Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Obchod s falešnou nadějí: Mýty kolem očkování proti chřipce. Skutečná choroba je mnohem nebezpečnější. Profesorka, která se nebojí říkat pravdu. Jakou nemoc bychom v zimě měli vítat s oteřenou náručí?

Obchod s falešnou nadějí: Mýty kolem očkování proti chřipce. Skutečná choroba je mnohem nebezpečnější. Profesorka, která se nebojí říkat pravdu. Jakou nemoc bychom v zimě měli vítat s oteřenou náručí?

15. 12. 2018

Tisk článku

Erika Magdalena Hájková přináší vyjádření uznávané a statečné odbornice na problematiku očkování prof. RNDr. Anny Strunecké, z něhož vyplývá, že téměř vše, co běžně uslyšíme v médiích ohledně tolik protežovaného chřipkového očkování, je lež

Nejen českou, ale celou euroamerickou populaci každý rok znovu převálcuje obávaná a velmi nepříjemná choroba - sezónní chřipka, občas za asistence virů takzvané chřipky pandemické. Výsledkem je více či méně stejné onemocnění, které každoročně, především kolem ledna, uzemní tisíce lidí. Chřipka sama o sobě, ač má nepříjemné příznaky, sice smrtelná není, ale může vést k těžším onemocněním typu zápalu plic, nebo po sobě zanechat celoživotní následky (Guillaum-Barrého syndrom a jiné). 

PP

Je tedy jasné, že bychom se každoročního nevítaného návštěvníka rádi zbavili. Zásadní otázka zní ovšem jak. Média hlavního proudu mají jasno: “nechte se očkovat, nebo uvidíte”, slyšíme ze všech zdrojů. Dozvídáme se také cosi o statistice, která prokazuje, že chřipku můžeme očkováním až z devadesáti procest vyloučit. A že pokud se naopak očkovat nedáme, bídně zhyneme: prý na chřipku ročně zemře něco kolem dvou tisíc osob jen v naší malé zemičce. Tisíce… to už zní nebezpečně.  

Ve skutečnosti - jak to tak bývá, jde-li o zájmy farmaceutického hyperprůmyslu - je ovšem všechno docela jinak. Následující vyjádření, které redakci Protiproudu poskytla prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., o tom hovoří dostatečně výmluvně. Objevy, které strohým vědeckým jazykem bez dalších příkras přináší, lze shrnout legendární větou, kterou vyslovil WInston Churchill: “Jediná statistika, které věřím, je ta, kterou si sám zfalšuji.”

Skutečná choroba

Nejenže účinnost vakcíny je podle všech dostupných statistik radikálně, zhruba minimálně o třetinu, nižší, než se nám uvádí. Nejenže proti nejběžnějším kmenům chřipkového viru většinou očkování nechrání, takže je nám úplně k ničemu. Nejenže v zemích, které proočkovaly více než 75% populace mezi seniory, je výskyt chřipky téměř totožný s výskytem v České republice, kde se proočkovanost drží stabilně nízko. Úmrtí na chřipku se ve skutečnosti pohybují spíše v jednotkách, než v tisících… 

Také musíme uvážit, že dokonce očkování samo může vyvolat “příznaky podobné chřipce”. Sečteno a podtrženo tedy očkováním získáváme spornou ochranu (v některých úváděných případech klesá míra ochrany až na závratně nízké 1%), zato ovšem riskujeme vedlejší účinky. Včetně “chřipce podobného onemocnění”. A včetně doživotních následků, jako je Guillaum-Barrého syndrom - i ony jsou hlášeny. 

Jenže o tom se veřejně nesmí mluvit. Pokud se někdo z vědců, jako statečná paní profesorka, přece jen odváží, je tupen a kamenován "bludnými balvany" všech velikostí a tvarů. A nás tak každoročně převálcuje chřipka horší: mediálně-informační. Na rozdíl od chřipky sezónní má skutečně potenciál nás v masovém měřítku zničit. Pokud jí totiž podlehneme, přikývneme manipulaci a zakotvíme zcela mimo realitu, coby loutky vedené rukou toho či onoho průmyslového zájmu.

Samozřejmě, že se lze bránit i proti chřipce fyzické: především posilovat imunitu našeho organismu. Přirozených způsobů, jak to činit, je mnoho. O řadě z nich jsme již na Protiproudu v minulých letech informovali a informovat nadále budeme. Především je však třeba se “naočkovat” proti mediálnímu viru, který má za úkol vymýt nám mozek. Očkovací látkou jsou zde jedině fakta. Na rozdíl od vakcín je jejich jediným vedlejším účinkem aktivace schopnosti samostatně přemýšlet a rozhodovat o svém zdraví. A to je (z hlediska mocných zájmů tohoto světa) “choroba”, kterou bychom měli přivítat s otevřenou náručí. A co na toto téma dnes říká odbornice z nejuznávanějších, prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.?

Čtěte ZDE: Profesorka Strunecká: Kádrováci, děkuji vám za nové přátele. BlBové již nevypadají jako lejna? Lstivost a omezenost ve službách mainstreamu. Tady se fair play nehraje. Dostala Harpyje chřipku? Protiproud sílí

Účinnost vakcín proti chřipce? Falešná naděje.

S nástupem podzimu a zimy, kdy se objevuje možnost onemocnění chřipkou, se ve sdělovacích médiích dozvídáme, že jedinou vysoce účinnou prevencí proti chřipce je očkování.  Oficiální dokumenty v českém jazyce uvádějí, že:

  • Očkování snižuje u zdravých dospělých riziko nákazy chřipkou až o 90 % (VZP, Jihočeská nemocnice).
  • Účinnost těchto vakcín je velmi vysoká, očkování má až 89% účinnost.
  • Podle ministerstva zdravotnictví zabrání očkování chřipce u dospělých v 70– 90 %. U starších osob snižuje očkování potřebu hospitalizace v případě onemocnění chřipkou nebo zápalem plic o 30–70 % a riziko úmrtí až o 80 % (https://ct24.ceskatelevize.cz/ 18.9. 2018; Zdravotnický deník v říjnu 2018.) Právě starším lidem proto lékaři očkování doporučují nejčastěji. 
  • Pouze Jan Kynčl ze SZÚ uvedl dne z 18.9. 2018, že úspěšnost očkování proti chřipce je v průměru kolem 60 %. 

Jaká je účinnost očkování proti chřipce podle CDC? 

Americká vládní agentura CDC (Centers for Disease Control and Prevention) byla nucena již v roce 2012 změnit opakovanou proklamaci o 70–90% účinnosti protichřipkové vakcíny na 60 %. Tuto změnu vyvolala metaanalýza v časopise Lancet Infectious Diseases, kterouzpracoval kolektiv badatelů z Centra pro výzkum infekčních nemocí Minnesotské univerzity (USA) pod vedením ředitele Michaela Osterholma. který je současně ředitelem Centra excelence významných objevů ve výzkumu chřipky. Autoři vyhledali 5 707 článků a z nich vybrali 31 srovnatelných studií publikovaných od ledna 1967 do února 2011. Hodnocením těchto studií došli k závěru, že účinnost očkování dospělých ve věku 18–65 let proti chřipce je 59% s tím, že tato ochrana byla v některých sezónách ještě nižší a to zejména u starších osob. (Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belongia EA. 2012. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 12: 36–44.)

Dobrá vakcína by měla mít 85–95% účinnost a veřejnost prožívá zklamání nad tím, že efektivita vakcíny (VE) proti chřipce se v posledních letech podle odborných analýz dále snižuje. Při hodnocení chřipkové sezóny 2017/18 v USA uvádí CDC, že celková VE proti chřipce byla v rozsahu 33–40 %  s tím, že proti nejčastěji se vyskytujícím viru A(H3N2) měla 25% účinnost. Údaje epidemiologů z Kanady dokonce uvádějí, že VE proti H3N2 byla pouhých 17 %. 

Čtěte ZDE: Je to tu zase, jako každý podzim: Všichni se máme dát očkovat proti chřipce. Milióny dolarů do reklamy na ruskou ruletu. Výzkumy, o nichž se mlčí. Zničující vakcína. Jsou jiné cesty k ochraně. Zdraví patří nám!

Jak funguje očkování proti chřipce v Evropské Unii?

V EU se zabývá sledováním průběhu onemocnění chřipkou agentura ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), která na svých stránkách uvádí, že VE vakcín proti chřipce byla v sezóně 2017/18 mezi 30 až 60 procenty. Podrobnou analýzu VE v sezóně 2017/18 přináší rozsáhlá publikace širokého týmu badatelů, kteří zpracovali údaje z pěti evropských studií. VE byla střední až dobrá proti A(H1N1) (55–68 %), slabá proti A(H3N2) – pouhých 8 % a střední proti kmenům B (39–52 %). Tato metaanalýza potvrdila, že nejnižší VE vůči B linii byla u osob nad 65 let (nižší než 15 %). VE zabraňující hospitalizaci pacientů nad 65 let v důsledku chřipky byla 35%, avšak v případě onemocnění způsobeném A(H3N2) byla pouze 1%.  (Rondy M.et al. Interim 2017/18 influenza seasonal vaccine effectiveness: combined results from five European studies. Euro Surveill. 2018 Mar 1; 23(9): 18-00086.)

 Cílem EU je přesáhnout v proočkovanosti dospělých hranici 30 %. WHO stanovila cíl proočkovat 75 % seniorské populace starší než 65 let, což např. v roce 2009 splnili Nizozemí, Velká Británie, Itálie, Francie a Španělsko. 

Na stránkách ECDC můžeme sledovat průběh onemocnění chřipkou v jednotlivých státech EU v jednotlivých týdnech. Je zajímavé, že ČR s velmi nízkou proočkovaností obyvatel neměla výrazně vyšší výskyt chřipky v porovnání s uvedenými státy s vysokou proočkovaností. V sezóně 2016/17 hlásilo vznik chřipkové epidemie jako první Nizozemí. Nárůst úmrtnosti u starších osob nad 65 let byl hlášen ve Velké Británii, Španělsku a Portugalsku. 

2000 životů ročně? 

“Odhaduje se, že v důsledku chřipky u nás ročně zemře 1500 až 2000 lidí,“ řekla na tiskové konferenci iniciativy Stop chřipce Martina Havlíčková, ředitelka Národní referenční laboratoře pro chřipku. 

MZ ČR přináší varování, že onemocnění chřipkou u neočkovaných osob může být ve svém důsledku příčinou vzniku klinicky závažných případů chřipky včetně úmrtí. V chřipkové sezóně 2017/2018 bylo v České republice u vesměs neočkovaných osob, které obvykle trpěly základním chronickým onemocněním, jakým je například chronické onemocnění dýchacího systému či chronické metabolické onemocnění včetně diabetu, hlášeno celkem 664 klinicky závažných případů chřipky. Tyto případy si vyžádaly intenzivní péči v lůžkových zdravotnických zařízeních a 260 z nich bohužel nákaze podlehlo. 

Vyšší proočkovanost proti chřipce by zabránila úmrtí a přinesla úsporu jedné miliardy, proklamují stránky hlavního distributora vakcín Centra očkování a cestovní medicíny Avenier. 

Také v televizních vysíláních se uvádějí tisíce úmrtí v důsledku chřipky.

Přehled o počtu těžkých průběhů chřipkové infekce, o počtu hospitalizovaných pacientů na oddělení JIP nebo ARO a počty úmrtí uvedl v prezentaci na XIII. Hradeckých vakcinologických dnech 5. - 7. 10. 2017 doc. MUDr. Jan Smetana z Fakulty vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové. Jeho čísla si dovoluji uvést v připojené tabulce. 

Sezóna

2010/11|

2011/12|

2012/13|

2013/14|

2014/15|

2015/16|

2016/17

počet hospitalizací 

156

17

574

15

246

298

333

úmrtí

39

6

151

2

69

109

114

Podle WHO každoročně ve světě zemře v důsledku chřipky 290–650 tisíc osob. Nejvíce jsou postiženy osoby nad 75 let a obyvatelé chudých zemí.

Čtěte ZDE: Italští lékaři píší otevřený dopis: Neočkované děti jsou zdravější! Studie to potvrzují. Farmaceutický průmysl chce zisk, ne zdraví maličkých. Šestinásobek očkovaných má astma! Děti se bránit nedokážou

Může vakcína proti chřipce vyvolat onemocnění?

V loňském roce byl v Evropě dominantní virus chřipky typu B Yamagata, proti kterému trivalentní protichřipkové vakcíny nechránily. Proto byla pro letošní sezónu vytvořena vakcína Vaxigrip Tetra, slibující i navození imunity vůči linii Yamagata. Vakcinologové a lékaři ujišťují, že vakcíny proti chřipce nemůžou vyvolat onemocnění chřipkou, protože viry jsou oslabené a štěpené, avšak v příbalové informaci vakcíny pro letošní sezónu se doporučuje neaplikovat ji osobám se slabou imunitní odpovědí. Vakcína může navodit řadu nežádoucích účinků, které u očkovaného můžou připomínat symptomy chřipky, jako jsou například: bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, malátnost, třes, horečka, otok uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech, závrať, návaly horka, průjem, nauzea, únava, zvracení, bolest horní poloviny břicha, bolest kloubů, ospalost, zvýšené pocení, neobvyklá únava a slabost nebo onemocnění podobné chřipce.

Očkování proti chřipce nechrání před vznikem onemocnění podobném chřipce, avšak lékaři zdůrazňují, že může zmírnit průběh jiných závažných onemocnění, které by mohly být u starších lidí fatální.

Obchod s falešnou nadějí

Nikdo jistě nepochybuje o tom, že chřipka je závažné onemocnění. Podle statistik postihuje každoročně 5–15 % světové populace. To však také znamená, že 85–95 % obyvatel chřipku v posledních dekádách nedostalo. Vědce fascinuje studium toho, jak si imunitní system člověka dokáže vtisknout schopnost bránit se proti viru, kterým onemocněl v dětství, případně vůči virům podobným. Například v roce 2009 byli starší lidé chráněni vůči viru H1N1 díky tomu, že se s podobným virem setkali v dětství. Pochopení tohoto mechanismu by mohlo vést k vývoji univerzální chřipkové vakcíny, avšak zdá se, že ta je zatím v nedohlednu. A tak je nutné očkování proti chřipce opakovat každý rok znovu, protože imunita navozená očkováním po necelém roce vyvane.

Pro většinu lidí nejsou tedy do jisté míry viry, které vyvolávají sezónní chřipku, fatální, protože se s podobným virem v průběhu svého života setkali. Nejvíce ohrožené však jsou děti, které se s chřipkovými viry nesetkaly nebo ti starší lidé, jejichž imunitní system nefunguje dostatečně účinně. Objevují se katastrofické scénáře s očekáváním pandemie v důsledku zcela nového chřipkového viru, který by mohl vyvolat úmrtí až 50 milionů osob. 

Nevím, proč představitelé našeho zdravotnictví a zdravotnické osvěty stále občanům nabízejí falešnou naději v podobě vakcíny proti chřipce, která má 90% účinnost, když taková vakcína dosud neexistuje. Každý občan má právo svobodně se rozhodnout, zda zvolí nabízenou “jistotu” očkování jako ochrany svého zdraví a dokonce i jako ochrany před úmrtím v průběhu zimy. Potom však by si měl pozorně prostudovat příbalovou informaci a být ochoten přijmout i případné nežádoucí účinky. 
Tagy článku

Doporučujeme

Big Pharma neodpouští: I propagace vitaminu D je zločin. Do koho bychom pak bodali vakcíny? Žnou biliony, po lékaři chtějí jen stovky miliard. Proces začne příští rok. Dostanou jeho „krev na svůj meč“? Precedens důležitý pro celý svět

Big Pharma neodpouští: I propagace vitaminu D je zločin. Do koho bychom pak bodali vakcíny?...

Rebelie nepodvolených: Na čí stranu se postaví „bílá armáda“? Vidíme jen malý vrcholek největší korupce. Proč se nesmíme svobodně rozhodnout o léčbě? Německo už není vzor? Antibiotika jsou všude. Přežijeme zločiny farmabyznysu?

Rebelie nepodvolených: Na čí stranu se postaví „bílá armáda“? Vidíme jen malý vrcholek...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky