Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Pokroková výchova v amerických školách: Pohlaví už prý neexistuje! Lekce genderové ideologie od první třídy. Je 50 druhů pohlavní identity? Pojmy chlapci a dívky prý zavedli Rusové! Konec přirozeného světa?

Pokroková výchova v amerických školách: Pohlaví už prý neexistuje! Lekce genderové ideologie od první třídy. Je 50 druhů pohlavní identity? Pojmy chlapci a dívky prý zavedli Rusové! Konec přirozeného světa?

20. 1. 2018

Tisk článku

Irina Bergsetová dokládá fakty zvrhlé tažení genderové ideologie proti přirozenosti a popisuje zvěrstva v útoku na bezbranné dětí v mateřských i základních školách, která jsou důsledkem Obamovy revoluce, již se nyní pokouší alespoň zbrzdit nenáviděný Trump

21. prosince 2017 americká média uvedla, že americké školy „pěstují bezpohlavní radikály“. Jde o to, že školy v USA se mění na ústavy nucené radikalizace dětí, kde od první do poslední třídy vychovávají genderové aktivisty s pohlavní identifikací „ono“. Za tímto účelem jsou dokonce už u amerických prvňáčků do osnov vedle „čtení“, „psaní“ a „počtů“ vepsány povinné „lekce genderové ideologie“.

Dějiny pronikání „lži o pohlaví“ do povinných školních osnov v USA se datují od roku 2012, kdy se podle nových amerických národních standardů uzákonil požadavek, že je zapotřebí zahájit sexuální výchovu amerických dětí už od mateřské školy (uvádí CNSNews.com).

Americké rodičovské sdružení se tehdy v médiích veřejně ohradilo, že nové vzdělávací standardy týkající se povinné sexuální výchovy předškoláků jsou nemravné a nemorální. Rodiče uvedli, že podle těchto standardů výchova amerických dětí předpokládá nejen účastnit se „divokých“ praktik navozujících „rozmanitost forem obcování“ (homosexuální techniky), ale také zahrnuje individuální „zkoušku“ znalostí všech typů „genderových sblížení“.

Přesto byly v roce 2012 v USA na úrovni federální legislativy ve jménu komplexní politiky v oblasti sexuální výchovy přijaty oficiální „Národní vzdělávací standardy USA“, které stanovily pevný kurz na převýchovu dětí v bezpohlavní genderové bytosti. Tento dokument obsahuje principy komplexní pohlavní výchovy dětí v mateřských i v základních školách s podrobnými pokyny uplatňovanými v závislosti na věku dítěte.

Pohlaví neexistuje

Podle „Národních standardů 2012“ by v USA měly mít sedmileté děti možnost „zvolit si genderovou orientaci“ a „uvědomit si“, že „pohlaví“ neexistuje. Ve třetí až páté třídě by si školáci měli teoreticky i prakticky osvojit změnu své sexuální orientace. Od osmé třídy by žáci měli být schopni teoreticky a prakticky určit svou genderovou identitu v rozsahu genderových rolí zavedených v USA (je jich už více než 50!).

Po ukončení základní školy by si všichni žáci měli být jisti, že ve skutečnosti není žádné přirozené „pohlaví“, ale jen neomezený počet „genderových identit“. Měli by se naučit praktikovat, „ani příliš, ani nedostatečně“, celý rozmanitý rozsah genderových a sexuálních orientací. Tento dokument také zahrnuje podrobný naučný slovník pro školní děti obsahující takové výrazy, jako „genderové vyjádření“, „genderová identita“, „genderová role“, „transgenderismus“ a další podobné pojmy ze života "genderových bytostí“.

24. října 2017 New York Times uvedly, že například škola „Puget Sound“ v Seattlu spou s dalšími americkými školami zavedla genderovou výchovu do oficiální části učebních osnov. Kurz „genderové ideologie“ v amerických školách se stal celospolečenským mainstreamem a „gender“ je pojímán jako „základní inkluze“. Noviny odhalují, že dnes „shora“ přicházejí do škol požadavky „zahrnout do školních knihoven knihy o transsexuálech a genderových hrdinech.“ Mezi doporučenými školními knihami jsou biografie amerických transgenderů, nebo třeba v USA slavné příběhy o „modré pastelce“ a dvojici transgenderových tučňáků.

Nová vzdělávací politika v USA nyní oficiálně vede školy k tomu, aby učily děti, že „pohlaví“ není něco, co je jednou a provždy dáno, ale údajně „něco, co si lze vybrat a změnit“. Dětem podsouvají, že je třeba úplně zapomenout na „pohlaví“ a místo toho se plně soustředit na „svobodu genderové volby“. 

Čtěte ZDE: Šaría, gender a homosexualismus: Paradoxy úpadkové éry Západu. Máte muslimy v baráku? Nejnebezpečnější typ politika: feminista-džihádista Justin. A máte již tísňovou linku pro urážky islámu? Mlýnské kameny drtí

Šíření genderové zvrhlosti

Tento státní výchovný gender mainstreaming v USA již přináší své hořké ovoce. Nedávno americká média masivně rozšířila příběh patnáctileté školačky, která tvrdila, že není „ani chlapec, ani dívka“ (24. října 2017 v New York Times). Na školní schůzce, která byla na její žádost svolána, toto děvče ve škole veřejně oznámilo, že se odmítá považovat za zástupce „bipolárního“ lidstva, a proto jí namísto „ona“, nebo „on“, musejí říkat „ono“. Vlastním rozhodnutím náhle bezpohlavní žačka požadovala, aby jí nazývali „ono“, a apelovala na vedení školy předložením petice požadující pro ty, kdo se považují za „ono“, otevření speciálních toalet. Mimochodem, v USA pro děti typu „ono“ ve školách již oficiálně navrhli několik „nových ukazovacích zájmen“ (pro neutrální „ono“ bytost: gender-neutral pronouns like „they, them, theirs“).

Výsledek na sebe nedal dlouho čekat. Americká média již dnes tvrdí, že pojem „pohlaví“ je údajně téměř zcela odstraněn z vědomí amerických školáků. Uvádějí příklad z bostonské školy, kde se učitelka na hodině zeptala žáků druhé třídy: „Co je to pohlaví?“, a jako první dostala odpověď: „Pohlaví je to, co si lidé vymysleli, aby omezili svobodu volby americkým dětem.“

Jedním z důsledků této genderové reformy amerického vzdělávání bylo masivní zrušení písmen „M“ a „Ž“ na školních toaletách. V roce 2015 hlasováním schválily mnohé školní rady novou americkou módu: Americkým chlapcům dovolili navštěvovat dívčí toalety, aby mohli vykonávat potřebu společně s dívkami. Později byla tato „svoboda volby toalety“ rozšířena na „svobodu volby sprchy“ a „svobodu volby spolubydlícího na ubytovnách“. Nyní se v USA chlapec může svobodně „ubytovat“ na koleji s dívkami, pokud se „cítí“ jako „dívka“.

Genderová ideologie jako povinný předmět

Tento druh genderové svobody je nyní přiznáván všem americkým dětem pouze na základě zvrácené teze, že přirozené pohlaví pro americké děti již neexistuje. V USA je tak nenáviděné „pohlaví“ téměř již zlikvidováno a nahrazeno neomezeným výčtem „genderových identit“. Ty mohou být nejen vybírány, ale také kdykoliv změněny, protože americký „gender“ je z definice „flexibilní, tvárný a nestabilní“.

V rámci gender mainstreamingu byl například ve státě Kalifornie schválen zákon umožňující všem, kdo se cítí jako „nemuž" a „nežena“, zapsat svoji vymyšlenou genderovou příslušnost jako „třetí pohlaví“ (jiné pohlaví) do řidičského průkazu, nebo do rodného listu.

Američtí rodiče jsou samozřejmě pobouřeni, že vláda zneužívá jejich daně na to, aby financovala implementaci tohoto „genderového šílenství“ na děti po celé Americe. Od roku 2016 americké úřady učinily znalosti genderové ideologie a genderových praktik pro americké školáky navíc jako povinné.

Od roku 2016 je stát podle „Zákona o zdraví mládeže“ povinen podporovat „genderovou ideologii“ ve všech státních školách v zemi. K tomu byly vydány i učebnice genderového vzdělávání pro různé ročníky. Jak tyto učebnice vypadají? Americká média ve svých reportážích z malých středních škol, například v Miami, referují a ukazují, že americké děti jsou nyní převychovávány na genderové mutanty pomocí duhových státních učebnic. Zobrazují usmívající se děti, které prohlašují, že nyní nejsou „ani dívky, ani chlapci“, ale „genderové ono“; že nyní nemají matku ani otce, ale zato mají svobodu odpoutat se od stereotypů a experimentovat se svým pohlavím.

Čtěte ZDE: Rodina má být vyhubena: Jsme povoláni k mučednictví? Viděli jsme mnoho zla. Potřebujeme vzdor proti kolonám smrti. Za co se vyplatí zemřít? Zůstaňme věrni evropskému křesťanskému dědictví!

Kluci v sukních a holky s knírem

V reportáži z jedné americké školy média předvedla, jak tam učí všechny děti, malé i velké, že údajné „pohlaví“ je „negativní nálepka“, „faktická urážka“ a téměř „prokletí“, které vynalezli zpátečníci a „odpůrci svobody“.

Například žáci sedmé třídy ze školy ve Fairfaxu (stát Virginie) se učí při hodinách genderové ideologie „sexuální tvárnosti“. Dětem vštěpují, že mýtus o „předurčenosti pohlaví“ údajně vynalezli Rusové (!). Kdežto v Americe dnes pohlaví není ve skutečnosti žádná konstanta, ale velmi „proměnlivá“ kategorie, s níž prostě musejí všechny americké děti z nějakého důvodu neustále experimentovat.

Žáky osmých tříd nyní v USA učí, že individuální identita sestává ze „čtyř částí: biologického pohlaví, genderové identity, genderové role a sexuální orientace“ (citát z učebnice pro osmé třídy). Kromě toho ke konci osmé třídy například v Green Acres School v Bethesdě (stát Maryland) dětem zcela mění představy o oblékání a oděvních zvyklostech. Státní učebnice ruší taková archaická pravidla oblékání, jako že „dívky nosí šaty a chlapci obleky s kravatou“. Jde to až do tak groteskních důsledků, že od 8. ročníku mohou kluci chodit do školy v sukních a holky „nosit“ přilepený knír.

V desátém ročníku (viz škola ve Fairfaxu) byly zavedeny tréninky na osvojení amerického „genderového spektra“. Při takovém výcviku se děti skutečně učí vcítit se a pobývat v každém z padesáti genderových založení (homosexuální praktika). Ve státní učebnici o „genderovém spektru“ pro desátý ročník základní školy se děti učí, že „v USA neexistují stoprocentní chlapci ani dívky“. Namísto nich po ulicích údajně chodí různá (zmíněných více než 50 druhů) genderová individua osvobozená od stereotypů.

Útok proti přírodě a lidstvu

Když americkým dětem v dnešních školách vykládají všechny ty nesmysly o „genderu“, odvolávají se na to, že stát „americkým školám nařídil, aby vytvořily pro americké děti podmínky, které jsou "prosté veškeré předpojatosti“. Zvlášť příznačné je, že v USA se dnes genderové zvrhlosti předkládají malým dětem a dorostu totalitně a bez alternativy. Už není přípustné ptát se dětí v mateřské škole, nebo na základní škole, zda jsou „chlapci“ nebo „dívky“. Státní ideologie zavedená za Obamy předepisuje jako naprostou nutnost vytvořit u dětí neporazitelný dojem, že myšlenka dvojího pohlaví (chlapec/dívka) je „extrémně nespravedlivá“ a dokonce prý „represivní“. To je důvod, proč s pojmy jako „chlapec“ nebo „dívka“ je dnes v amerických školách nutné nesmiřitelně a radikálně bojovat.

Člen Rady pro výzkum rodiny Peter Sprigg v rozhovoru pro Fox News poznamenal, že „dnes se v celé zemi školy staly totalitními ústavy pro převýchovu dětí v genderově ideologickém formátu. Smyslem tohoto šíleného sociálně-inženýrského experimentu je znejasnit přirozenou pohlavní identitu dětí. Nejde o nic jiného, než na nejzákladnější hodnoty přirozeného světa vedený na politickou zakázku.

Po "Obamově revoluci" se americké školy mění na centra rozvracení lidské identity, jež drásají srdce, demoralizují mysl i těla amerických dětí.

Nám nezbývá než konstatovat, že jeden z důvodů hysterické nenávisti genderových revolucionářů a médií vůči prezidentu Trumpovi, jsou jeho pokusy se tomuto šílenství postavit. Jenže mezitím první plamínky tohoto zničujícího požáru bolševické totality již přeskakují i na starý evropský kontinent.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Volba viceprezidenta: Trump výběrem Vance možná eliminoval druhou kulku. Mladší kopie Donalda. Vidlák z Ohia proti elitám. Noční můra pro Kyjev a válečné štváče. Jako voják poznal hrůzy války. Kdy otočí chciválkové u nás?

Volba viceprezidenta: Trump výběrem Vance možná eliminoval druhou kulku. Mladší kopie...

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem. 300 000 duší do cynické rulety NATO. Bělorusko pod deštníkem Moskvy. Stačí sestřelit jedinou ruskou raketu. A nikdo to už nezastaví

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem....

Na začátek stránky