Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie. Zvrhlí učitelé. Zjevná duševní porucha bude normou? Chemický útok na děti. 94 % zdevastovaných? Doktoři Moreau a Mengele vzory dneška!

Zoufalci a zločinci: Kastrační kult je na vzestupu. Sekty dnes podporuje státní ideologie. Zvrhlí učitelé. Zjevná duševní porucha bude normou? Chemický útok na děti. 94 % zdevastovaných? Doktoři Moreau a Mengele vzory dneška!

13. 3. 2024

Tisk článku

Armando Simón šokujícím způsobem popisuje, jaká je podstata a praktiky současné celosvětové transgenderové sekty, která se velmi rychle zabydluje i v české společnosti - a uvádí děsivé příklady, které v mainstreamových médiích nenajdete, protože jsou drsně cenzurovány

V posledním desetiletí se ve společnosti rozmohla transgenderová mánie, Někteří jedinci trvají na tom, že by měli být opačného pohlaví, snaží se podle toho oblékat, podstupují chemické a chirurgické úpravy a požadují, aby všichni ostatní tuhle absurdní šarádu přijali. Jejich zjevný nedostatek sebereflexe je takový, že si neuvědomují, jak groteskně mohou působit, když předstírají, že jsou opačného pohlaví.

Někteří transgendeři a jejich podporovatelé vyhrožují sebevraždou, pokud se každý nebude podílet na jejich bludu. Tuto taktiku citového vydírání doporučil přinejmenším jeden psycholog v Kanadě (tento konkrétní psycholog má pod svým dohledem velké množství údajně transgenderových dětí - některým jsou pouhé dva roky!).

Provedené sebevraždy jsou ale ve skutečnosti vzácné. Sebevraždy nebo pokusy o sebevraždu transsexuálů jsou často důsledkem skrytého duševního onemocnění, nikoliv společenského odmítání jejich genderové identity.

Kastrační kulty 

Několik nezletilých celebrit prošlo transformací a bylo oslavováno v médiích. Stejně jako v případě napodobování trestných činů a prominentních sebevražd se i ostatní začali hlásit ke stejnému statusu, a navíc trvali na tom, že jsou "oběti", což je v danou chvíli kategorie s vysokým statusem.

Vlastně to není nic tak nového. V podobném duchu se v historii objevovaly kastrační kulty. Americký kult Nebeská brána v devadesátých letech věřil, že jejich "základní bytosti" vystoupí na "vyšší úroveň" do komety poté, co spáchají sebevraždu - přičemž někteří členové se nejprve rozhodli pro kastraci.

Sekta Skopců v Rusku praktikovala kastraci a mastektomii, aby odstranila sexuální chtíč. V kultu Aravan se prováděla kastrace. V Indii se Tritiya Prakriti vztahuje jak k sebekastraci, tak k homosexualitě. Ve starověku se kastrovali kněží Kybelé (eunuchové v palácích a harémech nebyli součástí kultu, někteří byli jeho nedobrovolnými účastníky).

Současné transgenderové hnutí je rovněž v podstatě kastračním kultem, na což už upozornili i mnozí experti. Současné hnutí se liší tím, že zatímco ve výše uvedených kultech se sexuální mrzačení provádělo kvůli "vyšší" ideji, stát se "transgenderem" se stalo cílem samo o sobě.

To, že se lidé nechali přesvědčit, aby se podrobili sexuálnímu zmrzačení, není překvapivé vzhledem k historii hromadných sebevražd, jejichž účastníci byli přesvědčeni, aby se zabili, a učinili tak dobrovolně. Cokoli, bez ohledu na to, jak bizarní nebo nemorální to je, lze racionalizovat a ospravedlnit.

Odnoží transgenderové ideologie je tvrzení, že muži mohou otěhotnět a menstruovat. To vedlo k tomu, že na některých pánských záchodech, včetně kanadského parlamentu, jsou k dispozici tampony (což kromě všech ostatních vyvolává otázku kam se vkládají?).

ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT:

Exkluzivní rozhovor Petra Hájka s předsedou PRO Jindřichem Rajchlem uvede PPTV již zítra, ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 18:00.

Poruchy osobnosti

Verbování dalších lidí, aby se připojili ke kultu, probíhá postupně prostřednictvím idealizace přechodu, zlehčování mrzačení, používání eufemismů, představování vzoru a vytváření zmatku ohledně vlastní identity. Zvláště zranitelní jsou duševně nemocní jedinci a děti, na které se proto zaměřují.

Jedna studie zjistila, že teenageři ve středoškolském věku, kteří se identifikují jako transgender, mají také častěji než jejich normální vrstevníci souběžné duševní poruchy včetně deprese, úzkosti, poruchy pozornosti a autismus. Jenže pokusy o sebevraždu pokračovaly i poté, co tito nešťastníci podstoupili léčbu, aby se stali transgenderovými.

Jiná studie zjistila psychopatologii u transgenderových natalitních dívek. Existují však i situace, kdy matky s anamnézou duševního onemocnění přesvědčují své malé děti, že by měly být transgender, přičemž u některých matek se projevuje Münchhausenův syndrom v zastoupení (statistiky nejsou k dispozici, ale převážně jde o svobodné matky nebo rozvedené ženy.

Nebezpeční učitelé

Každý, kdo prošel vzdělávacím systémem, ví, že existují učitelé dobří, inspirativní, špatní i průměrní. Jsou ale také učitelé, kteří jsou velmi nebezpeční. Stejně jako v případě souběžné snahy o propagaci homosexuality se školy staly genderově deviantními náborovými plochami prostřednictvím učitelů-advokátů, kteří se na sociálních sítích otevřeně chlubí indoktrinací studentů.

Při čtení těchto příspěvků je zřejmé, že někteří z nich jsou buď latentní pedofilové, nebo přímo duševně nemocní jedinci. V některých případech učitelé absolvovali školení o tom, jak "pomáhat při transformaci" malých dětí. Zvrhlé základní zdůvodnění, které je dětem předkládáno, je, že když se narodí, lékař jim prý svévolně "přidělí" pohlaví, které lze později libovolně měnit. To samozřejmě vyvolává otázku: pokud pohlavní orgány neurčují pohlaví, proč tedy ta posedlost jejich odstraňováním?

Někteří transsexuální učitelé se zdaleka nestali terčem násilí nebo jinou obětí, ale byli zapojeni do vyhrožování násilím nebo skutečných násilných činů. (Mimochodem, tatáž média, která se snaží transsexuály glorifikovat a/nebo obhajovat, často o násilí páchaném transsexuály neinformují nebo transsexuální identitu pachatele zamlčují).

Tito učitelé jsou odrazem stále se udržující marxistické doktríny, že děti patří státu (nebo obci), a teprve pak rodičům. Jeden americký politik použil k prosazení této myšlenky eufemismus: "K výchově dítěte je zapotřebí vesnice", zatímco kanadský ministr v parlamentu přímo prohlásil, že rodiče nemají na své děti žádná opatrovnická práva. Rodiče by prý neměli zasahovat do toho, o čem s jejich dětmi rozhodne stát - což se musí dít tajně.

Výsledkem je, že děti v Kanadě, Skotsku a Americe jsou odebírány z péče rodičů, aby mohly být sexuálně zohaveny sektou. Věci došly tak daleko, že děti nyní veřejně udávají své rodiče - což připomíná maoistickou kulturní revoluci -, protože prý zastávají špatné politické názory nebo jsou věřící (což je podle nichž totéž).

Podstatné je také to, že naléhání na dítě, aby diskuse o homosexualitě nebo transgenderismu před rodiči tajilo, je taktika, kterou používají groomingoví pedofilové.

ZKUSILI JSTE? V PŘEDJAŘÍ IDEÁLNÍ!

Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Chemické útoky 

Někteří zastánci kultu jsou odborníci v oblasti medicíny a psychologie, přesto (či právě proto) lze tvrzení těchto osob považovat typické za šarlatánství. Posuďte: Například psycholog z bostonské dětské nemocnice veřejně prohlásil, že děti v děloze vědí, že jsou transgenderové. Jiný psycholog z newyorské univerzity Langone Health zase tvrdí, že děti v děloze masturbují.

Taková bizarní tvrzení se setkávají s oprávněným odporem a opovržením veřejnosti a znevažují celou profesi. Mnohem horší je však nadšené zapojení některých lékařů do chemického otravování a nevratného sexuálního mrzačení dětí prostřednictvím eufemismu "péče o potvrzení pohlaví", které vede ke sterilizaci. Jedna z "gender afirmujících" organizací dokonce nabádá praktické lékaře, aby dětem předepisovali léky blokující pubertu, aniž by je předem diagnostikovali, a ušetřili tak čas.

Je zřejmé, že v této oblasti dochází hrůzostrašným pochybením. Jeden dospívající chlapec zemřel, když se mu lékaři pokusili vytvořit falešnou vagínu pomocí části tlustého střeva.

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od čtyř let. Jeden lékař v Oregonu otevřeně prohlásil, že při chirurgickém mrzačení dětí si on a jeho kolegové nejsou jisti výsledky, že prý experimentují a učí se za pochodu. Ani tento případ není ojedinělý. Přehled literatury o vlivu blokátorů puberty na neuropsychologické funkce totiž ukazuje, že výzkum prakticky neexistuje.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - o selhávajícím "fialovém" zdravotnímu systému ani nemluvě?

 

SLEDUJTE: Zdraví bez chemie: Elixír života jménem C 60? Šance i pro oběti vakcinace. Proč zemřel vynálezce PCR testů? Výpověď lékařky o zázračném uzdravení. Vražda je součástí systému. Dosažitelná pomoc pro každého. Nejprve musíme přežít!

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho takřka zázračného prostředku na posílení těla i ducha a dosažení praktické dlouhověkosti 

Zodpovědnost?

Někteří z těchto sektářských lékařů byli nespokojenými pacienty popsáni jako typičtí manipulátoři;. Nejenže souhlasí s transgenderovými postupy, ale vnucují je pacientům, kteří nemusí být emočně stabilní. Někteří lékaři uspěchali operace již po několika krátkých konzultacích.

Podstatné je, že trhání varlat mladým chlapcům a prsou mladým dívkám nebo injekce blokující pubertu jsou nadále trestným činem zneužívání dětí - a tito Mengeleové by měli být pohnáni k odpovědnosti. Přinejmenším by jim měla být odebrána licence. Byl by to první krok správným směrem.

Některé pacientky těchto lékařů je následně zažalovaly. Uvidíme, zda žaloby za zanedbání péče spolu s prudkým nárůstem pojistného pro přechodné kliniky povedou k utlumení zrůdného kultu.

Řada obětí, které litovaly, že se podrobily zmrzačení a otravě svých nezralých těl, se veřejně přihlásila ke svým utrpením. Stejně jako v jiných kultech byli ti, kteří vyjádřili lítost nad transgenderem a byli hlasití, kultisty ostrakizováni.

Jedním z charakteristických rysů všech kultů je zamlčování protichůdných skutečností a názorů, zejména bývalých nespokojených členů. Činí tak přívalem urážek, výhrůžek a požadavků, aby se kacíř stal nezaměstnaným. Stoupenci kultu se jim vyhýbají, odsuzují je a cenzurují, zejména když tvrdí, že změna pohlaví je zneužívání dětí a že celý fenomén je skutečně kultem.

Zatímco se soustředí na usnadňování transgenderů a jejich obhajobu, osoby s lítostí nad transgenderem jsou obecně ignorovány jak odborníky, tak médii (jedna studie ukázala, že pouze šest procent osob, které se staly transgenderem, uvedlo dlouhodobou spokojenost pacientů a kvalitu života po operaci).

Čtěte ZDE: Piráti v sombrerech: Transgender exempláře obsazují pozice. Budou si depilovat nohy? Revoluce žere vlastní děti. Feministky ostrouhají. Pokrokáři nemohou couvnout - do hořkého konce jako v pětačtyřicátém

Moreau a Mengele 

Stejně tak se stala běžnou cenzura a démonizace, která je uvalena na ostatní, kteří vyjadřují kacířské názory na kult nebo lékařské postupy, včetně vědců a jejich článků. Například rozhovor s lékařkou kritizující transgenderovou mánii byl cenzurován poté, co poznamenala: "Když si chcete uříznout nohu nebo ruku, jste duševně nemocní, ale když si chcete uříznout zdravá prsa nebo penis, jste transgender."

V rozhovoru s lékařkou se objevily i názory na transgenderovou mánii. Kultisté zveřejňují vědecké nesmysly, aby propagovali ideologii kultu. Upozornil na to mimo jiné jeden z průkopníků transgenderových zákroků, který nyní varuje před nebezpečím kultu "gender affirming". Jiní se stali whistleblowery a odhalili machinace a mentalitu kultu; je samozřejmé, že takoví whistlebloweři, kteří vrhli světlo na masakrování dětí, se setkali s odvetou ze strany kultistů v zaměstnání, kde pracovali. Jeden takový whistleblower přesně označil základní problém: "Upřednostňování ideologie před důkazy."

Slavný spisovatel H. G. Wells si představoval ostrov, který vlastnil šílený vivisekcionista jménem Dr. Moreau, jehož tvorba groteskních kříženců lidí a zvířat byla omezena pouze jeho představivostí.

Josef Mengele, doktor medicíny se zájmem o lidskou genetiku, směl používat vězně v Osvětimi jako laboratorní materiál pro své bizarní pokusy s dvojčaty, trpaslíky a heterochromií. Spojené státy a Kanada bezdůvodně povolily, aby jejich zdravotnická zařízení - ve jménu "péče" a prevence sebepoškozování - ovládli transhumanističtí biotinkleři, kteří doufají, že přetvoří lidstvo podle utopického vzoru.

Pokud je nezastavíme, čeká nás v budoucnu - bude-li vůbec jaká - velmi přísný soud.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou. Vědci obviňují farma giganty a vlády. Hlavní zbraň? Cenzura! Proč zakázali Ivermektin? Tajné dohody s farmabyznysem. Tohle ne!

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou....

Vrcholí přípravy na další plandemii: Vir opět v předvolebních USA. Další výtvor amerických laboratoří. Agenti testují, nebo šíří? Přidají i nedostatek potravin? Vakcinace už startuje ve Finsku. Jsme v prvních dnech Plandemie 2.0?

Vrcholí přípravy na další plandemii: Vir opět v předvolebních USA. Další výtvor amerických...

Na začátek stránky