Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zdraví a svoboda: Jak dál po vlně epidemie? Silné a slabé stránky moderní medicíny. Končiny, které v boji s virem uspěly. Svět už nebude jako dřív. Nebuďme bezmocní. Výzva k lidem, lékařům a politikům

Zdraví a svoboda: Jak dál po vlně epidemie? Silné a slabé stránky moderní medicíny. Končiny, které v boji s virem uspěly. Svět už nebude jako dřív. Nebuďme bezmocní. Výzva k lidem, lékařům a politikům

13. 6. 2020

Tisk článku

Erika Magdalena Hájková uvádí několik případů úspěšného boje s epidemií alternativními metodami a přikládá výzvu terapeutů a přátel nekonvenční medicíny lidem, lékařům i politikům v České republice

Zdá se, jako by na „coronu“ nejlépe zabíraly okurky: jak se blíží letní prázdniny, veřejná debata o viru COVID-19 se s narůstající teplotou vnějšího ovzduší redukovala na to, kdy a kam máme či nemáme nosit roušky. Většině české veřejnosti, zvlášť té na mimo velká města, je to už stejně egál, protože je horko a k bazénu či řece se roušky přes obličej nosit nemusí.

Ne, že by nebylo špatné si trochu odpočinout od všeho toho strachu a nekonečně složitých příkazů, zákazů a omezení. Trochu nám ale uniká jedna věc: doba koronavirová zdaleka nekončí. Ještě nám dá zabrat.

A nemluvíme jen o hypotetické další vlně, či dalších pokusech vypěstovat a vypustit na podzim ještě méně příjemný vir (záleží na tom, na které straně debaty o umělém viru stojíte). Dokonce i kdyby se corona odporoučela do ráje hodných pandemií, svět už nikdy nebude stejný.

Burjati na to šli jinak 

Spekuluje se o tom, že základní hygienická opatření budeme muset dodržovat už nadobro. Takže sem tam roušky, sem tam zákazy shromažďování, nebo kdo ví, co vláda uzná za vhodné (na tom bude záležet především). A to ještě nevíme, co nás čeká – plošné očkování velmi spornou vakcínou, které může přinést (minimálně) další generaci třeba ještě větší potíže s autoimunitou a plodností? Povinné sledování každého našeho kroku? 

No jo – ale co jinak s tím? Zdá se, že je to jediné rozumné a „bezpečné“ řešení faktu, že může kdykoli udeřit něco horšího, než jsme dosud viděli. Přitom ovšem ignorujeme fakt, že jiné řešení je, a máme rovnou před nosem. 

Po celém světě je pár vlajkových lodí – většinou malých státečků či regionů, které propluly pod radarem světových médií i medicíny. Ty zvolily k pandemii trochu jiný přístup. Zařadilo se k nim nedávno i Rusko, které povolilo Burjatské republice léčit COVID tradiční tibetskou medicínou. Burjatia je chudá, navíc je domovem značného množství kmenů a národů, které by stejně jinak než tradičně svou nemoc neřešily. Přesto jde o zajímavé a v jistém smyslu přelomové rozhodnutí: vláda velmoci uznává, že virové nebezpečí lze řešit jinak, než jen ekonomicky drtivou izolací a karanténou.

Hlava na hlavě

Ještě jednodušeji přistoupila k opatřením třeba indická Kerála. „Státeček“ (má pouze třikrát více obyvatel, než Česká republika) s hustým osídlením tradičně ovládá komunistická vláda, má jedno z nejhustších osídlení na kilometr čtvereční na kontinentu a vysoké procento migrujících pracovníků – převážná většina kvalifikovaných obyvatel pracuje v Perském zálivu, značná část i v Číně. Proto pro všechno byla pokládána za jednoho z horkých kandidátů na katastrofální průběh epidemie.

Kerála ovšem vytřela všem zrak. Za hlasitých posměšků větších indických států i Západu – zato ovšem s podporou vlastního obyvatelstva – zavedla jednak funkční karanténu, a navíc plošně preventivně distribuovala homeopatické léky. Zvláště tomu se všichni smáli. Výsledek? pouhých tisíc případů COVID-19 a tři úmrtí.

A co Macao, které experimentuje jak s čínskou medicínou, tak s homeopatií? Nebo samotná Čína, která kvůli viru zažívá, s nemírně úspěšnými výsledky, skutečnou renesanci tradiční čínské medicíny?

Čtěte ZDE: Normalizace ve druhé fázi: Řež o miliardy se maskuje bojem o zdraví a Dobro. Obrat čelem vzad. Je zbytečná smrt z rukou lékaře jiná, než selhání léčitele? Další rána svobodě. Tajemné Zdraví patří nám, ne totalitě!

Výzva všem

Zkrátka, ti rozumnější vědí: moderní západní medicína je skvělá v technických oborech, jako je akutní medicína a chirurgie, ale významně selhává při epidemiích. Je jedno, jestli jde o epidemii civilizačních chorob, nebo viru. Jedinou odpovědí jsou systémy, které skutečně umějí podpořit lidskou imunitu. A ty západní medicína z důvodů byznysových i pověrčivých odsuzuje, směje se jim, nebo proti nim dokonce bojuje. Ke škodě nás všech.

Je to tedy na nás. Buď se necháme vést pasivně jako ovce na porážku do světa, kde nám holý život zachrání jen dobrotivá vláda s karanténou a vakcínou (s kdo ví jakými potenciálními nebezpečnými vedlejšími účinky) – nebo vezmeme zdraví do vlastních rukou. K tomu směřuje i výzva Zdraví a svoboda, kterou se v českých podmínkách řada slavných i méně slavných jmen z oblasti alternativní medicíny, kultury a lékařství snaží na tuto problematiku upozornit.

A protože by bylo naivní předpokládat, že se vláda, média nebo lékaři zachovají vzhledem k ní jinak, než že ji budou zesměšňovat, nebo ji rovnou přejdou, její šíření je na nás: občanech v Protiproudu. 

Výzva 
zdraví a svoboda

k lidem, lékařům, médiím a politické reprezentaci českých zemí 

Jako terapeuti, lidé profesionálně se zabývající prevencí a příznivci nekonvenční medicíny a různých léčitelských oborů včetně homeopatie, tradiční čínské medicíny a jiných oborů, vnímáme problematiku současné epidemie výrazně jinak, než jak ji interpretují lékařští odborníci a sdělovací prostředky. Hlavní česká média přinášejí jen velmi omezené informace o různých nekonvenčních metodách, které je možné použít při koronavirové nákaze či jako prevenci. Na sociálních sítích se dokonce cenzuruje obsah, který není v souladu s oficiálním postojem konvenční medicíny. Přitom homeopatie, tradiční čínská medicína a jiné nelékařské metody mohou při této epidemii účinně pomoci. Média nesdělují podstatná fakta: onemocnění koronavirem není neléčitelné a lze mu předcházet, zmírňovat jeho průběh a snižovat rizika komplikací. Cílené posilování imunity může zvýšit obranyschopnost organismu a odolnost vůči této či jakékoliv následné epidemii.

Média neustále veřejnosti podsouvají, že neexistuje léčba (a proto jedinou spásou bude plošné očkování), že se život zásadně změní, že budeme nuceni žít v opakovaných karanténách, že každý náš krok bude monitorovaný, že cestovat se bude moci jen při splnění striktních podmínek. Tento úhel pohledu rozhodně odmítáme, jelikož je zásadně špatný.

Souhlasíme s tím, že život se změní. Lidé si začnou více vážit svobody i svého zdraví. Tato epidemie jasně ukázala, že osoby trpící civilizačními chorobami (především nadváhou, cukrovkou a vysokým tlakem) a osoby trvale medikované pro různá chronická onemocnění představují rizikovou skupinu. Zdravý člověk s nepoškozeným imunitním systémem se však infekci dokáže bránit výrazně lépe. Lidé by se měli mnohem více starat o své zdraví a převzít za tuto důležitou část svého života větší odpovědnost. A tímto směrem – podporou zdravého životního stylu a zajištěním dostatku kvalitních potravin bez škodlivých látek – by se měla ubírat i budoucí zdravotní politika ministerstev zdravotnictví a zemědělství. Nic takového se však odnikud neozývá.

Jasně se ukázalo, že takzvaná vědecká medicína nemusí být při nových virových epidemiích v praxi nic platná. Moderní lékařská věda nabídla v podstatě pouze plošné podávání paracetamolu, v rámci prevence pak nic jiného než karanténu. A přitom vědecká medicína často přírodní a nekonvenční postupy posilování zdraví a imunity (ověřené staletími praxe) zesměšňuje a označuje za nevědecké, a tudíž špatné. Tato epidemie nám však naplno ukázala systémové limity konvenční medicíny. Mnoho jednoduchých a nenákladných léčebných postupů, které se ukázaly jako velmi nadějné, je z oficiálních kruhů eliminováno. Při konvenční léčbě se postupuje dogmaticky, možné účinné metody se do širší praxe nezavádějí. Namísto toho se neustále ozývá, jak se laboratoře na celém světě předhánějí ve vývoji očkovací látky.

Očkování proti RNA virům je přitom velmi sporné. Samotná nákaza vytváří velmi slabou dlouhodobou imunitu. RNA viry také rychle mutují, takže než vakcíny projdou testováním, budou zastaralé, a tudíž pravděpodobně málo účinné. To ale nemusí zabránit vládám a úředníkům v nařízení plošného očkování. Proočkování většiny populace jakoukoliv novou vakcínou však vedle neúčinnosti přináší i obrovská rizika, která se mohou projevit teprve za mnoho let a mohou být daleko nebezpečnější než samotná epidemie. Dokonce se již spekuluje o možnosti použít „moderní“ genetické vakcíny, což lze přirovnat k ruské ruletě.

Jedinou cestou, kterou bychom se měli vydat, je cesta skutečného zdraví. Na této epidemii se ukazuje, že konvenční medicína sice ulevuje od různých potíží, celkové imunitě a obranyschopnosti organismu při epidemických chorobách však nepomáhá. Některé konvenční medicínské postupy a některá farmaka včetně vakcín dokonce imunitní systém oslabují, což potvrzují zkušenosti terapeutů i řada lékařských studií.

Čtěte ZDE: Co nechtějí, abychom věděli (ve škole i v nemocnici): Zásadní věc pro uzdravování máme všichni! Český lékař: Největší tajemství medicíny jsem našel až po dvaceti letech praxe

Naopak terapeuti různých oborů nekonvenční medicíny mají velmi dobré zkušenosti s vhodným posilováním imunity, díky němuž je člověk odolnější nejen vůči koronaviru, ale i jiným infekcím. Při léčbě koronaviru se v České republice i v zahraničí velmi dobře osvědčila homeopatie, tradiční čínská medicína, fytoterapie i jiné nekonvenční metody. V několika zemích probíhají úspěšné vládní programy prevence s použitím homeopatik, velmi dobré odezvy po jejich preventivním užívání jsou i u nás. Přitom české oficiální lékařské kruhy opakovaně popírají jejich účinnost.

Až 90% pacientů s koronavirem bylo v Asii úspěšně léčeno tradiční čínskou medicínou. Nekonvenční medicína jako taková je v médiích cíleně zesměšňována a diskreditována. Používání přírodních prostředků je systematicky vytlačováno pro údajnou škodlivost látek, které se bezpečně užívají po staletí. Přitom již několik dávek určitých volně prodejných léků může způsobit jistou smrt. Tento agresivní boj proti nekonvenční medicíně zásadně odmítáme.

Proto vyzýváme:

1. Veřejnost, aby si nenechala vsugerovat bezmoc vůči současné epidemii. Lidská imunita se dokáže s tímto onemocněním při vhodné stimulaci vypořádat. Nekonvenční léčebné metody nabízejí mnoho účinných postupů, hlavní média však o nich neinformují. A ve světě se již zkoušejí i levné postupy konvenční medicíny, které proti koronaviru účinně pomáhají.

2. Vládu, její úředníky a novináře, aby nijak neomezovali, nekriminalizovali a nezesměšňovali nekonvenční medicínu a její prostředky. Naopak nadešel čas k její podpoře.

3. Lékařské odborníky, aby si nenechali diktovat nesprávné postupy, pokud na základě vlastních zkušeností a umu cítí, že je potřeba aplikovat inovativní přístup. Nenechte si vnutit myšlenku, že epidemii lze potlačit jen drahými experimentálními léky a očkováním.

4. Vládu, aby k případnému doporučení plošného očkování přistupovala s velkou opatrností, vyslechla i oponentní názory, nezamlčovala žádná fakta týkající se rizik nových vakcín a případné očkování nechala plně na rozhodnutí každého jedince.

5. Vládu, aby z důvodu předběžné opatrnosti do odvolání pozastavila jakékoliv zvyšování elektromagnetické zátěže a zmrazila spouštění nových vysílačů. Zvyšování intenzity elektromagnetického záření má prokazatelný negativní vliv na lidskou imunitu.

6. Internetové cenzory, aby přestali s veškerou cenzurou a snižováním dosahu příspěvků. Jakékoliv prosazování povolené pravdy může být již z principu zneužito. Svoboda informací je jediná pojistka, která nás chrání před pádem do totality.

7. Novináře, aby dále nestrašili a neděsili veřejnost tím, že koronavirová infekce není léčitelná a že přijdou další vlny epidemie. Chovejte se zodpovědně, zajímejte se o různé účinné metody prevence a léčby a informujte o nich. Prověřujte, zda někdo nemá prospěch ze zatajování informací o levných účinných léčebných postupech.

8. Lid této země, aby se postavil negativním zprávám, které se na něj valí ze všech stran. Nemusíme, a kvůli budoucnosti se ani nesmíme podvolit rostoucí kontrole státního aparátu. Strach, který vyvolávají média, neodpovídá současné epidemiologické situaci a nebezpečnosti, a přitom právě tento strach může být zneužit k tomu, aby lidi postupně připravil na omezování svobody a vnucení restriktivních opatření. I samotný strach může vést k oslabení imunity. Přestože některá opatření mohou vypadat na první pohled rozumně, vždy mohou být zneužita, a jakmile budou jednou zavedena, cesta zpět je velmi obtížná. Postavme se tomu. Nesvobodu na sebe můžeme uvalit jen my sami. Pokud si to nebudeme přát, nestane se tak.

Vezměme starost o zdraví do vlastních rukou. Jen tak můžeme být odolní vůči infekcím a ochránit sebe a své blízké nejen před nemocemi, ale i před životem v totalitní společnosti.
Tagy článku

Doporučujeme

Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie. Zvrhlí učitelé. Zjevná duševní porucha bude normou? Chemický útok na děti. 94 % zdevastovaných? Doktoři Moreau a Mengele vzory dneška!

Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie....

Rakovinový průmysl: Vyléčíte-li chorobu, ztratíte zákazníka. Původcem nejsou viry ani patogeny. Tajemství dostatku a nedostatku. 1400 blahodárných rostlin. Proč divoši rakovinou netrpí? Nemoc sama od sebe nemizí

Rakovinový průmysl: Vyléčíte-li chorobu, ztratíte zákazníka. Původcem nejsou viry ani...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky