Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zednáři v Anglii: Transsexuálové, vítejte! Další krok ke genocidě Západu? Signál rozkladu pro celý svět. Jsou spiklenci dikriminováni? Vpřed k transhumanitě bez Boha

Zednáři v Anglii: Transsexuálové, vítejte! Další krok ke genocidě Západu? Signál rozkladu pro celý svět. Jsou spiklenci dikriminováni? Vpřed k transhumanitě bez Boha

3. 9. 2018

Tisk článku

Sergej Latyšev činí závěry z rozhodnutí svobodných zednářů v Anglii přiznat právo transsexuálům být regulérním členem jejich řádu, přestože ženy do něho dosud nemají přístup

Velká zednářská lóže Anglie je nadále uzavřena ženám pod záminkou dodržování tradice. To ale neplatí pro bývalé muže, kteří změnili své pohlaví, stejně jako pro ženy, které se rozhodly stát muži.

Spojená velká lóže Anglie (SVLA) je největší zednářská organizace nejen v Británii, ale na celém světě. A nyní se vyznala z lásky k transsexuálům. Ve svých řadách má více než 200 000 zednářů a vede ji od roku 1967 jako velmistr princ Edward, vévoda z Kentu.

Anglická královská rodina tradičně bdí nad regulérním zednářstvím, které má silné postavení v Anglii i Walesu. Ve Skotsku mají své vlastní svobodné zednáře a tato část snad dokonce stojí v čele Spojeného království. Celkově je na světě asi šest miliónů zednářů, mezi něž se nezapočítávají členové ještě početnějších polozednářských organizací typu Lions Clubs a Rotary International.

Země zednářů 

Mnozí lidé si myslí, že mluvit o zednářích je cosi nepřístojného. Je jich prý málo a údajně se jejich vliv přeceňuje. Není nic tak vzdáleného od pravdy, zejména pokud jde o Velkou Británii.

Tam zednářstvo ovládá prakticky vše: královský dvůr, byrokracii, armádu, parlament, speciální služby, policii, vzdělávací systém, žurnalistiku, kulturu a umění. Mezi zednáře patřili Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling, Oscar Wilde, Walter Scott a mnoho dalších světově známých Britů, počínaje monarchy jako byl Eduard VII., který rozpoutal první světovou válku, a konče svérázným premiérem Winstonem Churchillem.

Zajímavý detail: když stranický náměstek Hitlera Rudolf Hess přibyl dne 10. května 1941 s tajnou misí do Británie, byl po přistání ve Skotsku zatčen a prvním místem jeho uvěznění byla venkovská zednářská lóže.

Nová "tradice" 

Jednou z vějiček zednářství jakéhokoliv směru a jurisdikce, zejména "konzervativního", je věrnost tradicím "svobodných zednářů", která není závislá na stupni zasvěcení. Ovšem ne všechny tradice, dokonce i ony typicky zednářské, jsou dnes drženy v úctě, protože SVLA, která existuje od roku 1717, se nepokrytě otevřela "moderním hodnotám".

Příkaz rozeslaný vedoucím činitelům v sedmi tisících zednářských lóží po celé zemi zní: "Pokud svobodný zednář působící ve Sjednocené velké lóži Anglie chce změnit své pohlaví a stát se ženou, musí být tomuto svobodnému zednáři poskytnuta plná podpora bratrstva.

Pro pomalu chápavé se stejný smysl opakuje jinými slovy: 

"Svobodný zednář, který po iniciaci přestal být mužem, nepřestává být zednářem. Očekáváme, že svobodní zednáři projeví soucit a pochopení vůči svým zednářským bratrům."

Tím se otevírá i ženám zcela nová příležitost stát se členkami SVLA – pokud přestanou být ženami a změní si pohlaví na mužské.

Mezi doporučeními pro transsexuály je titulovat je podle jejich přání – pane, slečno, nebo jiným způsobem.

Čtěte ZDE: Pokroková výchova v amerických školách: Pohlaví už prý neexistuje! Lekce genderové ideologie od první třídy. Je 50 druhů pohlavní identity? Pojmy chlapci a dívky prý zavedli Rusové! Konec přirozeného světa?

Ať žije "rovnost"! 

Obecně platí, že "nezákonná diskriminace genderových odchylek" se dnes netrpí, avšak v případě žen zůstává vše při starém. Aby si ženy udržely v odstupu, byly pro ně ve dvacátém století zřízeny dvě specializované zednářské lóže: Ženský Řád svobodných zednářů a Vznešené bratrství starověkých svobodných zednářů, které nejsou součástí SVLA. A to je všechno. Tak na 200 000 mužů-zednářů v SVLA připadá v těchto nových lóžích sotva 4 700 žen. 

Taková je tedy "rovnoprávnost". Nicméně devianti diskriminováni nejsou. A je nepravděpodobné, že těmto transsexuálním "sestrám" postačí pouhý "soucit" a "pochopení" ze strany jejich "bratří". To byl jen první krok. Díky existující železné semknutosti a solidaritě uvnitř "sexuálních menšin" nebudou mít všichni devianti klid, dokud nebude celá SVLA pod jejich kontrolou. Plíživé uchvácení reálné moci v západních zemích tímto druhem "menšin" je holý fakt, o němž všichni dobře vědí, ale raději o tom nemluví nahlas. Především proto, že to ohrožuje kariéru.

Precedens pro celý svět 

Zednářství hraje ústřední zákulisní roli ve světě – některé státy jako USA byly původně vytvořeny jako zednářské.

Rozhodnutí otevřít dveře zednářských lóží transsexuálům nelze podceňovat. Vždyť Anglie je rodiště svobodného zednářství. Je to země, která je vzorem pro mnohé "bratry" po celém světě, a SVLA je symbolem "úctyhodnosti" svobodného zednářství jako takového. Proto rozhodnutí, které udělala tato největší zednářská organizace v Británii vedená členem královské rodiny, je kolosální precedens pro ostatní svět.

Pokud se obrátíme k historii, pravou rolí svobodného zednářství bylo poskytnout platformu pro spolupráci a sjednocení staré a nové elity, chudnoucí aristokracie a rostoucí buržoazie, a to vše daleko od očí "temného" lidu a stále silné křesťanské církve. Přitom na pseudokřesťanském, nebo otevřeně ateistickém základě. Ateismus je typický pro ty evropské země, kde staré vládnoucí třídy odmítaly sdílet moc s třetím stavem, jako například ve Francii nebo v Itálii. Tam bylo zednářství v rámci systému lóží Velkého Východu revoluční a ateistické. Velká francouzská revoluce, osvícenství a buržoazní revoluce ve všech evropských zemích znamenaly potírání monarchů, pronásledování církve a vznik politických stran – to vše vycházelo ze zednářských lóží, které v Evropě po staletí psaly historii.

Čtěte ZDE: Zednáři si notují s EU: Ještě více imigrantů do Evropy! Společné prohlášení lóží. Pohřbení naší identity je prioritou. Novodobé krédo bratrů se zástěrou: Imigrace nade vše!

Co se nyní vlastně stalo? 

Dnes máme co do činění nikoliv s nějakým vnitřním předpisem spektakulární a filantropické organizace jakýchsi "podivínů", ale s opatřením, které bude energicky a povinně zaváděno do mnohem širších veřejných kruhů. Je to signál oznamující vytvoření nové "tradice", jeden střípek z řady těch, které ničí Evropu. Protože pokud Evropané nemají děti a ty, jimž bylo přáno se narodit, změní své pohlaví a uzavřou svazky, z nichž nevzejde potomstvo, potom Evropa, jak ji známe, nebude po několika generacích existovat. SVLA svým rozhodnutím o transsexuálech tuto "světlou budoucnost" posvětila.

Anglické zednářstvo samozřejmě takové chápání jeho činnosti nepřijme. Už teď je jasné, co budou říkat na svoji obhajobu. Údajně musejí "jít s dobou" a dělat vše pro to, aby snížili míru společenské kritiky na jejich adresu, a přiberou si jako spojence zastánce "pokrokových hodnot".

V únoru letošního roku – po sérii mediálních odhalení a uvedení konkrétních příkladů tajné vlády svobodného zednářství ve Spojeném království – SVLA rozmístila reklamy v britských novinách se žádostí o zastavení…diskriminace jejích členů. K tomu uvedla, že je otevřena všem bez ohledu na vyznání, rasu, nebo politický názor, a není uzavřeným klubem, ani zdrojem kmotříčkování či korupce. 

Je velmi zábavné o tom číst a slyšet. Jak je možné diskriminovat členy tajné organizace, když je široká veřejnost nezná a na jejich internetových stránkách je uvedeno jen pár nejvyšších velmistrů zasedajících v lóžích, kam mají přístup pouze členové tvrdě prověření na loajalitu k Řádu?

Nuže, celá věc se nezakládá na tom, že by se Angličtí zednáři pouze chtěli naoko přizpůsobit současné legitimní morálce Sodomy a Gomory. Ve skutečnosti tím zednáři otevřeně přiznali, jaký je jejich vlastní ideál: postupný přechod k transhumánní společnosti, která zavrhla Boha. 

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Záhada pootočené hlavy: Život, nebo smrt. Nic není náhoda. Nejmenoval se Trumpův vrah náhodou Kozák? Má se teď usmiřovat?  Platil by ČT nemravné poplatky? Pootevřel nezdařený atentát i pro nás okno příležitosti?

Záhada pootočené hlavy: Život, nebo smrt. Nic není náhoda. Nejmenoval se Trumpův vrah...

Plán jestřábů NATO jak rozpoutat válku: Mobilizace. Všichni Ukrajinci na frontu. Vojska NATO na Ukrajinu. Putin nesmí vyhrát. Chystají generálové v Kyjevě zradu a kapitulaci? Situace eskaluje každým dnem. Bude se rukovat i u nás?

Plán jestřábů NATO jak rozpoutat válku: Mobilizace. Všichni Ukrajinci na frontu. Vojska...

Na začátek stránky