Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Základní manuál pro orientaci v „obraze uvnitř obrazu“: Gary Allen a jeho nadčasová kniha Spiknutí se neříká! Mapa ukrajinského i světového konfliktu vychází poprvé česky

Základní manuál pro orientaci v „obraze uvnitř obrazu“: Gary Allen a jeho nadčasová kniha Spiknutí se neříká! Mapa ukrajinského i světového konfliktu vychází poprvé česky

6. 9. 2014

Tisk článku

Redakce Protiproud upozorňuje na knihu, odhalující převodní páky a „střeva“ Nového světového řádu, která by rozhodně neměla chybět v knihovně přemýšlivého čtenáře

V září vychází „nová“ kniha Garyho Allena, mohli jsme se před časem dočíst na několika českých „protiproudních“ serverech. Ve skutečnosti samozřejmě ona kniha vůbec nová není – a právě v tom spočívá její největší kouzlo. Česky vychází poprvé. Gary Allen, slavný a nyní již zvěčnělý konzervativní spisovatel a politolog, ji však vydal již roku 1972. Tehdy Richard Nixon, ještě oslavovaný, podruhé „přistál“ v Bílém domě a u nás se právě na plné obrátky rozjela „normalizace“.

Rozbor světové revoluce

Je proto více než zajímavé, že už v oné době Gary Allen dospěl k závěrům, o nichž se většině na obou stranách Železné opony ani nesnilo: podrobně a velmi klidně rozebírá dostupná fakta a spekulace a provádí vivisekci „světové revoluce“ v podání bohatých amerických a mezinárodních elit. O Nixonovi si – na rozdíl od mnoha konzervativců – nemyslí jen dobré. Kniha mimo jiné obsahuje rozbor všech vládních postů, které Nixon obsadil postavami z okruhu Trilaterální komise a Rady pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations, CFR) – o nichž byla již mnohokrát na Protiproudu řeč.

Čtěte ZDE: Trilaterála: Prodloužená ruka Bilderbergu, který se o víkendu sešel v Kodani. Zatkli české odpůrce NWO. Dojemná péče o naše soukromí, které již není. Bude hůř

Tím však pozoruhodná odhalení v Allanově podání teprve začínají. Především obsahuje kniha velmi čtivě podaný přehled fakt o tom, jak se „dělají revoluce“ – ty, které tak jsou oficiálně nazývané i ty, o nichž tak zvyklí uvažovat nejsme. Věděli jste, že týden poté, co si David Rockefeller odskočil na „dovolenou“ (?!) do Sovětského svazu, skončila vláda Nikity Chruščova? Nebo jak financovaly americké elity bolševický převrat v Rusku? A proč? Z jakých důvodů vypukly první a druhá světová válka? Na to vše podává „nová“ klasická kniha rozumné odpovědi. Některé jsou přiznanými spekulacemi – opět cosi, čím se kniha podstatně liší od jiných publikací „z druhé strany“, které traktují stále nové "zaručené pravdy". Stojí za to ji však číst nejen jako historický dokument. Metodika přípravy řízených převratů, již Allen v knize odhaluje, se totiž nemění.

V tomto smyslu je tedy stejné Sarajevo jako Majdan. Jiné jsou jen kulisy. Stejně je tomu i s „trampotami“, které zakoušejí běžní občané, pokoušející se prohlédnout mediální a politické „závoje“ a dobrat se pravdy.

Ne náhodou knihu autor přirovnává k jedněmu z oněch obrázků, nad nimiž jsme si namáhali zrak jako děti: dokud skrytý „obraz v obraze“ neuvidíme, nevěříme, že by tam mohl být. Když ho uvidíme, nelze už však realitu vidět jinak.

V předmluvě ke knize napsal americký konzervativní kongresman John G. Schmitz:

Pravda změní váš život

Informace, které se chystáte číst, jsou pravdivé. Jména nebyla změněna v zájmu ochrany zodpovědných osob. Tato kniha možná změní váš život. Po jejím přečtení budete mít jiný pohled na události u nás i ve světě. Bude to velmi kontroverzní kniha. Zpočátku se dočká velmi omezeného rozšíření a ti, jejichž úklady odhaluje, se ji budou snažit v tichosti zneškodnit. Z důvodů, které při její četbě pochopíte, nebudou „seriózní“ publikace zveřejňovat její recenze, ani ji nedostanete v nejbližším knihkupectví.

Nikdo však nemůže obyčejným Američanům zabránit v tom, aby si knihu předávali mezi sebou. Nakonec těm lidem a organizacím, jejichž jména kniha uvádí, nezbude nic jiného, než její vliv otupit útoky na ni či jejího autora. Je pro ně nesmírně důležité, abyste se nikdy nedozvěděli, co dělají a o co jim jde. Mají v rukou zdrcující zbraň, kterou představují masmédia, schopná tuto knihu zasypat palbou. Už jen samotný objem informací poskytne „odborníkům“ možnost z vás udělat hlupáky, abyste se ani nepokoušeli sami pídit po tom, zda informace z této knihy jsou pravdivé či nikoli.

Špatné zprávy radši neslyšet?

Pominou skutečnost, že autor připouští, že některé jeho myšlenky jsou pouhými dohady, protože ti, kdo pravdu znají, si ji nechají pro sebe. Chytí se nějaké typografické nepřesnosti nebo tématu, o kterém se mluví. Bude-li to k jejich sebeobraně nutné, uchýlí se ke lžím, kterými tuto knihu pošpiní. Lidská psychika raději uvěří těm, kdo budou informace zde předložené bagatelizovat, protože špatné zprávy všichni raději přehlížíme. K naší škodě!

Jako vysokoškolský učitel, senátor státu a nyní kongresman jsem se setkal se skutečnými odborníky na maskování svých skutků snahou o zničení svého žalobce. Doufám, že tuto knihu budete číst pozorně a spíše si z ní vyvodíte své vlastní závěry, než abyste přijímali názory těch, kdo se nevyhnutelně musí pokusit ji zdiskreditovat. Možná na tom závisí vaše budoucnost.

John G.Schmitz

Gary Allen: Nepleťte mi hlavu pravdou

Většina z nás už někdy zkoušela, ať už jako rodiče, nebo jako děti, objevit v obrázku v dětském časopise „skrytý obrázek“. Obvykle je na tom obrázku krajina se stromy, keři, květinami a dalšími přírodními objekty. Titulek zní asi takto: „Někde v tomto obrázku je ukrytý osel táhnoucí vozík s klukem. Najdete je?“ Přes veškerou snahu jste ten skrytý obrázek většinou nenašli, dokud jste se nepodívali na stránku někde dál v tom časopise, kde jste viděli, jak šikovně ho malíř před námi ukryl. Když krajinu prozkoumáme, zjistíme, že celý ten obrázek je namalovaný tak, aby v sobě ukryl ten skutečný obraz, a když už ten „skutečný obraz“ vidíme, vyvstává před námi zcela zřetelně.

Jsem přesvědčen, že malíři z masmédií vytvářejí uměle krajiny, aby před námi schválně ukryli skutečný obraz. Tato kniha vám ukáže, jak „skrytý obraz“ v krajině, kterou nám noviny, rádio a televize každý den ukazují, objevit. Až budete schopni vidět skrze falešné obrazy, uvidíte osla, vůz i kluka, kteří tam celou dobu byli.

PP koláž

Čtěte ZDE: Akta Rockefeller – struktura novodobé politické moci: Významné odhalení jednoho z center Nového světového řádu je nyní k dispozici v češtině

Tajemství skutečné reality

Miliony Američanů trpí obavami a frustrací z nepříznivých událostí, ke kterým v naší zemi dochází. Cítí, že něco je špatně, zásadně špatně, ale kvůli malířům „krycích obrázků“ na to nemohou přijít. Možná k těmto lidem patříte. Něco vám nedá spát, ale nevíte přesně, co to je. Stále dokola volíme nové prezidenty, kteří nám, zdá se, čestně slibují, že zarazí celosvětový postup komunismu, učiní přítrž marnotratným vládním výdajům, zastaví inflaci, hospodářství postaví na nohy, zvrátí trendy, které z naší země činí morální stoku, a zavřou zločince do basy, kam patří. Ale ouha, navzdory velkým nadějím a krásným předvolebním slibům se tyto problémy stále prohlubují bez ohledu na to, kdo je u kormidla.

Každá nová vláda, republikánská jako demokratická, drží směr politiky předešlé vlády, kterou v průběhu předvolební kampaně tak rázně odsuzovala. Mluvit o tom je považováno za nedůstojné, ale i tak je to pravda. Lze nějak věrohodně zdůvodnit, proč se to děje? Není nám přáno si myslet, že to lze. Máme uvěřit tomu, že je to vše náhodné a že s tím tudíž nemůžeme nic dělat.

V politice není nic náhoda

F. D. Roosevelt jednou řekl: „V politice se nic neděje náhodou. Když se něco stane, můžete se vsadit, že to tak někdo zamýšlel.“ On to mohl posoudit. Jsem přesvědčen, že k mnohým událostem, které utvářejí naše osudy, dochází proto, že je tak někdo zamýšlel. Kdyby vše záviselo na zákonu průměru, měla by být polovina událostí, které ovlivňují blahobyt našeho národa, pro Ameriku prospěšná. Kdyby se jednalo o pouhou neschopnost, měli by naši vedoucí představitelé alespoň občas udělat chybu v náš prospěch. Pokusím se dokázat, že ve skutečnosti nemáme co do činění s náhodami ani hloupostí, ale s geniální promyšleností.

A právě touto geniální promyšleností a jejím formováním naší zahraniční i vnitrostátní politiky posledních šesti vlád se zabývá naše kniha. Doufám, že vnesou světlo do záležitostí, jež se dosud jevily jako nevysvětlitelné; že zvýrazní obrysy obrazů, které malíři z masmédií zamaskovali ve svých krajinách.

PP koláž

Čtěte ZDE: Temný Barack Obama: Prezident bez minulosti“ stvořený Bilderbergem. Má za úkol vyvolat světovou válku? Útok na Rusko jako řešení vnitřní krize USA?

Dvoje dějiny lidstva

Ti, kdo jsou přesvědčeni, že nejvýznamnější světové události jsou důsledkem plánování, jsou vysmíváni za to, že věří na „konspirační teorii dějin“. Na konspirační teorii dějin v dnešní době samozřejmě nikdo skutečně nevěří – vyjma těch, kdo si našli čas, se tímto tématem zabývat. Když se to tak vezme, existují pouze dvě teorie dějin. Buď se všechno děje náhodně, bez něčího plánování nebo přičinění, nebo se to děje proto, že to tak někdo vymyslel a přičinil se o to.

Ve skutečnosti bychom se měli vysmívat „náhodné teorii dějin“, kázané ve znesvěcených sálech prestižních univerzit. Jak by jinak bylo možné, že se všechny vlády dopouštějí chyb vlád předchozích? Jak to že opakují minulé chyby, které způsobují inflaci, krize a války? Proč se naše vláda „potácí“ od jednoho přehmatu, který nahrál komunistům, ke druhému? Jestli si myslíte, že jsou to všechno náhody nebo důsledky záhadného a nevysvětlitelného řízení dějin, budete považováni za „intelektuály“, kteří chápou, že žijeme ve složitém světě. Pokud se domníváte, že něco jako 32 496 po sobě jdoucích náhod za posledních čtyřicet let tak trošku překračuje zákon průměru, jste cvok!

PP
Tagy článku

Doporučujeme

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám států: Vezmeme si všechno! To je ten Velký reset. Boj již začal. Neutralita ve válce není možná. Bitvy na všech frontách současně. Které Město?

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám...

Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška. Santa i děda Mráz ze stejné líhně. Mariin zázračný porod. Neruda o Váncích ještě věděl: Ach, ko­li­krát už lid­stvu dáno a Ji­dáši vždy za­pro­dá­no...

Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky