Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Diktát 5G před branami: Vysílač povinně i do nočního stolku? Další smrtící zátěž. Z kritiků dělat blbce? Studie i petice se množí. Co s těmi, kdo budou vzdorovat? Spánek, DNA, děti a rakovina. Doplněk ke koronaviru?

Diktát 5G před branami: Vysílač povinně i do nočního stolku? Další smrtící zátěž. Z kritiků dělat blbce? Studie i petice se množí. Co s těmi, kdo budou vzdorovat? Spánek, DNA, děti a rakovina. Doplněk ke koronaviru?

1. 8. 2020

Tisk článku

Ivan Poledník shrnuje, proti čemu všemu varují stále četnější hlasy v souvislosti s plánovaným zaváděním 5G sítí po celém světě

Ve výzvě adresované Evropské unii varuje více než 180 vědců a lékařů ze 36 států před riziky souvisejícími s instalací 5G sítí. Podle jejich expertního názoru - kromě zásadních a neoddiskutovatelných bezpečnostních rizik spojených s napadnutelností všech zařízení připojených k síti - povede k masivnímu zvýšení nedobrovolného vystavení lidí elektromagnetickému záření. Odborné kapacity naléhají na Brusel, aby se řídil rezolucí Rady Evropy 1815: Potenciální nebezpečí elektromagnetických polí a jejich dopad na životní prostředí a žádají o vytvoření nové, nezávislé pracovní skupiny na přehodnocení účinků 5G sítí na zdraví.

 

5G nebo NR (New Radio) je zkratka pro pátou generaci mobilních telekomunikačních technologií, která je momentálně u nás i jinde ve světě na počátku implementace. Deklarovaná pozitiva 5G NR oproti 4G LTE jsou výrazně vyšší rychlost přenosu dat, tisíce simultánních připojení, lepší, homogennější pokrytí signálem, nové využití v automatizaci průmyslu, autonomním řízení vozidel, internetu věcí, životně důležitých komunikačních trasách v čase pandemií a přírodních katastrof a tak dále. Hlasy varující před riziky 5G sítí - ať už říkají cokoli - jsou v současné době systematicky zesměšňovány a označovány za primitivní a nevzdělané zastánce spikleneckých teorií. Ignorována je skutečnost, že se k těmto hlasům přidává stále větší řada odborníků opírajících se o množství seriózních studií. 

Znepokojení

Iniciativa 5G Appeal píše: "My, níže podepsaní vědci a lékaři, doporučujeme moratorium na zavádění 5G, dokud potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí nebudou zcela prozkoumány odborníky nezávislými na byznysu. Síť 5G podstatně zvýší vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (EMP) nad dnešní úroveň ze sítí 2G, 3G, 4G, Wi-Fi a dalších telekomunikačních služeb, které již existují. EMP jsou prokazatelně škodlivé pro lidi a životní prostředí."

Jedním z iniciátorů je Dr. Lennart Hardell, profesor onkologie ze švédské Univerzity v Örebro. Konstatuje: "Telekomunikační průmysl se snaží zavést technologii, která může mít velmi reálné, nezamýšlené následky. Vědecké studie, starší i nové, odhalily škodlivé účinky na zdraví při testech bezdrátových zařízení v reálných podmínkách. Jsme velmi znepokojeni tím, že zvýšená intenzita záření z 5G vede k nevratnému poškození organismu. Vývoj 5G vysokofrekvenčního záření se provádí bez dozimetrických stanovení nebo studií možných účinků na zdraví. Média vychvalují zejména všechny možnosti, které technologie nabízí, o důsledcích na zdraví lidí, rostlin a zvířat se vůbec nemluví. Za nevyvážené informace odpovídají politici, vlády a média. Obyčejní lidé nejsou oficiálními médii a politiky informováni o protichůdných názorech na tento technologický progres."

Emeritní profesor biochemie a základního lékařství Martin L. Pall z Washingtonské státní univerzity, další ze signatářů 5G Appeal, je autorem studie 5G: vysoké riziko pro zdraví lidí v EU, USA a v mezinárodním měřítku, která přinesla přesvědčivé důkazy o osmi různých typech zdravotních poškození způsobených expozicí EMP. V další analýze poukázal na poškození DNA, jehož původcem je záření z bezdrátových zařízení a mobilních telefonů.

Čtěte ZDE: Nebezpečné smartphony: Slepota, tupý mozek a rohy na hlavě. Další následky častého používání gadgetů. Zabíjení modrým světlem? Pokusy na dobrovolnících. Koukáte často jedním okem?

Zdání klame 

Na internetu se častokrát setkáváme s neochvějným tvrzením, že 5G sítě musí být bezpečné, vždyť Slunce je mnohem silnější zdroj záření a přitom nám neškodí. Podstatná však není velikost zdroje, ale charakter záření, počet zdrojů a vzdálenost od nich.

Je zde velký rozdíl v expozici obyvatelstva. Zatímco televizní vysílače jsou umístěny převážně na vrcholech pohoří, kilometry vzdálených od obydlí, s malou frekvencí pohybu osob a jejich celkový počet včetně dokrývačů dosahuje celoplošně maximálně řádů stovek, u vykrývacích vysílačů mobilní sítě tomu tak není. Ve velké míře jsou v městských lokalitách umístěny jen desítky metrů od obydlí. Jejich počty se počítají na tisíce až desetitisíce - a stále rostou. 

To se přitom bavíme o situaci dnes. 5G sítě přinesou mnohem větší počet vysílačů, a to v ještě větší blízkosti. Jak vysvětluje jeden z nejvýznamnějších světových odborníků na vliv elektromagnetického záření na lidský organismus, docent Igor Beliaev ze Slovenské akademie věd, i mobilní telefon vás nejintenzivněji ozařuje, když ho máme těsně u ucha. Slunce je od nás vzdálené miliony kilometrů. Badatel a tvůrce portálu Elektrosmog Info Ivo Balaj dodává: "Radiofrekvenční záření (na frekvencích od 300 MHz do 300 GHz) ze Slunce za jasného dne téměř neexistuje, jde o miliontiny úrovní, jakým jsme vystaveni v běžné místnosti s Wi-Fi signálem. Takže i kdyby byl charakter signálu ze Slunce stejný jako z Wi-Fi (což není), toto tvrzení je nesmysl.” Docent Beliaev vysvětluje, že takzvané netepelné záření, jehož studiem se zabývá už desetiletí, se kumuluje v těle člověka. 5G sítě zmnohonásobí počet zdrojů záření v našem bezprostředním okolí. Akumulační efekt se tak zvětší - a s ním i zdravotní rizika. 

Budou úplně všude

Malé vysílače pro síť 5G mohou být potenciálně instalovány na sloupy pouličního osvětlení, stožáry elektrických rozvodů, veřejné odpadkové koše, veřejné lavičky, autobusové zastávky a přístřešky, stěny budov a tak dále. Intenzita záření z těchto "malých" základnových stanic však nebude malá. Anténní systémy emitují mikrovlny (neionizující radiofrekvenční záření), jsou to vysílače. Každý nový anténní systém může mít více než tisíc miniantén, vysílajících současně. Miliony "malých" základnových stanic budou především umístěny na soukromých pozemcích. Může jít o stěny či střechy budov, předzahrádky nebo uzavřené dvory. 

5G přidá další vrstvu, která nenahrazuje současnou mobilní síť. Bude využívat běžná telekomunikační pásma, které jsou již vyhrazena a využívána pro 2G, 3G a 4G a přidá další pásma. Výsledkem budou větší expozice, více využitých frekvenčních pásem, včetně pásem submilimetrových a milimetrových vlnových délek. 

Kumulativní denní expozice radiofrekvenčním polím je spojena s vážnými účinky na zdraví. Efekty zahrnují zvýšené riziko nádorových onemocnění, buněčný stres, zvýšení počtu škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, deficience učení a paměti, neurologické poruchy a negativní vlivy na obecné zdraví. Široká veřejnost postrádá dostatek informací o vědeckých publikacích, které naznačují, že vystavení se bezdrátovým technologiím může způsobit rakovinu, ovlivňovat vývoj mozku, ale také dramaticky poškodit spermie. Nadměrná expozice záření ze základnových stanic je také spojena s bolestmi hlavy, změnami hormonů, problémy s pamětí a se spánkem. Revidovaný dokument  dospěl k závěru, že současné vědecké důkazy podporují závěr, že mobilní telefony a bezdrátové (radiofrekvenční) technologie (RFR) mnohonásobně zvyšují riziko rakoviny.

"Rostoucí soubor vědecké literatury dokumentuje důkaz netepelných buněčných škod způsobených neionizujícím bezdrátovým zářením, používaným v telekomunikacích. Ukázalo se, že má na svědomí množství nepříznivých účinků na integritu DNA, buněčné membrány, expresi genů, syntézu bílkovin, funkci neuronů, hematoencefalickou bariéru, produkci melatoninu, poškození spermií a imunitní dysfunkci," uvádí Cindy Russell ve srudii Rozšíření bezdrátové telekomunikace o 5G: důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí (2018).

Čtěte ZDE: 5G přichází: Skutečná rizika nové sítě. Je kam se schovat? Hrozba teroru, manipulace, okrádání a totality. Barevné revoluce přes chytré hračky? Bezpečnost pro 75 miliard zařízení. Orwell se zpožděním 40 let?

Lidé, zvířata, rostliny

Již v roce 2018 byly publikovány výsledky dvouletého vědeckého výzkumu nejrozsáhlejší americké studie na myších a krysách. Studie Národního toxikologického programu (NTP) USA přináší jasné důkazy karcinogenity a poškození DNA. NTP studie zjistila , že u samců potkanů, exponovaných během dvou let zářením z mobilního telefonu, se významně zvýšil počet gliomů (karcinomů mozku), stejných typů nádorů, jako u dlouhodobých uživatelů mobilních telefonů a zaznamenala výskyt neobvyklých schwannových buněčných nádorů. NIH/NTP prezentace výsledků naznačuje, že "expozice RFR má potenciál vyvolat měřitelné poškození DNA.

Radiofrekvenční záření mění vzory spánku v replikovaném výzkumu u zvířat i lidí. Například studie na zvířatech zjistila , že hodina expozice RFR způsobila hodinové zpoždění fáze hlubokého spánku u potkanů. Studie na lidech  zjistili, že expozice snižuje  hloubku spánku,  mění  signál EEG a  má za následek  změněný výkon. 

Zveřejněný výzkum zjišťuje, že tato pole významně ovlivňují volně žijící zvířata. Studie zjistily, že dochází ke změně v navigačních schopnostech ptáků a rušení včelích kolonií . Výzkum také dokazuje vliv na stromy a rostliny.

Byznys a politika

Bezdrátový průmysl varuje investory před riziky, ale zanedbává informování spotřebitelů a populace žijící v blízkosti technologických zařízení. Společnost Crown Castle ve své výroční zprávě 2016 oznamuje: "Pokud se prokáže, že emise rádiových frekvencí z mobilních telefonů nebo zařízení naší bezdrátové infrastruktury způsobuje negativní účinky na zdraví, potenciál budoucích pohledávek by mohl nepříznivě ovlivnit naše transakce, náklady nebo výnosy. V současnosti nedisponujeme žádným významným pojištěním v souvislosti s těmito záležitostmi."

Antény základnových stanic v blízkosti nemovitostí snižují jejich realitní hodnotu. Studie ukazují, že hodnoty nemovitostí klesnou až o 20% v blízkosti vysílačů mobilních sítí. Hrozí též, že komunity (města, městské části, samosprávy, vlastníci, pronajímatelé) ztratí svá práva rozhodovat o nasazení technologie 5G. Nutné zjednodušení povolování telekomunikačních staveb bude znamenat téměř automatické schválení. Veřejné oznámení a veřejné diskuse nebudou akceptovány. Dokonce i kdyby každý majitel domu v bloku oponoval vůči umístění technologie na svém majetku, takzvaný veřejný zájem bude upřednostněn. Jenže není veřejným zájmem též lidské zdraví?

Několik zemí jako Čína, Indie, Polsko, Rusko, Itálie a Švýcarsko mají přísnější ochranná expoziční limity, než zbytek světa. Podle zprávy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), přísnější ochranné limity expozice  neumožňují v těchto zemích plné nasazení technologie 5G, protože expozice z 5G by mohly překročit jejich limitní úrovně. Tyto země vyvolávají velké a "kritické obavy" pro globální telekomunikační průmysl, který v reakci na to vynaložil obrovské finance a úsilí úsilí v oblasti veřejných vztahů s cílem odstranit tato omezení. Mnohé země se však drží pevně svých limitních úrovní. Například v roce 2018 švýcarský parlament odmítl (22 ku 21 hlasů) zvolnění limitních úrovní pro expozici neionizujícím zářením.

Souboj o 5G teprve začíná. Rozhodně však, že bude - ať záměrně či bezděčně - využit k témuž cíli, ke kterému míří i současná pandemie koronaviru: Omezení porodnosti a postupné  "vyhubení" podstatné většiny lidstva na příslovečno Gatesovu "zlatou miliardu" patří k těm hlavním.

Ubráníme se?


Tagy článku

Doporučujeme

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale na místa, kde je hrobové ticho. Tmavé ovoce je účinnější? A co jitrocel, mateřídouška, švestky či mirabelky? Kompotovat, zmrazit - nebo ani jedno?

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale...

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou. Vědci obviňují farma giganty a vlády. Hlavní zbraň? Cenzura! Proč zakázali Ivermektin? Tajné dohody s farmabyznysem. Tohle ne!

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou....

Na začátek stránky