nádorem z neustálého kontaktu s herbicidem „Roundup“ vyrobeným společností Monsanto. Společnost se proti rozsudku odvolala.

O peníze tu nejde

Někoho může překvapit výše náhrady. Ale v USA se výše těchto částek určuje v závislosti na možnostech obžalovaného a nikoliv na potřebách žalobce. Pro pana Johnsona pravděpodobně není podstatný rozdíl mezi milionem a 289 miliony, zatímco viník by podle soudu měl být potrestán patřičně citelně. Rozpis odškodného je následující: 820 tisíc za ztrátu příjmů v minulosti, 1,4 milionu za ztrátu příjmů v současnosti, 4 miliony za minulou a 33 milionů za budoucí „nehmotnou újmu“. A 250 milionů je „pokuta“, jakýsi druh „morálního nakázání“. Celková částka je přesně o dvě třetiny vyšší, než požadovala žaloba na straně zahradníka.

Není žádným tajemstvím, že při soudních přích v USA nejde ani tolik o hledání pravdy, jako spíše o národní sport a soupeření právnických týmů. Takový mimořádný úspěch žaloby byl možný především proto, že jinak skromný školní zahradník kolem sebe shromáždil skutečné hvězdy v čele s Robertem F. Kennedym ml. Tento příslušník slavné rodiny nikdy nebyl zvoleným politikem, nicméně je rodilý Kennedy a patří k oněm lidem, kteří mohou zavolat libovolnému politikovi na světě a vždy budou pozorně vyslyšeni.

Takže značná část obrovské kompenzace půjde na honoráře těm, kteří ji vysoudili. Ale těmto lidem nešlo o peníze. Dělali to proto, aby Monsantu uštědřili co nejbolestivější lekci.

Čtěte ZDE: Týká se nás všech: Obludný plán z dílen IG Farben. Je planeta přelidněná? Nejvyšší čas na selekci! Dvě mouchy jednou ranou: Pomalu zabíjet, rychle vydělávat

Skutečně za to mohl Roundup?

Zajímavé je něco jiného. Především skutková podstata obvinění. Lee Johnson používal „Roundup“ po mnoho let ve velkém množství dvacetkrát až třicetkrát do roka. A dvakrát mu prostředek potřísnil nechráněnou pokožku, přičemž žalobce dokázal, že v obou případech se Johnson obrátil na Monsanto o radu, ale nikdo mu neodpověděl. Vlastní nádor, soud a kompenzace jsou až druhořadé.

„Roundup“ je herbicid, jehož hlavní účinnou látkou je glyfosát a již čtyřicet let je používán v boji proti plevelům po celém světě. Volně se prodává ve většině zemí na světě. Pochopitelně během této doby bylo uskutečněno mnoho výzkumů (Monsanto tvrdí, že více než 800) a neexistuje žádný důkaz, že by Roundup poškozoval zdraví, samozřejmě při dodržování minimální míry opatrnosti. Alespoň to tvrdí obhajoba společnosti, která rovněž nenabírala právníky na ulici.

Ovšem profesionální školní zahradník nepoužíval 100 ml aerosolové plechovky, ale bytelnou výbavu zahrnující nádrže o objemu 150 galonů, což je více než polovina krychlového metru. Taková sprcha toxických chemikálií pochopitelně není „potřísněním nechráněné kůže zmíněným prostředkem“. A přesto je udivující, že celých čtyřicet let byla látka používána bez jakýchkoliv problémů, a teď najedou taková patálie.

Jak uživit lidstvo?

Dalším ožehavým bodem je vztah mezi společností a produktem. Problematická pověst společnosti Monsanto není postavena na hnojivech a herbicidech, ale naopak na tvorbě geneticky modifikovaných organismů, které teoreticky nepotřebují ochranu proti škůdcům pomocí aplikace škodlivých chemických postřiků. Tato společnost však neklade všechna vejce na jednu snůšku, ale snaží se být přítomna všude: vyvíjí a vyrábí GMO, postřiky herbicidů proti plevelům, a zvláště odolným zemědělcům, kteří nechtějí mít nic společného s jejich pochybnými semeny, prodávají minerální hnojiva.

Ve skutečnosti v podmínkách nepřetržitého růstu lidské populace na Zemi přestalo tradiční zemědělství uspokojovat její rostoucí potřeby a vznikl požadavek na intenzifikaci zemědělství. Doba hnojení chlévskou mrvou je už minulostí, máme tu pokročilé technologie, o nichž nikdo nedokáže říci, která z nich je horší.

Jednu z takových technologií, coby nejnovější trend, propaguje americký restaurátor Kimbal Musk, bratr Elona Muska, nejvychytralejšího snílka 21. století. Nedostatek orné půdy navrhuje kompenzovat vývojem vertikálních farem, které fungují bez půdy a bez slunečního záření, jen s dobře vypočítanou skladbou živin uměle dodávaných k rostlinným organismům pod přísnou počítačovou kontrolou.

O něco starší je myšlenka cílené modifikace genomu rostlin, která by je učinila odolnější vůči chorobám a parazitům a zvyšovala by výnosy. Ruská Národní asociace pro genetickou bezpečnost konstatuje:

Je důležité si uvědomit, že dosud nebyl ve světě proveden žádný plnohodnotný vědecký výzkum, který by vyhodnotil vliv GMO na zdraví laboratorních zvířat, natož pak na člověka, životní prostředí, potravinovou bezpečnost a zemědělství.

A zastánci vývoje GMO technologií jsou opakovaně usvědčováni z vazeb na americkou společnost Monsanto.

Konečně dosavadní způsoby zvyšování výnosů mají také spoustu negativních stránek. Jedná se o aktivní používání minerálních hnojiv obsahujících draslík, dusík a fosfor. Mimochodem, Rusko je největším světovým producentem těchto prostředků. Koncem osmdesátých let ještě sovětské sdělovací prostředky spustily rozsáhlý útok na tuto metodu: výrazy „dusičnany“ a „pesticidy“ mají dosud jednoznačně negativní konotaci. Dnes se toto téma jen zřídkakdy otevírá, ale před pravdou nelze utéci: minerální hnojiva se ve východní Evropě používají velmi masivně a lékaři jsou nuceni poskytovat takové naivní rady, jako smývat pesticidy z jablek a jak vybírat ovoce bez pesticidů – mělo by být „bez cizorodého zápachu a chutě.“

Poznamenejme, že jedním z průkopníků fosfátových hnojiv na světě bylo právě Monsanto, a vše, co potřebujete vědět o nebezpečnosti fosfátů, je fakt, že z odpadů při jejich výrobě Američané během druhé světové války vyvinuli bojovou látku „fosgen“.

Jak je vidět, jednoznačně bezpečné řešení problému s místy nedostatkem nedostatkem, jinde potřebou nadprodukce potravin, na světě neexistuje.

 

Čtěte ZDE: Chleba: Největší droga moderní doby? Cukrovka, srdeční choroby i akné. "Plastová" pšenice nám ničí zdraví. Americký lékař: zhubnout snadno a rychle znamená nejíst to, čemu mechanicky stále ještě říkáme chléb

Drang nach Osten

Monsanto za dobu 117 let svého působení pohltilo spoustu firem - a v roce 2018 jeho obrovská tlama podobná hroší sklapla nad ještě nedávno všemohoucím německým Bayerem. Spojení takových obrů v GMO a v medicíně by pravděpodobně nepředvídal ani Karel Marx – autor velmi přesných charakteristik budoucího monopolního uspořádání.

Zdálo by se, co nám je po tom? Respektujeme svrchovanost USA a Německa, ať si tam pěstují a jedí, co se jim zlíbí. Bohužel, nadnárodní společnosti nikoho nevynechají. Země východní Evropy a bývalého SSSR jsou v jejich očích především řídce osídlené zemědělské državy a skýtají tak nebývalý prostor pro realizaci těch nejodvážnějších představ. Je čas vzít na sebe břemeno bílého muže a přinést světlo a plodnost i ostatním rasám!

Monsanto svobodně pronikne do těchto zemí na křídlech Bayeru, který tam má mnoho aktiv a kontraktů. Ruský antimonopolní úřad sice nesměle zpochybnil zákonnost takovéto aliance, ale molocha nezastaví.

Současně metody práce společnosti Monsanto vyvolávají nevoli i v USA. Například Hugh Bowman, typický farmář z Indiany, pěstuje geneticky modifikovanou sóju ze semen od monopolisty. A nemá právo ponechat si ani lísteček nebo semínko pro sebe – celou sklizeň mu odebere společnost Monsanto za předem stanovené ceny. Poté je Bowman povinen znovu nakupovat semena od společnosti Monsanto. Pochopitelně opět za ceny, jaké si společnost určí.

Bowmanův otec se upsal těmto podmínkám před několika desetiletími a teprve teď si jeho syn uvědomil, že je zástupným farmářem, živnou půdou pro někoho jiného. Bowman se pokusil něco vypěstovat ze sklizených semen a musel zaplatit 85.000 dolarů (dvouletý roční příjem úspěšného amerického zaměstnance) za porušení patentu. Protože společnost Monsanto si patentuje absolutně všechno, na co si sáhne.

Nyní totéž postupně zjišťují na Ukrajině. Společnost Monsanto se pokouší skoupit pozemky s černozemí, a přestože zákon to zakazuje, společnost se dokáže prosadit prostřednictvím takovýchto „zástupných farmářů“.

Přicházejí jako přívětivý klaun do dětské nemocnice a říkají: 'Nyní vám rozdáme hračky.' A téměř bezplatně dávají svá semena producentům, což je jako dát jehlu narkomanovi, protože jak jednou použijí GMO semena, bude jim zatěžko přejít na něco jiného,“ barvitě vylíčil situaci Sergej Rakša, výkonný ředitel občanského sdružení „Pravda o potravinách“.

Východoevropské zemědělské produkty mají stále ještě pověst „čistých“ od GMO (ale ne od minerálních hnojiv), což se jednou může stát hlavní značkou kvality daných zemí. Ale pouze za předpokladu, že expanze „pokročilých technologií“ bude trvale zastavena na hranicích, nebo lépe zatlačena zpět.

A je kam ustupovat: legislativa EU o GMO se postupně změkčuje a - mimochodem - dohody o sblížení EU s Ukrajinou formulují přímý požadavek na sladění ukrajinské legislativy o GMO s evropskou legislativou.

Zpět k soudnímu případu 

Ale vraťme se k nešťastnému zahradníkovi. Do určité míry měl štěstí a neumírá zbytečně. Možná díky jeho případu začne skutečný útok na nadnárodní a transgenní společnost v její vlastní zemi. Nyní nejde o peníze, ale o princip. O boj zdravé konzervativní části americké společnosti proti její žravé chobotnici. Vždyť pochopení toho, že nad hlavu nevyskočíš, že nemůžeš podvodem požadovat od země víc, než si zasloužíš, znamená velmi důležitý okamžik, revizi celého ideologického paradigmatu.

A v příští fázi se snad malé písmo změní na kapitální a giganti přestanou svými podvody ždímat ze Země více, než si zasloužili. Nevíme, zda byl zahradníkův nádor skutečně způsoben postřikem „Roundupu“, ale v každém případě přejme panu Johnsonovi zdraví - a hodně štěstí.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale na místa, kde je hrobové ticho. Tmavé ovoce je účinnější? A co jitrocel, mateřídouška, švestky či mirabelky? Kompotovat, zmrazit - nebo ani jedno?

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale...

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou. Vědci obviňují farma giganty a vlády. Hlavní zbraň? Cenzura! Proč zakázali Ivermektin? Tajné dohody s farmabyznysem. Tohle ne!

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou....

Na začátek stránky