Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Hlas islámu: Dobudeme váš Řím, vaše kříže rozbijeme na kusy a vaše ženy odvedeme do otroctví. Odkaz Karla Martella. Můžeme se ubránit i dnes?

Hlas islámu: Dobudeme váš Řím, vaše kříže rozbijeme na kusy a vaše ženy odvedeme do otroctví. Odkaz Karla Martella. Můžeme se ubránit i dnes?

23. 8. 2015

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší připomínku slavného evropského vojevůdce a také zamyšlení italského teologa Roberta de Mattei nad skutečnými cíli dnešního islámského džihádu

23. srpna L. P. 686 se na severovýchodě Franské říše narodil Karel Martell, budoucí vojevůdce, jeden z nejvýznamnějších obránců Evropy před agresivním a dobyvačným islámem. Svůj přídomek získal za svoji statečnost: Martell znamená v překladu doslova kladivo.

pp

Karel Martell - kladivo

Majordomus Karel byl faktickým vládcem Franské říše, nejsilnějšího státního útvaru v Západní Evropě, zatímco byla Merovejská dynastie zcela vyčerpána spory mezi jejími příslušníky. V té době pronikly hordy muslimů pod vedením emíra Abdur Rahmána přes Pyreneje a obsadily jižní části Francie. Postupovaly pak dále na sever s vidinou kořisti a rozšíření „Dar al Islam“ (panství islámu).

Rozhodující střet se odehrál u Tours (někdy se též nazývá bitvou u Poitiers) v říjnu 732, kdy se Karlovi podařilo vytáhnout s 15 tisíci muži na pomoc obleženému městu. Armáda muslimů čítala přitom 80 tisíc ozbrojenců. Muslimská jízda se dlouhé hodiny vrhala na obrannou linii disciplinovaných křesťanských bojovníků (ačkoli pouze třetina z nich byli profesionální vojáci). V posledním zoufalém útoku padl i Rahman a zbytek armády byl pobit (30 tisíc mrtvých muslimů) nebo se rozutekl.

Karel Martell

Bitva natrvalo změnila poměr sil mezi islámem a křesťanskou Evropou. Muslimové byli v dalších bojích vytlačeni za Pyreneje, později i ze Španělska. Ještě několikrát tyto hrody vážně zahrozily Evropě. Znovu byla jejich přesila zázračně odražena: mezi nejznámější střetnutí patří bitva u Lepanta a dvojí obléhání Vídně. Lze si jen těžko představit takové semknutí (post)křesťanských sil v dnešní době, kdy islám znovu dobývá Evropu.

Roberto de Mattei: Hlavním cílem džihádistů byl vždy Řím

První islámská poprava na evropské půdě, od bitvy u Vídně 1683 se uskutečnila 26. června 2015, právě v době, kdy Barack Obama oslavoval triumfálně legalizaci homosexuálních „manželství“ Nejvyšším soudem USA ve všech státech US.

Přesně před 20 lety 21. června 1995 byla slavnostně inaugurována islámská mešita v Římě, největší na evropském kontinentě, která byla představena jako centrum ekumenického dialogu a náboženského míru. Jediný hlas protestu pozvedlo Kulturní Centrum Lepanto, které vyzvalo k smírným růžencům u chámu sv. Aloise z Gonzagy vedle mešity a ve svém komuniké definovalo zbudování mešity v centru Věčného Města jako akt neslýchané závažnosti. Řím je centrum katolické víry. Islám popírá všechny základní pravdy naší víry a klade si za cíl založit své univerzální panství tam, kde je centrum západní křesťanské civilizace.

pp

Čtěte ZDE: Na nebi přibylo 148 hvězd: Černí velikonoční mučedníci. Kdo mlčí, není bez viny. Modlitba papeže Františka. Západ ve svých vlastních kleštích. Pilotova sebevražda - výraz doby?

Čtěte ZDE: V celém mohamedánském světě jen dvě země respektují náboženskou svobodu vyznavačů Kristových: Sýrie a Jordánsko. Otázka zní: Církev netolerantní, její odpůrci tolerantní?

První fronta globálního džihádu v Bosně

Ve stejnou dobu mezi roky 1992 a 1995 propukla etnicko – náboženská válka v Bosně, a první mediální válka moderní doby, ale také nejvíce médii přehlížená. „Politicky korektní“ verze konfliktu přinášela sice obraz bosenské vlády jako převážně muslimské, ale ve skutečnosti prý šlo o vládu multikulturní, složenou z radikálních srbských a chorvatských nacionalistů rozhodnutých zničit bosenské muslimy.

Skrytou pravdou byla skutečnost, že Bosna byla první frontou globálního džihádu al-Kajdy a první mezinárodní událostí, ze které vytěžil islám nesmírný zisk. John R. Schindler, americký novinář, který v balkánském prostoru strávil takřka deset let, zpracoval o této válce pronikavou analýzu (UnholyTerror: Bosnia, Al-Qa’ida, and the Rise of Global Jihad), která se v mnoha bodech shoduje s geopoltickou studií Alexandra del Valle (Guerres contre l’Europe, Edition des Syrtes).

V devadesátých letech v Bosně se al-Kajda stala mezinárodním džihádem pod vedením Usámy Bin Ládina a jeho mudžahedinů. Saudská Arábie, která zaplatila třicet pět milionů dolarů za stavbu mešity v Římě, vydala několik desítek milionů na financování islámské gerilové války a povzbuzovala mladé muslimy na celém světě, aby podnikli svatou válku v Evropě. Prvním počinem nezávislé Bosny, která se stala zemí s křesťanskou většinou, bylo připojení k Organizaci Islámské Konference (OCI), která sdružuje 57 zemí muslimské víry spojených s cílem propagovat ve světě právo šaría.

pp

Čtěte ZDE: Vlna imigrace: Součást plánu na zničení evropské civilizace. Nic nového pod sluncem. Idea sjednocené Evropy za pomoci džihádu. Poslední totalita dějin. Odvážný hlas jezuity

Čtěte ZDE: Špinavá válka pokračuje: Na řadě je Makedonie. Národy určené k likvidaci. Budeme jezdit do Islámského státu na dovolenou? Dědictví nesvaté trojice Havel, Schwarzenberg, Albrightová

Strategické linie islámu

Až dosud se zdálo jasné, že islám se pohybuje ve dvou strategických liniích: Linie „měkká“ se zakládala na islamizaci společnosti pomocí sítě mešit, které představují centra politické a náboženské propagandy, ale také vojenská náborová místa, jako ono v Miláně na viale Jenner, které fungovalo jako operační základna pro nábor lidí a peněz pro Bosnu. Tvůrcem této expanzní strategie typu „Gramsci“ bylo Muslimské bratrstvo, které založil Hasan al-Banná v roce 1998. Toto hnutí propaguje islamizaci společnosti počínaje zdola, skrze kontrolu mešit, islámská kulturní centra, školu Koránu a finanční ústavy. (Allam: Kamikadze Made in Europe, Mondadori, Milán, 2005, p. 22).

Kromě „měkké“ strategické linie existuje tvrdá „leninská“ linie radikálního islamismu, která nevyvrací tu první. Tvrdá linie chce válkou a terorismem získat islámu světovou nadvládu. V rámci této druhé linie se uskutečnil v minulém roce přechod od al-Kaídy k Islámskému státu (IS), reálně existujícímu, který se rozprostírá od okraje města Aleppo v Sýrii až k Bagdádu a jeho jasným cílem je znovuobnovení světového kalifátu, o kterém řekla odbornice na islám Bat Ye´Or, že se nejedná o sen fanatiků, nýbrž o skutečný cíl každého muslima.

pp

Čtěte ZDE: Metoda, jak ovládnout Evropu i nás: Uprchlíci jako zbraň ve speciální "barevné revoluci". Demonstranti před ČT: Lžete za naše peníze! Oba prezidenti mluví jasně. Informace z temného příšeří amerických zájmů

Čtěte ZDE: Nevyhlášená válka již také u nás: Imigrantská vzpoura v Bělé. 50 milionů „uprchlíků“ pro novou „euroasijsko-negroidní“ rasu. Vláda na to přidá z našich daní. Vezmeme obranu domovů do svých rukou?

Hlavní cíl

Různé strategické linie se dnes sbíhají v jediném globálním projektu dobytí Evropy. V zakládacím aktu džihadistického chalífátu, v kázání v mešitě v Mosulu 4. června 2014 svolával Abú Bakr al-Baghdádi muslimy, aby se s ním sjednotili. Pokud to učiní, slíbil jim, že islám dorazí až do Říma a ovládne ho. Na šířeném videu vidíme černou vlajku chalífátu, která vlaje nad Vatikánem, Koloseum je v plamenech a moře je pokryto krví. Abu Muhammad al-Adnani, mluvčí Islámského státu v Iráku a Velké Sýrii oznamuje: Dobudeme váš Řím, vaše kříže rozbijeme na kusy a vaše ženy odvedeme do otroctví.

Stejný plán vyhlásil 27. února 2005 exponent Muslimského bratrstva Jusúf al-Karadáví: Islám bude vládnout a bude pánem světa. Znamením vítězství bude dobytí Říma. Evropa bude okupována, křestané budou pobiti a muslimové se rozmnoží a stanou se silou, která bude kontrolovat evropský kontinent.

Pro Muslimské bratrstvo není cílem Paříž nebo New York, ale Řím, centrum jediného náboženství, které chce islám zničit. Pravým nepřítelem je katolická církev a katolická kultura.

Ideje Jusúfa Al-Karadáviho jsou šířeny islámskými satelitními televizními stanicemi a kabelovým internetem Al-Džazíra, na kterém má Muslimské bratrstvo svůj vlastní program Šaría.

Neschopná Evropa

Odpověď Západu na proklamace a válečná gesta islámu je shrnuta v Hastag Love Wins, který přeplňují Homo-lobby Twitter a Facebook. Obrácení hodnot, které toto poselství představuje, je určeno k tomu, aby obrátilo v opak i to, co předstírá: nikoliv vítězství ale otroctví bude osudem světa, který zapírá svou víru a staví na hlavu přirozený řád.

Dnes však v Římě nezaznívají slova, jimiž papež sv. Pius V. a bl. Inocenc XI. vyzývali k svaté válce a zastavili dobyvačný postup islámu u Lepanta a u Vídně. A jestliže Papež František sdílí názor premiéra Davida Camerona, podle kterého atentáty 26. června se nekonaly ve jménu islámu, protože islám je pokojné náboženství, můžeme válku z lidského hlediska již nyní pokládat za ztracenou.

A přece, v dějinách není nic, co by bylo nezvratné. Bylo by však třeba šířit jiná hesla jako závažná slova pro sociální sítě: V tomto znamení zvítězíš, znamení z Konstantinova praporu v bitvě u Milvijského mostu, které obsahuje dějiny budoucích staletí, až budou lidé odpovídat na Boží milost. Pomoc nebes nechybí nikdy, když mají lidé dobrou vůli a bojují, aby Kříž Kristův zvítězil a kraloval v duších i ve společnosti. Jsou zde na Západě ještě takoví lidé?

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými na teroristickém státu. Věda podlehla korupci. Podle zájmů nových protektorů. Vědí, co činí. Začínají mít strach. Převrat? V nedohlednu...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými...

Uprostřed bažin Západu: Záhady kolem atentátu. Ruské sabotáže? Polská myš zařvala. Fialový a Zelený zločin. Testují si nás? Bek je jako invaze muslimů. Dostal Strach strach? Velký volební podvod: 2 miliony koresponďáků?

Uprostřed bažin Západu: Záhady kolem atentátu. Ruské sabotáže? Polská myš zařvala. Fialový...

Na začátek stránky