Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Skandál, jemuž se zdráháme uvěřit: Masová výroba transsexuálů z dětí. Podávání hormonů a příprava na operaci ve školách! Kdo tohle řídí? Silná káva už i pro mainstream. Dostatečný signál pro návrat rozumu?

Skandál, jemuž se zdráháme uvěřit: Masová výroba transsexuálů z dětí. Podávání hormonů a příprava na operaci ve školách! Kdo tohle řídí? Silná káva už i pro mainstream. Dostatečný signál pro návrat rozumu?

4. 1. 2019

Tisk článku

Elena Salgerová přináší komentář o zvrhlých praktikách britských pedagogů, které se mohou směle rovnat s nacistickými pokusy na lidech

Kromě britských „vědců“, kteří pravidelně oblažují svět svými „užitečnými“ objevy, ne všichni britští učitelé a novináři zbloudili v mlhách Albionu. Možná právě jim bude souzeno vyvést Británii nejen z Evropské unie, ale také z totálního zamlžení mozků. 

Zde je citát z velmi kontroverzního článku, který vyšel na mainstreamovém DailyMail a zburcoval značnou část mezinárodní veřejnosti, a to i přes její zahlušení všemi dalšími napohled neodkladnými událostmi: 

Nyní potřebujeme více cti oproštěné od politické korektnosti. Jinak nás čeká katastrofa.“ 

Prznění nebohých dětí

A tady je důvod: jistá učitelka z britské školy, která chtěla zůstat v anonymitě ze strachu o vlastní bezpečnost, vyvolala poplach v tisku, když řekla, že sedmnáct (!) žáků z její školy v současné době prochází intenzivní hormonální přípravou na chirurgickou změnu pohlaví. 

Všech sedmnáct dětí bylo „prohlášeno“ za nešťastné ve zmýleném určení jejich pohlaví a nyní jsou v rukách psychologů a dalších odborníků, kteří je připravují na „transformaci“. 

Většina uvedených dětí je autistická. 

Učitelka se domnívá, že jde o případy zranitelnějších a nesporně vnímavějších dětí, jejichž podmíněnou „sexuální nevyhraněnost“ je možné snadno zmanipulovat do transsexuálního směru za pomocí vhodně formulovaných a zavádějících otázek. 

Učitelka je znepokojena stále větším počtem dětí, zdánlivě ochotných stát se transsexuály, přičemž ve skutečnosti jsou k tomuto nezvratnému rozhodnutí záměrně, účelově a stále intenzivněji vlečeni „kvalifikovanými odborníky“ v genderových otázkách. 

Bez vědomí rodičů

Ovšem podle tvrzení samotné učitelky nejzajímavější na všem je, že několika vybraným zasvěcencům, stejně jako jí samotné a zdravotnickému personálu „pomáhajícímu“ školákům hledat sama sebe a své nové možnosti, bylo kategoricky zakázáno, aby o probíhajícím řízení informovali ostatní pedagogický personál a hlavně rodiče žáků, kteří byli odborníky označeni jako sexuálně dezorientovaní a vybráni k přípravě na transsexuální transformaci. Jinými slovy na řezání pohlavních orgánů a s tím spojenou sterilizaci.

Právě aspekt záměrného utajování nadcházejících změn v osobním životě dětí před jejich rodiči – opakuji, nevratných změn – vyvolal vážné znepokojení učitelky, která rovněž uvedla, že zveřejnění případu ji bude stát práci, pokud máme vycházet z varování na adresu pedagogického personálu. 

Již první zběžné prozkoumání situace odhalilo, že děti vybrané pro změnu pohlaví byly buď lékařsky diagnostikovaní autisté (celá jedna třetina z počtu dětí absolvujících nutnou hormonální přípravu na speciální klinice) nebo podle psychologické diagnózy byly snadno ovlivněné cizí osobou, lehce podmanitelné a poslušné. 

Je důležité si uvědomit, že mezi autistickými žáky je zaznamenán velmi silný sklon k napodobování, což přispívá k snadnějšímu vyvolání požadovaných efektů v jejich kruhu: dva nebo tři jsou schopni „inspirovat“ svým vlastním příkladem celý kolektiv. 

Čtěte ZDE: Zednáři v Anglii: Transsexuálové, vítejte! Další krok ke genocidě Západu? Signál rozkladu pro celý svět. Jsou spiklenci dikriminováni? Vpřed k transhumanitě bez Boha

Zablokované pohlavní dospívání 

Vyšetřování britských novinářů nečekaně odhalilo v uvedené škole dalších 150 dětí, které dostávaly hormonální léčbu za účelem zablokování jejich pohlavní dospělosti. Opět bez vědomí rodičů a dalších lidí, kteří by byli schopni zalarmovat veřejnost a zabránit „obšťastňování“ psychologicky zmanipulovaných dětí. 

Ve škole se nacházejí rovněž děti, které již absolvovaly chirurgickou přeměnu na transsexuální zrůdy a jejichž školní povinnosti zahrnují ideologickou a psychologickou přípravu mladších spolužáků: vysvětlují jim všechna potěšení ze změny pohlaví, ukazují populární videa na YouTube, kde vystupují transsexuální „hvězdy“, morálně podporují bázlivé nebo přesvědčují pochybovače, že skutečně trpí „pohlavní dysforií“ a velmi hluboko ve svém podvědomí zoufale touží vyměnit šídlo za štěrbinu.

Definitivně a neodvolatelně, ještě před pubertou, což je opravdu děsivé. Protože železo kují pouze, dokud je žhavé, ale sexualitu naopak probouzejí, dokud se ještě nerozhořela ve své zralosti. 

Britští novináři porovnávají tuto taktiku s fenoménem „groomingu“: ideologickou masáží, s níž pracoval nedávno odhalený gang sexuálních predátorů – imigrantů z muslimských zemí, kteří organizovali regulérní gangsterskou síť band (Grooming gangs) znásilňujících bílé dívky. 

Výrostci, jimž už změnili pohlaví, pilně „zpracovávají“ snadno zmanipulovatelné děti a vyzývají je, aby následovaly jejich příkladu. Podle učitele „ve většině případů jde o poddajné autistické děti.“ Což je samo o sobě pozoruhodné, pokud si uvědomíme, že změna pohlaví znamená invazivní sterilizaci a následnou neplodnost.

Zvůle temných sil

Zde je nejvyšší čas položit si tu nejtvrdší otázku: proč a kdo to všechno řídí – a stejně ostře si odpovědět: dobří lidé se nestarají o kdoví kým a kdoví z jakého děsivého popudu přijaté zvrácenosti, ale o štěstí dětí, a to všech bez rozdílu. A špatní lidé, jak je obvyklé v tomto kdoví kým a kdoví jak uspořádaném světě, se ze všech sil snaží tomuto štěstí zabránit otravnými totalitními manýry typu „kým ses narodil, tím také zůstaneš“.

Nyní bude vhodné vynést na světlo vítězné demokracie jednu pochybnou informaci: podle dostupných výzkumů se většina transsexuálů bezprostředně po operaci prohlašuje za „požehnané“. A jednu nepochybnou: 15 – 20 roků po operaci všechny průzkumy mezi transsexuály shodně konstatují psychické problémy a silný sklon k sebevraždě (20 násobné riziko ve srovnání s normálním pohlavím).

Přesto podle britského tisku zvažuje britská vláda v současné době možnost povolit operace změny pohlaví i bez oficiální lékařské diagnózy, čistě jen na vyslovené přání. Jinými slovy, někdo někde má stále pochybnosti o snadné dosažitelnosti tohoto druhu „svobody“ a přemýšlí, jak vše usnadnit.

Mezitím v jedné zvláštní britské škole (nebo nikoliv v jedné a nikoliv zvláštní?) opět bez vědomí rodičů a dokonce bez solidního lékařského dohledu (dosud nebyla zákonem stanovena nutná úroveň specializované péče) jsou dětem v pubertálním věku masově podávány chemické preparáty, které mají blokovat pubertu a fyzický vývoj s neznámými následky a podle svědectví učitelky působí jako „silná narkotika“. Tatáž učitelka prozradila, že jednu z dívek již připravují k chirurgickému odstranění prsou.

Čtěte ZDE: Pokroková výchova v amerických školách: Pohlaví už prý neexistuje! Lekce genderové ideologie od první třídy. Je 50 druhů pohlavní identity? Pojmy chlapci a dívky prý zavedli Rusové! Konec přirozeného světa?

Sektářské genocidní praktiky

Ještě jeden zajímavý detail, o němž učitelka informovala: jakmile je výrostek zařazen do skupiny „žádajících“ o změnu pohlaví, není mu už umožněna cesta zpět, čili nemá právo změnit názor: dítě nedostane možnost, aby se poradilo s rodiči či jinými lidmi vně okruhu jeho nových "poradců", a neustále ho tlačí k tomu, aby uznalo absolutní potřebu změnit vlastní pohlaví. Je to zcela cílené a dobře propracované uplatňování sektářských metod.

A další věc: učitelka tvrdí, že počáteční křečovité pokusy o zavedení nového genderového „štěstí“ a o identifikaci dětí, které trpí jeho absencí, začaly již v roce 2014. Současně s genderovými křečemi a debatami proběhlo zavedení dosud neobvyklého transgenderového školního slovníku. Za účelem potřebného vysvětlení přibyli do školy vyslanci jisté organizace, jejíž název učitelka odmítla sdělit novinářům ze strachu, že bude po jeho zveřejnění perzekuována. Bezprostředně po zahájení činnosti těchto „konzultantů“ učitelka zaznamenala zjevný a významný nárůst počtu dorostenců, kteří se náhle prohlašovali za transsexuály.

Nuže právě tatáž organizace nedávno otevřela praktikující centrum nedaleko školy, kde vyděšená učitelka, vzhledem k tomu, že se případ dostal na veřejnost, ještě stále učí...

Nejde o spontánní proces

Ukazuje se, že náhlá "transgenderová revoluce" není podle příkladu mnoha jiných „světových revolucí“ vůbec spontánní ani živelná, ale dobře naplánovaná a pečlivě připravená celou sítí takříkajíc tajných „organizací“, které zasévaly a mnoho let živily její zárodky a nyní ji ostražitě řídí.

Podle názoru všech účastníků počátečního vyšetřování z řad novinářů, pedagogů a psychologů, ve většině případů vůbec nejde o „vrozený transsexualismus“ (autor se pečlivě vyhýbá termínu „vrozená „patologie“), ale pouze o shromážděné a následně zpracované případy menších mentálních problémů nebo pubertálních komplexů svádějících děti k tomu, aby se učinily zajímavými vsugerovanou gloriolou „osvícených“.

Oficiálně zveřejněné statistiky ukazují, že v roce 2010 požadovalo ve Velké Británii operaci změny pohlaví 40 osob. V letošním roce jich bylo již okolo 1000. Ministryně pro rovnost Penny Mordauntová požádala o vyšetření důvodů takového nárůstu. Stále více novinářů mluví o „transgenderové lobby“, která diktuje světu své vlastní "pokrokové a netradiční" kategorické imperativy.

Ostudný poklesek medicíny

Všichni jsme obětí těchto tajných organizací, které za naše děti dělají nezvratná a fatální rozhodnutí. Je to jako noční můra.“ Psychoterapeut Bob Withers připouští, že „za dvacet let budeme vzpomínat na tuto zlatou horečku změny pohlaví našich dětí jako na jedno z nejhorších období v dějinách medicíny.

Průkopníci se zkušenostmi transgenderové revoluce, kteří před několika lety prodělali transformaci a měli dostatek času na prožitek slibovaného štěstí už plní YouTube varovnými videozáznamy a radí všem aspirantům, aby se zdrželi nenapravitelného rozhodnutí. Dokonce už i mainstreamové stále častější televizní reportáže ukazují tragický osud většiny hledačů genderové odlišnosti.

Méně politicky korektní publikace a odvážnější novináři nastolují otázku odstranění politicky korektní cenzury a kouřové clony okolo „transsexuálů“ a požadují vyšetřit bez sladkobolné demagogie, kdo to všechno vymyslel a jaký šílený cíl sleduje.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku? Kdo má jaderný kufřík? Už ani na Hutie nestačí?  Izrael se musí o sebe postarat sám? Mrazivá zábava jako v hrobě: Udělejme si zásoby popcornu

Polojasno před bouří: Převrat v USA? Žije vůbec Biden? Režim iluzí. Kdo řídí Ameriku?...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými na teroristickém státu. Věda podlehla korupci. Podle zájmů nových protektorů. Vědí, co činí. Začínají mít strach. Převrat? V nedohlednu...

Opakování historie: Rudá přetřená na zeleno. Ožebračit lidi. Učinit je totálně závislými...

Na začátek stránky