Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Detektivní pátrání po konspiraci: Obludná mystifikace? Kdy vlastně přeběhl Chovanec k Sobotkovi? A spolupracovala na „superspiknutí“ Česká televize?

Detektivní pátrání po konspiraci: Obludná mystifikace? Kdy vlastně přeběhl Chovanec k Sobotkovi? A spolupracovala na „superspiknutí“ Česká televize?

8. 11. 2013

Tisk článku

František Pillmann klade závažné otázky po skutečném průběhu „puče“ v ČSSD a dává do souvislostí fakta, která jinak běžnému konzumentu médií unikají...

Nejprve fakta: Sám Chovanec navrhl v sobotu 26. října 2013 na lánské schůzce její utajení (dosvědčil J.Tejc, viz ČT24 úterý 5.11.2013 22h02m). Později byl Chovanec první, kdo tento slib společného utajení porušil, přičemž před svým porušením slibu se o existenci či neexistenci lánské schůzky nikdy konkrétně nevyjádřil. Čekal trpělivě, až všichni čtyři ostatní zalžou, aby pak svoji vlastní (!) dohodu velezrádcovsky sestřelil tím, že jako první účastník potvrdil existenci schůzky, a dokonce následně tvrdě požadoval, aby všichni, kdo o utajení lhali (čili dodržovali jeho vlastní dohodu!), odešli z funkcí v ČSSD.

PP galerie autorů

Proč se „zrádce zrádců“ choval tak podivně?

Jen označit Chovance za "zrádce zrádců", jak ho trefně označil jeden komentátor, či požadovat jen jeho odstavení z vedení ČSSD, jak chce např. předseda Senátu M. Štěch, tedy pouze klouže po povrchu. Problém bratrovražedné situace v ČSSD je mnohem horší. Je nutné se zamyslet nad tím, proč získal Sobotka tak náhle neotřesitelnou důvěru ve zrádce zrádců, a hlavně proč se Chovanec choval tak podivně, když porušil dohodu, kterou sám navrhl, a to až poté, co všichni ostatní dohodu dodrželi, nebo jako v případě M. Haška v ČT, zalhali.

Jediné logické vysvětlení toho všeho je, že Chovanec přeběhl k Sobotkovi mnohem dříve, než ve chvíli, o níž by nás ráda přesvědčila mainstreamová média. A že Chovanec se Sobotkou nachystali na haškovce opravdu zrůdnou provokaci.

Sobotkova provokace, „krize lhářů“ a „intuice“ médií

Přeběhnul tedy Chovanec k Sobotkovi skutečně až poté, co v neděli 27. října hlasoval na předsednictvu ČSSD proti Sobotkovi? Je to možné, ale nevnucuje se to jako první myšlenka. Mnohem lépe do sebe fakta zapadají podle následujícího velmi pravděpodobného scénáře: 

Chovanec přeběhnul už v období mezi 22.10. 2013 (kdy dostal od Haška SMS s pozvánkou na lánskou schůzku na den 26.10.), a mezi vlastní lánskou schůzkou, či dokonce ještě před onou SMS. Kvůli patologické ambicióznosti a hlouposti Haška tedy Chovanec mohl vyrazit do Lán již s perfektně připraveným plánem. Sobotka s Chovancem  si předem připravili vyvolání "krize lhářů"  v ČSSD, naprosto uměle, za vědomou cenu trvalého poškození ČSSD a s rizikem její devastace.

Někdo z méně významných sobotkovců, nejlépe "nestraníků", nejprve dostal od Sobotky pokyn, aby dal České televizi důvěrné echo, a aby tak mohl reportér ČT Keblúšek projevit svoji údajnou „intuici“ a vyslat přenosový vůz do Lán, a jako krytí další přenosový vůz i na Hrad, předem zbytečný. Keblúšek se ovšem nikdy nemůže přiznat, že naskočil na návnadu ze sobotkovských útrob Lidového domu, a bude muset nadosmrti tvrdit, že to byla jeho geniální „intuice“. Stejně tak server ceskapozice.cz, který jako první informoval o lánské schůzce, sotva někdy vyzradí svého whistleblowera, či spíše dvojitého agenta. Ale měl by, protože do té doby bude v podezření, že je hlavním spoluviníkem obludné mystifikace.

Agent provokatér

Zbývá vysvětlit jen to, proč Chovanec hlasoval v neděli 27.října na zasedání předsednictva ČSSD proti Sobotkovi. Je to prosté, milý Watsone:

Chovanec se nesměl předčasně odkopat jako Sobotkův kolaborant. Kdyby hlasoval pro Sobotku, bylo by v tom okamžiku všem ostatním účastníkům lánské dohody jasné, že Chovanec je Sobotkův agent-provokatér, a že navrhl dohodu o mlčenlivosti jen proto, že už v té chvíli věděl, že ji sám nedodrží. Bylo proto nutné utajit kolaboraci Chovance se Sobotkou až do okamžiku, kdy zalžou všichni haškovci, pokud možno v přímém přenosu a opakovaně. Nečekaně propuknutá „plná důvěra“ Sobotky ve zrádce zrádců a jeho maximální podpora Chovancovi ve vnitrostranickém boji v plzeňském kraji tuto verzi jasně favorizuje.

ČSSD v rozvalu

Jestli to bylo opravdu tak, jak jsem výše nastínil, může stoprocentně potvrdit jen přiznání Sobotky či Chovance, ale to by museli ihned poté spáchat sebevraždu, a to doslova, nikoliv jen politickou. Takže přiznání se sotva dočkáme. Přímý důkaz sice není, ale všechna fakta do sebe zapadají mnohem lépe, než v pohádkové verzi o čestném Sobotkovi, polepšeném hříšníku Chovancovi a zlém Haškovi, podle níž Chovanec přeběhnul až poté, co hlasoval v neděli 27. října, prý s krvácejícím srdcem, proti Sobotkovi. Motivační analýza i selský rozum však napovídají, že Sobotka a Chovanec nejspíše byli ďábelsky zákeřní a mnohem horší, než naivní trumbera Hašek, příliš nenasytně natěšený na funkci premiéra.

Co poradit ČSSD v rozvalu? Podle mě jí nezbývá nic méně, než demise všech čelných sobotkovců i haškovců a urychlená volba dosud nezkompromitovaných "přátel" a přítelíčků do vedení. Ještě lepší pro budoucnost moderní levice by bylo rozpuštění ČSSD a tvorba zcela nové sociální demokracie na zelené louce. Ale to ani elity, ba ani druhá a třetí garnitura ČSSD, přisáté na krajských a komunálních korytech, nikdy nepřipustí, ostatně by to zhoršilo povolební situaci a mohlo by vyústit až v agónii vyjednávání o nové vládě a v další předčasné volby. (Druhý slučovací sjezd s KSČM bych sociálním demokratům nedoporučoval, ačkoliv by to bylo řešení nejtransparentnější.)

Časové nesrovnalosti na ČT

Ale ještě k roli ČT: Česká televize sice neměla přímé záběry účastníků schůzky z Lán, ale věděla o schůzce už v sobotu večer. Redaktorka ČT (mně neznámá tvář, její představení bylo vystřiženo) totiž v reportáži natočené v sobotu (odvysílané ale až v neděli v 19h 06m v Událostech) jasně říká, že "je sobota, tři čtvrtě na devět, a tady na zámečku v Lánech jednají s prezidentem Milošem Zemanem Michal Hašek, Jeroným Tejc a Zdeněk Škromach zhruba už půl hodiny". Mluví o tom jako o nezpochybnitelném faktu, nikoliv jako o podezření či neověřené informaci z druhé ruky. 

Odkud pramenila její jistota? Keblúšek měl údajně pouhou intuici, nikoliv neověřenou informaci. A už vůbec ne jistotu. Redaktorka musí veřejnosti říci, proč měla už v sobotu večer jistotu. Přizná redaktorka pravdu, nebo ze strachu o vlastní existenci řekne, že jen udělala chybu? Vedení ČT se pochlubilo, že má alibi - prý od soboty ověřovalo, dokud v neděli odpoledne nedoověřilo. Ale tento klid vedení ČT  by měli kolegové investigativci načechrat, protože vedení ČT musí říci i to, od koho si to ČT ověřila!

Povolení z Marsu

Nejpravděpodobněji potají od Chovance už v neděli. Nebo od bodyguardů v Lánech či přímo od lánské servírky? Má odposlechy ze zámeckých komnat? Z jakého zdroje? Jde o další únik z BIS či jsou to odposlechy od Obamovy NSA či ruského ekvivalentu? Nebo šlo o další Kalouskovy mystifikační odposlechy? (Viz http://www.novinky.cz/domaci/227503-kalouskova-uspesna-mystifikace-vyvolala-prestrelku-s-novinami.html  )  Či má detailní snímky přijíždějících účastníků ze špionážních družic? Amerických či ruských? Čínských? Od Marťanů?

Situace v ČT je nepřehledná, je možné, že jednodenní opoždění bylo opravdu jen ověřováním, nebo selháním vnitřní komunikace (konkretizujte!), nebo to spíše byl lidsky pochopitelný strach z důsledků vlastního hrdinství, ale je také možné, že se muselo čekat na posvěcení úplně seshora, a tam byla v tu chvíli nejspíše celodenní naprostá paralytická bezradnost, dokud se neukázalo, že amatérismus Haškovců již rozhodl o vítězství Sobotky. Nebo vedení ČT v neobratné snaze pomoci Zemanovi a haškovcům nechtěně pomohlo sobotkovcům. 

Nový ochránce ČT?

Nabízí se i ta nejhorší možnost: vedení ČT, které se ihned po oznámení výsledků voleb už Zemana přestalo bát, v pudu sebezáchovy hledalo nového ochránce  a když si spočítalo, že Sobotka vyhraje nad Haškem, přešaltovalo okamžitě z dua Zemana s Haškem na Sobotku. Ochotně pak vyplnilo naléhavý pokyn od nového protektora pustit informaci o lánských spiklencích až se zpožděním, aby se to dostalo do široké veřejnosti až ve správný čas.

Srovnávání pravděpodobnosti výše uvedených variant by se redaktoři ČT měli věnovat aspoň trochu, místo toho, aby svou plnou kapacitu věnovali sčítání podpory a petic desinformovaných krajských socdem papalášů pro Sobotku. 

Sepisování redaktorských petic a antipetic je sice hezká věc, svědčí o zapálenosti a snaze o profesionální čest, ale nejde ke kořenům problémů v ČT. ČT sice opravdu někdy servilně chránila Zemana (viz Paskov, viróza), ale stejně tak jindy chránila knížete. Viz pečlivá cenzura všech informací o tom, jak se kníže znemožnil svým spánkem (nejen vnitropoliticky, o tom ČT informuje, ovšem velmi tolerantně až podbízivě, jaksi dobrácky) i na mezinárodní bezpečnostní konferenci, mezi rakouskými politiky, a ostatně i přímo v Černínu před Chorvaty. O neuvěřitelně servilně a aktivisticky reportovaném nechutném dvojitém útoku knížete i M. Němcové na ANO v hlavních zprávách dokonce i po volbách ani nemluvě. (A dvakrát nemluvě o nehorázných aktivistických útocích ČT proti ANO a Okamurovi, v žoldu zejména knížecí TOP 09, během celé volební kampaně.)

Kampaň ve prospěch Zemana? Ale jděte!

A pokud se týká výtek petentů ohledně ohýbání prezidentské kampaně vedením ČT ve prospěch Zemana proti knížeti, lze sice většinou souhlasit, s jedinou výhradou, ale v jiných pořadech tomu bylo naopak. Výstižný názor  na vyváženost ČT z internetu to popisuje lépe, než bych to dokázal já:

"Na obrazovce budou defilovat lidé příjemní a úspěšní, celebrity a známí umělci, kteří doporučí volit pana Knížete. A aby to bylo vyvážené, semtam se mihne nějaký nezaměstnaný, důchodce s křivýma zubama, či bezdomovec napadený leprou, a ti naopak doporučí volit Miloše Zemana."

Předvolební prezidentské debaty, i ty pro sněmovní volby, stejně jako Interview DD, OVM a většinou i Hyde Parky i U+K byly v ČT sice solidně vyvážené, ale o ně tu nejde. Jde mi v první řadě o hlavní večerní zprávy ČT1, kvůli jejich sledovanosti velmi problematické i s menším počtem závad. V druhé řadě (nikoliv ale v poslední řadě) mi jde i o častější prohřešky v méně sledovaných pořadech, např. o některé nájemné politology a externí komentátory, jednostranně bez vyvažování donekonečna zvané do kontinuálního vysílání ČT24 i do některých U+K. 

Autor je lékař, byl poslancem za ODS ve FS

PP galerie
Tagy článku

Doporučujeme

Hledání viníka začíná: Kdo zbabral tuhle válku? Jak si generálové z Pentagonu a z Paříže hráli hry. My jim to říkali! Ale oni ne a ne a ne! Rusko nic nevymýšlí. Bojuje se Západem podle sovětských standardů. Zneužitá Ukrajina umírá

Hledání viníka začíná: Kdo zbabral tuhle válku? Jak si generálové z Pentagonu a z Paříže...

Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod zn. FED. Titanic, Lincoln, Kennnedy: Vraždy? Basilej 3 - a hned tu byl covid! Další velká krize na dohled. Záchranný vor. Návštěvník z hvězd nabízí pomoc

Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky