Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie je přesně načasovaná. Nejde jen o životy podvedených žen, je také válkou o patentové vlastnictví genů.
Popisek: Angelina Jolie | Autor: Žertovná koláž Ondřej Höppner

Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie je přesně načasovaná. Nejde jen o životy podvedených žen, je také válkou o patentové vlastnictví genů.

21. 5. 2013

Tisk článku

Mike Adams Přinášíme druhou část materiálu odhalujícího skutečné pozadí a motivace výrobců strachu s miliardovými zisky.

Včera jsme hovořili o tom, jak celá kampaň vznikla, kdo ji spustil, kvůli komu a že má politické krytí v nejvyšších místech Spojených států (Pokud jste to nestihli, přečtěte si nejprve článek Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty).

Dnes pokračujeme další částí investigace Mika Adamse. Autor je kromě jiného vydavatelem významného internetového časopisu NaturalNews.com.

pp

 Mike Adams

Jak rozhodne Nejvyšší soud Spojených států?

Americká unie pro občanské svobody (ACLU) a Nadace pro veřejné patenty (Public Patent Foundation) v roce 2009 zažalovaly u Nejvyššího soudu možnost vlastnictví lidských genů komerčními firmami. Každý, kdo věří v práva žen, lidská práva, občanská práva nebo třeba v právo jíst potraviny, které nejsou geneticky modifikovány, by měl souhlasit, že komerční firmy by neměly mít možnost patentovat si lidské geny a užívat tyto patenty k hromadění astronomických zisků a současně podvazovat vědecký výzkum genů.

Otázka pro všechny ženy zní: Souhlasíte s tím, aby soukromá firma z Utahu vlastnila vaše tělo? Pokud ne, měla byste být proti vlastnictví lidských genů komerčními firmami. Znamená to také, že byste měla být proti Angelinině PR kampani, která za scénou přihrává miliardy dolarů do kapes firem obchodujících s patentovanými lidskými geny. Tyto firmy totiž fakticky odpírají lidským bytostem právo na svůj vlastní genetický kód.

Americká unie pro občanské svobody (ACLU) vysvětluje podstatu své žaloby na Myriad Genetics takto:

Patenty na dva lidské geny spojené s rakovinou prsu a vaječníků, BRCA1 a BRCA2 jsou protiústavní, a tedy neplatné. 30. listopadu 2012 Nejvyšší soud (americká obdoba Ústavního soudu) souhlasil s vyslechnutím argumentů ohledně patentování lidských genů. ACLU objasnila celý případ před Nejvyšším soudem 15. dubna 2013. V těchto dnech a týdnech očekáváme rozhodnutí.

V zastoupení výzkumníků, genetických poradců, pacientek, žen, které přežily rakovinu, skupin na podporu nemocných rakovinou prsu a dalších ženských zdravotních skupin, jakož i vědeckých uskupení reprezentujících 150 000 genetiků, patologů a laboratorních pracovníků jsme prohlásili, že lidské geny nemohou být patentovány, protože jsou typickým dílem přírody. Žaloba dokládá, že patentování genů porušuje První dodatek americké Ústavy a potlačuje diagnostické testy, jakož i výzkum, který by mohl vést k léčbě, a že omezují možnosti volby žen, pokud jde o lékařskou péči.

Pokud Nejvyšší soud rozhodne v neprospěch Myriad Genetics,  multimiliardový obchod s testy na rakovinu prsu se doslova přes noc zhroutí. To znamená obrovské ztráty nejen pro Myriad Genetics, ale i pro mnoho dalších firem obchodujících s lidskými geny, které chtějí exploatovat lidské, respektive v tomto případě ženské tělo pro monopolní zisky. Všechny americké patenty jsou totiž  státem garantovaným monopolem.)

pp

Patenty na lidské geny jsou těžký byznys

V dnešní době již asi dvacet procent vašich genů je patentováno různými firmami a universitami. Jak vysvětluje ACLU: „Držitel patentu má právo zabránit komukoli ve zkoumání, testování, dokonce i v prohlížení genu. V důsledku toho byl vědecký výzkum zbrzděn, omezen, nebo dokonce ukončen kvůli ohledům na genové patenty.“

Jestliže firmy vlastní patenty na lidské geny, znamená to, že korporace mají monopol na „intelektuální vlastnictví“ zakódované ve vaší DNA!

Díky, statečná hrdinná Angelino, že pomáháš udržovat ženy na celém světě v nevědomosti a prodáváš je monopolním, komerčním zájmům, mocných bohatých korporací. 

Pokud tedy Nejvyšší soud rozhodne v neprospěch Myriad Genetics, bude to precedens, který rozloží celý průmysl založený na patentování lidských genů. Právě to je skutečný důvod, který se skrývá za kampaní Angeliny Jolie. Její oznámení má totiž vyvolat emocionální reakce žen, a tím i mohutnou vlnu podpory pro firmy „vlastnící“ lidské geny. jak jsme již mnohokrát řekli, jde o komerční reklamní akci, která se snaží lstí přimět ženy, aby podporovaly firemní systém patentů a monopolů, jejichž prostřednictvím si nárokují vlastnictví části těl každé v současné době žijící ženy. I těch, které se teprve narodí.

pp

Většina médií o tom mlčí. Pokud vím jen Detroit Free Press si tohoto aspektu povšiml:

„Rozhodnutí hollywoodské hvězdy podstoupit test mutace genu rakoviny prsu a boustrannou mastektomii – a pak to všechno zveřejnit – souvisí s případem, který má být zanedlouho projednán u soudu. Soudci mají už jen týdny na rozhodnutí, zda patent Myriad Genetics na dva geny, které mohou identifikovat zvýšené riziko rakoviny prsu a vaječníků, je legální. Kritici upozorňují na to, že tento monopol učiní tuto společnost jediným poskytovatelem testů v ceně 4000 dolarů, které jsou zapotřebí k určení rizika rakoviny.“

Zfalšované statistiky: 87procentní riziko Angeliny Jolie je nesmysl

Tahle historka má ještě další patra, než jen patenty na BRCA1 a BRCA2. Angelina Jolie také cituje zfalšované statistiky které mají ženy přesvědčit, že jejich prsa je mohou zabít.

V New York Times Jolie tvrdí, že podle lékařů má „87 procentní riziko, že dostane rakovinu prsu.“ Co nám už ale nesdělila:  Toto číslo se nevztahuje na celou populaci. Ve skutečnosti jde o zastaralý údaj odvozený z rodin, kde bylo v minulosti doloženo vysoké riziko rakoviny prsu.

Nafouknutá čísla

Studie uveřejněná na internetových stránkách National Human Genome Institute (Národního institutu pro výzkum lidského genomu) a provedená vědci z National Institutes of Health (Národních institutů pro zdraví) ukazuje, že riziko rakoviny prsu spojené s geny BRCA1 je významně nižší než čísla nafouknutá Angelinou Jolie a mainstreamovými medii.

Skutečnost je taková: kdybychom měli dostatečně velkou místnost, do které by se vešlo 600 žen, pouze u jedné z nich by byla pravděpodobnost mutace genu BRCA v jejím genetickém kódu. Skutečný výskyt je 0,125 až 0,25 na 100 žen neboli jedna ze 400 až jedna z 800. A u té jedné z 600 žen, u níž k této mutaci dojde, by riziko rakoviny prsu bylo maximálně 56, nikoli 78 procent, jak tvrdí Jolie, tedy sotva nadpoloviční hodnota.

pp

Onemocní maximálně jedna žena z 1200.

Naproti tomu 13 procent žen, u nichž k mutaci genu BRCA nedošlo, rakovinu prsu dostane stejně, takže zvýšené riziko vykazuje 43 ze 100 žen. Takže se tu bavíme o jedné ženě ze 600 s mutací genu BRCA, přičemž rakovina v důsledku této mutace se vyvine jen u poloviny z nich. Jinak řečeno onemocní maximálně jedna žena z 1200.

Přesto však kvůli „statečným“ lidem jako je Jolie a mainstreamovými medii provozovanému obchodu se strachem, ženy v celé zemi jsou hrůzou ze smrti dohnány k víře, že jejich prsy je mohou zabít, a nejlepší způsob, jak se s tímto problémem vypořádat, znamená prostě si je dát uříznout!

Problém, který se může týkat méně než jedné desetiny procenta žen (!) je vyšprajcován do celosvětové zastrašovací kampaně. V ní jde jen zisky obchodníků s diagnostikou a léčbou rakoviny a kartelů usilujících o monopol na patentování lidských genů.

Tak vypadá realita. O ní se v New York Times a všech ostatních mainstreamových médiích nedozvíte.

Komerční media odmítají informovat o skutečných možnostech prevence a léčby

Součástí celého tohoto podvodného byznysu na hrůzu z rakoviny prsu a její léčby, je bojkotování všech informací o možnostech přírodní léčby či prevence této choroby.

Pokud už média hovoří o „jiných možnostech“, všechny shodou okolností vedou opět k rakovinovému průmyslu. Jako příklad můžeme uvést třeba článek z ABC News, prolhaného mainstreamového média, záměrně mylně informujícího ženy  při práci pro komerční zájmy:

„Pokud je váš test na BRCA pozitivní, máte možnosti volby, a nemusíte nutně jít stejnou cestou jako Jolie. Některé ženy se rozhodly nepodstoupit chirurgický zákrok. Místo toho jsou přísněji sledovány s pomocí zobrazovacích metod. Mezi ně patří mamografický test na rakovinu prsu, pravidelné sonografické vyšetření pánve a krevní testy zaměřené na rakovinu vaječníků.“

V celém článku nepadla ani jediná zmínka o tom, že BRCA1 lze potlačit například pojídáním syrové křížaté zeleniny obsahující indol-3-karbinol (I3C), což je velmi účinný antikarcinogen, který postup rakoviny prsu zastavuje. Nepadlo v něm ani jediné slovo o „obyčejném“ vitaminu D, který zastaví čtyři z pěti případů rakoviny všech typů, včetně rakoviny prsu.

Ženy jako prostředek zisku

Nic takového. Veškeré „možnosti“ prosazované mainstreamovými medii nejsou nic víc než mamograf, chirurgický zákrok, ozařování a chemoterapie – vše vlastněno a provozováno komerčním rakovinovým průmyslem, který tyje z žen a exploatuje jejich těla pro svůj zisk.

Není tu ani stopy po diskusi o podfuku s „růžovými stužkami“ – údajně charitativními podniky prodávajícími nejrůznější zboží „na podporu“ pacientek s rakovinou. Jde opět o celé průmyslové odvětví, které je primárně zaměřeno na vyvolávaní rakoviny prostřednictvím „mamogramů zdarma“.

Jak každý poctivý vědec dávno ví, mamogramy rakovinu způsobují, protože vysílají ionizované záření přímo do prsní a srdeční tkáně. Podstupte co nejvíc mamografických vyšetření a dříve nebo později vám rakovinu zjistí, protože ji způsobí! Doposud je pouze v USA známo 1,3 milionu případů žen poškozených mamografií.

Tak tedy díky, statečná hrdinná Angelino, že pomáháš udržovat ženy na celém světě v nevědomosti a prodáváš je monopolním, komerčním zájmům, mocných bohatých korporací.  

 pp
Tagy článku

Doporučujeme

Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie. Zvrhlí učitelé. Zjevná duševní porucha bude normou? Chemický útok na děti. 94 % zdevastovaných? Doktoři Moreau a Mengele vzory dneška!

Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie....

Rakovinový průmysl: Vyléčíte-li chorobu, ztratíte zákazníka. Původcem nejsou viry ani patogeny. Tajemství dostatku a nedostatku. 1400 blahodárných rostlin. Proč divoši rakovinou netrpí? Nemoc sama od sebe nemizí

Rakovinový průmysl: Vyléčíte-li chorobu, ztratíte zákazníka. Původcem nejsou viry ani...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky