Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Cyril a Metoděj v proudu času: Význam mise měl nejen duchovní, ale stejně tak významný politický rozměr. I tehdy šlo o českou samostatnost.
Autor: Ondřej Höppner

Cyril a Metoděj v proudu času: Význam mise měl nejen duchovní, ale stejně tak významný politický rozměr. I tehdy šlo o českou samostatnost.

4. 7. 2013

Tisk článku

Vlastimil Podracký Letošní výročí 1150 let od příchodu byzantských věrozvěstů na Moravu je dosti významné pro zamyšlení o celém historickém významu jejich mise.

Asi by se světská hodnota jejich působní nejevila dnes tak významná, kdyby se nestali předmětem politických sporů. Zřízení moravského arcibiskupství omezilo arcibiskupství v Řezně, zatímco Frankové by měli být rádi, že jim ubude práce s misijním posláním na východě, věznili Metoděje a stavěli se proti jeho postavení. S křesťanstvím to nemělo nic společného.

pp

Politický zájem

Už od samého začátku to byl politický zájem, už samotná žádost knížete Rostislava zaváněla odporem ke franckému kněžstvu a touhou po větší samostatnosti. Měl kníže ve své žádosti císaři Michalovi na mysli lepší šíření křesťanství v domácím jazyce, jak to píše? Tenkrát asi ještě nebyl na stole jazykový problém v nacionálním smyslu slova. Opravdu byla výhoda v šíření křesťanství v mateřském jazyce, nepochybně i kněžstvo se rekrutovalo z domácích lidí, které mohl kníže ovlivnit. O to především šlo. Nicméně slovansky psané knihy měly tak velký význam, že to asi nikdo nečekal.

Povšimněme si, že ti, kteří českou národní a státní svébytnost ctí, považují činnost Cyrila a Metoděje za významnou, ti, kteří mají obavy, abychom se snad nevyvlékli ze západního univerzalismu, snaží se snižovat význam jejich mise.

Všechno dopadlo jinak, než Rostislav plánoval. Slovanský spisovný jazyk měl především význam v Bulharsku a Rusku. Ale opět je tu mnoho otázek. Co by se stalo v Bulharsku, kdyby car Boris neměl k disposici slovanské kněze z Moravy a jejich knihy? Co by se stalo v Rusku, kdyby se tam nedostalo totéž? Kam by se orientovaly tyto země? Rusové by možná následovali Kazary a přijali izraelské náboženství, Bulhaři nechtěli řecké kněze z Byzance a je otázka, jak by se zachovali; domácí kněží představovali nezávislost stejně jako u Rostislava. Pro ustanovení těchto svébytných států na základě křesťanství to mělo velký význam.

 V Čechách byla situace podobná. Pod tlakem Francké říše se sice prosazovalo latinské duchovenstvo, ale církevní slovanština se uplatňovala vedle latiny. Sázavský klášter slovanské knihy opisoval až do roku 1094, to je asi dvě stě let po pádu velké Moravy. Čechy ovšem nebyly tak nezávislé a nemohly si dovolit se orientovat čistě na slovanské kněze.

pp

Cyril a Metoděj představovali synonymum samostatnosti

Cyril a Metoděj v politické oblasti vždy představovali synonymum samostatnosti. Je to zajímavé jak se stále vrací Rostislavova myšlenka. Karel IV, český král a římský císař vyžádal u papeže povolení vyznávat Cyrila a Metoděje jako zemské patrony, protože římská církev se stále zdráhala je uznat za svaté (to se stalo až v r. 1880) a pozval slovanské mnichy z Chorvatska. Učinil to, aby dosáhl větší svébytnosti Českého království, aby měl „něco svého“, aby české království zvýraznil.

Dokud existuje čeština, do té doby jsou stále Češi slovanský národ

Svébytnost se musí totiž nějak zakládat na odlišení, na určitém popření universalismu. Tato otázka není dnes jiná. Povšimněme si, že ti, kteří českou národní a státní svébytnost ctí, považují činnost Cyrila a Metoděje za významnou, ti, kteří mají obavy, abychom se snad nevyvlékli ze západního univerzalismu, snaží se snižovat význam jejich mise. Obavy, že by nás mohli snad Cyril a Metoděj dnes nějak spojovat s Východem a oddalovat Západu jsou však naprosto od věci.

Slovanská otázka je stále živá

Význam slovanského jazyka a vůbec celá slovanská otázka je stále živá, dokud existuje čeština. Do té doby stále jsou Češi slovanský národ, ať si kdokoliv cokoliv žádá. Je otázkou, zda toho využívat ve smyslu otce vlasti Karla IV. k větší nezávislosti, kterou je nutno také historicky doložit, nebo to zase přehánět ve smyslu „s někým na věčné časy“. Jedni chtěli kdysi vymazat naši západní kulturnost, jiní zase dnes chtějí vymazat náš slovanský původ a to, co nás s Východem spojuje. V obou případech jde o pošetilé nepřirozené konstrukty nebo službu něčím zájmům.

Národy jsou kamínky v řece času, v proměnném dnu tvoří přechodné útvary měnící se s každou bouří. Není žádné „na věčné časy ….“. Říše se rozkládají a tvoří se nové. Ten kamínek, který je z křemene se může postavit kdekoliv. Jeho odolnost je dána základním materiálem. Tím jsou především křesťanská pravidla a národní jazyk. Obojí symbolizují Cyril a Metoděj s určitou nadsázkou jako zakladatelé.

pp 
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky