Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zločin na dětech i dospělých: Povinné roušky. Studie zkorumpovaných vědců. Totéž jako s oteplováním. Pravda byla kriminalizována. Úzkosti a poškození mozku přidušených dětí. Skončí politici před soudem?

Zločin na dětech i dospělých: Povinné roušky. "Studie" zkorumpovaných vědců. Totéž jako s oteplováním. Pravda byla kriminalizována. Úzkosti a poškození mozku přidušených dětí. Skončí politici před soudem?

12. 12. 2023

Tisk článku

Sean Adl-Tabatabai upozorňuje, že už i v mainstreamu vycházejí studie vyvracející nedávnou brutální propagandu ohledně údajné ochrany před covidem prostřednictvím roušek - a ptá se, jestli za poškození zdraví dětí budou politici stíháni a potrestáni

Studie prestižního britského lékařského časopisu (BMJ) dospěla k závěru, že nucení dětí nosit během pandemie roušky vedlo k trvalému poškození mozku v důsledku nepříznivých vedlejších účinků dlouhodobého omezení přísunu kyslíku v těle. 

V časopise Archives of Disease in Childhood, jednom z časopisů BMJ, byl zveřejněn nový systematický přehled autorů Sandlunda a jeho kolegů s názvem "Drape requirements in children for Covid-19: A systematic review".

Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny žádné randomizované kontrolované studie týkající se předpisů o používání roušek u dětí, autoři systematicky přezkoumali observační studie a do závěrečné analýzy zahrnuli 22 studií - šest, kde předpisy o povinném používání roušek u dětí byly spojeny s nižší mírou výskytu kovidové infekce, a dalších 16, kde nebyla účinnost roušek prokázána.

Nedejme se jim jen tak! 

Jak se vlastními silami úspěšně léčit a udržet si zdraví BigPharmě, covidovým vakcinátorům a selhávajícímu zdravotnímu systému navzdory?

V rozhovoru Petra Hájka s mužem, který stojí za pozoruhodným přípravkem, jenž má překvapivě dobré výsledky v léčení jak některých fatálních onemocnění, tak následků vakcinace, najdete další informace

Sledujte ZDE: Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Vůbec se s odborností nemazali

Studie, které zjistily, že roušky nesnižují výskyt infekce Covid-19, byly nejen početnější, ale také kvalitnější.

Ze šesti studií, které uváděly, že nošení roušek snižuje výskyt infekcí Covid, mělo pět kritickou a jedna závažnou chybu.

Ze 16 studií, které nezjistily významnou souvislost roušek se snížením výskytu infekcí covidu, měla jedna (6,3 %) kritický, 10 (62,5 %) závažný a pět (31,3 %) mírný nedostatek zaujatosti.

Souhrnně lze říci, že téměř všechny studie s kritickým nedostatkem měly výsledky pro roušky, zatímco všechny studie se středním nedostatkem vyšly v neprospěch roušek.

Všech šest studií pro zahalení vykazovalo zmatení způsobené podstatnými rozdíly mezi skupinami zahalených a nezahalených, včetně počtu vyučovacích dnů, rozdílů ve velikosti škol, systematických výchozích rozdílů v počtu případů ve všech fázích pandemie, politiky testování, sledování kontaktů a míry očkování učitelů.

Studie? Ne. propaganda!

Jedna ze studií zjistila, že "pravděpodobnost propuknutí Covid-19 ve školách bez povinné roušky byla 3,5krát vyšší než ve školách s povinnou rouškou".

Tato studie byla ale odborně tak špatná, že i lidé, kteří byli pro rouškování, oslovení časopisem Atlantic, ji označili za trapnou. Mezi její četné problémy patřilo i to, že ačkoli období studie bylo od 15. července do 31. srpna 2021, některé školy začaly vyučovat až 10. srpna. Jiné byly otevřeny od 19. července nebo 21. července.

To znamená, že studenti v posledně jmenované skupině škol měli na propuknutí epidemie dvakrát více času - šest týdnů místo tří. Jaký di, že "výzkumníci" nechtěli zveřejnit zdrojové údaje.

Tato studie byla zveřejněna v interním propagandistickém listu amerického CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, ale dokonce i prestižní recenzované časopisy, jako je Journal of the American Medical Association (JAMA), publikovaly podobné nesmysly z pera vědců, kteří podporovali utajování zkreslováním výsledků pomocí falešně zvoleného designu studie.

Čtěte ZDE: Projekt pandemie: Zločin proti lidskosti. Fakta o GM vakcínách proti koronaviru. Z lidí se stala pokusná morčata jako za nacistů. Vakcíny nebrání nákaze, přesto se zavádějí covidové pasy. Vnutí nám "novou normalitu" navždy?

Jiná špatná studie (Boston Observational Study) uvedla, že by mohla existovat příčinná souvislost mezi odstraněním roušek ve školách a nárůstem případů u studentů a zaměstnanců pomocí techniky "rozdíl v rozdílech".

Následná zpětná analýza však zpochybnila metodiku a výsledky této studie a nezjistila stejnou souvislost, když byla populace rozšířena na celý stát, nebo když byla použita jiná statistická analýza. Zjistila také, že výsledky původní studie byly pravděpodobně zkresleny rozdíly v míře předchozí infekce.

Zajímavé je, že všechny pro-rouškové studie s kritickým nedostatkem zkreslení byly provedeny v Severní Americe (pět v USA; jedna v Kanadě) a většina studií s nejnižším rizikem zkreslení byla provedena v Evropě.

Studie "proti" rouškám

Ve španělské studii, které se zúčastnilo téměř 600 000 dětí, vědci nezjistili žádný významný rozdíl v počtu případů covidu mezi nezahalenými pětiletými a zahalenými šestiletými dětmi. Ve skutečnosti počet případů covidu úzce souvisel s věkem dětí, což bylo pozorováno i v jiné španělské studii.

Britské ministerstvo školství rovněž nezaznamenalo žádnou významnou souvislost mezi dětským zahalováním a rizikem výskytu covidu-19.

Finská studie srovnávala výskyt covidu-19 u dětí s rouškami a bez roušek u 10-12letých dětí a autoři nezjistili u rouškovaných snížení počtu případů covidu-19.

To vše vede k nevyhnutelnému závěru, že "účinnost povinných předpisů o rouškách pro děti k prevenci přenosu nebo infekce SARS-CoV-2 nebyla prokázána kvalitními vědeckými důkazy".

Otázka povinného nošení roušek u dětí se však netýká pouze jejich účinnosti. Jde také o škody, jako jsou negativní dopady na schopnost dětí učit se jazyk a jejich schopnost komunikovat.

SLEDUJTE: Rozhovor s Bohumírem Dufkem, předsedou Asociace samostatných odborů České republiky, zveřejní PPTV ve středu 13. 12. 2023 od 18:00.

Zdravotní a další rizika nošení roušek u dětí

Nošení roušek u dětí způsobuje sníženou identifikaci slov, což brání schopnosti učit se a vyhodnocovat řeč. Ve skutečnosti existuje souvislost mezi pozorováním úst a zpracováním jazyka. I lidé všech věkových kategorií se při poslechu cizí řeči zaměřují na ústa.

Ústní roušky mohou mít na děti také negativní psychologický dopad. Existují důkazy, že roušky brání sociálně-emočnímu učení a rozvoji jazykové gramotnosti u malých dětí.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a s autismem mohou být požadavky na nošení roušky neúměrně ovlivněny, protože se při vnímání do značné míry spoléhají na mimiku obličeje. Nesprávná interpretace výrazů obličeje zvyšuje u těchto osob úzkost a depresi.

Bylo také zjištěno, že školní prostředí, kde je povinnost nosit roušky, se vyznačuje zvýšenou mírou úzkosti u dětí ve srovnání s prostředím, kde taková povinnost není.

Především však fyziologické účinky roušek u dětí jsou horší než u dospělých.

Přínosy? Trochu jsme je přidusili

Nošení roušky je spojeno s fyziologickým zhoršením zdravotního stavu, má řadu negativních souvislostí, včetně zkrácení doby a intenzity cvičení, většího počtu dnů záškoláctví, snížené schopnosti učení a zvýšené úrovně vnímané úzkosti.

Bylo také zjištěno, že rouškování vede k rychlému zvýšení obsahu CO2 ve vdechovaném vzduchu - u dětí vyššímu než u dospělých - a k jeho hodnotám nad přijatelnými bezpečnostními normami - a které se mohou dále zvyšovat při fyzické námaze.

Jednou z možností, jak ve stále napjatější mezinárodní situaci ochránit své peníze alespoň před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).

Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

Sledujte ZDE: Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod zn. FED. Titanic, Lincoln, Kennnedy: Vraždy? Basilej 3 - a hned tu byl covid! Další velká krize na dohled. Záchranný vor. Návštěvník z hvězd nabízí pomoc

To vše vede k jednoduchému závěru ohledně přínosů a rizik povinného používání roušek či respirátorů u dětí. 

Rizika: možné problémy s učením jazyka a komunikací, horší psychická pohoda a negativní fyziologické (zdravotní) účinky.

Přínosy: žádné

Závěrem studie doporučuje, aby "dospělí, kteří pracují s dětmi, byli poučeni o tom, že roušky dětem nepřinášejí žádné výhody a že mohou škodit".

Odpovědnost

Ačkoli už je pozdě, je pro všechny nezbytné vědět, že tímto doporučením by se měly řídit vlády po celém světě, které stále ještě uvažují o povinném nošení roušek u dětí. Bohužel to neudělají.

O všech těchto rizicích roušek píše řada nezávislých webů již více než tři roky, a to hned na samém začátku, kdy politici ve většině zemí zavedli povinné nošení roušek ve školách od (září 2020). Za to si některá média i stateční vědci vysloužili trestní oznámení či nejrůznější dehonestující nálepky.

Protože věda nyní exaktně prokázala to, co bylo rozumným lidem od počátku jasné, budou naši politici a covidoví alarmisté z řad "vědců" hnáni k odpovědnosti za poškození statisíců dětí? Budou stíháni a dostanou spravedlivé tresty?

Až naprší a uschne.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie. Zvrhlí učitelé. Zjevná duševní porucha bude normou? Chemický útok na děti. 94 % zdevastovaných? Doktoři Moreau a Mengele vzory dneška!

Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie....

Rakovinový průmysl: Vyléčíte-li chorobu, ztratíte zákazníka. Původcem nejsou viry ani patogeny. Tajemství dostatku a nedostatku. 1400 blahodárných rostlin. Proč divoši rakovinou netrpí? Nemoc sama od sebe nemizí

Rakovinový průmysl: Vyléčíte-li chorobu, ztratíte zákazníka. Původcem nejsou viry ani...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky